Autor Téma: Počítání Omeru  (Přečteno 27810 krát)

0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma.

Offline Tamar

 • Nestor
 • *****
 • Příspěvků: 688
 • skype: mar.se22
Počítání Omeru
« kdy: 11. Dubna 2012, 23:48:28 »
první čtyři dny jsem prošvihla, dám jen odkazy, ale dál to třeba už budu stíhat..:-)))

https://web.me.com/rebbi/omer/the-blog/omer-1-the-hesed-in-hesed.html
 
 


https://www.meaningfullife.com/torah/holidays/8b/Your_Guide_to_Personal_Freedom_-_Week_1.php


Day 1 - Chesed of Chesed 

Day 2 - Gevurah of Chesed 


Day 3 - Tiferet of Chesed   

  Day 4 - Netzach of Chesed
Offline Tamar

 • Nestor
 • *****
 • Příspěvků: 688
 • skype: mar.se22
Re:Počítání Omeru
« Odpověď #1 kdy: 12. Dubna 2012, 00:00:42 »

5. den Omeru: Hod v Chesed

היום חמישה ימים לעומר
Hajom chamiša jamim la-Omer
"Dnes je pátý den omeru“

Hod je záludné slovo. Může znamenat "krása" nebo "sláva". A rabbi Haber zdůrazňuje, že je příbuzné se slovem „toda“, což znamená „poděkování“ nebo „přijetí“. Takže jeden způsob, jak chápat Hod v Chesed, je rozměr milosrdenství, které je vděčné za to, co dostáváme z lásky. To nás může naladit k vděčnosti za to, co dostáváme, aniž bychom si to zasloužili, aniž bychom pro to cokoli udělali.

Tato myšlenka je krásně zachycena v modlitbě, která již tradičně zahrnuje první slova, která říkáme, když ráno otevřeme oči:
Mode ani l'fanecha, Melech chai v'kajom, še-he-chezarta bi nišmati b'chemla, rabba emunatecha.

Děkuji ti, Králi živý a věčný, žes mi vrátil mou duši ve Své milosti, tvá věrnost je neskonalá.

Otázka: Za co jste nejvíce vděčný? Za co ve svém životě byste mohli z celého srdce říct nadužívanou frázi: "Díky Bohu", tak, že byste to mysleli smrtelně vážně?

Akce: Poděkujte dnes nějaké osobě, se kterou běžně komunikujete – pokladní v samoobsluze, nebo poslíčkovi, který vám nosí noviny.
Podívejte se tomu člověku do očí a myslím to opravdu vážně.
Naši rabíni radí, abychom pěstovali povědomí o vděčnosti tím, že řekneme nejméně 100 požehnání denně. Zkuste dnes říci nějaké děkovné požehnání nahlas. Pokud neznáte odpovídající požehnání hebrejsky, improvizujte v jazyce, který znáte.
 podle Rabbi Steve Folberga
https://web.me.com/rebbi/omer/the-blog/omer-5-the-hod-in-hesed.html
« Poslední změna: 12. Dubna 2012, 00:10:01 od Marcela »

Offline Tamar

 • Nestor
 • *****
 • Příspěvků: 688
 • skype: mar.se22
Re:Počítání Omeru
« Odpověď #2 kdy: 12. Dubna 2012, 23:45:01 »
6. den Omeru: Jesod v Chesed

היום שישה ימים לעומרTrvalá láska potřebuje vytvoření pouta. Pocit sounáležitosti, který oživuje lásku ve společném úsilí. Důvěrné spojení, spříznění a náklonnost, ze které mají oba prospěch. Tato vazba nese ovoce, plody se zrodily ze zdravého spojení.
Cvičení pro den: začněte budovat něco konstruktivního společně s milovanou osobou

podle rabbiho Simona Jacobsona
« Poslední změna: 12. Dubna 2012, 23:48:48 od Marcela »

Offline Tamar

 • Nestor
 • *****
 • Příspěvků: 688
 • skype: mar.se22
Re:Počítání Omeru
« Odpověď #3 kdy: 13. Dubna 2012, 07:00:21 »
 dnes – v pátek večer..


7. den Omeru: Malchut v  Chesed

היום שבעה ימים לעומר

https://www.mucjs.org/webomer/images/Omer%207.jpg
 Zralá láska přichází skrze osobní důstojnost. Intimní pocit ušlechtilosti a vznešenosti. Poznání svého jedinečného místa a přínosu tomuto světu.. Každý vztah, která je vysilující a narušuje lidský duch nemá s láskou nic společného.. Aby láska byla kompletní, musí mít rozměr osobní suverenity..
 Cvičení pro den: Vyberte ten aspekt ve své lásce, který posiluje vašeho ducha a obohacuje váš život – a oslavte ho.
 

Offline Tamar

 • Nestor
 • *****
 • Příspěvků: 688
 • skype: mar.se22
Re:Počítání Omeru
« Odpověď #4 kdy: 15. Dubna 2012, 00:57:08 »
 
Druhý týden - Gvura
Je-li Chesed podstatou lidského vyjádření, je Gvura způsob jakým vyjadřujeme lásku. To dává našemu životu a lásce směr a zaměření. Vemte si laserový paprsek: Jeho účinnost spočívá v soustředění a koncentraci světla jedním směrem. Gvura - disciplína a míra – soustřeďuje a řídí naše úsilí, naši lásku ve správném směru. Dalším aspektem je Gvura - respekt a úcta. Zdravá láska vyžaduje respekt k tomu, koho milujete.


8. den Omeru: Chesed ve Gvura

Základním motivem v ukázněnosti je láska. Proč kontrolujeme naše chování, proč jsme si určili normy a očekáváme, že je lidé přijmou? - jen kvůli lásce. Dokonce i rozsudek „vinen“ je projevem lásky. Jinými slovy, trest není pomsta, je to jen další způsob, jak vyjádřit lásku „ošetřením“ něčeho neetického v životě. Tolerance osobnosti člověka by nikdy neměla být zaměňována s tolerancí jeho chování. Naopak: láska k člověku zahrnuje chtít pro něj to nejlepší a tedy pomoci mu vyvarovat se jakékoliv nedokonalosti.

 
Chesed ve Gvura je sebekontrola v lásce, uvědomování si vnitřní podstaty lásky. Je to rozpoznání vaší osobní osobní kázně a sebekontrola, kterou očekáváte od ostatních, je jen vyjádřením lásky. A ta přichází skrze cvičení. Je to pochopení, že nemáme právo soudit ostatní, máme pouze právo milovat je a to zahrnuje chtít vše, co je pro ně nejlepší.

 
Zeptejte se sami sebe: když někoho soudím a kritizuji, je to vždycky proto, že mě to rozčiluje? Není v tom skrytá určitá spokojenost z jeho selhání? Je tím důvodem skutečně láska?

 
Cvičení pro den: Před tím, než někoho zkritzujete, rozmyslete si dvakrát, jestli to skutečně chcete udělat jen z důvodu péče a lásky.

 
podle rabbiho Simona Jacobsona

Offline Tamar

 • Nestor
 • *****
 • Příspěvků: 688
 • skype: mar.se22
Re:Počítání Omeru
« Odpověď #5 kdy: 16. Dubna 2012, 13:47:06 »
Druhý den v druhém týdnu:  Gvura ve Gvura
 9. den Omeru


Přemýšlejme o determinaci našich hranic a o hranicích naší determinovanosti. Je moje sebekontrola ukázněná anebo to s ní přeháním? Jsou můj život a moje komunikace smysluplně zorganizované?
 Jsem systematický? Umím efektivně využívat čas? Proč mám problémy se sebekázní a jak bych ji mohl zlepšit? Udělám si každý den čas pro zhodnocení mého osobního plánu?
 Zahrnuje moje Gvura ostatních šest aspektů (viz zde), bez kterých sebekázeň a sebekontrola nemůže být účinná a prospěšná?
 Cvičení pro tento den: Udělejte si podrobný plán jak strávíte celý den  a na jeho konci zhodnoťte, jestli jste svůj rozvrh plně využil.


podle rabbi Simona Jacobsona   https://www.chabad.org/library/…..Omer-9.htm

Offline Tamar

 • Nestor
 • *****
 • Příspěvků: 688
 • skype: mar.se22
Re:Počítání Omeru
« Odpověď #6 kdy: 16. Dubna 2012, 23:43:06 »
 
třetí den v druhém týdnu: Tiferet ve Gvura
10. den Omeru


היום עשרה ימים שהם שבוע אחד ושלושה ימים לעומר
Dnes je deset dní, což je jeden týden a tři dny Omeru


Nejenom lásku, ale i soucit musí řídit ukázněnost. Lásku pocítíme, když u někoho vidíme pozitivní vlastnosti a klady, smysl pro pořádek tento proces řídí a koriguje. Soucit je bezpodmínečná láska. Je to láska pro lásku nezávislá na ostatních postojích. Tiferet je vyjádřením absolutní obětavosti Stvořitele. Jsme schopni soucitu, milovat bez důvodu, protože jsme odrazem Stvořitele.

Má můj smysl pro pořádek a spravedlnost tento prvek soucitu?
Cvičení pro  tento den: projevte soucit k někomu, komu jste něco vyčetli.


 
 podle rabbi Simona Jacobsona: https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/276681/jewish/Omer-10.htm
 
další inspirace:
https://web.me.com/rebbi/omer/the-blog/day-10-the-tiferet-in-gevur.html
 
« Poslední změna: 16. Dubna 2012, 23:58:51 od Marcela »

Offline Tamar

 • Nestor
 • *****
 • Příspěvků: 688
 • skype: mar.se22
Re:Počítání Omeru
« Odpověď #7 kdy: 18. Dubna 2012, 00:40:43 »
 
čtvrtý den ve druhém týdnu: Necach ve Gvura
11. den Omeru
היום אחד עשר יום שהם שבוע אחד וארבעה ימים לעומר
Dnes je jedenáct dní, což je jeden týden a čtyři dny Omeru

Efektivní ukázněnost musí být trvalá a houževnatá. Je moje sebekontrola důsledná anebo jen když se donutím? Jsem vnímán jako nespolehlivý despota?
Cvičení pro tento den: Rozšiřte svůj plán z druhého dne na delší časové období, tak, aby v něm byly krátkodobé a dlouhodobé cíle a každý den zhodnoťte, jak jste důslední a zda jste schopní dotáhnout věci do konce.
 
 
podle rabbi Simona Jacobsona: https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/276682/jewish/Omer-11.htm
 
další inspirace:
https://web.me.com/rebbi/omer/the-blog/day-11-the-netzach-in-gevur.html

Offline Tamar

 • Nestor
 • *****
 • Příspěvků: 688
 • skype: mar.se22
Re:Počítání Omeru
« Odpověď #8 kdy: 18. Dubna 2012, 22:36:02 »
 
pátý den v druhém týdnu: Hod ve Gvura
12. den Omeru

היום שנים עשר יום שהם שבוע אחד וחמשה ימים לעומר
Dnes je dvanáct dní, což je jeden týden a pět dní omeru

Důsledky direktivní moci bez pokory jsou zřejmé. K největším katastrofám došlo v důsledku toho, že si lidé osobovali arogantní moc posuzovat druhé..
Jsem arogantní ve jménu spravedlnosti (resp. toho, co já považuji za správné)?
Stává se mi, že se chovám jako bych byl něčím lepším než ostatní a posuzuji ostatní povýšeně?
Svoje děti?
(Studenty?)
Soudce by měl být to nejpokornější ze všech stvoření a měl by vědět, že na svém soudcovském stolci nesedí z nějaké libé vůle své, ale pouze z toho důvodu, že On mu dal mandát, aby soudil Jeho děti.
Neposuzujte nikoho jinak než nesobecky, bez osobní předpojatosti.
 
podle rabbi Simona Jacobsona: https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/276683/jewish/Omer-12.htm
 
další inspirace: https://web.me.com/rebbi/omer/the-blog/day-12-the-hod-in-gevurah.html

Offline Tamar

 • Nestor
 • *****
 • Příspěvků: 688
 • skype: mar.se22
Re:Počítání Omeru
« Odpověď #9 kdy: 20. Dubna 2012, 00:41:40 »
 (indispozice.. nejde mi to.. nacházím nové a nové texty, jeden zajímavější než druhý, ale nejsem z toho schopná utvořit smysluplný celek..
 Jesod – základ, tedy něco pevného, o co se můžeme opřít,  Gvura – spravedlnost, přísná síla, disciplína..)


šestý  den v druhém týdnu: Jesod ve Gvura
 13. den Omeru
היום שלשה עשר יום שהם שבוע אחד וששה ימים לעומר
 Dnes je třináct dní, což je jeden týden a šest dní omerurabbi Simon Jacobson: https://www.chabad.org/library/…..mer-13.htm
rabbi Steve Folberg: https://web.me.com/rebbi/omer/t…..vurah.html
https://mishkan.org/omer?title=Omer
 

Offline Tamar

 • Nestor
 • *****
 • Příspěvků: 688
 • skype: mar.se22
Re:Počítání Omeru
« Odpověď #10 kdy: 20. Dubna 2012, 23:17:57 »
 
sedmý den v druhém týdnu: Malchut ve Gvura
14. den Omeru
היום ארבעה עשר יום שהם שני שבועות לעומר
Dnes je čtrnáct dní, což jsou dva týdny omeru

Disciplína, stejně jako láska, musí podporovat osobní důstojnost (viz sedmý den v prvním týdnu). Kázeň, která člověka ponižuje má opačný účinek. Zdravá disciplína by měla posilovat sebevědomí a podporovat to nejlepší v člověku; kultivovat jeho suverenitu. To ukázněnost neohrožuje, ale naopak ji podporuje a posiluje ji.
Poškozuje moje potřeba ukázněnosti sebeúctu, oslabuje ji  anebo mě a druhé posiluje?
Cvičení pro tento den: Když chcete ukáznit dítě nebo studenta, udělejte to tak, abyste podpořili jeho sebeúctu.
 
podle rabbi Simona Jacobsona: https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/276685/jewish/Omer-14.htm
 
další inspirace:
https://web.me.com/rebbi/omer/the-blog/day-14-the-malchut-in-gevur.html

Offline Tamar

 • Nestor
 • *****
 • Příspěvků: 688
 • skype: mar.se22
Re:Počítání Omeru
« Odpověď #11 kdy: 21. Dubna 2012, 19:01:34 »
Třetí týden – Tiferet

Tiferet – soucit – spojuje  a harmonizuje lásku Chesed s ukázněností Gvura. Přináší třetí rozměr – rozměr pravdy, která není ani láskou, ani disciplínou, a proto může obě spojit. Pravda přichází skrze obětavost: usměrní vaše ego a vaše sklony a umožní vám uvědomit si skutečnost. Jasný a objektivní obraz toho, co vy i ostatní potřebujete.
 Nerovnováha lásky a kázně je výsledkem subjektivního, tedy omezeného, pohledu; přijetí pravdy odmítnutím osobních předsudků vám umožní spojit Gvura a Chesed tím nejzdravějším způsobem.
 Tato kvalita dává Tiferet jméno – krása: spojuje  různé barvy lásky a sebekontroly a tato harmonie ji činí krásnou.
Aby Tiferet byla celistvá musí obsahovat všech sedm aspektů: Chesed, Gvura, Tiferet, Necach, Hod, Jesod a Malchut.

první  den ve třetím týdnu: Chesed v Tiferet
 15. den Omeruהיום חמשה עשר יום שהם שני שבועות ויום אחד לעומר

 Dnes je patnáct dní, což jsou dva týdny a jeden den Omeru

 
Prohlédněme si soucit aspektem lásky.
 Zeptejte se sami sebe: Je můj soucit něžný a milující anebo působí jako lítost?
 Nejsou moje sympatie povýšené a blahosklonné, a i když to není mým záměrem, je možné, že je tak ostatní budou vnímat?
 Je můj soucit láskyplný a vřelý, je vyjádřen s nadšením, anebo je statický a bez života?
 Cvičení pro tento den: Když někomu pomáháte, vyjádřete to naplno: milým úsměvem a láskyplným gestem.podle rabbi Simona Jacobsona: https://www.chabad.org/library/…..mer-15.htm


další inspirace:
 https://web.me.com/rebbi/omer/t…..feret.html
« Poslední změna: 21. Dubna 2012, 19:22:09 od Marcela »

Offline Tamar

 • Nestor
 • *****
 • Příspěvků: 688
 • skype: mar.se22
Re:Počítání Omeru
« Odpověď #12 kdy: 22. Dubna 2012, 20:07:23 »
 
druhý den ve třetím týdnu: Gvura v Tiferet
16. den Omeruהיום ששה עשר יום שהם שני שבועות ושני ימים לעומר

Dnes je šestnáct dní, což jsou dva týdny a dva dny  Omeru

Aby soucit mohl být efektivní a zdravý, musí být disciplinovaný a soustředěný. Ukázněnost v soucitu umožňuje rozlišit kdy je možné a potřebné opravdu soucit vyjádřit a kdy naopak je nutné ho omezit a zdržet se ho, protože soucit není vyjádřením  potřeb dárce, ale odpověď na potřeby příjemce.
Cítím častěji soucit s cizími lidmi než s blízkými? Pokud ano, proč? Pochází  můj soucit z pocitu viny?
Ohrožuje můj soucit s druhými moje vlastní potřeby? Vrhám se do pomoci druhým na úkor pomoci sobě samému? Anebo jinak: Zastiňuje mi můj soucit k rodině a blízkým moje vlastní potřeby?
Je můj soucit impulzivní a lehkomyslný? Umím posoudit míru soucitu potřebnou pro danou situaci? Je odpovídající příjemci? Jsem schopen někoho i zranit svým soucitem?
Přenáší se můj soucit i na ostatní? Je zdvořilý? Nedávám příliš mnoho anebo naopak příliš málo? Využívají mne ostatní díky mé soucitné povaze?
Když vidím potřebnou osobu, stává se mi, že projevím soucit neuváženě z pocitu viny nebo lítosti bez rozmyšlení? Jsem schopen spáchat ze soucitu zlý skutek, tím, že někomu pomůžu i když vím, že si tím uškodí (peníze na drogy apod.)? Anebo určím sám, co ten člověk skutečně potřebuje a pomohu mu jak nejlépe umím?

Cvičení pro tento den: vyjádřete svůj soucit tak, že cílenou a konstruktivní pomocí pomůžete někomu vyřešit nějaký konkrétní problém.

 

 
podle rabbi Simona Jacobsona: https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/276687/jewish/Omer-16.htm

 
 
další inspirace: https://web.me.com/rebbi/omer/the-blog/day-16-the-gevurah-in-tifer.html

 

 
« Poslední změna: 22. Dubna 2012, 20:27:54 od Marcela »

Offline Tamar

 • Nestor
 • *****
 • Příspěvků: 688
 • skype: mar.se22
Re:Počítání Omeru
« Odpověď #13 kdy: 23. Dubna 2012, 23:53:48 »
 
třetí den ve třetím týdnu: Tiferet v Tiferet
17. den Omeru


היום
שבעה עשר יום שהם שני שבועות ושלשה ימים לעומר
Dnes je sedmnáct dní, což jsou dva týdny a tři dny  Omeru


Prohlédněme si soucit aspektem soucitu – jeho vyjádření  a jeho intenzitu.
Pravý soucit je neomezený. Není to rozšíření vašich potřeb a není definovaný vašimi limity.
Soucit vychází z nesobeckého, obětavého postoje, který vás vrhne do situace, kdy si plně vycítíte zkušenost druhého člověka. Jsem připraven a schopen to udělat? Pokud ne, proč?
Vytvářím a vyjadřuji soucit a empatii v mém srdci anebo mi něco brání ho projevit?
Čím jsem tak zablokovaný?
Je můj soucit soucitný nebo vypočítavý? Je to pocit, který vychází spíše z pocitu viny, než skutečná empatie?
Vychází můj soucit ze smyslu pro povinnost, nebo je povrchní? Anebo jinak: Je můj soucit živý; rezonuje s vitalitou, nebo je to pouze z povinnost? Je můj soucit pouze výsledkem skutečnosti, že každý tvor se cítí špatně, když jiný trpí, anebo aktivně zkouším a zdokonaluji svoje pozorování, omezení a formy výrazu?
Jak vyjadřuji soucit? Je můj soucit krásný? Je plnohodnotný?
Obsahuje ostatních šest elementů Tiferet, bez kterých plný soucit zůstává nerealizován?

 
Cvičení pro tento den: Vyjádřete svůj soucit novým způsobem, který jde nad rámec vašich předchozích zvyků: obraťte se k někomu, ke komu jste byl až dosud necitlivý.   podle rabbi Simona Jacobsona: https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/276688/jewish/Omer-17.htm
 
 
další inspirace: https://web.me.com/rebbi/omer/the-blog/day-17-the-tiferet-in-tifer.html

Offline Tamar

 • Nestor
 • *****
 • Příspěvků: 688
 • skype: mar.se22
Re:Počítání Omeru
« Odpověď #14 kdy: 24. Dubna 2012, 23:02:47 »
 
čtvrtý den ve třetím týdnu: Necach v Tiferet
18. den Omeruהיום שמונה עשר יום שהם שני שבועות וארבעה ימים לעומר
Dnes je osmnáct dní, což jsou dva týdny a čtyři  dny  Omeru

Je můj soucit trvalý a stálý? Je spolehlivý anebo náladový? Dokáže se prosadit proti mým špatným sklonům?
Mám schopnost být soucitný, i když jsem zaneprázdněn anebo pouze v případě, že se mi to právě teď hodí? Jsem připravený  a odhodlaný  bít se druhé?

Cvičení pro tento den: Uprostřed rušného dne se na chvíli zastavte a zavolejte někomu, kdo potřebuje soucitné slovo.
Obhajujte někoho, kdo nutně potřebuje  sympatie, i když není zrovna populární.


podle rabbi Simona Jacobsona: https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/276689/jewish/Omer-18.htm

další inspirace:
https://web.me.com/rebbi/omer/the-blog/day-18-the-netzach-in-tifer.html

Offline Tamar

 • Nestor
 • *****
 • Příspěvků: 688
 • skype: mar.se22
Re:Počítání Omeru
« Odpověď #15 kdy: 25. Dubna 2012, 20:48:18 »
 
pátý den ve třetím týdnu: Hod v Tiferet
19. den Omeruהיום תשעה עשר יום שהם שני שבועות וחמשה ימים לעומר
Dnes je devatenáct dní, což jsou dva týdny a pět  dní  Omeru

 
Soucit musí vyjadřovat pokoru, nemůže být blahosklonný a domýšlivý. Hod rozpoznává moji schopnost být soucitný, ale nedělá mne lepším než je příjemce.  Je to poděkování a uznání, že stvořením toho, kdo soucit potřebuje, mi Bůh poskytuje dar – možnost ho projevit. Takže v soucitu není ani kosíček místa pro povýšenost..
Cítím se lepší, že jsem soucitný?
Líbí se mi dívat se na ty, kteří ve mně soucit vyvolávají?
Jsem pokorný a vděčný Bohu, že mi dal schopnost cítit s ostatními?
 
Cvičení pro tento den: Projevte soucit anonymním způsobem, tak, aby vám z toho nemohla plynout žádná výhoda nebo zjevná zásluha. 
 
 
podle rabbi Simona Jacobsona: https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/276690/jewish/Omer-19.htm
 
další inspirace:
https://web.me.com/rebbi/omer/the-blog/day-19-the-hod-in-tiferet.html

Offline Tamar

 • Nestor
 • *****
 • Příspěvků: 688
 • skype: mar.se22
Re:Počítání Omeru
« Odpověď #16 kdy: 26. Dubna 2012, 21:22:37 »
 
šestý den ve třetím týdnu: Jesod v Tiferet
20. den Omeru


היום עשרים יום שהם שני שבועות וששה ימים לעומר
Dnes je dvacet dní, což jsou dva týdny a šest  dní  Omeru

Aby se soucit mohl plně rozvinout, potřebuje pouto. K tomu je potřebné  vytvoření vztahu mezi dárcem a příjemcem. Vzájemnost, které přesahuje okamžik potřeby. Pouto, které bude trvalé. A to je nejradostnější výsledek skutečného soucitu.
Vytváříte si citové pouto k někomu s nímž soucítíte, anebo vaše emoce zůstávají  stranou?
Dosahuje vaše vzájemná interakce dál než jen za ten  jeden akt sympatií?

Cvičení pro tento den: Ujistěte se, že v důsledku vašeho soucitu vzniká něco trvalého.
 
 
podle rabbi Simona Jacobsona: https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/276691/jewish/Omer-20.htm
 
 další inspirace:
https://web.me.com/rebbi/omer/the-blog/day-20-the-yesod-in-tiferet.html

Offline Tamar

 • Nestor
 • *****
 • Příspěvků: 688
 • skype: mar.se22
Re:Počítání Omeru
« Odpověď #17 kdy: 27. Dubna 2012, 22:07:27 »
 
sedmý den ve třetím týdnu: Malchut v Tiferet
21. den Omeruהיום אחד ועשרים יום שהם שלשה שבועות לעומר
Dnes je dvacet jedna  dní, což jsou tři týdny Omeru

 
Prozkoumejte svůj soucit z hlediska důstojnosti. Aby se vaše schopnost soucítit plně uplatnila musí uznávat a ocenit osobní suverenitu. To by mělo posilovat sebevědomí a kultivovat lidskou důstojnost. Jak vaši vlastní důstojnost,  tak i hrdost toho, kdo přijímá váš soucit.
Vyjadřuji svůj soucit  důstojným způsobem?
Chovám se důstojně, když někomu vyjadřuji svůj soucit?
Dbám na hrdost a důstojnost druhých?
Je mi zřejmá skutečnost, že když já pociťuji  soucit jako  důstojný,  bude se to odrážet vzájemně i pro toho, kdo přijímá můj soucit?
 
Cvičení pro tento den: Raději než abyste dávali charitu,  podpořte někoho způsobem, který upevní jeho důstojnost. 
podle rabbi Simona Jacobsona: https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/276692/jewish/Omer-21.htm
 
 další inspirace:
https://web.me.com/rebbi/omer/the-blog/day-21-the-malchut-in-tifer.html

Offline Tamar

 • Nestor
 • *****
 • Příspěvků: 688
 • skype: mar.se22
Re:Počítání Omeru
« Odpověď #18 kdy: 29. Dubna 2012, 01:26:14 »
čtvrtý týden - Necach
Necach  lze chápat jako vytrvalost, houževnatost, odolnost. Souvisí to s hebrejským výrazem „nicachon“ (נצחון), vítězství, ve smyslu Esopovy bajky o želvě a zajíci: "Pomalý a stabilní vyhraje závod."
Je těžké uvěřit, že se dostáváme už do čtvrtého týdne Omeru. Není neobvyklé, že naše energie pro plnění micvy začít ubývat. Způsobuje to  záměrné směrování úsilí které věnujeme tomuto úkolu a změně našeho chování. A tak tomu bývá i u jiných záměrů, kterým se věnujeme s intencí, a zejména těch, které trvají delší dobu: ztrácíme zaměření, tak se vrátíme na začátek, znovu ztráta pozornosti, vrátíme se...
znovu a znovu a znovu.
A to je přesně způsob, jak rozvíjet a růst.
první den ve čtvrtém týdnu: Chesed v Necach
22. den Omeru
היום שנים ועשרים יום שהם שלשה שבועות ויום אחד לעומר
Dnes je dvacet dva  dní, což jsou tři týdny a jeden den Omeru


Chesed, milosrdenství ve vytrvalosti v nás vyvolává schopnost lásky "na dlouhou trať."
Chesed v Necach nám pomáhá najít sílu ujít vzdálenost, o které vůbec netušíme, že ji zvládneme.
Dokážete si představit situaci ve vašem životě, kdy sami sebe překvapíte hloubku trpělivosti, moudrosti a laskavosti kterou jste u sebe nečekali a to jen kvůli tomu, že někoho máte rádi?


a chabadnická inspirace zde:

Offline Tamar

 • Nestor
 • *****
 • Příspěvků: 688
 • skype: mar.se22
Re:Počítání Omeru
« Odpověď #19 kdy: 29. Dubna 2012, 21:24:47 »
druhý den ve čtvrtém týdnu: Gvura v Necach
23. den Omeru

היום שלשה ועשרים יום שהם שלשה שבועות ושני ימים לעומר
Dnes je dvacet tři  dní, což jsou tři týdny a dva dny  Omeru


Prohlédněte si vaši vytrvalost aspektem sebekázně. Vytrvalost je třeba směřovat konstruktivně k vybraným cílům. Jsou moje vytrvalost a odhodlání zaměřeny na kultivování dobrých návyků a odstranění těch špatných?  Anebo je tomu naopak?
Je moje vytrvalost spíše projevem síly anebo naopak slabosti? Vychází  z mého hlubokého přesvědčení anebo je to spíše obranná reakce?
Co když jsem houževnatý jen z tvrdohlavosti a neochoty uznat chybu? Není to tak, že se držím úporně svých rozhodnutí a nejsem ochoten je revidovat? Je možné, že používám svoji vytrvalost (tedy spíše umíněnost) sám proti sobě tím, že se neústupně bráním poznání?


Cvičení pro tento den: Zkuste dnes opustit jeden svůj zlozvyk.
podle rabbi Simona Jacobsona:

další inspirace:

Offline Tamar

 • Nestor
 • *****
 • Příspěvků: 688
 • skype: mar.se22
Re:Počítání Omeru
« Odpověď #20 kdy: 1. Května 2012, 01:40:15 »
 
třetí den ve čtvrtém týdnu: Tiferet v Necach
24. den Omeru

היום ארבעה ועשרים יום שהם שלשה שבועות ושלשה ימים לעומר
Dnes je dvacet čtyři  dní, což jsou tři týdny a tři dny  Omeru


 

 
Zdravá vytrvalost zaměřená na rozvoj dobrých vlastností a odstraňující ty špatné, bude vždy laskavá. Soucit ve vytrvalosti odráží nejkrásnější kvalitu vytrvalosti: trvalý závazek pomáhat dalšímu růstu. Vytrvalost bez soucitu je pošetilá a sobecká.
Vytrvalost musí být nejen milující k těm, kteří si lásku zaslouží, ale musí soucítit s méně šťastnými. Ohrožuje moje odhodlání můj soucit k druhým?
Jsem schopen se povznést nad své ego a vcítit se do svého protivníka?
Jsem laskavý, když vyhrávám?
 
Cvičení pro tento den: Buďte trpěliví a naslouchejte někomu, kdo ve vás obvykle vyvolává netrpělivost.

 

 

 
podle rabbi Simona Jacobsona:
https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/276695/jewish/Omer-24.htm

 
další inspirace:
https://web.me.com/rebbi/omer/the-blog/day-24-the-tiferet-in-netza.html

Offline Tamar

 • Nestor
 • *****
 • Příspěvků: 688
 • skype: mar.se22
Re:Počítání Omeru
« Odpověď #21 kdy: 2. Května 2012, 00:38:58 »

čtvrtý den ve čtvrtém týdnu: Necach v Necach
25. den Omeru


היום חמשה ועשרים יום שהם שלשה שבועות וארבעה ימים לעומר
Dnes je dvacet pět  dní, což jsou tři týdny a čtyři dny  Omeru
Prohlédněte si vytrvalost aspektem vytrvalosti, její výraz a intenzitu. Všichni máme vůli a odhodlání. Máme schopnost vydržet mnohem víc, než si dovedeme představit, a překonat i ty nejobtížnější situace.
Zeptejte se sami sebe: Je mé chování nevyzpytatelné? Jsem nestálý a nespolehlivý? Přestože mám vůli a odhodlání, proč jsem tak náladový?


Mám strach, že mne polapí moje závazky? Pokud ano, proč? Je to reakce na nějaké minulé trauma? Namísto kultivování vytrvalosti ve zdravých oblastech  jsem trval na nezdravé praxi? Musím snášet více bolesti než potěšení? Podceňuji svou schopnost vytrvat?


Cvičení pro tento den: Odhodlejte se a slibte si vypěstovat nějaký nový pozitivní zvyk.
podle rabbi Simona Jacobsona:
https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/276696/jewish/Omer-25.htm


další inspirace:
https://web.me.com/rebbi/omer/the-blog/the-netzach-in-netzach.htm[size=78%]l[/size]
« Poslední změna: 2. Května 2012, 00:50:01 od Marcela »

Offline Tamar

 • Nestor
 • *****
 • Příspěvků: 688
 • skype: mar.se22
Re:Počítání Omeru
« Odpověď #22 kdy: 2. Května 2012, 23:59:54 »
 
pátý den ve čtvrtém týdnu: Hod v Necach
26. den Omeru
 
היום ששה ועשרים יום שהם שלשה שבועות וחמשה ימים לעומר
Dnes je dvacet šest  dní, což jsou tři týdny a pět  dní  Omeru

Ohebnost, která je výsledkem pokory - to je základní prvek vytrvalosti. Pevný postoj může být někdy cestou k destrukci. Dub, který se nemůže v hurikánu sehnout, se vyvrátí. Naproti tomu rákos se ohne a přežije bez problémů.
Dokážu rozeznat, kdy je sehnutí se projevem pevnosti a ne strachu? Proč se často bojím ustoupit?
Vytrvalost je poháněna vnitřní silou. Hod v Necach je pokorné uznání a pochopení, že schopnost vydržet a zvítězit je schopností duše, kterou Bůh dal každému člověku. Tato pokora neohrozí vytrvalost, naopak, zintenzivňuje ji, protože vytrvalost  člověka může jít tak daleko a vydržet tolik, jen proto, že vytrvalost, která přichází z Boží duše je neomezená.
Stává se mi, že připisují svůj úspěch pouze své vlastní síle a odhodlání?
Jsem přesvědčen, že jsem tak silný díky mé  vytrvalosti?
Kde hledám sílu v době, kdy se všechno zdá být bezútěšné?

 

 
Cvičení pro tento den: když se probudíte, uznejte a poděkujte Bohu za to, že vám dal duši s mimořádnou silou a schopností přestát všechny problémy. To vám umožní čerpat energii a vytrvalost na celý den.

 
 
podle rabbi Simona Jacobsona:
https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/276697/jewish/Omer-26.htm

 
další inspirace:
https://web.me.com/rebbi/omer/the-blog/day-26-the-hod-in-netzach.html

Offline Tamar

 • Nestor
 • *****
 • Příspěvků: 688
 • skype: mar.se22
Re:Počítání Omeru
« Odpověď #23 kdy: 4. Května 2012, 00:04:04 »
 
šestý den ve čtvrtém týdnu: Jesod v Necach
27. den Omeru

היום שבעה ועשרים יום שהם שלשה שבועות וששה ימים לעומר
Dnes je dvacet sedm  dní, což jsou tři týdny a šest dní  Omeru


Vztahy jsou nezbytnou vlastností vytrvalosti. Vyjadřují vaši  vazbu  k osobě nebo k nějakému zážitku, pouto tak silné, že uděláte vše pro jeho zachování. Vytrvalost bez vztahu nevydrží.
Cvičení pro tento den: Abyste zaručili, že vaše nové předsevzetí vydrží, vytvořte si k němu pouto. Nejlépe tím, že vaše rozhodnutí převedete do konkrétních činů.
podle rabbi Simona Jacobsona:
další inspirace:
« Poslední změna: 4. Května 2012, 00:07:23 od Marcela »

Offline Tamar

 • Nestor
 • *****
 • Příspěvků: 688
 • skype: mar.se22
Re:Počítání Omeru
« Odpověď #24 kdy: 4. Května 2012, 15:43:23 »
sedmý den ve čtvrtém týdnu: Malchut v Necach
28. den Omeru

 
 
 
 
 
היום שמונה ועשרים יום שהם ארבעה שבועות לעומר
Dnes je dvacet osm  dní, což jsou čtyři týdny  Omeru
 
 
Suverenita je základním kamenem vytrvalosti. Vytrvalost, která obsahuje šest předchozích kvalit je opravdu poctou a svědectvím majestátu lidského ducha.
Je moje vytrvalost důstojná? Vyjadřuje to, co je ve mně nejlepší? Chovám se při konfrontaci s těžkostmi jako král nebo královna  se vztyčenou hlavou, s důvěrou v Boží podporu, anebo se ustrašeně krčím v obavách?
 
Cvičení na tento den: Vedete-li s někým spor, promyslete si, zda je jeho příčina dostatečně vážná a důstojná.

 
podle rabbi Simona Jacobsona:
https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/276699/jewish/Omer-28.htm
 
další inspirace:
https://web.me.com/rebbi/omer/the-blog/day-28-the-malchut-in-netza.html
« Poslední změna: 4. Května 2012, 15:55:06 od Marcela »

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15