fórum komunity Eretz

Judaismus => Obecná náboženská debata => Téma založeno: Tamar kdy 11. Duben 2012, 23:48:28

Název: Počítání Omeru
Přispěvatel: Tamar kdy 11. Duben 2012, 23:48:28
první čtyři dny jsem prošvihla, dám jen odkazy, ale dál to třeba už budu stíhat..:-)))

https://web.me.com/rebbi/omer/the-blog/omer-1-the-hesed-in-hesed.html (https://web.me.com/rebbi/omer/the-blog/omer-1-the-hesed-in-hesed.html)
 
 (https://www.mucjs.org/webomer/images/Blessing%20Page.jpg)


https://www.meaningfullife.com/torah/holidays/8b/Your_Guide_to_Personal_Freedom_-_Week_1.php (https://www.meaningfullife.com/torah/holidays/8b/Your_Guide_to_Personal_Freedom_-_Week_1.php)


Day 1 - Chesed of Chesed  (https://www.mucjs.org/webomer/images/Omer%201.jpg)

(https://www.mucjs.org/webomer/images/Omer%202.jpg) Day 2 - Gevurah of Chesed 


Day 3 - Tiferet of Chesed   (https://www.mucjs.org/webomer/images/Omer%203.jpg)

(https://www.mucjs.org/webomer/images/Omer%204.jpg)  Day 4 - Netzach of ChesedNázev: Re:Počítání Omeru
Přispěvatel: Tamar kdy 12. Duben 2012, 00:00:42

5. den Omeru: Hod v Chesed


(https://www.mucjs.org/webomer/images/Omer%205.jpg)


היום חמישה ימים לעומר
Hajom chamiša jamim la-Omer
"Dnes je pátý den omeru“

Hod je záludné slovo. Může znamenat "krása" nebo "sláva". A rabbi Haber zdůrazňuje, že je příbuzné se slovem „toda“, což znamená „poděkování“ nebo „přijetí“. Takže jeden způsob, jak chápat Hod v Chesed, je rozměr milosrdenství, které je vděčné za to, co dostáváme z lásky. To nás může naladit k vděčnosti za to, co dostáváme, aniž bychom si to zasloužili, aniž bychom pro to cokoli udělali.

Tato myšlenka je krásně zachycena v modlitbě, která již tradičně zahrnuje první slova, která říkáme, když ráno otevřeme oči:
Mode ani l'fanecha, Melech chai v'kajom, še-he-chezarta bi nišmati b'chemla, rabba emunatecha.

Děkuji ti, Králi živý a věčný, žes mi vrátil mou duši ve Své milosti, tvá věrnost je neskonalá.

Otázka: Za co jste nejvíce vděčný? Za co ve svém životě byste mohli z celého srdce říct nadužívanou frázi: "Díky Bohu", tak, že byste to mysleli smrtelně vážně?

Akce: Poděkujte dnes nějaké osobě, se kterou běžně komunikujete – pokladní v samoobsluze, nebo poslíčkovi, který vám nosí noviny.
Podívejte se tomu člověku do očí a myslím to opravdu vážně.
Naši rabíni radí, abychom pěstovali povědomí o vděčnosti tím, že řekneme nejméně 100 požehnání denně. Zkuste dnes říci nějaké děkovné požehnání nahlas. Pokud neznáte odpovídající požehnání hebrejsky, improvizujte v jazyce, který znáte.
 podle Rabbi Steve Folberga
https://web.me.com/rebbi/omer/the-blog/omer-5-the-hod-in-hesed.html (https://web.me.com/rebbi/omer/the-blog/omer-5-the-hod-in-hesed.html)
Název: Re:Počítání Omeru
Přispěvatel: Tamar kdy 12. Duben 2012, 23:45:01
6. den Omeru: Jesod v Chesed

היום שישה ימים לעומר

(https://www.he.chabad.org/images/global/spacer.gif)(https://www.mucjs.org/webomer/images/Omer%206.jpg)

Trvalá láska potřebuje vytvoření pouta. Pocit sounáležitosti, který oživuje lásku ve společném úsilí. Důvěrné spojení, spříznění a náklonnost, ze které mají oba prospěch. Tato vazba nese ovoce, plody se zrodily ze zdravého spojení.
Cvičení pro den: začněte budovat něco konstruktivního společně s milovanou osobou

podle rabbiho Simona Jacobsona
Název: Re:Počítání Omeru
Přispěvatel: Tamar kdy 13. Duben 2012, 07:00:21
 dnes – v pátek večer..


7. den Omeru: Malchut v  Chesed

היום שבעה ימים לעומר

(https://www.mucjs.org/webomer/images/Omer%207.jpg) (https://www.mucjs.org/webomer/images/Omer%207.jpg)
 Zralá láska přichází skrze osobní důstojnost. Intimní pocit ušlechtilosti a vznešenosti. Poznání svého jedinečného místa a přínosu tomuto světu.. Každý vztah, která je vysilující a narušuje lidský duch nemá s láskou nic společného.. Aby láska byla kompletní, musí mít rozměr osobní suverenity..
 Cvičení pro den: Vyberte ten aspekt ve své lásce, který posiluje vašeho ducha a obohacuje váš život – a oslavte ho.
 
Název: Re:Počítání Omeru
Přispěvatel: Tamar kdy 15. Duben 2012, 00:57:08
 
Druhý týden - Gvura
Je-li Chesed podstatou lidského vyjádření, je Gvura způsob jakým vyjadřujeme lásku. To dává našemu životu a lásce směr a zaměření. Vemte si laserový paprsek: Jeho účinnost spočívá v soustředění a koncentraci světla jedním směrem. Gvura - disciplína a míra – soustřeďuje a řídí naše úsilí, naši lásku ve správném směru. Dalším aspektem je Gvura - respekt a úcta. Zdravá láska vyžaduje respekt k tomu, koho milujete.


8. den Omeru: Chesed ve Gvura
(https://www.mucjs.org/webomer/images/Omer%208.jpg)
Základním motivem v ukázněnosti je láska. Proč kontrolujeme naše chování, proč jsme si určili normy a očekáváme, že je lidé přijmou? - jen kvůli lásce. Dokonce i rozsudek „vinen“ je projevem lásky. Jinými slovy, trest není pomsta, je to jen další způsob, jak vyjádřit lásku „ošetřením“ něčeho neetického v životě. Tolerance osobnosti člověka by nikdy neměla být zaměňována s tolerancí jeho chování. Naopak: láska k člověku zahrnuje chtít pro něj to nejlepší a tedy pomoci mu vyvarovat se jakékoliv nedokonalosti.

 
Chesed ve Gvura je sebekontrola v lásce, uvědomování si vnitřní podstaty lásky. Je to rozpoznání vaší osobní osobní kázně a sebekontrola, kterou očekáváte od ostatních, je jen vyjádřením lásky. A ta přichází skrze cvičení. Je to pochopení, že nemáme právo soudit ostatní, máme pouze právo milovat je a to zahrnuje chtít vše, co je pro ně nejlepší.

 
Zeptejte se sami sebe: když někoho soudím a kritizuji, je to vždycky proto, že mě to rozčiluje? Není v tom skrytá určitá spokojenost z jeho selhání? Je tím důvodem skutečně láska?

 
Cvičení pro den: Před tím, než někoho zkritzujete, rozmyslete si dvakrát, jestli to skutečně chcete udělat jen z důvodu péče a lásky.

 
podle rabbiho Simona Jacobsona
Název: Re:Počítání Omeru
Přispěvatel: Tamar kdy 16. Duben 2012, 13:47:06
Druhý den v druhém týdnu:  Gvura ve Gvura
 9. den Omeru

(https://www.mucjs.org/webomer/images/Omer%209.jpg)
Přemýšlejme o determinaci našich hranic a o hranicích naší determinovanosti. Je moje sebekontrola ukázněná anebo to s ní přeháním? Jsou můj život a moje komunikace smysluplně zorganizované?
 Jsem systematický? Umím efektivně využívat čas? Proč mám problémy se sebekázní a jak bych ji mohl zlepšit? Udělám si každý den čas pro zhodnocení mého osobního plánu?
 Zahrnuje moje Gvura ostatních šest aspektů (viz zde (https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/277116/jewish/Introduction.htm)), bez kterých sebekázeň a sebekontrola nemůže být účinná a prospěšná?
 Cvičení pro tento den: Udělejte si podrobný plán jak strávíte celý den  a na jeho konci zhodnoťte, jestli jste svůj rozvrh plně využil.


podle rabbi Simona Jacobsona   https://www.chabad.org/library/…..Omer-9.htm (https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/276680/jewish/Omer-9.htm)
Název: Re:Počítání Omeru
Přispěvatel: Tamar kdy 16. Duben 2012, 23:43:06
 
třetí den v druhém týdnu: Tiferet ve Gvura
10. den Omeru

(https://www.mucjs.org/webomer/images/Omer%2010.jpg)
היום עשרה ימים שהם שבוע אחד ושלושה ימים לעומר
Dnes je deset dní, což je jeden týden a tři dny Omeru


Nejenom lásku, ale i soucit musí řídit ukázněnost. Lásku pocítíme, když u někoho vidíme pozitivní vlastnosti a klady, smysl pro pořádek tento proces řídí a koriguje. Soucit je bezpodmínečná láska. Je to láska pro lásku nezávislá na ostatních postojích. Tiferet je vyjádřením absolutní obětavosti Stvořitele. Jsme schopni soucitu, milovat bez důvodu, protože jsme odrazem Stvořitele.

Má můj smysl pro pořádek a spravedlnost tento prvek soucitu?
Cvičení pro  tento den: projevte soucit k někomu, komu jste něco vyčetli.


 
 podle rabbi Simona Jacobsona: https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/276681/jewish/Omer-10.htm (https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/276681/jewish/Omer-10.htm)
 
další inspirace:
https://web.me.com/rebbi/omer/the-blog/day-10-the-tiferet-in-gevur.html (https://web.me.com/rebbi/omer/the-blog/day-10-the-tiferet-in-gevur.html)
 
Název: Re:Počítání Omeru
Přispěvatel: Tamar kdy 18. Duben 2012, 00:40:43
 
čtvrtý den ve druhém týdnu: Necach ve Gvura
11. den Omeru
(https://www.mucjs.org/webomer/images/Omer%2011.jpg)
היום אחד עשר יום שהם שבוע אחד וארבעה ימים לעומר
Dnes je jedenáct dní, což je jeden týden a čtyři dny Omeru

Efektivní ukázněnost musí být trvalá a houževnatá. Je moje sebekontrola důsledná anebo jen když se donutím? Jsem vnímán jako nespolehlivý despota?
Cvičení pro tento den: Rozšiřte svůj plán z druhého dne na delší časové období, tak, aby v něm byly krátkodobé a dlouhodobé cíle a každý den zhodnoťte, jak jste důslední a zda jste schopní dotáhnout věci do konce.
 
 
podle rabbi Simona Jacobsona: https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/276682/jewish/Omer-11.htm (https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/276682/jewish/Omer-11.htm)
 
další inspirace:
https://web.me.com/rebbi/omer/the-blog/day-11-the-netzach-in-gevur.html (https://web.me.com/rebbi/omer/the-blog/day-11-the-netzach-in-gevur.html)
Název: Re:Počítání Omeru
Přispěvatel: Tamar kdy 18. Duben 2012, 22:36:02
 
pátý den v druhém týdnu: Hod ve Gvura
12. den Omeru
(https://www.mucjs.org/webomer/images/Omer%2012.jpg)

היום שנים עשר יום שהם שבוע אחד וחמשה ימים לעומר
Dnes je dvanáct dní, což je jeden týden a pět dní omeru

Důsledky direktivní moci bez pokory jsou zřejmé. K největším katastrofám došlo v důsledku toho, že si lidé osobovali arogantní moc posuzovat druhé..
Jsem arogantní ve jménu spravedlnosti (resp. toho, co já považuji za správné)?
Stává se mi, že se chovám jako bych byl něčím lepším než ostatní a posuzuji ostatní povýšeně?
Svoje děti?
(Studenty?)
Soudce by měl být to nejpokornější ze všech stvoření a měl by vědět, že na svém soudcovském stolci nesedí z nějaké libé vůle své, ale pouze z toho důvodu, že On mu dal mandát, aby soudil Jeho děti.
Neposuzujte nikoho jinak než nesobecky, bez osobní předpojatosti.
 
podle rabbi Simona Jacobsona: https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/276683/jewish/Omer-12.htm (https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/276683/jewish/Omer-12.htm)
 
další inspirace: https://web.me.com/rebbi/omer/the-blog/day-12-the-hod-in-gevurah.html (https://web.me.com/rebbi/omer/the-blog/day-12-the-hod-in-gevurah.html)
Název: Re:Počítání Omeru
Přispěvatel: Tamar kdy 20. Duben 2012, 00:41:40
 (indispozice.. nejde mi to.. nacházím nové a nové texty, jeden zajímavější než druhý, ale nejsem z toho schopná utvořit smysluplný celek..
 Jesod – základ, tedy něco pevného, o co se můžeme opřít,  Gvura – spravedlnost, přísná síla, disciplína..)


šestý  den v druhém týdnu: Jesod ve Gvura
 13. den Omeru
היום שלשה עשר יום שהם שבוע אחד וששה ימים לעומר
 Dnes je třináct dní, což je jeden týden a šest dní omeru

(https://www.mucjs.org/webomer/images/Omer%2013.jpg)

rabbi Simon Jacobson: https://www.chabad.org/library/…..mer-13.htm (https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/276684/jewish/Omer-13.htm)
rabbi Steve Folberg: https://web.me.com/rebbi/omer/t…..vurah.html (https://web.me.com/rebbi/omer/the-blog/day-13-the-yesod-in-gevurah.html)
https://mishkan.org/omer?title=Omer (https://mishkan.org/omer?title=Omer)
 
Název: Re:Počítání Omeru
Přispěvatel: Tamar kdy 20. Duben 2012, 23:17:57
 
sedmý den v druhém týdnu: Malchut ve Gvura
14. den Omeru
(https://www.mucjs.org/webomer/images/Omer%2014.jpg)
היום ארבעה עשר יום שהם שני שבועות לעומר
Dnes je čtrnáct dní, což jsou dva týdny omeru

Disciplína, stejně jako láska, musí podporovat osobní důstojnost (viz sedmý den v prvním týdnu). Kázeň, která člověka ponižuje má opačný účinek. Zdravá disciplína by měla posilovat sebevědomí a podporovat to nejlepší v člověku; kultivovat jeho suverenitu. To ukázněnost neohrožuje, ale naopak ji podporuje a posiluje ji.
Poškozuje moje potřeba ukázněnosti sebeúctu, oslabuje ji  anebo mě a druhé posiluje?
Cvičení pro tento den: Když chcete ukáznit dítě nebo studenta, udělejte to tak, abyste podpořili jeho sebeúctu.
 
podle rabbi Simona Jacobsona: https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/276685/jewish/Omer-14.htm (https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/276685/jewish/Omer-14.htm)
 
další inspirace:
https://web.me.com/rebbi/omer/the-blog/day-14-the-malchut-in-gevur.html (https://web.me.com/rebbi/omer/the-blog/day-14-the-malchut-in-gevur.html)
Název: Re:Počítání Omeru
Přispěvatel: Tamar kdy 21. Duben 2012, 19:01:34
Třetí týden – Tiferet

Tiferet – soucit – spojuje  a harmonizuje lásku Chesed s ukázněností Gvura. Přináší třetí rozměr – rozměr pravdy, která není ani láskou, ani disciplínou, a proto může obě spojit. Pravda přichází skrze obětavost: usměrní vaše ego a vaše sklony a umožní vám uvědomit si skutečnost. Jasný a objektivní obraz toho, co vy i ostatní potřebujete.
 Nerovnováha lásky a kázně je výsledkem subjektivního, tedy omezeného, pohledu; přijetí pravdy odmítnutím osobních předsudků vám umožní spojit Gvura a Chesed tím nejzdravějším způsobem.
 Tato kvalita dává Tiferet jméno – krása: spojuje  různé barvy lásky a sebekontroly a tato harmonie ji činí krásnou.
Aby Tiferet byla celistvá musí obsahovat všech sedm aspektů: Chesed, Gvura, Tiferet, Necach, Hod, Jesod a Malchut.

první  den ve třetím týdnu: Chesed v Tiferet
 15. den Omeru

(https://www.mucjs.org/webomer/images/Omer%2015.jpg)

היום חמשה עשר יום שהם שני שבועות ויום אחד לעומר

 Dnes je patnáct dní, což jsou dva týdny a jeden den Omeru

 
Prohlédněme si soucit aspektem lásky.
 Zeptejte se sami sebe: Je můj soucit něžný a milující anebo působí jako lítost?
 Nejsou moje sympatie povýšené a blahosklonné, a i když to není mým záměrem, je možné, že je tak ostatní budou vnímat?
 Je můj soucit láskyplný a vřelý, je vyjádřen s nadšením, anebo je statický a bez života?
 Cvičení pro tento den: Když někomu pomáháte, vyjádřete to naplno: milým úsměvem a láskyplným gestem.podle rabbi Simona Jacobsona: https://www.chabad.org/library/…..mer-15.htm (https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/276686/jewish/Omer-15.htm)


další inspirace:
 https://web.me.com/rebbi/omer/t…..feret.html (https://web.me.com/rebbi/omer/the-blog/day-15-the-hesed-in-tiferet.html)
Název: Re:Počítání Omeru
Přispěvatel: Tamar kdy 22. Duben 2012, 20:07:23
 
druhý den ve třetím týdnu: Gvura v Tiferet
16. den Omeru

(https://www.mucjs.org/webomer/images/Omer%2016.jpg)

היום ששה עשר יום שהם שני שבועות ושני ימים לעומר

Dnes je šestnáct dní, což jsou dva týdny a dva dny  Omeru

Aby soucit mohl být efektivní a zdravý, musí být disciplinovaný a soustředěný. Ukázněnost v soucitu umožňuje rozlišit kdy je možné a potřebné opravdu soucit vyjádřit a kdy naopak je nutné ho omezit a zdržet se ho, protože soucit není vyjádřením  potřeb dárce, ale odpověď na potřeby příjemce.
Cítím častěji soucit s cizími lidmi než s blízkými? Pokud ano, proč? Pochází  můj soucit z pocitu viny?
Ohrožuje můj soucit s druhými moje vlastní potřeby? Vrhám se do pomoci druhým na úkor pomoci sobě samému? Anebo jinak: Zastiňuje mi můj soucit k rodině a blízkým moje vlastní potřeby?
Je můj soucit impulzivní a lehkomyslný? Umím posoudit míru soucitu potřebnou pro danou situaci? Je odpovídající příjemci? Jsem schopen někoho i zranit svým soucitem?
Přenáší se můj soucit i na ostatní? Je zdvořilý? Nedávám příliš mnoho anebo naopak příliš málo? Využívají mne ostatní díky mé soucitné povaze?
Když vidím potřebnou osobu, stává se mi, že projevím soucit neuváženě z pocitu viny nebo lítosti bez rozmyšlení? Jsem schopen spáchat ze soucitu zlý skutek, tím, že někomu pomůžu i když vím, že si tím uškodí (peníze na drogy apod.)? Anebo určím sám, co ten člověk skutečně potřebuje a pomohu mu jak nejlépe umím?

Cvičení pro tento den: vyjádřete svůj soucit tak, že cílenou a konstruktivní pomocí pomůžete někomu vyřešit nějaký konkrétní problém.

 

 
podle rabbi Simona Jacobsona: https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/276687/jewish/Omer-16.htm (https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/276687/jewish/Omer-16.htm)

 
 
další inspirace: https://web.me.com/rebbi/omer/the-blog/day-16-the-gevurah-in-tifer.html (https://web.me.com/rebbi/omer/the-blog/day-16-the-gevurah-in-tifer.html)

 

 
Název: Re:Počítání Omeru
Přispěvatel: Tamar kdy 23. Duben 2012, 23:53:48
 
třetí den ve třetím týdnu: Tiferet v Tiferet
17. den Omeru

(https://www.mucjs.org/webomer/images/Omer%2017.jpg)

היום
שבעה עשר יום שהם שני שבועות ושלשה ימים לעומר
Dnes je sedmnáct dní, což jsou dva týdny a tři dny  Omeru


Prohlédněme si soucit aspektem soucitu – jeho vyjádření  a jeho intenzitu.
Pravý soucit je neomezený. Není to rozšíření vašich potřeb a není definovaný vašimi limity.
Soucit vychází z nesobeckého, obětavého postoje, který vás vrhne do situace, kdy si plně vycítíte zkušenost druhého člověka. Jsem připraven a schopen to udělat? Pokud ne, proč?
Vytvářím a vyjadřuji soucit a empatii v mém srdci anebo mi něco brání ho projevit?
Čím jsem tak zablokovaný?
Je můj soucit soucitný nebo vypočítavý? Je to pocit, který vychází spíše z pocitu viny, než skutečná empatie?
Vychází můj soucit ze smyslu pro povinnost, nebo je povrchní? Anebo jinak: Je můj soucit živý; rezonuje s vitalitou, nebo je to pouze z povinnost? Je můj soucit pouze výsledkem skutečnosti, že každý tvor se cítí špatně, když jiný trpí, anebo aktivně zkouším a zdokonaluji svoje pozorování, omezení a formy výrazu?
Jak vyjadřuji soucit? Je můj soucit krásný? Je plnohodnotný?
Obsahuje ostatních šest elementů Tiferet, bez kterých plný soucit zůstává nerealizován?

 
Cvičení pro tento den: Vyjádřete svůj soucit novým způsobem, který jde nad rámec vašich předchozích zvyků: obraťte se k někomu, ke komu jste byl až dosud necitlivý.   podle rabbi Simona Jacobsona: https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/276688/jewish/Omer-17.htm (https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/276688/jewish/Omer-17.htm)
 
 
další inspirace: https://web.me.com/rebbi/omer/the-blog/day-17-the-tiferet-in-tifer.html (https://web.me.com/rebbi/omer/the-blog/day-17-the-tiferet-in-tifer.html)
Název: Re:Počítání Omeru
Přispěvatel: Tamar kdy 24. Duben 2012, 23:02:47
 
čtvrtý den ve třetím týdnu: Necach v Tiferet
18. den Omeru


(https://www.mucjs.org/webomer/images/Omer%2018.jpg)

היום שמונה עשר יום שהם שני שבועות וארבעה ימים לעומר
Dnes je osmnáct dní, což jsou dva týdny a čtyři  dny  Omeru

Je můj soucit trvalý a stálý? Je spolehlivý anebo náladový? Dokáže se prosadit proti mým špatným sklonům?
Mám schopnost být soucitný, i když jsem zaneprázdněn anebo pouze v případě, že se mi to právě teď hodí? Jsem připravený  a odhodlaný  bít se druhé?

Cvičení pro tento den: Uprostřed rušného dne se na chvíli zastavte a zavolejte někomu, kdo potřebuje soucitné slovo.
Obhajujte někoho, kdo nutně potřebuje  sympatie, i když není zrovna populární.


podle rabbi Simona Jacobsona: https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/276689/jewish/Omer-18.htm (https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/276689/jewish/Omer-18.htm)

další inspirace:
https://web.me.com/rebbi/omer/the-blog/day-18-the-netzach-in-tifer.html (https://web.me.com/rebbi/omer/the-blog/day-18-the-netzach-in-tifer.html)
Název: Re:Počítání Omeru
Přispěvatel: Tamar kdy 25. Duben 2012, 20:48:18
 
pátý den ve třetím týdnu: Hod v Tiferet
19. den Omeru


(https://www.mucjs.org/webomer/images/Omer%2019.jpg)

היום תשעה עשר יום שהם שני שבועות וחמשה ימים לעומר
Dnes je devatenáct dní, což jsou dva týdny a pět  dní  Omeru

 
Soucit musí vyjadřovat pokoru, nemůže být blahosklonný a domýšlivý. Hod rozpoznává moji schopnost být soucitný, ale nedělá mne lepším než je příjemce.  Je to poděkování a uznání, že stvořením toho, kdo soucit potřebuje, mi Bůh poskytuje dar – možnost ho projevit. Takže v soucitu není ani kosíček místa pro povýšenost..
Cítím se lepší, že jsem soucitný?
Líbí se mi dívat se na ty, kteří ve mně soucit vyvolávají?
Jsem pokorný a vděčný Bohu, že mi dal schopnost cítit s ostatními?
 
Cvičení pro tento den: Projevte soucit anonymním způsobem, tak, aby vám z toho nemohla plynout žádná výhoda nebo zjevná zásluha. 
 
 
podle rabbi Simona Jacobsona: https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/276690/jewish/Omer-19.htm (https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/276690/jewish/Omer-19.htm)
 
další inspirace:
https://web.me.com/rebbi/omer/the-blog/day-19-the-hod-in-tiferet.html (https://web.me.com/rebbi/omer/the-blog/day-19-the-hod-in-tiferet.html)
Název: Re:Počítání Omeru
Přispěvatel: Tamar kdy 26. Duben 2012, 21:22:37
 
šestý den ve třetím týdnu: Jesod v Tiferet
20. den Omeru


(https://www.mucjs.org/webomer/images/Omer%2020.jpg)
היום עשרים יום שהם שני שבועות וששה ימים לעומר
Dnes je dvacet dní, což jsou dva týdny a šest  dní  Omeru

Aby se soucit mohl plně rozvinout, potřebuje pouto. K tomu je potřebné  vytvoření vztahu mezi dárcem a příjemcem. Vzájemnost, které přesahuje okamžik potřeby. Pouto, které bude trvalé. A to je nejradostnější výsledek skutečného soucitu.
Vytváříte si citové pouto k někomu s nímž soucítíte, anebo vaše emoce zůstávají  stranou?
Dosahuje vaše vzájemná interakce dál než jen za ten  jeden akt sympatií?

Cvičení pro tento den: Ujistěte se, že v důsledku vašeho soucitu vzniká něco trvalého.
 
 
podle rabbi Simona Jacobsona: https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/276691/jewish/Omer-20.htm (https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/276691/jewish/Omer-20.htm)
 
 další inspirace:
https://web.me.com/rebbi/omer/the-blog/day-20-the-yesod-in-tiferet.html (https://web.me.com/rebbi/omer/the-blog/day-20-the-yesod-in-tiferet.html)
Název: Re:Počítání Omeru
Přispěvatel: Tamar kdy 27. Duben 2012, 22:07:27
 
sedmý den ve třetím týdnu: Malchut v Tiferet
21. den Omeru


(https://www.mucjs.org/webomer/images/Omer%2021.jpg)

היום אחד ועשרים יום שהם שלשה שבועות לעומר
Dnes je dvacet jedna  dní, což jsou tři týdny Omeru

 
Prozkoumejte svůj soucit z hlediska důstojnosti. Aby se vaše schopnost soucítit plně uplatnila musí uznávat a ocenit osobní suverenitu. To by mělo posilovat sebevědomí a kultivovat lidskou důstojnost. Jak vaši vlastní důstojnost,  tak i hrdost toho, kdo přijímá váš soucit.
Vyjadřuji svůj soucit  důstojným způsobem?
Chovám se důstojně, když někomu vyjadřuji svůj soucit?
Dbám na hrdost a důstojnost druhých?
Je mi zřejmá skutečnost, že když já pociťuji  soucit jako  důstojný,  bude se to odrážet vzájemně i pro toho, kdo přijímá můj soucit?
 
Cvičení pro tento den: Raději než abyste dávali charitu,  podpořte někoho způsobem, který upevní jeho důstojnost. 
podle rabbi Simona Jacobsona: https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/276692/jewish/Omer-21.htm (https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/276692/jewish/Omer-21.htm)
 
 další inspirace:
https://web.me.com/rebbi/omer/the-blog/day-21-the-malchut-in-tifer.html (https://web.me.com/rebbi/omer/the-blog/day-21-the-malchut-in-tifer.html)
Název: Re:Počítání Omeru
Přispěvatel: Tamar kdy 29. Duben 2012, 01:26:14
čtvrtý týden - Necach
Necach  lze chápat jako vytrvalost, houževnatost, odolnost. Souvisí to s hebrejským výrazem „nicachon“ (נצחון), vítězství, ve smyslu Esopovy bajky o želvě a zajíci: "Pomalý a stabilní vyhraje závod."
Je těžké uvěřit, že se dostáváme už do čtvrtého týdne Omeru. Není neobvyklé, že naše energie pro plnění micvy začít ubývat. Způsobuje to  záměrné směrování úsilí které věnujeme tomuto úkolu a změně našeho chování. A tak tomu bývá i u jiných záměrů, kterým se věnujeme s intencí, a zejména těch, které trvají delší dobu: ztrácíme zaměření, tak se vrátíme na začátek, znovu ztráta pozornosti, vrátíme se...
znovu a znovu a znovu.
A to je přesně způsob, jak rozvíjet a růst.
první den ve čtvrtém týdnu: Chesed v Necach
22. den Omeru

(https://www.mucjs.org/webomer/images/Omer%2022.jpg)


היום שנים ועשרים יום שהם שלשה שבועות ויום אחד לעומר
Dnes je dvacet dva  dní, což jsou tři týdny a jeden den Omeru


Chesed, milosrdenství ve vytrvalosti v nás vyvolává schopnost lásky "na dlouhou trať."
Chesed v Necach nám pomáhá najít sílu ujít vzdálenost, o které vůbec netušíme, že ji zvládneme.
Dokážete si představit situaci ve vašem životě, kdy sami sebe překvapíte hloubku trpělivosti, moudrosti a laskavosti kterou jste u sebe nečekali a to jen kvůli tomu, že někoho máte rádi?


tentokrát podle podle rabbi Steva Folberga: https://web.me.com/rebbi/omer/the-blog/day-22-the-hesed-in-netzach.html (https://web.me.com/rebbi/omer/the-blog/day-22-the-hesed-in-netzach.html)
a chabadnická inspirace zde:
https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/276693/jewish/Omer-22.htm (https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/276693/jewish/Omer-22.htm)
Název: Re:Počítání Omeru
Přispěvatel: Tamar kdy 29. Duben 2012, 21:24:47
druhý den ve čtvrtém týdnu: Gvura v Necach
23. den Omeru


(https://www.mucjs.org/webomer/images/Omer%2023.jpg)


היום שלשה ועשרים יום שהם שלשה שבועות ושני ימים לעומר
Dnes je dvacet tři  dní, což jsou tři týdny a dva dny  Omeru


Prohlédněte si vaši vytrvalost aspektem sebekázně. Vytrvalost je třeba směřovat konstruktivně k vybraným cílům. Jsou moje vytrvalost a odhodlání zaměřeny na kultivování dobrých návyků a odstranění těch špatných?  Anebo je tomu naopak?
Je moje vytrvalost spíše projevem síly anebo naopak slabosti? Vychází  z mého hlubokého přesvědčení anebo je to spíše obranná reakce?
Co když jsem houževnatý jen z tvrdohlavosti a neochoty uznat chybu? Není to tak, že se držím úporně svých rozhodnutí a nejsem ochoten je revidovat? Je možné, že používám svoji vytrvalost (tedy spíše umíněnost) sám proti sobě tím, že se neústupně bráním poznání?


Cvičení pro tento den: Zkuste dnes opustit jeden svůj zlozvyk.
podle rabbi Simona Jacobsona:
https://web.me.com/rebbi/omer/the-blog/day-23-the-gevurah-in-netza.html (https://web.me.com/rebbi/omer/the-blog/day-23-the-gevurah-in-netza.html)

další inspirace:
https://web.me.com/rebbi/omer/the-blog/day-23-the-gevurah-in-netza.html (https://web.me.com/rebbi/omer/the-blog/day-23-the-gevurah-in-netza.html)
Název: Re:Počítání Omeru
Přispěvatel: Tamar kdy 1. Květen 2012, 01:40:15
 
třetí den ve čtvrtém týdnu: Tiferet v Necach
24. den Omeru


(https://www.mucjs.org/webomer/images/Omer%2024.jpg)


היום ארבעה ועשרים יום שהם שלשה שבועות ושלשה ימים לעומר
Dnes je dvacet čtyři  dní, což jsou tři týdny a tři dny  Omeru


 

 
Zdravá vytrvalost zaměřená na rozvoj dobrých vlastností a odstraňující ty špatné, bude vždy laskavá. Soucit ve vytrvalosti odráží nejkrásnější kvalitu vytrvalosti: trvalý závazek pomáhat dalšímu růstu. Vytrvalost bez soucitu je pošetilá a sobecká.
Vytrvalost musí být nejen milující k těm, kteří si lásku zaslouží, ale musí soucítit s méně šťastnými. Ohrožuje moje odhodlání můj soucit k druhým?
Jsem schopen se povznést nad své ego a vcítit se do svého protivníka?
Jsem laskavý, když vyhrávám?
 
Cvičení pro tento den: Buďte trpěliví a naslouchejte někomu, kdo ve vás obvykle vyvolává netrpělivost.

 

 

 
podle rabbi Simona Jacobsona:
https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/276695/jewish/Omer-24.htm (https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/276695/jewish/Omer-24.htm)

 
další inspirace:
https://web.me.com/rebbi/omer/the-blog/day-24-the-tiferet-in-netza.html (https://web.me.com/rebbi/omer/the-blog/day-24-the-tiferet-in-netza.html)
Název: Re:Počítání Omeru
Přispěvatel: Tamar kdy 2. Květen 2012, 00:38:58

čtvrtý den ve čtvrtém týdnu: Necach v Necach
25. den Omeru(https://www.mucjs.org/webomer/images/Omer%2025.jpg)


היום חמשה ועשרים יום שהם שלשה שבועות וארבעה ימים לעומר
Dnes je dvacet pět  dní, což jsou tři týdny a čtyři dny  Omeru
Prohlédněte si vytrvalost aspektem vytrvalosti, její výraz a intenzitu. Všichni máme vůli a odhodlání. Máme schopnost vydržet mnohem víc, než si dovedeme představit, a překonat i ty nejobtížnější situace.
Zeptejte se sami sebe: Je mé chování nevyzpytatelné? Jsem nestálý a nespolehlivý? Přestože mám vůli a odhodlání, proč jsem tak náladový?


Mám strach, že mne polapí moje závazky? Pokud ano, proč? Je to reakce na nějaké minulé trauma? Namísto kultivování vytrvalosti ve zdravých oblastech  jsem trval na nezdravé praxi? Musím snášet více bolesti než potěšení? Podceňuji svou schopnost vytrvat?


Cvičení pro tento den: Odhodlejte se a slibte si vypěstovat nějaký nový pozitivní zvyk.
podle rabbi Simona Jacobsona:
https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/276696/jewish/Omer-25.htm (https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/276696/jewish/Omer-25.htm)


další inspirace:
https://web.me.com/rebbi/omer/the-blog/the-netzach-in-netzach.htm (https://web.me.com/rebbi/omer/the-blog/the-netzach-in-netzach.htm)[size=78%]l[/size] (https://web.me.com/rebbi/omer/the-blog/the-netzach-in-netzach.html)
Název: Re:Počítání Omeru
Přispěvatel: Tamar kdy 2. Květen 2012, 23:59:54
 
pátý den ve čtvrtém týdnu: Hod v Necach
26. den Omeru


(https://www.mucjs.org/webomer/images/Omer%2026.jpg)

 
היום ששה ועשרים יום שהם שלשה שבועות וחמשה ימים לעומר
Dnes je dvacet šest  dní, což jsou tři týdny a pět  dní  Omeru

Ohebnost, která je výsledkem pokory - to je základní prvek vytrvalosti. Pevný postoj může být někdy cestou k destrukci. Dub, který se nemůže v hurikánu sehnout, se vyvrátí. Naproti tomu rákos se ohne a přežije bez problémů.
Dokážu rozeznat, kdy je sehnutí se projevem pevnosti a ne strachu? Proč se často bojím ustoupit?
Vytrvalost je poháněna vnitřní silou. Hod v Necach je pokorné uznání a pochopení, že schopnost vydržet a zvítězit je schopností duše, kterou Bůh dal každému člověku. Tato pokora neohrozí vytrvalost, naopak, zintenzivňuje ji, protože vytrvalost  člověka může jít tak daleko a vydržet tolik, jen proto, že vytrvalost, která přichází z Boží duše je neomezená.
Stává se mi, že připisují svůj úspěch pouze své vlastní síle a odhodlání?
Jsem přesvědčen, že jsem tak silný díky mé  vytrvalosti?
Kde hledám sílu v době, kdy se všechno zdá být bezútěšné?

 

 
Cvičení pro tento den: když se probudíte, uznejte a poděkujte Bohu za to, že vám dal duši s mimořádnou silou a schopností přestát všechny problémy. To vám umožní čerpat energii a vytrvalost na celý den.

 
 
podle rabbi Simona Jacobsona:
https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/276697/jewish/Omer-26.htm (https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/276697/jewish/Omer-26.htm)

 
další inspirace:
https://web.me.com/rebbi/omer/the-blog/day-26-the-hod-in-netzach.html (https://web.me.com/rebbi/omer/the-blog/day-26-the-hod-in-netzach.html)
Název: Re:Počítání Omeru
Přispěvatel: Tamar kdy 4. Květen 2012, 00:04:04
 
šestý den ve čtvrtém týdnu: Jesod v Necach
27. den Omeru


(https://www.mucjs.org/webomer/images/Omer%2027.jpg)


היום שבעה ועשרים יום שהם שלשה שבועות וששה ימים לעומר
Dnes je dvacet sedm  dní, což jsou tři týdny a šest dní  Omeru


Vztahy jsou nezbytnou vlastností vytrvalosti. Vyjadřují vaši  vazbu  k osobě nebo k nějakému zážitku, pouto tak silné, že uděláte vše pro jeho zachování. Vytrvalost bez vztahu nevydrží.
Cvičení pro tento den: Abyste zaručili, že vaše nové předsevzetí vydrží, vytvořte si k němu pouto. Nejlépe tím, že vaše rozhodnutí převedete do konkrétních činů.
podle rabbi Simona Jacobsona:
https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/276698/jewish/Omer-27.htm (https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/276698/jewish/Omer-27.htm)
další inspirace:
https://web.me.com/rebbi/omer/the-blog/day-27-the-yesod-in-netzach.html (https://web.me.com/rebbi/omer/the-blog/day-27-the-yesod-in-netzach.html)
Název: Re:Počítání Omeru
Přispěvatel: Tamar kdy 4. Květen 2012, 15:43:23
sedmý den ve čtvrtém týdnu: Malchut v Necach
28. den Omeru

 
 (https://www.mucjs.org/webomer/images/Omer%2028.jpg)
 
 
 
היום שמונה ועשרים יום שהם ארבעה שבועות לעומר
Dnes je dvacet osm  dní, což jsou čtyři týdny  Omeru
 
 
Suverenita je základním kamenem vytrvalosti. Vytrvalost, která obsahuje šest předchozích kvalit je opravdu poctou a svědectvím majestátu lidského ducha.
Je moje vytrvalost důstojná? Vyjadřuje to, co je ve mně nejlepší? Chovám se při konfrontaci s těžkostmi jako král nebo královna  se vztyčenou hlavou, s důvěrou v Boží podporu, anebo se ustrašeně krčím v obavách?
 
Cvičení na tento den: Vedete-li s někým spor, promyslete si, zda je jeho příčina dostatečně vážná a důstojná.

 
podle rabbi Simona Jacobsona:
https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/276699/jewish/Omer-28.htm (https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/276699/jewish/Omer-28.htm)
 
další inspirace:
https://web.me.com/rebbi/omer/the-blog/day-28-the-malchut-in-netza.html (https://web.me.com/rebbi/omer/the-blog/day-28-the-malchut-in-netza.html)
Název: Re:Počítání Omeru
Přispěvatel: Tamar kdy 6. Květen 2012, 01:18:45
pátý týden – Hod


Pokud vytrvalost je motorem života, pokora je jeho palivem.  Pokora je tichý společník vytrvalosti.  Její síla je v její tichosti.  Její nádhera v klidu a v pokoji. Pokora vede k poddajnosti, která je základním prvkem pokory, ta by neměla být zaměňována se slabostí a nedostatkem sebeúcty.  Pokora je skromnost, je to poděkování (od kořene "hoda'ah").  Říká Bohu "děkuji".
 Je to jasné uznání toho, že vaše kvality a přednosti nejsou vaším vlastnictvím; byly vám dány Stvořitelem pro vyšší účel než jen pro uspokojení vlastních potřeb.  Pokora je skromnost; rozpoznání toho, jak jste titěrní vám umožňuje, abyste si uvědomili, jak velkými se můžete stát. A v tom je pokora tak impozantní. Vytrvalost čerpá svoji energii z přijetí pokory.
 Vaše vytrvalost dojde jen tak daleko, jak daleká je vaše úroveň tolerance. Pochopení, že vaše dobré vlastnosti a síla přicházejí z vyšších míst, vám dává sílu vydržet daleko za hranice vašich očekávaných možností. To vám dává část Boží trvalé síly.
 Plný šálek nemůže být naplněn, pokud jste plní sebe a svých potřeb, "já a nic víc", není místo pro nic dalšího. Když je vaše já "prázdné" ve srovnání s něčím, co je vyšší než vy,  umožní vašim schopnostem mnohem více než jen omezenou kapacitu. Pokora je klíčem k transcendenci. Jen skutečná pokora vám dává sílu k úplné  objektivitě. Pokora je citlivost, je to zdravý stud z poznání, že můžete být lepší než jste.
 Přestože je pokora tichá, není prázdná. Je to dynamický výraz života, který zahrnuje všech sedm vlastností, lásku, sebekázeň, soucit, vytrvalost, skromnost, vztah a suverenitu. Pokora je aktivní, ne pasivní stav bytí, ale  interakce navzdory jejímu klidu a pokoji.první den v pátém týdnu: Chesed v Hod
 29. den Omeru


(https://www.mucjs.org/webomer/images/Omer%2029.jpg)

היום תשעה ועשרים יום שהם ארבעה שבועות ויום אחד לעומר
 Dnes je dvacet devět dní, což jsou čtyři týdny a jeden den Omeru


Prohlédněte si lásku ve vaší pokoře.  Zdravá pokora není demoralizující, přináší lásku a radost, nikdy strach.  Pokud pokora postrádá lásku, je potřeba ji přehodnotit. Někdy pokora může být zaměňována  s nízkým sebevědomím.
 Skromnost přináší lásku, protože vám dává možnost povznést se nad sebe a milovat druhé.
 Je moje pokora příčinou toho, že jsem více milující a více dávám?
 Anebo mi v tom brání a omezuje mě? Jsem pokorný a šťastný, nebo pokorný a nešťastný?
 Cvičení pro tento den:
Před modlitbou udělejte nějaký dobrý skutek.  Pozvedne vaši modlitbu na vyšší úroveň.
podle rabbi Simona Jacobsona:
 https://www.chabad.org/library/…..mer-29.htm (https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/276700/jewish/Omer-29.htm)


další inspirace:
 https://web.me.com/rebbi/omer/t…..n-hod.html (https://web.me.com/rebbi/omer/the-blog/day-29-the-hesed-in-hod.html)
Název: Re:Počítání Omeru
Přispěvatel: Tamar kdy 7. Květen 2012, 00:45:46
 
druhý den v pátém týdnu: Gvura v Hod
30. den Omeru


(https://www.mucjs.org/webomer/images/Omer%2030.jpg)


היום שלשים יום שהם ארבעה שבועות ושני ימים לעומר
Dnes je třicet dní, což jsou čtyři týdny a dva dny Omeru


Pokora musí být ukázněná a soustředěná. Kdy mě moje pokora přiměje přijmout kompromis a kdy ne? Stává se mi, že zůstávám pokorný a nečinný tváří v tvář něčemu špatnému?
Dalším aspektem Gvura v Hod: pokora musí zahrnovat respekt a úctu k člověku. Je moje pokora nedokonalá proto, že nerespektuji ostatní?

Cvičení pro tento den: Zaměřte se na svou nechuť v oblasti dávání, abyste zjistili, jestli vaše
pohnutky jsou skutečná, zdravá pokora.


 
 
podle rabbi Simona Jacobsona:
https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/276701/jewish/Omer-30.htm (https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/276701/jewish/Omer-30.htm)
 
 
další inspirace:
https://web.me.com/rebbi/omer/the-blog/day-30-the-gevurah-in-hod.html (https://web.me.com/rebbi/omer/the-blog/day-30-the-gevurah-in-hod.html)
Název: Re:Počítání Omeru
Přispěvatel: Tamar kdy 7. Květen 2012, 23:12:00
 
třetí den v pátém týdnu: Tiferet v Hod
31. den Omeru


(https://www.mucjs.org/webomer/images/Omer%2031.jpg)
 
היום אחד ושלשים יום שהם ארבעה שבועות ושלשה ימים לעומר
Dnes je třicet jedna dní, což jsou čtyři týdny a tři dny Omeru

 
Přezkoumejte, zda vaše pokora je soucitná. Způsobuje moje pokora, že jsem uzavřený a nespolečenský, anebo se projevuje v empatii k druhým?
Je moje pokora vyvážená a krásná? Anebo je rozpačitá a nemotorná?
Stejně jako pokora přináší soucit, soucit může vést člověka k pokoře.
Máte-li nedostatek pokory, zkuste jednat soucitně, což vám může pomoci najít v sobě pokoru.
 
Cvičení pro tento den: Vyjádřete pocit pokory v soucitném činu.
 
 
podle rabbi Simona Jacobsona:
https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/276701/jewish/Omer-30.htm (https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/276701/jewish/Omer-30.htm)
 
 
další inspirace:
https://web.me.com/rebbi/omer/the-blog/day-30-the-gevurah-in-hod.html (https://web.me.com/rebbi/omer/the-blog/day-30-the-gevurah-in-hod.html)
Název: Re:Počítání Omeru
Přispěvatel: Tamar kdy 9. Květen 2012, 01:09:34
 
čtvrtý den v pátém týdnu: Necach v Hod
32. den Omeru


(https://www.mucjs.org/webomer/images/Omer%2032.jpg)


היום שנים ושלשים יום שהם ארבעה שבועות וארבעה ימים לעומר
Dnes je třicet dva dní, což jsou čtyři týdny a čtyři dny Omeru

 
Prohlédněte si intenzitu a vytrvalost své pokory. Odolává moje pokora výzvám?
Jsem stabilní ve svých postojích anebo se za pokoru jen schovávám?
Pokora a skromnost nejsou důvodem k pocitu slabosti a nejistoty.
Necach v Hod zdůrazňuje skutečnost, že pravá pokora z vás neudělá "rohožku" aby si o vás ostatní pucovali boty; naopak, pokora vám poskytne trvalou sílu.
Je moje pokora vnímána jako slabost? Způsobuje to, že mě ostatní využívají?
 
 
Cvičení pro tento den: Projevte aktivně sílu své pokory iniciováním nebo aktivní účastí v nějaké prospěšné činnosti.


 
podle rabbi Simona Jacobsona:
https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/276703/jewish/Omer-32.htm (https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/276703/jewish/Omer-32.htm)
 
 
další inspirace:
https://web.me.com/rebbi/omer/the-blog/day-32-the-netzach-in-hod.html (https://web.me.com/rebbi/omer/the-blog/day-32-the-netzach-in-hod.html)
Název: Re:Počítání Omeru
Přispěvatel: Tamar kdy 10. Květen 2012, 00:51:38
 
pátý den v pátém týdnu: Hod v Hod
33. den Omeru


(https://www.mucjs.org/webomer/images/Omer%2033.jpg)

היום שלשה ושלשים יום שהם ארבעה שבועות וחמשה ימים לעומר
Dnes je třicet tři dní, což jsou čtyři týdny a pět dní Omeru

Pokora skrze pokoru..
Každý má pokoru a skromnost ve svém srdci, otázkou je míra a způsob kterým ji vědomě projevuje. Obávám se být příliš prostý? Schovávám a chráním svou skromnost agresivním chováním?
Naučte se pěstovat  svou pokoru interakcí s lidmi kultivovanějšími  než jste vy, kteří ve vás vyvolávají skromnost a pokoru, jež vás motivuje k růstu. Pokora musí být prověřena ve skutečnosti.
Je moje pokora pokorná, nebo je to další projev arogance?
Jsem příliš hrdý na svoji pokoru? Stavím ji příliš na odiv? Není vypočítavá?
Je moje upřímnost předstíraná nebo je autentická?
Očekávám za svou pokoru vděčnost?
 
Cvičení pro tento den: Buď pokorný jen pro pokoru samou.
 
 
podle rabbi Simona Jacobsona:
https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/276704/jewish/Omer-33.htm (https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/276704/jewish/Omer-33.htm)
 
další inspirace:
https://web.me.com/rebbi/omer/the-blog/day-33-the-hod-in-hod.html (https://web.me.com/rebbi/omer/the-blog/day-33-the-hod-in-hod.html)
Název: Re:Počítání Omeru
Přispěvatel: Tamar kdy 10. Květen 2012, 23:58:05
 
šestý den v pátém týdnu: Jesod v Hod
34. den Omeru


(https://www.mucjs.org/webomer/images/Omer%2034.jpg)


היום ארבעה ושלשים יום שהם ארבעה שבועות וששה ימים לעומר
Dnes je třicet čtyři dní, což jsou čtyři týdny a šest dní Omeru

 
Akt pokory by neměl být ojedinělý zážitek. Měl by nás propojit ve vztahu a vést k pocitu dobrovolného závazku. Neexistuje žádné silnější pouto, než takové, které vychází z pokory. Odděluje mě pokora  od ostatních, nebo přibližuje k nim? Má nějaké konkrétní projevy? Dlouhodobé výsledky?Vytváří trvalý základ, na který se já i ostatní můžeme spolehnout a stavět na něm?

 
Zkuste vnímat pokoru jako trvalý stav vaší mysli.

 

 
podle rabbi Simona Jacobsona:
https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/276705/jewish/Omer-34.htm (https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/276705/jewish/Omer-34.htm)
Název: Re:Počítání Omeru
Přispěvatel: Tamar kdy 11. Květen 2012, 14:22:43
 
sedmý den v pátém týdnu: Malchut v Hod
35. den Omeru


(https://www.mucjs.org/webomer/images/Omer%2035.jpg)


היום חמשה ושלשים יום שהם חמשה שבועות לעומר
Dnes je třicet pět dní, což je pět týdnů Omeru

 
Cesta v pokoře je cestou vznešenosti a důstojnosti. Důstojnost je základem pokory a skromnosti. Vznešenost pokory je majestátní a aristokratická.
Ponižování (se),  které potlačuje lidského ducha a popírá individuální suverenitu není v žádném případě pokorou.
Cítím se díky své pokoře důstojněji? Plný života a energie?

 
Zkuste někoho naučit, jak pokora a skromnost přispěje ke zvýšení lidské důstojnosti.

 
podle rabbi Simona Jacobsona:
https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/276706/jewish/Omer-35.htm (https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/276706/jewish/Omer-35.htm)
Název: Re:Počítání Omeru
Přispěvatel: Tamar kdy 13. Květen 2012, 00:21:33
 šestý týden - Jesod

 
Vztah je dokonalé emocionální spojení.
Zatímco prvních pět vlastností (láska, sebekázeň, soucit, vytrvalost a pokora) jsou interaktivní, ale ukazují na dualitu, důraz je kladen na individuální pocity, ne nutně na vzájemnost; vztah je úplným spojením obou.
 
Bez citové vazby nemůže žádný vztah vzniknout. Vztah znamená spojení, a to nejen cit k někomu ale pocit připoutání k němu. Není to jen důkaz závazku, ale celková oddanost. To vytvoří kanál mezi dárcem a příjemcem. Vztahy jsou základem života. Emocionální páteř lidské psychiky. Každý člověk potřebuje vztahy, aby mohl prosperovat a růst. Vztahy mezi matkou a dítětem, mezi mužem a ženou, mezi bratry a sestrami, mezi blízkými přáteli. Vztah je ujištění, dává člověku pocit sounáležitosti,  "Záleží na mě", "Jsem významný a důležitý". Vytvářejí důvěru - důvěru v sebe sama a důvěru k ostatním. Bez vztahu a péče o sebe se nemůžeme seberealizovat a být sebou samým.
 
Vztah spojuje všech pět  předchozích vlastností do konstruktivní vazby, a dává jim smysl "základu". Zatímco všechny ostatní lidské pocity jsou jednotlivé emoce, oddělené části růstu,  schopnost vztahu je spojuje a integruje do jednoho svazku, který vytváří základ, na kterém stojí pevně stavba lidských emocí. Takže Jesod doplňuje spektrum prvních šesti vlastností.
 
první den v šestém týdnu: Chesed v Jesod
36. den Omeru


(https://www.mucjs.org/webomer/images/Omer%2036.jpg)

היום ששה ושלשים יום שהם חמשה שבועות ויום אחד לעומר
Dnes je třicet šest dní, což je pět týdnů a jeden den Omeru

Láska je srdcem vztahu. Nemůžete mít nějaký vztah bez lásky. Láska vytváří spolehlivou základnu, která umožňuje vztahu vyrůst. Pokud máte vztahový problém, zamyslete se nad tím, jak moc máte toho druhého rádi.

 
Zkouším vytvořit vztah pouto bez pečujícího a milujícího přístupu? Je můj vztah vyjádřený láskyplným způsobem?

 
Dejte najevo vztah mezi vámi a vaším dítětem nebo přítelem pomocí láskyplného gesta.

 
podle rabbi Simona Jacobsona:
https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/276707/jewish/Omer-36.htm (https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/276707/jewish/Omer-36.htm)
Název: Re:Počítání Omeru
Přispěvatel: Tamar kdy 13. Květen 2012, 23:29:07
 
Druhý den v šestém týdnu: Gvura v Jesod
37. den Omeru
(https://www.mucjs.org/webomer/images/Omer%2037.jpg)


היום שבעה ושלשים יום שהם חמשה שבועות ושני ימים לעומר
Dnes je třicet sedm dní, což je pět týdnů a dva dny Omeru


 
Povšiměte si  svých vztahů z hlediska sebekontroly. Vztah je dobré rozvíjet rozvážně s plným vědomím jak a s kým se chcete spojit.
I nejzdravější a nejbližší vztah potřebuje "oddechový čas", respekt pro individuální prostor toho druhého.
Jsem příliš závislý na svých citech? Nebo je můj partner je příliš závislý na mě?
Vrhám se bezhlavě do vztahů, abych unikl depresi?
Umím vyhledávat vztahy se zdravými, pozitivními lidmi?

 
Zkontrolujte sebekázeň vašich vztahů, abyste viděli, zda není potřebná  změna.

 
podle rabbi Simona Jacobsona:
https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/276708/jewish/Omer-37.htm (https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/276708/jewish/Omer-37.htm)
Název: Re:Počítání Omeru
Přispěvatel: Tamar kdy 14. Květen 2012, 22:32:48
 
Třetí den v šestém týdnu: Tiferet v Jesod
38. den Omeru


(https://www.mucjs.org/webomer/images/Omer%2038.jpg)


היום שמונה ושלשים יום שהם חמשה שבועות ושלשה ימים לעומר
Dnes je třicet osm dní, což je pět týdnů a tři dny Omeru


 
Vztahy musí být nejen milující, ale i soucitné, bolest svého přítele budete cítit s ním a budete chápat jeho trápení.

 
Je můj vztah podmíněný? Mám tendenci odejít a cítit se nesvůj když někdo, kdo je mi blízký, cítí bolest?

 
Lidem, které máte rádi nabídněte pomoc a podporu, když se s něčím trápí.

 

 
podle rabbi Simona Jacobsona:
https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/276709/jewish/Omer-38.htm (https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/276709/jewish/Omer-38.htm)
Název: Re:Počítání Omeru
Přispěvatel: Tamar kdy 16. Květen 2012, 00:06:10
 
Čtvrtý den v šestém týdnu: Necach v Jesod
 39. den Omeru(https://www.mucjs.org/webomer/images/Omer%2039.jpg)


היום תשעה ושלשים יום שהם חמשה שבועות וארבעה ימים לעומר
Dnes je třicet devět dní, což je pět týdnů a čtyři dny Omeru

 
Základem vztahu je jeho vytrvalost; jeho schopnost odolávat problémům  a komplikacím.
Bez vytrvalosti neexistuje žádná šance vybudovat skutečný vztah.
 Jsem naprosto oddaný svému partnerovi?
Co všechno vydržím a jak jsem připraven usilovat o udržení tohoto pouta? Je si můj partner vědom této oddanosti?
 
Dejte najevo, jak silná je vaše vytrvalost v řešení problémů, které ničí váš vztah.


podle rabbi Simona Jacobsona:
 https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/276710/jewish/Omer-39.htm (https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/276710/jewish/Omer-39.htm)
Název: Re:Počítání Omeru
Přispěvatel: Tamar kdy 17. Květen 2012, 00:30:46
 
Pátý  den v šestém týdnu: Hod v Jesod
 40. den Omeru


(https://www.mucjs.org/webomer/images/Omer%2040.jpg)

היום ארבעים יום שהם חמשה שבועות וחמשה ימים לעומר
Dnes je čtyřicet dní, což je pět týdnů a pět dní  Omeru

 
Pokora je důležitá vlastnost pro zdravý vztah. Arogance lidi rozděluje. Přílišné zaujetí  vlastními touhami a potřebami vás odděluje od ostatních.
 
Pokora umožňuje ocenit druhého člověka a vytvořit si k němu pouto. Vztah  je rozšíření vašich vlastních potřeb, je to jen pevnější spojení se sebou samým. Zdravý vztah je spojení dvou individuálních bytostí, které se obracejí k vyššímu smyslu, než je jenom uspokojení svých vlastních potřeb.
 
Skutečná  pokora vychází z rozpoznání a uznání Hospodina ve vašem životě.
Jsem si vědom třetího partnera - Stvořitele - ve vztahu? Jsem si vědom, že toto partnerství mi dává schopnost spojit se s druhými i přes rozdíly v našich osobnostech?
 
Když se modlíte, uznejte a oceňte zejména pomoc Stvořitele při vytváření vašich vztahů s lidmi.
 
 
podle rabbi Simona Jacobsona:
 https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/276711/jewish/Omer-40.htm (https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/276711/jewish/Omer-40.htm)
Název: Re:Počítání Omeru
Přispěvatel: Tamar kdy 17. Květen 2012, 23:39:28
 
Šestý  den v šestém týdnu: Jesod v Jesod
 41. den Omeru


(https://www.mucjs.org/webomer/images/Omer%2041.jpg)


היום אחד וארבעים יום שהם חמשה שבועות וששה ימים לעומר
Dnes je čtyřicet jedna dní, což je pět týdnů a šest dní  Omeru

 
Prohlédněte si problematiku vztahů podrobně. Jejich tvar, formu, způsoby vyjadřování. Každý člověk potřebuje a má schopnost navazovat vztahy k druhým lidem, k intenzivním zážitkům a k užitečným zkušenostem.
Mám ve vztazích problémy? Je to obtížné ve všech oblastech, anebo jen v některých?
Snadno se upnu na svou práci, ale nejde mi navázat vztahy s lidmi? Anebo naopak?
Mám problémy s nějakou zvláštní událostí v mém životě?
Zvažte důvody, proč nechcete nějaký vztah. Je to proto, že jsem příliš kritický a nacházím chyby ve všem, abych zdůvodnil proč ho nechci? Lpím příliš na svých zvycích?
Nebo se obávám kvůli své zranitelnosti? Už jsem se v nějakém vztahu zranil? Někdo zneužil moji důvěřivost?
Je můj strach ze vztahů způsoben nedostatečnými vztahy v mém dětství?
 
Rozvíjejte své schopnosti navázat vztah i když máte pádné důvody k nedůvěře - je nutné si uvědomit, že Bůh vám dal Svoji duši, která je pečující a milující a vy se musíte naučit rozpoznat vnitřní hlas, který vám dovolí sdílet duši a srdce druhého člověka.
Pak se můžete pomalu upustit od přísné obrany, když poznáte někoho, komu můžete opravdu důvěřovat.
 
Aby se vztah mohl uskutečnit, musí zahrnovat dalších šest aspektů vztahu. Úspěšný vztah musí také zahrnovat skutečně realizované konstruktivní činy. A jeden důležitý fakt: Vztah vytváří vztahy.
Vztah navázaný v jedné oblasti vám pomůže překlenout problémy v těch druhých..
Když začínáte nový vztah s někým milovaným, sdílejte společný čas pravidelně, nejlépe každý den, nějakou konstruktivní činností.
 
podle rabbi Simona Jacobsona:
 https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/276712/jewish/Omer-41.htm (https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/276712/jewish/Omer-41.htm)
Název: Re:Počítání Omeru
Přispěvatel: Tamar kdy 18. Květen 2012, 18:58:29
 
Sedmý den v šestém týdnu: Malchut v Jesod
42. den Omeru


(https://www.mucjs.org/webomer/images/Omer%2042.jpg)היום שנים וארבעים יום שהם ששה שבועות לעומר
Dnes je čtyřicet dva dní, což je  šest týdnů  Omeru


 
Vztah musí podpořit sebevědomí člověka. Měl by podporovat a posilovat důstojnost obou partnerů.
Brání mi vztah v osobním rozvoji? Chová se ke mně partner tak, že deptá a ponižuje moji osobnost?

 
Uvědomte si a pochvalte silné stránky a pozitivní vlastnosti vašeho partnera.

 

 
podle rabbi Simona Jacobsona:
https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/276713/jewish/Omer-42.htm (https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/276713/jewish/Omer-42.htm)
Název: Re:Počítání Omeru
Přispěvatel: Tamar kdy 20. Květen 2012, 00:59:33
 Sedmý týden - Malchut

Suverenita - poslední ze sedmi atributů - je jiná než předchozích šest. Je to spíše stav duše než činnost.
Malchut ukazuje a realizuje charakter a majestát lidského ducha. To, co nás dělá lidmi je velmi jemné. Když jsou láska, sebekontrola, soucit, vytrvalost a pokora v duši správně propojeny  – je výsledkem Malchut. Vztah nás vyživuje a umožňuje rozvoj a rozkvět naší sebedůvěry.

 
Malchut je pocit sounáležitosti. Vědomí, že jsme důležití a že můžeme něco změnit. Že dokážeme být schopnými vůdci sami sobě. To nám dává nezávislost a sebevědomí.
Pocit jistoty a autority.

 
Když matka láskyplně kolébá své dítě v náručí a jejich oči se setkají, dítě dostává zprávu, že je chtěné a potřebné v tomto světě. „Mám bezpečné místo, kde budu vždy milován. Není čeho se  bát. Cítím se v srdci jako král.“
To je Malchut.
 

 
První den v sedmém týdnu: Chesed v Malchut
43. den Omeru


(https://www.mucjs.org/webomer/images/Omer%2043.jpg)


היום שלשה וארבעים יום שהם ששה שבועות ויום אחד לעומר
Dnes je čtyřicet tři dní, což je  šest týdnů  a jeden den Omeru

Zdravá sebedůvěra je vždy laskavá a milující. Skutečný vůdce musí být vždy vřelý a ohleduplný. Činí mě moje sebedůvěra více milujícím? Uplatňuji svou autoritu a vůdčí postavení pečujícím způsobem? 
Nezneužívám své pravomoce vůči ostatním? 

 
Buďte laskaví k těm, kdo jsou vám podřízení anebo na vás závislí.

 

 
podle rabbi Simona Jacobsona:
https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/276714/jewish/Omer-43.htm (https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/276714/jewish/Omer-43.htm)
Název: Re:Počítání Omeru
Přispěvatel: Tamar kdy 20. Květen 2012, 22:39:58
 
Druhý  den v sedmém týdnu: Gvura v Malchut
 44. den Omeru


(https://www.mucjs.org/webomer/images/Omer%2044.jpg)

היום ארבעה וארבעים יום שהם ששה שבועות ושני ימים לעומר
Dnes je čtyřicet čtyři dní, což je šest týdnů a dva dny  Omeru

 
Prozkoumejte sebekázeň ve vztahu ke své schopnosti vést ostatní.
I když je suverenita milující, musí být v rovnováze se sebekontrolou.
Efektivní vedení je postaveno na autoritě a sebekázni.
 
To je další důležitý prvek: schopnost vymezit hranice svojí autority a svých pravomocí.
Dokážu rozpoznat když nemám autoritu?
Stává se mi, že se chovám diktátorsky v situaci, kdy mi to nepřísluší a kdy si autoritativním jednáním chci jen upevnit svoje sebevědomí ?
Jsem si vědom svých limitů i svých silných stránek?
Respektuji autoritu druhých?
 
Také důstojnost potřebuje sebekázeň. Člověk, aby se mohl cítit důstojně, potřebuje mít určitý stupeň rezervovanosti.
 
Před tím, než zaujmete v nějaké situaci vůdčí postoj, zastavte se a zvažte, zda máte právo a schopnost být v této situaci přirozenou autoritou.
 
 


podle rabbi Simona Jacobsona:
 https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/276715/jewish/Omer-44.htm (https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/276715/jewish/Omer-44.htm)
Název: Re:Počítání Omeru
Přispěvatel: Tamar kdy 22. Květen 2012, 00:56:40
 
Třetí  den v sedmém týdnu: Tiferet v Malchut
 45. den Omeru


(https://www.mucjs.org/webomer/images/Omer%2045.jpg)


היום חמשה וארבעים יום שהם ששה שבועות ושלשה ימים לעומ
Dnes je čtyřicet pět dní, což je šest týdnů a tři dny  Omeru

 
 
Prohlédněte si soucit spolu se sebedůvěrou, suverenitou. Dobrý vůdce je soucitný.
Je moje schopnost soucítit v konfliktu s mojí potřebou být autoritativní? Uvědomuji si, že soucit je nedílnou součástí důstojnosti?
 
Tiferet - Harmonie - je rozhodující pro úspěšné vedení. Je moje jednání a myšlení uspořádané?
Jsem organizátor akcí s hladkým průběhem? Dávám svým podřízeným jasné a přesné pokyny? Umím účinně  delegovat pravomoce? Pracuje moje organizace jako tým? Radíme se často jak koordinovat naše cíle a úsilí?
 
Zkontrolujte oblast, za kterou jste zodpovědný a prozkoumejte, jestli je možné vypilovat a posílit její efektivitu zredukováním zbytečností a sjednocením energie.
 
 
podle rabbi Simona Jacobsona:
 https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/276716/jewish/Omer-45.htm (https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/276716/jewish/Omer-45.htm)
Název: Re:Počítání Omeru
Přispěvatel: Tamar kdy 22. Květen 2012, 22:09:13
 
Čtvrtý  den v sedmém týdnu: Necach v Malchut
 46. den Omeru


(https://www.mucjs.org/webomer/images/Omer%2046.jpg)


היום ששה וארבעים יום שהם ששה שבועות וארבעה ימים לעומר
Dnes je čtyřicet šest dní, což je šest týdnů a čtyři dny  Omeru


Důstojnost člověka a jeho schopnost konstruktivního řízení je prověřována úrovní jeho vytrvalosti. Vůle a odhodlání odrážejí sílu a majestát lidského ducha. Sílu sebedůvěry.
 
Jak pevně jsem odhodlaný dosáhnout svých cílů? Jak silné je moje odhodlání bojovat za jejich dosažení? Jak moc jsem si jistý sám sebou? Je nedostatek mé vytrvalosti důsledkem nízkého sebevědomí?
Zakrývám své nejistoty tím, že nacházím další výmluvy pro svou malou vytrvalost?

Udělejte něco, o čem už dávno uvažujete, ale dosud jste se k tomu nedokázali odhodlat.
Vrhněte se na to a udělejte to!
 
podle rabbi Simona Jacobsona:
 https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/276717/jewish/Omer-46.htm (https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/276717/jewish/Omer-46.htm)
Název: Re:Počítání Omeru
Přispěvatel: Tamar kdy 24. Květen 2012, 00:12:47
 
Pátý  den v sedmém týdnu: Hod v Malchut
 47. den Omeru


(https://www.mucjs.org/webomer/images/Omer%2047.jpg)


היום שבעה וארבעים יום שהם ששה שבועות וחמשה ימים לעומר
Dnes je čtyřicet sedm dní, což je šest týdnů a  pět dnů  Omeru

Sebedůvěra je dar Stvořitele každému člověku zvlášť. Hod v Malchut je pokorné zhodnocení tohoto výjimečného daru. Přispívají moje sebevědomí a nezávislost k prohloubení a zvýšení mé skromnosti a pokory?
Nebo jsem nafoukaný a panovačný?
Dokážu ocenit jedinečné a výjimečné vlastnosti, jimiž jsem byl obdarován?
 
Uznejte  a poděkujte Stvořiteli za to, že vás stvořil. Vás, vaši důstojnost i sebevědomí.
 

podle rabbi Simona Jacobsona:
 https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/276729/jewish/Omer-47.htm (https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/276729/jewish/Omer-47.htm)
Název: Re:Počítání Omeru
Přispěvatel: Tamar kdy 24. Květen 2012, 23:55:12
 
Šestý  den v sedmém týdnu: Jesod v Malchut
 48. den Omeru


(https://www.mucjs.org/webomer/images/Omer%2048.jpg)

היום שמונה וארבעים יום שהם ששה שבועות וששה ימים לעומר
Dnes je čtyřicet osm dní, což je šest týdnů a  šest dnů  Omeru

 
Prohlédněte si vztah aspektem sebedůvěry. Zdravá nezávislost by neměla bránit vztahům s jinými lidmi. Naopak: sebevědomí umožní respektovat nezávislost druhého a důvěřovat mu a posílí pouto mezi námi.  A toto pouto podpoří vaši sebedůvěru, spíše než by ji oslabilo.
 
Brání mi moje sebedůvěra v navazování vztahů? Může být příčinou  nejistota uložená hlouběji v podvědomí? Uvědomuji si, že strach ze vztahu ukazuje na nedostatek víry v moji nezávislost? Dokážu mluvit s lidmi o strachu, který mohu ve vztahu cítit a který bude omezovat moje hranice?
 
Posilujte svoji sebedůvěru intenzivnějšími vztahy s vašimi blízkými.
 
 
podle rabbi Simona Jacobsona:
 https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/276718/jewish/Omer-48.htm (https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/276718/jewish/Omer-48.htm)
Název: Re:Počítání Omeru
Přispěvatel: Tamar kdy 25. Květen 2012, 14:10:02
 
Sedmý den v sedmém týdnu: Malchut v Malchut
49. den Omeru

(https://www.mucjs.org/webomer/images/Omer%2049.jpg)

 
היום תשעה וארבעים יום שהם שבעה שבועות לעומר
Dnes je čtyřicet devět dní, což je sedm týdnů Omeru

 
Prozkoumejte podrobně svoji sebedůvěru. Vyplývá z hluboké vnitřní
víry v sebe sama?
Nebo je to jen maska pro schování vnitřní nejistoty?
Není moje suverenita přehnaná?
Jsem si vědom své jedinečnosti? Svého osobního přínosu?

 
Udělejte si chvilku a soustřeďte se na sebe, na své vnitřní já, ne na svoje výkony a na to, jak se jevíte  ostatním.. 
.. a zůstaňte v klidu a v míru sami se sebou.. s vědomím, že Bůh vytvořil velmi zvláštního a jedinečného člověka - vás.

 
Závěr

 
Uzavřením tohoto čtyřicetidevítidenního cyklu se dostáváme k padesátému dni - Matan Tora, kdy jsme plně dosáhli vnitřní obnovy prozkoumáním a podporou každého ze všech  čtyřiceti devíti atributů.

 
Jaký je význam padesátého dne Matan Tora?
Poté, co jsme dosáhli všeho, čeho můžeme dosáhnout  naší vlastní iniciativou, dostáváme dar (v hebrejštině matana), na který naše vlastní omezené schopnosti nestačí.
Dostáváme možnost skutečně dosáhnout a dotknout se božskosti,  ne proto, abychom kultivovali  jenom lidské bytosti, očištěné od našich osobních vlastností, ale Bohem stvořené lidské bytosti, které jsou schopny vyjadřovat se nad rámec svých vymezených lidských emocí, a ve skutečnosti vyjadřují to, co je nevyjádřitelné a nedefinovatelné lidskými slovy,  ty nejintimnější emoce, které přesahují všech čtyřicet devět definovaných atributů.

 

 
podle rabbi Simona Jacobsona:
https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/276719/jewish/Omer-49.htm (https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/276719/jewish/Omer-49.htm)