Autor Téma: Galut  (Přečteno 4851 krát)

0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma.

Offline Karels

  • Nováček
  • *
  • Příspěvků: 26
Galut
« kdy: 29. Února 2016, 05:46:57 »
Zamysleme se společně nad jedením biblickým textem z Tanachu, konkrétně jde o Devarim 29,27. Tento text je něčím zvláštní. Je jedním z několika výjimečných biblických textů, kde je v slově jedno hebrejské písmeno větší.
ויתשם יהוה מעל אדמתם באף ובחמה ובקצף גדול וישלכם אל־ארץ אחרת כיום הזה׃

Český překlad:V hněvu, v rozhořčení a ve velikém rozlícení je Hospodin vyvrátil z jejich země a vyvrhl je do jiné země, jak je tomu dnes.“ (Devarim 29,27)
 
Zvětšené písmeno ל [lamed] se vyskytuje v hebrejském slově וישלכם [vajjašlichem], což je ortografická zvláštnost hebrejských textů. וישלכם [vajjašlichem] se překládá „a vyvrhl je“. Celý kontext této pasáže biblického textu se chýlí ke svému hrozivému závěru. Hospodin Bůh ve svém velikém hněvu a rozlícení vyvrátil lid Izraele z jejich země, ze země jejich předků. Právě ve slově „a vyvrhl je“ se vyskytuje ona ortografická zajímavost – což je zvětšené písmeno ל lamed.
 
Proč tomu tak je? Může nám větší písmeno ל lamed něco napovědět? Já se domnívám, že ano. Písmeno ל lamed svým tvarem a především původní funkcí znamenalo bodec, hůl, která měla přivést domácí zvíře k poslušnosti. Jak tomu můžeme porozumět? Bodec, hůl měla přivést zvíře do směru, který chtěl pastevec, aby šlo samotné zvíře.[1]
 
Rabi Chajim David Halevy učí, kdekoliv uvidíme jakékoliv zvětšené písmeno v Tanachu, tak je to konkrétní místo v textu, které nám signalizuje, že se Bůh ujímá vedení, řízení, kontroly nad situací. Bůh vychází ze stavu v daném okamžiku (status quo), aby sám vyvinul daleko větší aktivitu v dané záležitosti, v dané věci.[2] V našem uvažovaném textu vidíme, že Bůh vede Izrael mimo směr, který by si lid Izraele sám zvolil, aby namísto toho šel cestou, kterou pro něj určil Bůh, což je navíc umocněno prapůvodním významem písmene ל lamed, lamed jakožto bodec, hůl.
 
V textu se skrývá ještě jedno podstatné poselství. Písmeno ל lamed v uvažovaném slově může mít stejně tak i jiné vysvětlení. Kořen, hebrejský slovní kořen, od kterého je název hebrejského písmene ל lamed vzdělán – למד má význam učit se, naučit, učit atd. Ostatně למד je základem pro taková slova jako je talmud, limud, atd. Ve slově וישלכם [vajjašlichem] „a vyvrhl je“ je totiž „odvolávka“ ke studiu Svatých textů תנ״ך , především pak תוֹרה Tóry (5 knih Mojžíšových).
 
Ješajahu Leibowitz ve své knize „Hovory o BOHU A SVĚTĚ“ píše: „Otázka nezní, proč se židovstvo v posledních generacích zhroutilo, nýbrž proč se udrželo po osmdesát generací. V tom spočívá ten zázrak“[3] Domnívám se, že to bylo zcela jistě studium Svatých textů Bible, studium samotné, které umožnilo „přežít“ židovskému národu všechna příkoří a nepřízeň osudu. Právě studium Svatých textů תנ״ך , hlavně pak תוֹרה Tóry (5 knih Mojžíšových), umožnilo obstát židovskému národu v průběhu věků.
 
Jakoby ono zvětšené písmeno ל lamed ve slově וישלכם [vajjašlichem] „a vyvrhl je“ radilo synům Izraele, že je jim uloženo studovat Svaté texty především תוֹרה Tory, naplňovat מצוֹת přikázání a Hospodin Bůh může pak změnit osud synů Izraele, což závisí jenom a pouze na Něm samotném a navrátit je zpět do země jejich předků, do země Izraele. A jak můžeme vidět, naděje všech, která se upínala ke znovuobnovení židovského státu, státu Izrael se naplnila 14. května 1948.

Hospodin Bůh jistě změnil osud židovského národa a navrátil je do země jejich předků, do ארץ ישׂראל země Izrael.

 
Dodatek: V hebrejštině se diaspoře říká  גלות galut.


poznámky:


1. Pěkně to vysvětluje Jaroslav Achab Haidler na svém webu.
2. Například zvětšené ב v prvním slově biblického textu, ve slově בראשית – Na počátku.
3. Leibowitz, Ješajahu. Hovory o BOHU A SVĚTĚ. Praha: Sefer, 1996.
« Poslední změna: 29. Února 2016, 06:07:17 od Karels »

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15