Autor Téma: Srovnání hebrejského oko za oko s babylónským zákonem v rámci lex talionis  (Přečteno 7325 krát)

0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma.

Offline Karels

  • Nováček
  • *
  • Příspěvků: 26
Obyčejně máme „Oko za oko, zub za zub“ spojené s vendetou, odplatou, která je adekvátní provinění. Takhle jsme si to vždycky spojovali. Něco na způsob „zločin a trest“. Ale pokud rozebereme „Oko za oko, zub za zub“ v původním hebrejském jazyce, dojdeme k překvapujícímu závěru.

V samotné hebrejštině má tady to nařízení diametrálně odlišné vysvětlení. Hebrejsky „Oko za oko, zub za zub“ zní – עין תחת עין שׁן תחת שׁן [ajin tachat ajin šén tachat šén]. Což si dovolím doslova přeložit, interpretovat jako „Oko pod okem, zub pod zubem.“ Totiž to hebrejské תחת [tachat] znamená nejenom za, ale také pod. Už staří židovští rabíni tady to nařízení interpretovali v tomto duchu. „Oko pod okem, zub pod zubem“ mělo podle nich znamenat, že tvé oko je stejně vzácné jako oko tvého souseda. Člověk si měl uvědomit při čtení Mojžíšova zákona, že všichni lidé mají před Všemohoucím Bohem stejnou hodnotu. Nikdo není upřednostňován. Ten, kdo si na sobě zakládá, tak si má uvědomit, že není lepší než ostatní lidé okolo něj. Naopak ten, který se cítí nedoceněný, tak takový člověk si má uvědomit, že není horší než jiní lidé.
 
Je tedy chyba interpretovat tady to nařízení bez přihlédnutí k této konotaci. Zřejmě lze vyložit עין תחת עין שׁן תחת שׁן [ajin tachat ajin šén tachat šén] dvojím způsobem. Již tradičně jako „Oko za oko, zub za zub“ s vysvětlením odplaty za spáchaný přečin. Nebo tady to slovo „Oko pod okem, zub pod zubem“ lze chápat jako akt Božího milosrdenství. Milosrdenství, kdy si my lidé máme uvědomit, že před Bohem jsme si rovni. Což by nás mělo vést k pokoře a možná tak můžeme předejít jakémukoliv zločinu, který bychom chtěli spáchat vůči jiné lidské bytosti. Nejenom proti jejich oku, nebo zubu, ale proti celé lidské bytosti. Ostatně tento zákon se neuplatňoval doslova, ale podobně jako dnes byl uplatňován trest finančí kompenzací, peněžním vyrovnáním.
 
A že je tento zákon doslova revolucí v dané zeměpisné oblasti, může napovědět podobné nařízení z Chamurabiho zákona. Kde je něco podobného také řečeno – „Šumma awilum in mar awilim uchtapid inšu uchapadu.“ „Jestliže awil (určitá třída obyvatel v Babylóně) vypíchne awílovu synu oko, vypíchnou mu oko.“ Nařízení samotné není úplně stejné jako to hebrejské, ale bližší asi ani není. Tady není dán žádný prostor k podobnému vysvětlení v tomto babylónském nařízení, jako to bylo v tom hebrejském. A navíc, pokud si pročtete Chamurabiho zákoník, nebo jiné zákony z Babylóna, tak trest byl obvykle krutější, než zločin, který se spáchal.

Stejně jako ostatní zákoníky, i kniha smlouvy staví na základním právním principu své doby, tj. na zákonu odplaty (latinsky lex talionis, tzv. zákon „oko za oko, zub za zub“). Tento právní princip je velmi cenný a významný, neboť velmi jasně a zřetelně upravuje a omezuje mstu, která často šla dál než „oko za oko“ a žádala někdy za jednu smrt vyvraždění celé rodiny. Vůči starším zákoníkům (např. Chammurapiho) navíc přiznává právní subjektivitu každému svobodnému člověku, tedy nejen hlavě rodiny. Proto zatímco v (o cca 1000 let starším) Chammurapiho zákoníku najdeme zákon „zabije-li někdo někomu dceru, bude zabita za trest jeho vlastní dcera“, v Knize smlouvy najdeme přísnou aplikaci „život za život“, kde je trestán přímo samotný provinilec. V některých případech se můžeme setkat i s možnou finanční náhradou. Samotný výraz „oko za oko, zub za zub“ pochází právě z Knihy smlouvy (Ex 21,24).

„Jestliže awil vypíchne awílovu synu oko, vypíchnou mu oko.“ Babylonsky v klínopisu:

Transkripce:

šum-ma a-wi-lum
i-in DUMU a-wi-lim
uh2-tap-pi2-id
i-in-šu
u2-ha-ap-pa-du

[šumma awīlum īn mār awīlim uhtappid īnšu uhappadū]

„Jestliže awil vypíchne awílovu synu oko, vypíchnou mu oko.“


„Oko za oko, zub za zub“ Hebrejsky:


[Ajin tachat ajin šén tachat šén] „Oko za oko, zub za zub“


Achabovo video k tématu:
httpss://www.youtube.com/watch?hl=cs&v=2skf4MYxQvs&gl=CZNestačilo mi to, položil jsem dotaz. Můj dotaz byl v tomto smyslu: Kdy se začala uplatňovat finanční kompenzace namísto doslovného vypichování očí. (pokud snad existovala doba, kdy se tak dělalo)

Odpovědi:

Lev Israel: I do not know of any written source that records or advocates for the literal interpretation of "an eye for an eye".  The early Halachic Mirdrash and the Talmud both presents the verse as referring to financial compensation. 

Jehoshua Kahan: Not entirely true. On Bava Kamma 84a, Rabbi Eliezer is quoted as saying עין תחת עין ממש and it's "only" the Amoraim. The gemara is incredulous that Rabbi Eliezer could hold differently than all the previously quoted Tannaim, and brings Rabba and Rav Ashi who understand him to mean something about the way in which the ממון understanding is carried out. But, as we know from elsewhere, Rabbi Eliezer IS capable of holding differently than all the other Tannaim.
« Poslední změna: 25. Února 2016, 07:48:56 od Karels »

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15