Autor Téma: Hiel a jeho výrok z Pirkej Avot  (Přečteno 9915 krát)

0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma.

Offline Karels

  • Nováček
  • *
  • Příspěvků: 26
Hiel a jeho výrok z Pirkej Avot
« kdy: 19. Února 2016, 23:41:49 »
Prosím vás, mnozí mě znáte z dřívějška, mám na vás dotaz ohledně Hilelova přísloví z Pirkej Avot, zda jsou moje úvahy správné:

Výrok rabiho Hilela, který je obsažený v traktátu Pirkej Avot, je hebrejsky následovně:


Český překlad: „On také říkal: Jestliže אם já nejsem pro sebe, kdo je pro mě? A když jsem jenom pro sebe, co jsem? A jestliže ne ואם לא nyní, pak kdy?“ (Pirkej Avot 1,14) /modře jsem naznačil syntaktickou podobnost obou uvažovaných vět v hebrejštině/   

Je třeba vysvětlit, co je syntax. Syntax neboli skladba je lingvistická disciplína zabývající se vztahy mezi slovy ve větě, správným tvořením větných konstrukcí a slovosledem. Syntaktická konstrukce tohoto rabínského výroku je identická s výrokem Tanachu, což je řeč Všemohoucího ke Kainovi, hebrejsky:

Český překlad: „Což nepřijmu i tebe, budeš-li אם konat dobro? Nebudeš-li ואם לא konat dobro, hřích se uvelebí ve dveřích a bude po tobě dychtit; ty však máš nad ním vládnout.“ (Tanach, kniha Počátku 4,7) /modře jsem naznačil syntaktickou podobnost obou uvažovaných vět v hebrejštině/

Společné syntaktické znaky pro oba texty, jak pro výrok rabiho Hilela, tak i pro řeč Všemohoucího, jsou:

„Jestliže... a jestliže ne...“ V Tanachu je takto syntakticky „sestavena“ věta, kterou jsem právě uvedl. Hilel odpovídá a vysvětluje, co pro něj osobně znamená „konat dobro“, ke kterému vyzývá Všemohoucí Kaina:

Což nepřijmu i tebe, budeš-li konat dobro?

Dobro, jak jsem pochopil z Hilelova výroku, je dle Hilela: „pokud jsem sám pro sebe a pokud jsem také pro druhé lidi“. V rabínských výkladech k Hilelovu výroku se dozvídáme, že „být pro sebe“ znamená naplňovat micvot neboli přikázání, pracovat na vlastní morálce s potřebou neustále se sebevzdělávat, především pak studovat Toru.

Být tady pro druhé“ znamená, nestarat se jenom sobecky o sebe, ale zajímat se i o druhé, což jsou členové vlastní komunity.

Zopakujeme si, k čemu jsme prozatím dospěli. Hilelovou odpovědí na řeč Všemohoucího, co pro Hilela znamená „konat dobro“, je:

1. Studium Tory, Tanachu.
2. Naplňování micvot čili přikázání.
3. Práce na vlastní morálce.
4. Zájem o druhé jedince.

Na řeč Všemohoucího ke Kainovi: „Nebudeš-li konat dobro, hřích se uvelebí ve dveřích a bude po tobě dychtit; ty však máš nad ním vládnout.“ odpovídá Hilel ve svém výroku takto: „A jestliže ne nyní, pak kdy?“ čímž míní – „neustále“, nejenom v jeden okamžik, ale neustále je třeba být na tomto světě pro sebe i pro druhé, čímž Hilel míní naplňovaní micvot – přikázání, dále studium Tory a být tady nejenom pro sebe, ale i pro druhé lidi. 

Závěr: Hilelova odpověď na řeč Všemohoucího ke Kainovi spočívá ve vysvětlení, v čem Hilel sám spatřuje dobro s tím, že je třeba konat ono dobro neustále, a tak člověk bude vládnout nad hříchem, čili se nenechá zotročit hříchem. („ty však máš nad hříchem vládnout“) 

K této úvaze mě přivedla syntaktická podobnost v obou výše uvedených textech.

Offline Karels

  • Nováček
  • *
  • Příspěvků: 26
Re:Hiel a jeho výrok z Pirkej Avot - překlad biblického textu
« Odpověď #1 kdy: 20. Února 2016, 23:19:02 »
Ještě k tomut textu, který jsem tady vložil:

„Což nepřijmu i tebe, budeš-li konat dobro? Nebudeš-li konat dobro, hřích se uvelebí ve dveřích a bude po tobě dychtit; ty však máš nad ním vládnout.“ (Tanach, kniha Počátku 4,7)

V tomto textu je sloveso „konat dobro“ תיטיב v hifilu. Překlad je samozřejmě správný (je to slovníkový tvar), ale pokud bych měl naznačit kauzalitu (hifil je kauzativ), potom by možná šlo sloveso יטב v této slovesné kategorii přeložit následovně: „konat, aby vzešlo dobro“.

Konání je pouze nástrojem, instrumentem, podmínkou, předpokladem k dobru. Snad to někomu z vás řekne něco víc; je tady nepochybně jemný významový rozdíl, pokud porozumíme slovesu תיטיב buď ve smyslu: „konat dobro“, nebo „konat, aby vzešlo dobro“. (to je otázka k diskuzi)
 
Překlad s ohledem na smysl právě řečeného:

„Což nepřijmu i tebe, budeš-li jednat tak, aby z tvého jednání vzešlo dobro? Nebudeš-li jednat tak, aby z tvého jednání vzešlo dobro, hřích se uvelebí ve dveřích a bude po tobě dychtit; ty však máš nad ním vládnout.“ (Tanach, kniha Počátku 4,7) [je to můj mírně posunutý překlad s ohledem na hifil-kauzativ slovesa תיטיב]

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15