Autor Téma: Citáty z Talmudu. - Skutečně?  (Přečteno 13558 krát)

0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma.

Offline jarek

 • Nováček
 • *
 • Příspěvků: 2
Citáty z Talmudu. - Skutečně?
« kdy: 22. Března 2014, 21:08:43 »
Přeji hezký den.
Narazil jsem na tuto stránku
https://www.protivanek.cz/knihy/citatyztalmudu.html
s údajnými citáty z Talmudu.
Zajímalo by mne zda-li skutečně takové knihy Talmudu existují a zda-li v nich se skutečně nacházejí uvedené výroky.
Děkuji za odpověď.

Offline Tamar

 • Nestor
 • *****
 • Příspěvků: 688
 • skype: mar.se22

Offline jarek

 • Nováček
 • *
 • Příspěvků: 2
Re:Citáty z Talmudu. - Skutečně?
« Odpověď #2 kdy: 24. Března 2014, 10:00:36 »
Děkuji za reakci.
Mám tomu tedy rozumět tak, že ty knihy Talmudu existují, ale uvedené výroky jsou již lživé případně silně překroucené?
Je to tak?


Často se uvádí, že Talmud hovoří o Ježíši
Babylonský Talmud, svazek 3, Sanhedrin 43a:
»V předvečer Pesachu byl pověšen Ješu. Čtyřicet dní před konáním jeho popravy vyšel hlasatel a volal: „Bude ukamenován, protože provozoval čarodějnictví a sváděl Izrael k odpadu od víry. Kdokoli by mohl říci něco k jeho prospěchu, ať předstoupí a promluví na jeho obhajobu." Protože však nikdo na jeho obhajobu nevystoupil, byl pověšen v předvečer Pesachu.«

Takže ani to není pravda, že se v Talmudu nachází?


Narazil jsem také na tuto stránku.
https://www.orthodoxia.cz/srovn/dotek-talmudu.htm#_ftnref11
Podle mne pochybnou. Ale to je jedno. Mě tam zaujalo toto:
Rabín Steinsaltz ohledně předchozích zkomolených a neúplných verzí talmudu uvádí: „Tam, kde byly v talmudu hanlivé narážky na Ježíše, či křesťanství obecně, byl komentář zcela vymazán a Kristovo jméno bylo systematicky odstraněno…“ (Adin Steinsaltz, The Essential Talmud, str. 84)
A ani není pravda, že by se Talmud upravoval? Případně: není pravda, že by rabín Adin Steinsaltz něco takového ve své knize uváděl?


PS: Nejsem křesťan ani v žádné církvi. Tedy nezajímá mne to s hlediska náboženského. Zajímá mne to s hlediska faktického.

Offline cogavec

 • Plný člen
 • ***
 • Příspěvků: 140
Re:Citáty z Talmudu. - Skutečně?
« Odpověď #3 kdy: 24. Března 2014, 23:23:22 »
Článek,na který upozornil jarek,je směs pravd,polopravd,lží či omylů ale vzhledem k jeho rozsáhlostí bych musel mnoho psát,abych poukázal na některé chybné závěry,a to se mi nechce.Existuje určité malé procento katolíků,kteří věří podobným konspiračním teoriím,kde se míchá pravda se lží,či omylem,kde se míchají jablka s hruškami.Setkal jsem v minulosti s několika takovými.


A teď k Talmudu z laického pohledu.Existují dva Talmudim (Talmudy),Jerušalmi  a Bavli (Jeruzalémský a Babylónský).Babylónský Talmud je velmi rozsáhlé dílo psané v několika jazycích (jeho různé části).Jeho význam je nepochybný jako historického i náboženského spisu.Je v něm mimo jiné mnoho komentářů,výkladů,zachycen způsob myšlení mnoha autorů.Mně osobně se jeví některé komentáře jako poučné a jiné jako zavádějící,ale přesto zajímavé,jelikož je tam zachycen pohled na daný problém,i když danou problematiku chápu jinak.


Uvedu příklad řešení zcela zásadních otázek týkající se judaismu a křesťanství:Jeden pohan přišel k Šammajovi a řekl mu:"Stanu se židem,pokud mě naučíš celému učení Tóry po dobu,co vydržím stát na jedné noze."Šammaj to považoval za drzost a pohana vyhnal stavební kostkou,kterou měl v ruce.

Tentýž pohan přišel k Hillelovi a učinil mu tentýž návrh.Hillel řekl:"Co nechceš,aby druzí činili tobě,nečiň ty jim.To je podstatou Tóry,vše ostatní je jen komentář.Nyní jdi a uč se." (Talmud Bavli,Šabbat 31a)

Hillel používá zlaté pravidlo jako souhrn celé Tóry (Co je ti nemilé,nedělej nikomu jinému).Zlaté pravidlo je zde formulováno formou negativní,podobnou formou je je formulováno i v knize Tobijáš 4,15: "Co sám nenávidíš,nikomu nečiň !!!


Jehošua HaNocri (Ježíš Nazaretský) formuluje toto pravidlo pozitivní normou:"Všechno tedy,co byste chtěli,aby vám lidé dělali,i vy dělejte jim,neboť to je Zákon a proroci. (Matouš 7,12)


O zlaté pravidlo jde i tady:"Když farizeové slyšeli,že umlčel saduceje,shromáždili se na jednom místě a jeden z nich (znalec Zákona,Tóry) se ho zeptal zkoušeje ho:"Mistře,které přikázání je v Zákoně největší?" A on mu řekl:"´Miluj Pána,svého Boha,celým srdcem,celou svou duší a celou svou myslí.´To je největší přikázání.Druhé je mu podobné:´Miluj svého bližního jako sám sebe.´ Na těchto dvou přikázáních visí !!!,celý Zákon a proroci. (Mt 22,34-40)


Znalec Zákona zkouší Jehošuu zcela oprávněně a dostává toto shrnutí Tóry.Matoušův spis je psán v řečtině,i když původní spis mohl existovat v aramejštině,ale to už je jiné téma,teď zpátky letmý rozbor textu:


které přikázání je v Zákoně největší: Slovo entolé (řecky) v textu nemá určitý člen,a lze ho chápat jako superlativ ("největší").Rabíni spočítali v Tóře 613 přikázání - 248 kladných a 365 negativních.


Miluj Pána: Odpověď Jehošuy má formu citátu z Tóry,Zákona z Dt ,6,5:"Budeš milovat Hospodina,svého Boha,celým srdcem a celou svou duší a celou svou silou."

Zbožní židé recitovali a dodnes recitují tato slova několikrát denně jako součást "Šema........"(Slyš Izraeli....).Rozdíl oproti výroku z knihy Matouše se objevuje na konci místo septuagintního dynamis (síla) (řecky,septuaginta je starověký překlad Bible,Tanachu do řeckého jazyka),tedy se objevuje slovo dianoia (mysl).

Miluj svého bližního jako sám sebe:Srovnání Tóra,Lv 19,18:Nebudeš se mstít synům svého lidu a nezanevřeš na ně,ale budeš milovat svého bližního jako sebe samého !!! Já jsem Hospodin.

Jehošua tady vykládá Tóru,jak ji chápat.


Na těch dvou přikázáních !!! visí !!! celý Zákon a Proroci.Řecké slovo krematai (visí) závisí na hebrejském slovese tálá.Vyvolává obraz obrovské hmoty,která je zavěšena na dvou lanech.


Těmito dvěma přikázáními je podepřeno všechno ostatní učení v Tóře.Celkem 613 předpisů mohlo představovat problém pro ty,kteří je chápali jako zjevení Boží vůle pro Izrael.Jak by někdo mohl všechny ty předpisy důkladně znát?Jsou některé důležitější než druhé?Dvě největší přikázání jdou na kořen věci,ty ostatní jsou komentář,jak je naplnit.
[size=78%] [/size][/size][size=78%] [/size]

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15