Autor Téma: Anjeli ako súčasť biblického zjavenia.  (Přečteno 27503 krát)

0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma.

Offline snezienka733

 • Nováček
 • *
 • Příspěvků: 3
 • Pohlaví: Ženské
Anjeli ako súčasť biblického zjavenia.
« kdy: 28. Února 2013, 22:36:45 »
Zaujímalo by ma ako to vlastne z anjelmi je.Z kresťanského hľadiska sú to Boží poslovia.Sú však medzi nami alebo majú miesto kde sa nachádzajú?Čoraz častejšie sa objavujú v rôznych pavedách,pripisujú sa im rôzne vlastnosti a nakoniec sa z nich stávajú mytologické postavy.S tým nesúhlasím.Poprosím Vás aby ste sa so mnou podelili o svoje poznatky z Vášho pohľadu.

Offline Tamar

 • Nestor
 • *****
 • Příspěvků: 688
 • skype: mar.se22
Re:Anjeli ako súčasť biblického zjavenia.
« Odpověď #1 kdy: 1. Března 2013, 02:20:45 »
Andělé jsou stvořené bytosti. Na rozdíl od člověka nemají možnost svobodné volby. Jsou poslušní. Říká se, že anděl dostane jméno s určitým úkolem. Po jeho splnění se asi pak jmenuje zase jinak..

Offline Iva Farkačová

 • Nováček
 • *
 • Příspěvků: 23
Re:Anjeli ako súčasť biblického zjavenia.
« Odpověď #2 kdy: 1. Března 2013, 10:04:00 »
 :) krásná odpověď Tamar. Věřím v ně. A nikdy nevím,kdy,kde a v kom jsou. :)

Offline snezienka733

 • Nováček
 • *
 • Příspěvků: 3
 • Pohlaví: Ženské
Re:Anjeli ako súčasť biblického zjavenia.
« Odpověď #3 kdy: 1. Března 2013, 21:30:48 »
Andělé jsou stvořené bytosti. Na rozdíl od člověka nemají možnost svobodné volby. Jsou poslušní. Říká se, že anděl dostane jméno s určitým úkolem. Po jeho splnění se asi pak jmenuje zase jinak..
Rozumiem čiže anjel sa sám rozhodnúť nemôže.V Biblii sa spomínajú anjeli mnoho krát.Traduje sa že aj diabol bol anjel.Ale vzoprel sa Bohu a tak bol zvrhnutý na zem kde svoju činnosť v rámci ľudstva začal tým že zviedol Adama a Evu aby jedli zo zakázaného ovocia.Alebo to bol had?Doslovne?A za čias pred potopou s kým mali ľudské dcéry synov ktorý boli hrdinovia dávnych čias?Ale Bohu sa to nepáčilo.

Offline Tamar

 • Nestor
 • *****
 • Příspěvků: 688
 • skype: mar.se22
Re:Anjeli ako súčasť biblického zjavenia.
« Odpověď #4 kdy: 2. Března 2013, 20:28:47 »
Je to trochu jinak. S ďáblem se v židovské tradici nesetkáte. To spíš se může stát, že nějaký anděl bude pověřen tím, aby udělal něco špatného - třeba proto, aby někoho vyzkoušel.. Had nebyl ani anděl ani ďábel. Byl to had.. a je docela možné, že ho Stvořitel popostrčil..


Offline cogavec

 • Plný člen
 • ***
 • Příspěvků: 140
Re:Anjeli ako súčasť biblického zjavenia.
« Odpověď #5 kdy: 3. Března 2013, 02:06:23 »
Ďáblem je myšlen satan(hebr.),sitna(ar.).Toto slovo znamená protivník,nemusí se nutně jednat o anděla.Uvedu příklad chápání tohoto slova,Ješua kdysi řekl Petrovi: "Jdi mi z cesty satane,tvé smýšlení není z Boha,ale z člověka!". Marek 8,33.Podobně je u křesťanů je nakládano se slovem ďábel.Jsou místa,kde se dá satan chápat jako anděl: Nastal pak den,kdy přišli synové Boží,aby předstoupili před Hospodina,přišel mezi ně i satan. (...wa javou bnei ha-elohim le hitjaccev´al-našem wa-javo gam ha-satan be-tocham...). Hospodin se satana zeptal:"Odkud přicházíš?"Satan Hospodinu odpověděl:"Procházel jsem zemi křížem krážem."Hospodin se satana zeptal:"Zdalipak sis všiml mého služebníka Jóba?Nemá na zemi sobě rovného.Je to muž bezúhonný a přímý,bojí se Boha a vystříhá se zlého."                                                                                                    Satan však Hospodinu odpověděl:"Cožpak se Jób bojí Boha bezdůvodně?Vždyť jsi ho ze všech stran ohradil,rovněž jeho dům a všechno,co má.Dílu jeho rukou žehnáš a jeho stáda se na zemi rozmohla.Ale jen vztáhni ruku a zasáhni všechno,co má,hned ti bude do očí zlořečit."Hospodin na to satanovi odvětil:"Nuže,měj si moc nade vším,co mu patří,pouze na něho ruku nevztahuj."A satan od Hospodina odešel. Jób 1,6-12.Je vidět,že satan potřebuje svolení Nejvyššího,podle toho,co se tady píše.                                                                                                                                                                                              Prorok Zecharja,Zachariáš: Potom mi ukázal velekněze Jóšuu,jak stojí před Hospodinovým poslem,a po pravici mu stál satan,aby proti němu vznesl žalobu.Hospodin satanovi řekl:"Hospodin ti dává důtku,satane,důtku ti dává Hospodin,který si vyvolil Jeruzalém.Což to není oharek vyrvaný z ohně?" Zach. 3,1-2                                                                                                                                                                       Chtěl bych poukázat ještě na jednu zajímavost,u Matouše je zmínka o pokušení Ješuy na poušti,vyberu druhou zkoušku: Tu ho vezme ďábel do svatého města,postaví ho na vrcholek chrámu a řekne mu:"Jsi-li Syn Boží,vrhni se dolů,vždyť je psáno:     Svým andělům dá příkaz,a na ruce tě vezmou,abys nenarazil nohou na kámen!" Matouš 4,5-6. Jedná se tu o citát z žalmu 91,uvedu ho pro srovnání:  1. Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí,přečká noc ve stínu Všemocného.     2. Říkám o Hospodinu:"Mé útočiště,má pevná tvrz je můj Bůh,v nějž doufám."     3. Vysvobodí tě z osidla lovce!!!,ze zhoubného moru.     4. Přikryje tě svými perutěmi,pod jeho křídly máš útočiště,pavézou a krytem je ti jeho věrnost.     5.Nelekej se hrůzy noci,ani šípu,který létá ve dne!,    6. moru,jenž se  plíží temnotami!!!,nákazy,jež šíří zhoubu za poledne. (Polední démon,ketev meriri).    7. Byť jich po tvém boku padlo tisíc,byť i deset tisíc tobě po pravici,tebe nestihne nic takového.     8. Na vlastní oči to spatříš,uzříž odplatu,jež stihne svévolníky!!!     9. Máš útočistě v Hospodinu,u Nejvyššího svůj domov!,     10. nestane se ti nic zlého,pohroma se k tvému stanu nepřiblíží.     11. On svým andělům vydal o tobě příkaz,aby tě chránili na všech tvých cestách!!!(ki malach av jecav lach lišmorcha bechol derachecha).     12. Na rukou tě budou nosit,aby sis o kámen nohu neporanil!!!(al-kapajim jisauncha pen-tigof baeven raglecha),     13. po lvu a po zmiji šlapat budeš,pošlapeš lvíče i draka!!!(al-šachal va feten tidroch,tirmos kefir ve tanin)!     14. Dám mu vyváznout,neboť je mi oddán,budu jeho hradem,on zná moje jméno!!!     15. Až mě bude volat,odpovím mu,v soužení s ním budu,ubráním ho,obdařím ho slávou,     16. dlouhých let dopřeji mu do sytosti,ukáži mu svoji spásu.                                                                                      Ve třinástem verši je zmínka o pošlapání draka,slovo tanin se dá přeložit i jako krokodýl.A co dělá krokodýl???Číhá ve skrytu pod hladinou na svou oběť.Na vodní hladině se zrcadlí okolní svět,člověk vidí světelný odraz od zrcadla,ale nevidí,kdo je za zrcadlem.      I vojáci se maskují,a snaží se přesvědčit protivníka,že nejsou tam,kde jsou,prostě že neexistují.       

Offline Scooolie

 • Administrátor
 • *****
 • Příspěvků: 2 206
 • Pohlaví: Mužské
  • Eretz.cz
Re:Anjeli ako súčasť biblického zjavenia.
« Odpověď #6 kdy: 4. Března 2013, 11:01:29 »
Cogavec: Velmi pěkný výklad. Tedy souhlasíte s tím, že cokoliv se na světě děje, děje se z vůle Boží (ať již vyjádřené explicitně nebo mlčením)?

Offline Iva Farkačová

 • Nováček
 • *
 • Příspěvků: 23
Re:Anjeli ako súčasť biblického zjavenia.
« Odpověď #7 kdy: 4. Března 2013, 13:45:09 »
no já to tedy tak cítím. Srdcem i rozumem. Teorií i praxí v mém dosavadním životě.

Offline cogavec

 • Plný člen
 • ***
 • Příspěvků: 140
Re:Anjeli ako súčasť biblického zjavenia.
« Odpověď #8 kdy: 4. Března 2013, 22:09:28 »
Scooolie: Na cesty každého jsou upřeny Jeho oči,On každý krok vidí. Jób 34,21.Či-li Hospodin má vše pod kontrolou.Na jiném místě: Utištěného zachrání skrze jeho utrpení,otevře mu ucho skrze útlak. Jób 36,15. I teď v této chvíli prochází mnoho lidi na Zemi velice těžkými zkouškami,kdy se jim zdá,že žádná naděje není.                                                                      Na dalším místě: Bedlivě dbej,aby ses neobracel k ničemnosti,a nevolil ji raději než utrpení.Hle,jak nedostupný je Bůh ve své síle!Kdo je učitel podobný jemu???!!!Kdo smí dohlížet na jeho cestu?Kdo smí říci(Hospodinu):"Jednáš podle"? Jób 36,21-23       A na závěr něco pro křesťany: Pro Boží milosrdenství vás,bratři,vybízím:přinášejte sami sebe v oběť živou,svatou a Bohu milou!To ať je vaše duchovní bohoslužba.A nepřizpůsobujte se už tomuto světu,ale změňte se a obnovte svoje smýšlení,abyste dovedli rozeznat,co je vůle Boží!!!,co je dobré,bohulibé a dokonalé. Řím.12,1-2  :) >:D
« Poslední změna: 4. Března 2013, 22:19:41 od cogavec »

Offline dany

 • Nováček
 • *
 • Příspěvků: 21
Re:Anjeli ako súčasť biblického zjavenia.
« Odpověď #9 kdy: 11. Března 2013, 12:31:23 »
Nezda vsa mi,ze Elihu je vhodnou odpovedou na dotaz Scoolieho.
Job,,34,21,ze,,vidi",nemozem akosi precitat,ze sa deje nieco z Jeho vole.Nasledny vers tak isto.
Na vers 36,21-23,tak Abraham urobil opak,pohandloval o Sodomu a Gomoru.
Elihu chapal zrejme dost,ale(zrejme nevedel dost!).....mohol pomoct Jobovi?Casto si ,,dovolujeme"hovorit za Hospodina a vkladat mu do ust svoje slova(Jer.23,16).
Elihu sa odvolava na duchovny vhlad od Hospodina(32,8),dava Jobovi do ust slova,,rydzi som ,bez uhony"33,9 ale Job vravel jasne,ze netrva na tom,ze je ,,bezhriesny"Job 13,26.
Skor by vyznel Iz 46,10,,Ja od pociatku oznamujem koniec a oddavna ,co sa len stane.Hovorim:,,Moja vola sa stane,urobim vsetko,co sa mi chce."

Offline dany

 • Nováček
 • *
 • Příspěvků: 21
Re:Anjeli ako súčasť biblického zjavenia.
« Odpověď #10 kdy: 11. Března 2013, 12:48:10 »
Kotazke draka(tanim)nie su to ,,velke Morske"zvierata(Dn1,21,Taninim)?Drak je lietajujuci. :)

Offline Scooolie

 • Administrátor
 • *****
 • Příspěvků: 2 206
 • Pohlaví: Mužské
  • Eretz.cz
Re:Anjeli ako súčasť biblického zjavenia.
« Odpověď #11 kdy: 11. Března 2013, 14:32:11 »
Cogavec: Výborně!  :) Když jsme si vyjasnili východiska, pojďme dále: Jak se vypořádáte s tím, že z Boží vůle (neb jsme si řekli, že nic se neděje bez Jeho vůle) se na světě dějí i věci velmi příšerné, hrozné a kruté?

Offline Iva Farkačová

 • Nováček
 • *
 • Příspěvků: 23
Re:Anjeli ako súčasť biblického zjavenia.
« Odpověď #12 kdy: 11. Března 2013, 19:59:53 »
Není -li ona věc příšerná, hrozná a krutá poučení pro jiné, mohlo by to být vykoupení pro jiné.  Ti,kteří onu surovou nelítostnou záležitost prožívají nemusí být tím trestáni, ale díky jejich utrpení může být jiným dáno dobro. Je to slabá útěcha, ale co my víme o spravedlnosti věků, proč co bylo, jak spravedlivě řešit dnešek a proč a jak co bude.

Offline cogavec

 • Plný člen
 • ***
 • Příspěvků: 140
Re:Anjeli ako súčasť biblického zjavenia.
« Odpověď #13 kdy: 11. Března 2013, 20:56:58 »
Odpověď pro Danyho:Co se týče odpovědi Jób 34,21,je-li Hospodin všemocný,a Jeho oči vše vidí,může kdykoli zasáhnout,a ukončit utrpení,ale často to nedělá,dopustí zlo,Jeho moudrost překonává lidskou moudrost,člověk nemusí chápat.Odpověď Izaiáš 46,10 je samozřejmě taky dobrá.Tady platí: "Mé úmysly nejsou úmysly vaše,a vaše cesty nejsou cesty moje,je výrok Hospodinův.Jako jsou nebesa vyšší než země,tak převyšují cesty mé cesty vaše,a úmysly mé úmysly vaše." Iz.55,8-9.

Offline cogavec

 • Plný člen
 • ***
 • Příspěvků: 140
Re:Anjeli ako súčasť biblického zjavenia.
« Odpověď #14 kdy: 12. Března 2013, 00:04:40 »
Scooolie:Nejsem žádný teolog,ale pokusím dát odpověď,možná bude mít slabiny.V ráji byly dva stromy: Hospodin Bůh dal vyrůst ze země všemu stromoví žádoucímu na pohled,s plody dobrými k jídlu,uprostřed zahrady pak stromu života a stromu poznání dobrého a zlého. Na počátku,Genesis 2,9.Či-li byly tam stromy,které nás zajímají.Strom, éc,ec (heb.) znamená taky dřevo,a dřevo je symbolem pro oběť a taky pro utrpení.Na stromu života je ten,o němž je psáno: Tu jsem řekl:Hle,přicházím,jak ve svitku knihy o mně stojí psáno.Plnit,Bože můj,tvou vůli je mým přáním,tvůj zákon mám ve svém nitru!!! Žalm 40,8-9.Či-li utrpení je tu pro spravedlivého,který má Zákon ve svém srdci!!!!!!!Sefer Tóra,svitek Tóry,svitek Zákona je namotán na dvou dřevech,kterým se říká stromy života.Ve svitku Zákona je nejvyšší přikázání milovat Boha celým svým srdcem,a z něho vycházejí další přikázaní milovat bližního.To jsou přikázání věčného života.                                                                                                                                                                             Podívejme se tedy na druhý strom poznáni dobrého a zlého,ze kterého Adam a Eva měli zakázano jíst,co jim radil had,kerý odporoval,protivil se Božímu příkazu určeného Adamu a Evě.Co řekl had,aby obelstil Evu?: Had ženu ujišťoval:"Nikoli,nepropadnete smrti!!!Bůh však ví,že v den,kdy z něho pojíte,otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé!(čti:budete jako Bůh určovat co je dobré a zlé!!!). Gen.3,4-5 Určovat co je dobré a co je zlé je vyhrazeno Bohu.Pokud si lidé demokraticky odhlasují,že vražda nebo loupež je dobrý skutek,nebo-li dobro,tak se to rozhodně dobrým skutkem (vražda,loupež) nestane,ale ono nařízení stane se lží!!!Či-li na stromě poznání dobrého a zlého trpí svévolníci!!!!!!!                                                                                                                                                                             A protože lidé konají dobré i zlé věci,tak jedno dřevo jejich svitku je strom života,a druhé dřevo je strom poznání dobrého a zlého.To znamená,že utrpení je tu pro každého!,ať je dobrý nebo zlý.                                                                                                                                                                                          Svitek Tóry je vyroben z beránka,který byl zabit košer způsobem,a kterému nebyla zlomena ani jedna kost,a který je popsán posvátným textem. :) >:D

Offline dany

 • Nováček
 • *
 • Příspěvků: 21
Re:Anjeli ako súčasť biblického zjavenia.
« Odpověď #15 kdy: 12. Března 2013, 08:21:31 »
slova,,budete ako Boh urcovat co je dobre a zle!!!by som snad chapal ako ,,nepodielajte sa na Rozhodovani o tom,co je dovolene a zakazane".Kain si sam stanovil,co je dobre a zle.(on si dovolil rohodnut).Job naznacil,ze vsetko je na Jeho rozhodnuti.Ludia nemozu od Boha nic,,ocakavat".(had,ten ktory praktikuje magiu,vestbu.Dosiahnutie,,bozskeho"pre vlastnu potrebu).Preto sa snazil odobrat jobovi,co sa da.Ale Job naznacil,ze ludia mu mozu len dakovat a dobrorecit Mu.(1.Kap.)Lebo,,..kona velike veci,nad nase poznanie....".Job37,5.Ale aj tak zostava otazka,,preco spravodlivy trpi?

Offline cogavec

 • Plný člen
 • ***
 • Příspěvků: 140
Re:Anjeli ako súčasť biblického zjavenia.
« Odpověď #16 kdy: 12. Března 2013, 20:18:06 »
Scooolie:Navážu,tam kde jsem skončil,v křesťanském Novém zákoně,je zmínka o ukřižování.Každý kříž se skládá ze dvou dřev,což mi připomíná stromy života,nebo stromy poznání dobrého a zlého,a jsou tam obsaženy všechny tři možnosti.Trpí spravedlivý,trpí hříšník,který není zatvrzelý,a trpí taky zatvrzelý zločinec,který se staví proti Bohu.Je tu naznačeno,že utrpení je pro každého člověka.To ovšem nezodpovídá otázku,proč trpí spravedlivý,jak správně poznamenal dany.                                      Tady jedna odpověď nestačí.V knize Genesis(Na počátku) je vylíčen Josefův příběh,kdy Hospodin dokázal použít i zločin Josefových bratrů,k jejich vlastní záchraně,a záchraně celého Egypta.Tady Josefovo utrpení dostává smysl,a Josef trpí za bratry,a jejich rodiny,i za celý Egypt.Smysl Josefova utrpení se ukáže až po delší době.                                                                 V "Novém zákoně" je proroctví Simeonovo Marii: i tvou vlastní duši pronikne meč,aby vyšlo na jevo smýšlení mnoha srdcí.  Tady trpí,aby vyšlo najevo smýšlení mnoha srdcí.V knize Jób,Hospodin učí Jóba skrze jeho utrpení,dalo by se říci,že ho čistí ohněm,v ohni hoří falešné představy o Bohu,o sobě samém,v ohni shoří i falešné představy Jóbových přátel.Tato falešná představa by v člověku nebýt utrpení zůstala skryta,a člověk by se jí nemohl zbavit.To vidíme i v siláckém prohlášení Petra: "Kdyby všichni od tebe odpadli,já nikdy ne!" Stačilo,aby síly zla "zatlačily na pilu",a ukázalo se,jaká je skutečná pravda.                                                                               Jsou ovšem utrpení,kdy člověk nechápe,proč tomu tak je,chybí moudrost Nejvyššího.Někteří lidé prožívají těžké zkoušky,kdy každá minuta utrpení vypadá jako hodina utrpení a čas se vleče "minutu po minutě."Jindy utrpení chudého usvědčuje z přestoupení okolní lidi,kteří měli na to,aby mu pomohli,a přesto tak neučinili.To je hodně rozsáhle téma.            Co týče duchovních sil zla,tak ty zaútočí,pokud jim v tom Nejvyšší nezabrání,a napadnou každé dobré dílo,které se začne rozvíjet,najednou stará zmije se zakousne svými jedovatými zuby,přiřítí se lži,pomluvy,pokus o zničení.                                To samé se týká i modlitby,nejdřív nadšení,pak příchází temnota,"cesta do pouště",do místa zkoušek,setkání s pokušitelem,který je studený a ledový,jeho přítomnost se projevuje mrazením v zádech a hrůzou,kterou si člověk nedokáže vysvětlit.Ale přechod pouště vede do země zaslíbené.Tolik řeč obrazů.Den začíná tmou,po té přichází světlo(biblický den).

Offline dany

 • Nováček
 • *
 • Příspěvků: 21
Re:Anjeli ako súčasť biblického zjavenia.
« Odpověď #17 kdy: 13. Března 2013, 09:09:17 »
,,Co sa tyka duchovnej sily zla,zautoci,pokial im v tom najvyssi nezabrani...",takze by sa dalo povedat Najvyssi zasahuje do prirodzeneho radu sveta,ale nikdy nezasahuje do ludskej prirodzenosti?(napr.Job)

Offline laczko.jan

 • Nováček
 • *
 • Příspěvků: 32
 • Pohlaví: Mužské
Re:Anjeli ako súčasť biblického zjavenia.
« Odpověď #18 kdy: 21. Července 2014, 12:16:48 »
Pozor na padlých  anjelov. Nezabudnite na Lucifera. Vzbúril sa proti Bohu a zdanlivo pracuje na pozdvihnutí ľudstva, na sebauspokojení ľudstva, že aký je človek šikovný, čo všetko dokáže ... a nakoniec, že dokáže žiť aj bez Boha a proti Bohu. Lucifer... nositeľ svetla = osvietenstvo. Možno aj táto rovnica platí. Takže kto nás to osvietil? Nositeľ svetla, osvietenec, boľševik?
Týmto som nechcel povedať, že som proti vede, proti šikovnosti. To nie. Len som si istý, že to nemusí ísť proti Bohu.

Offline laczko.jan

 • Nováček
 • *
 • Příspěvků: 32
 • Pohlaví: Mužské
Re:Anjeli ako súčasť biblického zjavenia.
« Odpověď #19 kdy: 22. Července 2014, 09:03:41 »
Poznať čo je dobré a čo je zlé je presne ten hadí lep, na ktorý sa človek nechal chytiť. Je to falošná sloboda. Veď čože je na tom slobodné konať zlo a ubližovať.

Offline talarich

 • Plný člen
 • ***
 • Příspěvků: 171
 • Pohlaví: Mužské
Re:Anjeli ako súčasť biblického zjavenia.
« Odpověď #20 kdy: 3. Prosince 2014, 14:32:40 »
Že je Adonaj tvůrcem dobra i zla je zřejmé. Předně asi z tohoto textu, ne?
יוצראורובוראחשׁךעשׂהשׁלוםובורארעאנייהוהעשׂהכל־אלה

.Otázka samozřejmě zní, jak je to myšleno. Zda může B-h pokoušet člověka ke zlému

Offline Scooolie

 • Administrátor
 • *****
 • Příspěvků: 2 206
 • Pohlaví: Mužské
  • Eretz.cz
Re:Anjeli ako súčasť biblického zjavenia.
« Odpověď #21 kdy: 4. Prosince 2014, 08:52:07 »
Oblíbené dilema, zda Všemohoucí může činit zlé, když nemožnost činit zlé jaksi zpochybňuje jeho všemohoucnost a možnost činit zlé jeho dobrotu...

Offline talarich

 • Plný člen
 • ***
 • Příspěvků: 171
 • Pohlaví: Mužské
Re:Anjeli ako súčasť biblického zjavenia.
« Odpověď #22 kdy: 4. Prosince 2014, 09:39:12 »
Se vší pokorou a úctou k Nejvyššímu si myslím, že si zkrátka nedokáže pomoct a prostě tvoří zlo jako vedlejší produkt tvoření dobra.
Světlo taky tvoří tmu tím, že svítí. Tedy tma je tam, kde není světlo. Ale světlo samo o sobě aktivně a záměrně tmu netvoří. Tma v tomto případě vzniká jako sekundární produkt tvorby světla ve smyslu: tam, kde není světlo, je tma. Respektive právě díky tomu, že víme, co je světlo, tak víme, co je tma.

Offline Scooolie

 • Administrátor
 • *****
 • Příspěvků: 2 206
 • Pohlaví: Mužské
  • Eretz.cz
Re:Anjeli ako súčasť biblického zjavenia.
« Odpověď #23 kdy: 4. Prosince 2014, 14:00:06 »
Velmi dobrá odpověď. Ovšem pokud jste tvůrcem všehomíra... bylo nutné, aby vůbec existovala tma (zlo)? Bylo nutné pokoušet lidskou vůli tím, že se lidem dá možnost volby?  ;D

Offline talarich

 • Plný člen
 • ***
 • Příspěvků: 171
 • Pohlaví: Mužské
Re:Anjeli ako súčasť biblického zjavenia.
« Odpověď #24 kdy: 4. Prosince 2014, 15:51:45 »
Říká se, že bez svobodné lidské vůle by nebylo svobodné vyznání lásky k Všemohoucímu. Já nevím, jestli to šlo tenkrát "stvořit nějak jinak". Na to mi můj rozum nestačí. Moje poznání je jenom částečné a neúplné. Takže to nemohu soudit. Zkrátka pro mě onen verš z Tenachu, který jsem tu ocitoval a zároveň okomentoval, je dostatečně srozumitelný. Chci být tam, kde je Nejvyšší a nechci se zdržovat tam, kde není.

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15