Autor Téma: co s tím?  (Přečteno 6587 krát)

0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma.

ptrkmnk

  • Host
co s tím?
« kdy: 20. Února 2011, 10:36:39 »
Deuteronomium 12:32  Cožkoli já přikazuji vám, ostříhati budete, činíce to; nepřidáte k tomu, aniž co z toho ujmete......Deuteronomium 4:2  Nepřidáte nic k slovu, kteréž já přikazuji vám, aniž co ujmete od něho, abyste tak přikázaní Hospodina Boha svého, kteréž já přikazuji vám, zachovali..............................................................Ten co přidává k slovu Božímu tak v důsledku snad více ve své pokoře k Bohu hřeší než ten ,co zákon nedodržuje.Dělá z Boha lháře ,není to snad modloslužba?Tak i ten co ubírá je horší než hříšník?Ano ,Slovo boží ospravedlní hříšníka,ale lež ho zahubí.-------------------------------------------jeremiáš-----31----31  Aj, dnové jdou, dí Hospodin, v nichž učiním s domem Izraelským a s domem Judským smlouvu novou.
32  Ne takovou smlouvu, jakouž jsem učinil s otci jejich v ten den, v kterýž jsem je ujal za ruku jejich, abych je vyvedl z země Egyptské. Kteroužto smlouvu mou oni zrušili, a já abych zůstati měl manželem jejich? dí Hospodin.
33  Ale tatoť jest smlouva, kterouž učiním s domem Izraelským po těchto dnech, dí Hospodin: Dám zákon svůj do vnitřnosti jejich, a na srdci jejich napíši jej; i budu Bohem jejich, a oni budou mým lidem.
34  A nebudou učiti více jeden každý bližního svého, a jeden každý bratra svého, říkajíce: Poznejte Hospodina. Všickni zajisté napořád znáti mne budou, od nejmenšího z nich až do největšího z nich, dí Hospodin; milostiv zajisté budu nepravosti jejich, a na hřích jejich nezpomenu více.
35  Takto praví Hospodin, kterýž dává slunce za světlo ve dne, zřízení měsíce a hvězd za světlo v noci, kterýž rozděluje moře, a zvučí vlnobití jeho, jehož jméno jest Hospodin zástupů:----------------To  POTOM slovo přemáhá hřích a pak je i pravda,že kde jsou hříchy odpuštěny není třeba již více oběti krve podle staré smlouvy,když je tu nová.Ta maže hřích od kořene a vkládá spravedlnost do podstaty srdce.Vidím tu princip jako zasetí semínka do země tak i Slova Božího do ducha člověka.Tak dojde k jeho spáse.V Adamu lidé zemřeli,ale nepadl hned mrtvý,i když Bůh řekl že v tu chvíli zemřou.Ano zemřeli ,a to v duchu,pak i v těle.Proto je třeba se znovu narodit z ducha a to slovem Božím.
 

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14