fórum komunity Eretz

Judaismus => Obecná náboženská debata => Téma založeno: zoom kdy 3. Červen 2012, 08:47:32

Název: Smartfony a internet
Přispěvatel: zoom kdy 3. Červen 2012, 08:47:32
Na žádost Vadera chci trochu osvětlit téma vztahu charedim (ortodoxních či jak se tak rádo říká ultraortodoxních) duchovních vůdců k internetu potažmo smatrfonum. Internet jako každé medium je na jední straně skvělá věc,  která umožňuje například existenci eretz.cz, ale také jiných stránek, které mohou být v přímém rozporu s tím, co je základem židovského náboženství. na intenetu vzniká také určitá závislost, která člověka odvádí od toho co je v životě podstatné, pro židy by to mělo být zabezpečení rodiny, studium Tóry a plnění micvot. Člověk který sedí hodiny u internetu výše zmíněné může zanedbat. Pro toho, kdo chce anebo musí používat internet pro práci jsou filtrované programy, tedy takové které nepustí do počítače např. porno. Smartfony člověka do určité míry zotročují, protože ho neustále nutí číst maily a opět může si surfovat v době, kdy by měl dělat třeba dělat něco jiného. Ovšem v konečné fázi si každý musí rozhodnout sám, jestli chce smartfon anebo být v komunitě svého rebeho. On neříká nesmíte mít smartfon, ale chcete-li smartfon, pak beze mě. JE to asi tak, jako když nějaká firma má dress code a člověk se jím nechce řídit, tak si musí vybrat, buď přistoupí na podmínky anebo tam není. A proč argument dědečka rabiho Woznera, který jistě o smartfonu nevěděl jakož i jiní jeho současnící. V židovském-halachickém právu se používá precedens. Zakázal-li dědeček rabi Woznera nějaký "technologický výkřik" poslední módy ve své době, lze tento zákaz aplikovat na současnost. Opačně například rabenu Gershom před více než tisíci lety ustanovil institut listovního tajemství, který lze aplikovat například na e-maily. V židovství je vše o volbě, chci-li být satmarský chasid, vzdám se smartfonu, chci-li smartfon, nemohu být satmarský chasid.
Název: Re:Smartfony a internet
Přispěvatel: Scooolie kdy 3. Červen 2012, 15:47:34
Pěkně vysvětleno. Jen dodám, že různé filtrační programy (ať už se jim říká takto nebo se nazývají protiphishingové, protimalwareové, protireklamní atd.) dnes používá i celá řada dalších lidí, kteří nejsou ortodoxními židy, ale prostě nechtějí při běžném využití internetu obtěžováni vyskakujícími okny, řvoucí reklamou, případně přesměrováním na podvodné stránky nebo pornoweby.

Sám občas žasnu, jak vypadá taková titulní stránka třeba Novinek.cz, když se na ni podívám prohlížečem, kde není nastavená blokace reklam.

Jinak u smartphonů hrozí i další riziko, a to infiltrace mobilu virovou nákazou se všemi riziky z toho plynoucími, kterým my - uživatelé "prostých telefonů", kterými se dá volat a posílat jen SMS - ohroženi nejsme.

Prostě méně je někdy více  ;)
Název: Re:Smartfony a internet
Přispěvatel: wocicko kdy 3. Červen 2012, 16:44:15
Moc dekuji za velmi zajímavé informace opravdu z praxe. Tak jsem si při tom vzpomněla na jeden úsměvný, v kontextu těchto stránek řekněme mezinábožensko-dialogický zážitek. Náhodou jsem se přimotala k člověku, který zásobuje různými upomínkovými předměty katolické prodejny. Nabízel nějaké nové obrázky poutnímu místu Svatý kopeček v Olomouci, oni to nějak chtěli, tak jim rozposlal nabídku e-mailem jako ostatním. Když už tam měl jet a oni se neozývali, zavolal a dostal skvělou odpověď: Ano, máme internet, ano používáme ho. Bratr Augustin a Bernard jsou vyvoleni k tomu, aby jednou týdně přistoupili k našemu jedinému počítači uzamčenému v místnosti odlehlé od ostatních, nyní činí pokání, že unikli pokušení, kterému tím byli vystaveni. Až s tím skončí, seznámí nás s tím, s čím jste nás kontaktovali... Tedy, další příklad k zamyšlení: k internetu a chtrým founům jen bezpečně ,ve dvojici ideálně s exorcistou.
Název: Re:Smartfony a internet
Přispěvatel: Vader kdy 4. Červen 2012, 05:08:21
Hmmm, aby to chudák exorcista rozdýchal, když se na serverových strojích prohánějí hordy démonů  :D
Nuž, z vysvětlení Zoom, které tímto velmi děkuji, pro mne plynou tři věci:

Název: Re:Smartfony a internet
Přispěvatel: zoom kdy 4. Červen 2012, 11:10:32
Nesouhlasím s Vaderem, proč by ajťák nemohl být chasid - používá-li internet pro práci ...
Technion je úctyhodnyhodná instituce, kde katedru matematiky vedl rabín a nyní ji vede jiný rabín, vyučuje se tam Tóra a jak jsme nedávno psali mají dokonce pobočku v Bnej Braku.
K bodu 3 se nebudu vyjadřovat.
Není nic horšího než nevyspalý vzteklý ajťák, a to ještě nevím jestli tam nepatří také slovo hladový.
 8)
 
Název: Re:Smartfony a internet
Přispěvatel: Tamar kdy 4. Červen 2012, 15:19:57
Není nic horšího než nevyspalý vzteklý ajťák, a to ještě nevím jestli tam nepatří také slovo hladový.
 8)

 :D :D :D :D :D :D :D
Název: Re:Smartfony a internet
Přispěvatel: Vader kdy 5. Červen 2012, 02:40:14
Nesouhlasím s Vaderem, proč by ajťák nemohl být chasid - používá-li internet pro práci ...

Nojóóó, jenže rebe pravil
Citovat
Výjimky existují jen pro počítače s filtrovaným přístupem k internetu, které jsou zcela nezbytné pro výdělek na živobytí.
a já si luxus filtrovat obsah nebo sítě nemůžu dovolit. Vyjma mé notoricky známé blokády Facebooku, takže nevidím lautr nic a kontrolovat funkčnost musí někdo jiný  :)

K bodu 3 se nebudu vyjadřovat.
Není nic horšího než nevyspalý vzteklý ajťák, a to ještě nevím jestli tam nepatří také slovo hladový  8)

Pokud má čas se vyspat, tak se fláká. Den má 168 hodin, to ví každé malé dítko  ;) Pokud není vzteklý, pak má to neskutečné štěstí, že je zproštěn kontaktu s uživateli. A hlad? Kde by vzal čas na jídlo, pokud nemá čas spát? Stačí přikusovat kafe  >:D