fórum komunity Eretz

Všeobecná kategorie => Politika v Zemi Izrael => Téma založeno: karla kdy 21. Červen 2007, 09:23:18

Název: Kniha s podivným titulem Palestine : Peace Not Apartheid
Přispěvatel: karla kdy 21. Červen 2007, 09:23:18

Ota Ulč: https://www.otaulc.com/text/1229.htm

DVĚ  NEDECENTNÍ  KNIHY
       Téhož nelichotivého přívlastku ?indecent? se dostalo dvěma nedávno vyšlým opusům. Jeden z nich napsala osoba kdysi hodně mocná, mediálně stále značně viditelná, totiž Jimmy Carter, bývalý prezident USA, 1976 ? 1980, laureát Nobelovy Ceny míru, za svůj výkon dosažení stále nedosaženého míru na Středním východě, adrese nejexplozivnější. Kniha s podivným titulem Palestine : Peace Not Apartheid (Simon & Schuster, s. 264) má ale ještě podivnější obsah - jednostranný, neobjektivní, proti Izraeli natolik zaujatý,  že přiměl k rezignaci bývalého ředitele Carterova institutu v Atlantě, a Alan Dershowitz, významný profesor na právnické fakultě Harvardovy univerzity, použil onoho přísného adjektiva indecent - výsledek že neslušný, nemravný, motivovaný zlou vůlí.

       Carter prezentoval Jásira Arafata jako osobu mírumilovnou, s teroristem se už dávno rozloučivší. Hafeze al-Assada, bývalého, hodně krutého diktátora Sýrie a  skálopevného nepřítele Izraele, Carter cituje velmi obšírně, aniž by vyjádřil  pochybu o kterémukoliv jeho, jakkoliv nehorázném, tvrzení. V Carterově interpretaci, důvodem výstavby zdi, oddělující Izrael od palestinských území, byla lakota nakrást si víc nemovitostí a nikoliv snaha ? ta jediná k dispozici ? jak zabraňovat pronikání sebevražedných teroristů. Však zásluhou zdi došlo k podstatnému poklesu krveprolití.

       Autor se nezmiňuje o nukleárních ambicích Iránu, o opakovaném přesvědčení jejího prezidenta, že Izrael musí být zničen, vymýcen, v knize se ani jednou neobjeví slovo al-Kájda.  Pominuta je skutečnost, že po evakuaci izraelských okupačních jednotek z území Gazy, v naději, že se tak otevírá cesta k rozumné koexistenci, vůbec nic takového se nestalo. Vstřícné gesto bylo přijato jako důkaz slabosti, pobídka ke zmnožení raketových útoků na izraelské území.

       Jednoznačné narážky, že nejen Bílý dům, ale i americký Kongres podléhají tlakům různých izraelských lobby. A použití jedovatého, zatracujícího slova ?apartheid? v titulu knihy ? což samo o sobě je pak porovnatelné s prokurátorskou obžalobou. Co vlastně motivovalo Cartera pustit se do takové inciativy? Nabízí se analogie s přirovnáním ke způsobu myšlení a počínání starých generálů, snažících se zkušenosti z dřívější války aplikovat v podstatně jiných podmínkách. Podle názoru nejednoho komentátora, Carterovi se čas zastavil v sedmdesátých letech minulého století, když se tehdy v přírodě prezidentského Camp  David ve státě Marylandu snažil docílit (dodnes nedosažený) izraelsko-palestinský mír, s uznáním vlastních zásluh v celičkém světě. Tehdy došel k přesvědčení, že premiér Menachem Begin nedodržel slib zastavit výstavbu dalších sídlišť na palestinském území. Pomíjena tak ale je skutečnost, že primárním bodem sporu přece nebyla velikost beztoho titěrného státu Izraele tam v obrovském rozsahu arabské, pramálo přetvářené pouště, nýbrž cíl zničení židovského státu, který přece v uvažování většiny Arabů nemá právo existovat a je považován za urážku, potupu arabské důstojnosti, že se tak dosud nepodařilo uskutečnit.

       Ethan Bonner, zástupce editora zahraniční rubriky The New York Times, v obsáhlé recenzi (NYT Book Review, 7.1.2007), vyjadřuje názor, že Carter ? onen ?znovuzrozený křesťan? (a born-again Christian) ? zatrpkl vůči Izraeli, poněvadž jeho příliš světsky orientovaní předáci se odvrátili od Boha. Když tuto svou starost v roce 1973 přednesl tehdejší ministerské předsedkyni (Golda Meir), ta jen pokrčila rameny. Carterovi jakoby unikalo, že hlavní překážkou k ukončení okupace západní části palestinského území (West Bank) přece není současná vláda, ale předáci náboženských stran, druhu domácích fundamentalistů, porovnatelných k zatvrzelým dogmatikům v opačném arabském táboře.

-   -   -

       Carterův pobyt v Bílém domě končil v roce 1980 potupnou volební porážkou, o níž se zasloužil nejen jeho republikánský rival Ronald Reagan, ale ? a to značnou měrou - iránský ajatoláh Chomejni, v jehož jménu rozvášnění nestudující studenti přepadli americké velvyslanectví, zmocnili se diplomatů, v zajetí je drželi 444 dní a Carter, prezident potupené země, se na nic kloudného nezmohl.

       Nyní, s odstupem let, tří desetiletí, tohoto Cartera obviňuje Dinesh D?Souza (Townhall.com, 29.1.2007) z odpovědnosti za umožnění tomuto Chomejnimu získat moc v Iránu, uspět s revolucí a tak prosadit první islámskou teokracii v naší moderní době. Jeho stát se pak stal modelem, inspirací pro ostatní radikální muslimský svět. Carter pod vlivem svých levicových poradců, se zdůvodněním priority lidských práv hodil šáha Pahleviho přes palubu a vládu jednoho nedemokrata umožnil tak nahradit daleko důkladnější tyranií, v čele s Chomejnim, zatracujícím Ameriku jako ?Velkého Satana?. Americký velvyslanec William Sullivan přirovnával Chomejniho k Mahatmu Gandhimu a Andrew Young, Carterův reprezentant v OSN, tohoto ajatoláha se středověkým způsobem uvažování charakterizoval jako ?světce dvacátého století.?

       Islámský radikalismus se začal objevovat ve dvacátých letech dvacátého století, ale byl marginální, nevýznamný, jeho teoretici jako Sayyid Qutb vegetovali na periferii zájmu a pozornosti kohokoliv. Teprve zásluhou pokrokových, zájem o blaho lidstva zdůrazňujících levicových kruhů, se podařilo uskutečnit první velké islámské vítězství v našem moderním věku.

       Toto a ještě mnoho víc tvrdí D?Souza, narozený v Indii, v křesťanské rodině, uprostřed převážně hinduistické a též muslimské většiny. Vystudoval na prestižní americké Darmouth College, stal se pracovníkem Hooverova Institutu v kalifornském Stanfordu, a jeho četné publikace už řadu let sleduji s velkým zájmem. Tento muž velmi tmavé pleti jako jeden ze zcela prvních si totiž v knihách jako Illiberal Education (1991) či The End of Racism (1995) troufl napadnout politickou korektnost, pozitivní diskriminaci, preference pro příslušníky zejména černošské menšiny ? taková posvátná témata pokrokových prosazovatelů. D?Souza si tak vysloužil mnoho jejich nelibosti. Získával ale na popularitě a řada publikací jako například Newsweek ho charakterizuje jako jednoho z nejvlivnějších konzervativních myslitelů Ameriky.

       A tento enfant terrible teď znovu značně rozvířil pozornost knihou s provokativním titulem The Enemy at Home: The Cultural Left and Its Responsibility for 9/11 (Doubleday, s.333) ? že nepřítele máme doma, je jím kulturní levice, odpovědná za katastrofu 11.září 2001. Na první pohled tvrzení tak nehorázné, porovnatelné s nesmysly, obviňujícími Bushe, CIA či Izrael z téhož činu/zločinu. Autorovi se rovněž dostalo zabijáckých recenzi, téhož ztracujícího označení ?indecent?. (Recenzent Alan Wolfe v NYT Book Review, 21.1.2007, vyjádřivší též názor, že kniha je national disgrace národní hanba, ostuda).

       Dřív vídán na televizních obrazovkách, D?Souza z nich zmizel, stal se z něho prašivec. Prozatím jsem ho zahlédl jen jednou (Fox, 27.1.2007), kde se snažil vysvětlit ono  obtížně vysvětlitelné ? proč že postavy jako Noam Chomsky či Michael Moore, politici jako Ted Kennedy či Hillary Clinton, organizace jako ACLU (American Civil Liberties Union) či NOW (National Organization for Women) mají svůj podíl na islámské fundamentalistické ofenzívě.

       D?Souza: zatímco v Evropě antiamerikanismus je ztotožňován s Bushem, nebezpečným kovbojem v Bílém domě, jeho konzervatizmem, náboženskými předsudky, pro islámské radikály oním primárním nebezpečím je útok na tradiční společnost, na stabilitu patriarchální rodiny, je to pronikání podvratných dekadentních vlivů jako jsou pornografie, homosexualita, přílišná emancipace žen. To vše postavy jako Osama bin Laden považují za obrovskou hrozbu islámu, kdežto ona záležitost s izraelsko-palestinským problémem se přece u Osamy objevila se značným zpožděním.

       Po útocích na americká velvyslanectví v Nairobi a Dar es Salaamu, po útoku na americkou loď Cole v jemenském přístavu, to vše bez očekávané odezvy od tehdejšího prezidenta Clintona, který rovněž vyklidil pozice ze Somálska po sestřelení jedné helikoptéry, fundamentalisté se utvrdili v přesvědčení, že další, i radikálnější útoky bude možno podniknout bez větší odvety. Však na Západě včetně USA se najde dost apologetů jako například Edward Said, Richard Falk a dříve již zmíněný Noam Chomsky, podpořeni politiky jako Ted Kennedy, všichni tvrdící, že 9/11 byl  důsledek islámské nevole, způsobené americkou zahraniční politikou. A levicová kulturní fronta, vždy ve všem nemilosrdně zatracující jakékoliv počínání vlastní vlády, dodává podpůrné pocity satisfakce, že toto a ještě víc si Velký Satan plně zaslouží.

       Ano, dvě knihy značně nedecentní, ale každá jinak.

Název: Re: Kniha s podivným titulem Palestine : Peace Not Apartheid
Přispěvatel: Jicchak kdy 22. Červen 2007, 06:32:54
Jsou lidé kteří ve své krátkozrakosti a často až směšné neznalosti dělají veliké činy a rozhodují o druhých, je li to americký prezident, často se jedná o nedozírné škody pro lidstvo nejenom pro Jisrael.
Název: Re: Kniha s podivným titulem Palestine : Peace Not Apartheid
Přispěvatel: fanuel kdy 24. Červen 2007, 03:01:10
Zdravím
 Takový póvl jak mim říkáme v Bohemii.cz nemá ani smysl číst a zabývat se tím.Ubohost, a malost ,pronásledují dnešní svět ,který stratil poslední kousky sebe morální kontroly.Svět je v posledním tažení a tak kope o kolo sebe ke svý zkáze. Fanuel
Název: Re: Kniha s podivným titulem Palestine : Peace Not Apartheid
Přispěvatel: levi kdy 17. Říjen 2007, 11:36:24
omyl přátelé,
Je v Izraeli Apartheid, tak jak bychom ho v plném smyslu chápali, kdyby se nás to netýkalo?
Já říkám JE a navíc elitářský, kdo nebyl v armádě je jako bez jedné ruky.
Nicméně stát, který je v nustálém ohrožení se vlastně stará o svou bezpečnost tak jak nejlépe umí.
závěrem se dá říci:  chceš tam bydlet, tak se s tím musíš smířit -
pokud ne nazdar, smůlu má ten kdo nemá kam.

Osobně bych nechtěl být Izraelským arabem ani českým Cikánem.
Název: Re: Kniha s podivným titulem Palestine : Peace Not Apartheid
Přispěvatel: fanuel kdy 18. Říjen 2007, 21:34:15
omyl přátelé,
Je v Izraeli Apartheid, tak jak bychom ho v plném smyslu chápali, kdyby se nás to netýkalo?
Já říkám JE a navíc elitářský, kdo nebyl v armádě je jako bez jedné ruky.
Nicméně stát, který je v nustálém ohrožení se vlastně stará o svou bezpečnost tak jak nejlépe umí.
závěrem se dá říci:  chceš tam bydlet, tak se s tím musíš smířit -
pokud ne nazdar, smůlu má ten kdo nemá kam.

Osobně bych nechtěl být Izraelským arabem ani českým Cikánem.
Zdravím,Stát Izrael je kapitalistická demokracie,a jako taková má jistě své chyby,ale přece musí platit když jsi doma tak se chovej slušně nebo jak říká Švejk dostaneš přes drš...To na úvod a pak je jedno jestli je někdo černý bílý růžový,cikán Žid,Arab-žádný palestinec to neexistuje a nikdy neexistovalo hloupí římani.Stanek (Fanuel)
Název: Re: Kniha s podivným titulem Palestine : Peace Not Apartheid
Přispěvatel: zoom kdy 19. Říjen 2007, 11:34:35
No jen tak ze zivota, na jedne universite tady studovala post doktorat jedna ceska - tedy romskeho puvodu, ktera rekla, ze usiluje o to aby tady (v Izraeli) mohla zustat zit, protoze tady nebude mit ty problemy jake ma v CR. Vdala se za krestanskeho araba a zustala tady. Tak nevim, jiste mi reknete ze to je asi vyjimka, ale precejen ... Ovsem na druhou stranu si musite spocitat, ze takova pani si vsechno velmi dobre uvazila. (tedy pro a proti)  ???
Název: Re: Kniha s podivným titulem Palestine : Peace Not Apartheid
Přispěvatel: levi kdy 19. Říjen 2007, 14:58:49
jenda pni povidala, navic neco je si dobre rozmyslet a neco jineho je pak mit svou vlastni zkusenost
neco jineho je byt Iz. arab s vysokoskolsym vzdelanim a neco jineho je mit zakladni
navic pritom kdy nerozeznas araba od izraelce budes mit predsudky jen co ho poznas, ala
nema nahodou doma strejdu co tam je ilegalne a nechce se ho ptat jestli nema batoh plny dynamitu.
vpodstate tady vedeme kavarenske reci o nicem.
ja tvrdim, ze v jistem smyslu v Iz. apartheid existuje a existovat bude, dokud okolo bude vedle stredovek s
vyspelym vojenskym arzenalem, dodavanym z celeho sveta.
a pak kolik z vas tady na tom foru cetl zakazanou knihu od Hisrta Puska a olivova ratolest?
Jsem sice sionista, ale pratele, je treba mluvit otevrene a rici > zatim to nijak jinak nejde a basta.
az bude mit Izrael na vsech stranach sve hranice Ameriku, pak mozna. :)
Název: Re: Kniha s podivným titulem Palestine : Peace Not Apartheid
Přispěvatel: Scooolie kdy 19. Říjen 2007, 22:14:41
Myslím, že slovo apartheid je nevhodné. Apartheid je termín, kterým se označuje zcela konkrétní systém "odděleného vývoje" v Jižní Africe. Stav, kdy existovaly vedle sebe "bílí", "černí", "Asiaté". Každá tato skupina měla přesně vyčleněný počet poslanců v parlamentu (samozřejmě nepoměrně vyšší pro bílé než pro Asijce a pro černé). Každá skupina měla své školy, své vyčleněné části měst, své místo v autobusech, atd.

Srovnávat tohle s Izraelem je nemístné.

Samozřejmě, že existuje určitá nedůvěra izraelských Židů k Arabům - ať už izraelským nebo nezizraelským. Nicméně ta je rozumně odůvodněna desetiletími zkušeností a hlavně současným stavem. Stavem, kdy podle průzkumů veřejného mínění velká část izraelských občanů arabské národnosti cítí více loajalitu k neizraelským Arabům než ke svému státu, kdy arabští izraelští poslanci jezdí na kávu a rady do nepřátelské země (Sýrie), kdy poslanec Bišara dodával nepříteli v době války vojenské informace.

Situace je velmi podobná tomu, co zažívali Češi ve vztahu k Němcům za I. československé republiky.

Z toho plyne oprávněný pocit nedůvěry, který bohužel dopadá částečně i na ty loajální příslušníky menšiny.

Nicméně situace Izraele je velmi podobná Československu ještě v jedné věci - menšina má zaručená a respektovaná mnohem větší práva v zemi, kde je menšinou, než v sousední(ch) "vlastní" zemi(zemích)....
Název: Re: Kniha s podivným titulem Palestine : Peace Not Apartheid
Přispěvatel: Scooolie kdy 19. Říjen 2007, 22:20:38
jenda pni povidala, navic neco je si dobre rozmyslet a neco jineho je pak mit svou vlastni zkusenost
neco jineho je byt Iz. arab s vysokoskolsym vzdelanim a neco jineho je mit zakladni
navic pritom kdy nerozeznas araba od izraelce budes mit predsudky jen co ho poznas, ala
nema nahodou doma strejdu co tam je ilegalne a nechce se ho ptat jestli nema batoh plny dynamitu.
vpodstate tady vedeme kavarenske reci o nicem.
ja tvrdim, ze v jistem smyslu v Iz. apartheid existuje a existovat bude, dokud okolo bude vedle stredovek s
vyspelym vojenskym arzenalem, dodavanym z celeho sveta.
a pak kolik z vas tady na tom foru cetl zakazanou knihu od Hisrta Puska a olivova ratolest?
Jsem sice sionista, ale pratele, je treba mluvit otevrene a rici > zatim to nijak jinak nejde a basta.
az bude mit Izrael na vsech stranach sve hranice Ameriku, pak mozna. :)


Nechci do nikoho příliš rýpat, ale myslím, že Zoom má zkušeností v tomto směru víc než dost  :D

Jinak rozeznávat Araba od Izraelce může být někdy opravdu oříšek, zejména jedná-li se o o izraelského Araba  ;D

A ještě jedna poznámka - od kdy je "Puška a olivová ratolest" zakázaná? :o To myslíte v Sýrii? U nás je normálně prodejná, tedy pokud ji ještě seženete, protože je vyprodaná - https://www.eruditus.cz/knihy/david-hirst/puska-a-olivova-ratolest (https://www.eruditus.cz/knihy/david-hirst/puska-a-olivova-ratolest)
Název: Re: Kniha s podivným titulem Palestine : Peace Not Apartheid
Přispěvatel: Scooolie kdy 19. Říjen 2007, 22:22:15
Osobně bych nechtěl být Izraelským arabem ...

Muhehehe  ;D ;D ;D Tak to já bych opravdu byl radši izraelským Arabem než třeba syrským  ;)
Název: Re: Kniha s podivným titulem Palestine : Peace Not Apartheid
Přispěvatel: fanuel kdy 20. Říjen 2007, 00:19:24
Osobně bych nechtěl být Izraelským arabem ...

Muhehehe  ;D ;D ;D Tak to já bych opravdu byl radši izraelským Arabem než třeba syrským  ;)
Zdravím,v JAR bylo vyvyšování bílých nad černýmy daných ústavou a zákony, tedy rasová segregace.Co se týče poznámek      nechápu smysl apartheid v Stat Izrael.Tam přece nic takového není a nebylo.Běžná bezpečnostní opatření jsou přece v zájmu všech na obranu lidských životů a to je legitimní to musí každý spravedlivý stát.Jinak 60 let válčit se svými sousedy na obranu prostý existence je nepřekonatelný historický jev a to nemluvím o ekonomice ,která je i přes tento hendikep hodnocena známkou dobrá.Otázkou je co dělají takz. vyspělé demokracie na obranu proti antisionismu,antisemitismu, antijudaismu jako jevu podporující rasismus a lidskou nesnášenlivost,přerůstající v aparteid ze strany Iránu ke Státu Izrael viz vyroky Iranského presidenta to méno nebudu vyslovovat nějak mě to nejde.Stanek (Fanuel)
Název: Re: Kniha s podivným titulem Palestine : Peace Not Apartheid
Přispěvatel: zoom kdy 20. Říjen 2007, 19:24:52
No skutecne zkusenosti mam dost, myslim si, ze pokud clovek zije jako normalni obcan, ktery vice mene dodrzuje zakony, tak to jako Arab v Izraeli ma opravdu lepsi nez v jinych arabskych statech. Kdyz uvadim nejaky priklad, tak to neni ze jpp, ale ze tu situaci znam z osobni zkusennosti. Mam jeste jeden priklad - rozvedena muslimka, uklizecka, obyva 3 pokojovy byt, dostava penzi od statu, protoze pracovala ve statnim podniku a take normalni penzi Bituach leumi, privydelava si varenim arabskych specialit pro ruznou klientelu. Zname se, protoze pracovala ve stejnem miste jako ja, ted je trochu zboznejsi, nosi satek, ale kdyz me (Zidovku) potka na ulici, tak me vzdy polibi na tvar, coz je bezny projev pratelstvi. Takze to jde. Nevim jaka by byla jeji situace v takovem Egypte. Takovych prikladu mohu uvest desitky. Kdyz jsou si obe strany jiste sami sebou tak to de, kdyz se do toho vlozi politika, tak je zpavidla problem   :(
Název: Re: Kniha s podivným titulem Palestine : Peace Not Apartheid
Přispěvatel: fanuel kdy 20. Říjen 2007, 20:08:12
Zdravím, je to všude stejný jestli socialismus Evropský a nebo socialismus blízko-- východní to jest jeden bordel, neboli čekají na pečený holubi do huby, a když nic dlouho neletí tak koukají co by kde ukradli, unesli a pak chtěli výkupné ap. To je morálka toho arcimordyře Arafata agenta socialistického Československa.Vždycky si objel RVHP sebral pár milionů dolarů a to bylo asi tak všechno.To se Stalinistickému rusku hodilo do jejich zločinné politiky.  Stanek (Fanuel)
Název: Re: Kniha s podivným titulem Palestine : Peace Not Apartheid
Přispěvatel: zoom kdy 21. Říjen 2007, 08:50:54
V soucasnosti dedicove-lumpove objizdeji Evropskou Unii a dalsi naivni anebo chytre staty a zdimaji z nich dalsi penize, na ubohe palestince - ty penize (a jak znamo nemale castky) se k temto ovsem nedostanou, protoze za cast se koupi zbrane a cast se necha zmizet na soukromych kontech. Nic se nezmenilo, jen jmena a nazvy. A svet to nepochopi.Takze nic noveho pod sluncem. 
Název: Re: Kniha s podivným titulem Palestine : Peace Not Apartheid
Přispěvatel: Hana kdy 26. Říjen 2007, 13:08:35
Kdyz jsem byla v Izraeli par dni jako turistka,tak asi nemohu posoudit situaci.Ale zdalo se mi,ze spolu obycejni lide (Zide i Arabove) vychazeji dobre.Treba v Jeruzaleme jsem objevila obchudek,kde spolu prodavaji ortodoxni Zid a Arab Ali.Veselejsi dvojku byste nenasli.
Take jsem se ptala jednoho arabskeho taxikare (krestana),jak vychazi s Zidy a muslimy.Rekl,ze muslimove jsou dobri lide a s Zidy take nema problemy.

Take mam rada knizku od Jehudy Lahava,jsou tam dojemne pribehy o Zidech a Arabech,kteri si navzajem pomohli.

Je to par let zpatky,co v magazinu (tusim Tyden) vysel clanek o manzelce Jasira Arafata.Jmenovala se Suha a jedine,co delala, bylo,ze cestovala do nejdrazsih hotelu ve Francii a nakupovala nejdrazsi obleceni a auta,kterymi pote pysne projizdela kolem uprchlickych taboru.Hrozna zenska  :(.Takze u tehle lidi konci penize na ubohe Palestince.
Název: Re: Kniha s podivným titulem Palestine : Peace Not Apartheid
Přispěvatel: fanuel kdy 27. Říjen 2007, 17:26:36
Kdyz jsem byla v Izraeli par dni jako turistka,tak asi nemohu posoudit situaci.Ale zdalo se mi,ze spolu obycejni lide (Zide i Arabove) vychazeji dobre.Treba v Jeruzaleme jsem objevila obchudek,kde spolu prodavaji ortodoxni Zid a Arab Ali.Veselejsi dvojku byste nenasli.
Take jsem se ptala jednoho arabskeho taxikare (krestana),jak vychazi s Zidy a muslimy.Rekl,ze muslimove jsou dobri lide a s Zidy take nema problemy.

Take mam rada knizku od Jehudy Lahava,jsou tam dojemne pribehy o Zidech a Arabech,kteri si navzajem pomohli.

Je to par let zpatky,co v magazinu (tusim Tyden) vysel clanek o manzelce Jasira Arafata.Jmenovala se Suha a jedine,co delala, bylo,ze cestovala do nejdrazsih hotelu ve Francii a nakupovala nejdrazsi obleceni a auta,kterymi pote pysne projizdela kolem uprchlickych taboru.Hrozna zenska  :(.Takze u tehle lidi konci penize na ubohe Palestince.
Zdravím,za tureckého panství a islamizace ragionu to blízké soužití bylo celkem na úrovni na tehdejší dobu a lidé si vždy potrpí na nějaký ten fór. Ono to tou legrací se jaksi uvolní napětí.  Ale pravdou je že Islám a jeho agresivní odnože nepřejí Židům nic dobrého.Takže otázky víry hrají v příslušném regionu důležitou roli.A dovolím si podotknout že v celém globálním světě.Stanek (Fanuel)
Název: Re: Kniha s podivným titulem Palestine : Peace Not Apartheid
Přispěvatel: Hana kdy 27. Říjen 2007, 21:21:59
Podle toho,co vidime v televizi, to davaji uprimne najevo.Ale ti to nedelaji kvuli nabozenstvi.Jde jim jen o vlastni moc a penize.I kdyby cely Izrael konvertoval k Islamu (omlouvam se, jestli nekoho desim),byli by s nim Arabove kamaradi? Urcite ne.Nejspis by si vymysleli,ze ten Islam praktikuji spatne a proto by stejne meli byt vyvrazdeni.
Jak znamo,cely sunitsky muslimsky svet (Saudska Arabie atd.) se velmi kamaradi s Amerikou,protoze se jim to naramne hodi.A pro penize jsou ochotni zapomenout na sve nabozenstvi.Naopak siitsky Iran Ameriku rad nema.To je nejspis duvod,proc imamove ze Saudske Arabie sve muslimske studenty uci,ze siitsti muslimove jsou polyteiste,odpadlici od islamu,psi...,a meli by byt pozabijeni.Asi se brzy pozabiji navzajem.Dobre pro Izrael.
Pak je tu krestanska Evropa.Preje Zidum neco dobreho? Kdyz jim zabili ,,B-ziho syna"? Asi jsou k Izraeli jako Saudska Arabie k Americe.
Myslim si,ze Zidum uprimne preji dobro jen sami Zide.
Název: Re: Kniha s podivným titulem Palestine : Peace Not Apartheid
Přispěvatel: Vader kdy 28. Říjen 2007, 02:49:12
Myslim si,ze Zidum uprimne preji dobro jen sami Zide.

Mam neprijemny pocit, ze ma Hanka velky kus pravdy  :(
Název: Re: Kniha s podivným titulem Palestine : Peace Not Apartheid
Přispěvatel: fanuel kdy 29. Říjen 2007, 22:12:40
Myslim si,ze Zidum uprimne preji dobro jen sami Zide.

Mam neprijemny pocit, ze ma Hanka velky kus pravdy  :(

Zdravím, znovu a opakovaně tvrdím že za Tureckého panství se Žídům vedlo na tehdejší dobu celkem pokojně. Po 1. světové to již
byl samý hon na samou podstatu.Co se týče víry tak tam je takový propastný rozdíl, už jen v tom základním parametru a tím je vyznání k světlu a tím k životu pro Izrael.Pro tmu a smrt ve víře posmrtném a zaslíbení 70 panen pro muslimy.Jaksi den a slunce pro Židy a noc i měsíc pro muslimy (Arabi).V historii se opakovaně potvrdilo že spása a záchrana Židů není jen od Židů ale od samého (B)                                     Stanek (Fanuel)
Název: Re: Kniha s podivným titulem Palestine : Peace Not Apartheid
Přispěvatel: levi kdy 30. Říjen 2007, 15:38:06
toto je namet na diskuzi,
prestoze nekdo rekne, ze je to komous a kdovi co si, nicmene na kazdem sprochu pravdy trochu

nechci se tohoto nazoru zastavat, ale neni cerna nebi bila, jsou jen ruzne sytosti sede

https://www.israelshamir.net/Czech/Czech3.htm
Název: Re: Kniha s podivným titulem Palestine : Peace Not Apartheid
Přispěvatel: Elazar kdy 31. Říjen 2007, 09:06:23
Neni to komous, je to dusevne nemocny clovek. Pravda je ta, ze ve svych knihach lze (Židovský stát, tvrdí Shamír , nedovolí gójovi, aby bydlel v židovské oblasti etc. ). Pravda je ta, ze se ho zastavaji lide jako je Nidal Saleh (rasisticky silenec) ev. Noam Chomsky (pozer). Pravda je ta, ze je uzasnym produtktem jewish-selfhatingu a stoji za to byt podroben laboratornimu zkoumani. Jeho nazor patri mezi ty radikalni. Osobne se domnivam, ze zatimco Uri Avineri je jen naivni dobrak, ktery si mysli, ze kdyz bude milovat sveho nepritele, bude i on milovat jeho  ;) , Shamirova tvorba se soustreduje na osocovani, prekrucovani faktu a zamlcovani jinych etc. Podobne jako Neturej Karta je i on ukazkovym pripadem toho, ze cim mensi a marginalnejsi skupinka, tim vice rve.
Pokud je pravda, ze na kazdem sprochu pravdy trochu, mozna bychom mohli priste debatovat o Protokolech Sionkych mudrcu nebo Mein Kampf - na kazdem sprochu prece pravdy trochu. Je to jen navrh.
Název: Re: Kniha s podivným titulem Palestine : Peace Not Apartheid
Přispěvatel: levi kdy 31. Říjen 2007, 09:33:02
viz. nahore > Židovský stát, tvrdí Shamír , nedovolí gójovi, aby bydlel v židovské oblasti etc. )

z hlediska vojenskeho a policejniho zajmu, lze tato tvrzeni brat jako dosti pravdepodobnou vec
a opet se dostavame k tomu, do jake miry muze byt stat, ktery je permanetne ve vojenskem ohrozeni
demokraticky /v nekterych smerech vice a v nekterych oblastech skoro vubec/

je to tak trochu zamotany klubicko :), nemyslite?

uvidime se na shromazdenicku beru kipu, co vy
mozna i paterak :)
Název: Re: Kniha s podivným titulem Palestine : Peace Not Apartheid
Přispěvatel: Elazar kdy 31. Říjen 2007, 13:59:39
Citovat
z hlediska vojenskeho a policejniho zajmu, lze tato tvrzeni brat jako dosti pravdepodobnou vec

 :D Jako pravdepodobnou vec? Beru to tak, ze to neni Vas nazor, ale ze pouze hazete recnickou otazku. Budto je to pravda, nebo je to lez. Byl jste v Izraeli, zil jste tam, zijete tam? Pak musite vedet, ze to tvrzeni je lzive. Pravdepodobne byt nemuze uz jen z principu.

Citovat
do jake miry muze byt stat, ktery je permanetne ve vojenskem ohrozeni
demokraticky /v nekterych smerech vice a v nekterych oblastech skoro vubec/

Jak by pravil klasik - povezdte mi Kefalin, co je to "demograticky"?  ;)

Demokracie je napriklad to, ze mohu mit kazde 4 roky svobodne volby, v nich mohu zvolit stranu, jakou chci, a mohu i kandidovat. Pak Izrael demokraticky je, nebot toto pravo maji vsichni jeho obcane.
Jestli za ten ci onen cin odsoudim cloveka na pul roku podminene nebo deset let nepodminene, nema s demokracii jakozto se systemem vlady pranic spolecneho. To by pak ani nebyla demokraticka CSR v roce 1938.
Název: Re: Kniha s podivným titulem Palestine : Peace Not Apartheid
Přispěvatel: levi kdy 31. Říjen 2007, 14:54:32
hipo-teticka otazka>
jsem izrealsky arab a chci bydlet v nove osade na hranicich s Palestinskym uzemim

ty jsi vojensky nebo policejni urad>
bude se ti to libit?

Název: Re: Kniha s podivným titulem Palestine : Peace Not Apartheid
Přispěvatel: Elazar kdy 31. Říjen 2007, 15:46:56
Cheche, me osobne se nelibi uz jen fakt, ze jsi izrarab  ;D Jenze mily levi, muj (a kohokoli jineho) osobni nazor je v tomto pripade naprosto irelevantni, protoze vojak musi poslouchat rozkazy (a tech se tyto veci stejne dotykaji jen neprimo) a  urednik je vazan predpisy. A to nejen hypoteticky.
Název: Re: Kniha s podivným titulem Palestine : Peace Not Apartheid
Přispěvatel: levi kdy 31. Říjen 2007, 15:55:01
no legislativa, narizeni, rozkazy, hlaseni

tak jsem se dostali k tomu, ze mozna existuji interni nepsana pravidla podle kterych se urcite veci
zamitaji... a zamitaji.. a zamitaji za to dotycnou osobu, ktera zada omrzi a nebo vzteky umre :)

ono je to tak trochu naruby toho co tu provedl magistrat hlavniho mesta Srahy

takze jsou veci a uredni postupy, ktere lze vylozit nekolikastranne a nekdy i protichudne a vse je v poradku

dostali jsme se tam kam jsme se nechteli dostat, do slepe ulicky

obecne ale plati, ze pokud se k tobe bude chtit pristehovat romska rodina /nehlede na to jaka je , protoze je zatim neznas/ asi se ti to nebude moc libit v lepsim pripade si nebudes zcela jisty.

pokud si dany polic nebo voj. urednik "neni zcela jisty" jaká bude asi odpoveď na tvou teda mou izarabskou žádost?
Název: Re: Kniha s podivným titulem Palestine : Peace Not Apartheid
Přispěvatel: Elazar kdy 31. Říjen 2007, 17:29:01
mozna existuji.. interni.. nepsana.. Takoveto formulace jsou na urovni hospodskych blaboleni. Az to budete vedet jiste, tak dejte vedet. Cimz odpovidam i na "neni si zcela jisty". To si nebudete nikdy. A pokuds e nekomu rozhodnuti urednika nebude libit, vzdy ma pravo se odvolat k vyssi instanci (az k nejvyssimu soudu). A to i v Izraeli.

To, ze jsou veci a uredni postupy, ktere lze vylozit vicero zpusoby, je slepa ulicka mozna pro vas, nikoli pro me. Pokud neni porusen zakon, je vse v poradku.

Pokud budete zcela jiste vedet, ze tato narizeni (omezujici prava urcite skupiny obyvatelstva) jsou napsana a jsou soucasti legislativy, ano, to bude apartheid. Jinak ne. V tomto pripade je primer s chovanim vuci Romum zcela presny. Pokud je Izrael apartheidni stat za to, jak se chova k izraelskym arabum, pak CR je jednoznacne (a mozna mnohem vic, alespon dle mych zkusenosti) apartheidni stat za to, jak se chova k Romum - a to Romove ani nevyzyvaji ke zniceni CR. A to nemluvim o cele EU, USA, Rusku, arabskych zemich...

Mimochodem, pokud zijete v Izraeli, pak vite moc dobre, ze tamni urady se prezirave chovaji ke vsem, a je uplne jedno, jestli je to imigrant, emigrant, sabra, jakou ma barvu nebo vyznani.
Název: Re: Kniha s podivným titulem Palestine : Peace Not Apartheid
Přispěvatel: levi kdy 2. Listopad 2007, 08:55:44
beru tvuj nazor,
jen bych se te mimo diskuzi sokrome chtel zeptat zda jsi a jak casto v kontaktu s uredniky a statni sporavou ad v Cechach nebo Izraeli

ja tak ty zkusenosti trochu mam a jsem vpravde zoufaly, a proto taky ta moje skepse
nejsem zastancem Fatahu, Hamasu ani podobnych sracek

jen mi slo o objektivitu

je na okraj tipnete si kolik takovych Cunku je i v Izraeli
jeden muj znamy mi nedavno rekl: Izrael je krasna zeme, ale ne na bydleni ... nu coz taky nazor ... a to ten pan zastupuje po celem svete Izraelsky kapital :)

Název: Re: Kniha s podivným titulem Palestine : Peace Not Apartheid
Přispěvatel: fanuel kdy 6. Listopad 2007, 21:51:03
beru tvuj nazor,
jen bych se te mimo diskuzi sokrome chtel zeptat zda jsi a jak casto v kontaktu s uredniky a statni sporavou ad v Cechach nebo Izraeli

ja tak ty zkusenosti trochu mam a jsem vpravde zoufaly, a proto taky ta moje skepse
nejsem zastancem Fatahu, Hamasu ani podobnych sracek

jen mi slo o objektivitu

je na okraj tipnete si kolik takovych Cunku je i v Izraeli
jeden muj znamy mi nedavno rekl: Izrael je krasna zeme, ale ne na bydleni ... nu coz taky nazor ... a to ten pan zastupuje po celem svete Izraelsky kapital :)


[/quote/]
Název: Re: Kniha s podivným titulem Palestine : Peace Not Apartheid
Přispěvatel: Yan kdy 7. Listopad 2007, 02:47:08
Fanueli. opravdu celý předchozí příspěvek napsal levi jak tam tvrdíš?
Název: Re: Kniha s podivným titulem Palestine : Peace Not Apartheid
Přispěvatel: Vader kdy 7. Listopad 2007, 08:18:07
Fanueli. opravdu celý předchozí příspěvek napsal levi jak tam tvrdíš?

Aaa, oblibeny problem s neuzavrenim /quote  :D
Yan ma pravdu, netyka se to jen Fanuele, lidicky, davejte prosim pozor na to, jak koho quotujete. Ono to obcas opravdu vytvari chaos a muze dojit k nedorozumenim.
Název: Re: Kniha s podivným titulem Palestine : Peace Not Apartheid
Přispěvatel: levi kdy 7. Listopad 2007, 12:40:34
chacha
fšechno jsem nepsal, ale pokud je to chytrý ničemu se nebráním  :D
Název: Re: Kniha s podivným titulem Palestine : Peace Not Apartheid
Přispěvatel: fanuel kdy 10. Listopad 2007, 01:36:20
Fanueli. opravdu celý předchozí příspěvek napsal levi jak tam tvrdíš?

Zdravím , zase sem udělal kopanec tak sory,já to mám od toho zdravím.Stanek (Fanuel)
Název: Re: Kniha s podivným titulem Palestine : Peace Not Apartheid
Přispěvatel: Yan kdy 10. Listopad 2007, 13:30:58
Já to samozřejmě poznal Fanueli, ale neni snazší než to tady dodatečně takhle rozepisovat, si na to dát pozor hned při psaní.....? Ono by úplně stačilo si to po sobě přečíst..... a pak opravit (vpravo nahoře u toho příspěvku je ikonka změnit - ta k tomu slouží........ a i pravopisný chyby či překlepy se tím daj opravit).
Název: Re: Kniha s podivným titulem Palestine : Peace Not Apartheid
Přispěvatel: fanuel kdy 25. Listopad 2007, 23:09:38
Zdravím, já si proud vyrabím ze sluníčka tedy nemám moc času ale jinak souhlasím mám i jiný možnosti v přístupu na net. Dík Fanuel