View full version: válka 2023
1
 1. Utekl šéf Hamasu v Pásmu Gazy Sinwar do Egypta?
 2. Pohled na agresi Hamasu ze 7. října 2023 očima obětí sexuálního násilí
 3. Na návštěvě v bunkru šéfa Hamasu v Pásmu Gazy
 4. Izrael: Pátá kolona v akci
 5. UNRWA: Trochu jiný pohled
 6. K uvalení amerických sankcí na čtyři izraelské osadníky
 7. Ke konferenci o obnovení židovských osad v Gaze
 8. Jak si počíná Izrael v současné válce?
 9. Existuje pouze jedna blízkovýchodní realita?
 10. Představitel Fatahu: Na Izrael nikdo nezaútočil
 11. K názvu jednoho rychlého občerstvení v Jordánsku
 12. K předběžnému rozhodnutí ICJ vůči Izraeli ze dne 26. ledna 2024
 13. válka proti Izraeli 2023