View full version: Obecná náboženská debata
1 2 3 »
 1. Tfilin a talit před gijurem
 2. Armagedon
 3. Hledání pravé hory Sinaj
 4. Noachitské příkazy
 5. Židovská duše
 6. Kde se vzala voda (chcete se zapojit?)
 7. Ask židovské fanatičky
 8. Anjeli ako súčasť biblického zjavenia.
 9. Pohledy lidí židovského vyznání na katolíky u nás
 10. Traktát Mišny Pesachim
 11. Purimová hahahagada
 12. Schrána Smlouvy
 13. Samaritánský Šabat
 14. Židé navštívili Chrámovou Horu
 15. Jaký máte šabat?
 16. Purim
 17. Konverze? Judaismus, Izrael a vůbec
 18. Antonín Zápotocký: Ježíšek ne, Děda Mráz ano
 19. Nazaretsky a zidovstvi
 20. Židovství a křesťanství - body styčné a body rozdělující
 21. Byl Mojžíš žid/Žid?
 22. Smartfony a internet
 23. Počítání Omeru
 24. SA'AREJ HALACHA
 25. Liberální vs. ortodoxní gijur
 26. Cyklus o halaše
 27. Vyvolený národ
 28. Gójové jsou na světě proto, aby sloužili Židům, tvrdí izraelský rabín
 29. z nácků ortodoxními Židy
 30. Rozdělení Tóry na SIDRY
 31. slichot
 32. Hezká duchovní cesta! ;-)
 33. mystický svátek Tu B’Av
 34. výročí
 35. פטפט בעברית..
 36. dotaz k dodržování kašrutu
 37. Vysoké ceny odrazují Evropany dodržovat kašrut
 38. Česky namluvená Tóra
 39. Rabín odhalil jméno Mesiáše
 40. Původ chanuky
 41. 613 micvot
 42. Úplne pre ateistov
 43. Šabat
 44. Odpouštění před Roš Hašana
 45. Dialogy medzi vierovyznaniami
 46. Mesiáni
 47. Chrám a obnovení obětí
 48. Slovo Tóra.
 49. Bylo by možné přebudovat komplex Al Aqsah na Chrám?
 50. Kámen.