View full version: Obecná náboženská debata
1 2 3 »
  1. Tfilin a talit před gijurem
  2. Armagedon
  3. Hledání pravé hory Sinaj
  4. Noachitské příkazy
  5. Židovská duše
  6. Kde se vzala voda (chcete se zapojit?)
  7. Ask židovské fanatičky
  8. Anjeli ako súčasť biblického zjavenia.
  9. Pohledy lidí židovského vyznání na katolíky u nás
  10. Traktát Mišny Pesachim
  11. Purimová hahahagada
  12. Schrána Smlouvy
  13. Samaritánský Šabat
  14. Židé navštívili Chrámovou Horu
  15. Jaký máte šabat?
  16. Purim
  17. Konverze? Judaismus, Izrael a vůbec
  18. Antonín Zápotocký: Ježíšek ne, Děda Mráz ano
  19. Nazaretsky a zidovstvi
  20. Židovství a křesťanství - body styčné a body rozdělující
  21. Byl Mojžíš žid/Žid?
  22. Smartfony a internet
  23. Počítání Omeru
  24. SA'AREJ HALACHA
  25. Liberální vs. ortodoxní gijur
  26. Cyklus o halaše
  27. Vyvolený národ
  28. Gójové jsou na světě proto, aby sloužili Židům, tvrdí izraelský rabín
  29. z nácků ortodoxními Židy
  30. Rozdělení Tóry na SIDRY
  31. slichot
  32. Hezká duchovní cesta! ;-)
  33. mystický svátek Tu B’Av
  34. výročí
  35. פטפט בעברית..
  36. dotaz k dodržování kašrutu
  37. Vysoké ceny odrazují Evropany dodržovat kašrut
  38. Česky namluvená Tóra
  39. Rabín odhalil jméno Mesiáše
  40. Původ chanuky
  41. 613 micvot
  42. Úplne pre ateistov
  43. Šabat
  44. Odpouštění před Roš Hašana
  45. Dialogy medzi vierovyznaniami
  46. Mesiáni
  47. Chrám a obnovení obětí
  48. Slovo Tóra.
  49. Bylo by možné přebudovat komplex Al Aqsah na Chrám?
  50. Kámen.