View full version: Obecná náboženská debata
1 2 3 »
 1. Armagedon
 2. Hledání pravé hory Sinaj
 3. Noachitské příkazy
 4. Židovská duše
 5. Kde se vzala voda (chcete se zapojit?)
 6. Ask židovské fanatičky
 7. Anjeli ako súčasť biblického zjavenia.
 8. Pohledy lidí židovského vyznání na katolíky u nás
 9. Traktát Mišny Pesachim
 10. Purimová hahahagada
 11. Schrána Smlouvy
 12. Samaritánský Šabat
 13. Židé navštívili Chrámovou Horu
 14. Jaký máte šabat?
 15. Purim
 16. Konverze? Judaismus, Izrael a vůbec
 17. Antonín Zápotocký: Ježíšek ne, Děda Mráz ano
 18. Nazaretsky a zidovstvi
 19. Židovství a křesťanství - body styčné a body rozdělující
 20. Byl Mojžíš žid/Žid?
 21. Smartfony a internet
 22. Počítání Omeru
 23. SA'AREJ HALACHA
 24. Liberální vs. ortodoxní gijur
 25. Cyklus o halaše
 26. Vyvolený národ
 27. Gójové jsou na světě proto, aby sloužili Židům, tvrdí izraelský rabín
 28. z nácků ortodoxními Židy
 29. Rozdělení Tóry na SIDRY
 30. slichot
 31. Hezká duchovní cesta! ;-)
 32. mystický svátek Tu B’Av
 33. výročí
 34. פטפט בעברית..
 35. dotaz k dodržování kašrutu
 36. Vysoké ceny odrazují Evropany dodržovat kašrut
 37. Česky namluvená Tóra
 38. Rabín odhalil jméno Mesiáše
 39. Původ chanuky
 40. 613 micvot
 41. Úplne pre ateistov
 42. Šabat
 43. Odpouštění před Roš Hašana
 44. Dialogy medzi vierovyznaniami
 45. Mesiáni
 46. Chrám a obnovení obětí
 47. Slovo Tóra.
 48. Bylo by možné přebudovat komplex Al Aqsah na Chrám?
 49. Kámen.
 50. Feder (Hyde park)