Poslední příspěvky

Stran: [1] 2 3 ... 10
1
Sport / Basketbalové ME do 20 let
« Poslední příspěvek od mrstejskal kdy Dnes v 18:16:38 »
Prohra v osmifinále, sestuzp do fáze o 9. až 19. místo.
2
Sport / Fotbal
« Poslední příspěvek od mrstejskal kdy Včera v 16:25:07 »
Izraelská ženská reprezentace na ME 2025 hrát nebude.
3
Sport / Fotbal
« Poslední příspěvek od mrstejskal kdy 15. Července 2024, 23:45:17 »
Vítězem Superpoháru 2024 je Maccabi Tel Aviv.
4
válka 2023 / Agrese Hamasu ze 7. 10. 2023: První výsledky izraelského vyšetřování
« Poslední příspěvek od mrstejskal kdy 15. Července 2024, 16:43:11 »
Věděl jsem, že to bude jako kousnutí do hodně kyselého jablka. Nezbývalo než – obrazně řečeno – zavřít oči a skousnout.

Izraelská armáda (IDF) zveřejnila na svém webu [1] výsledky prvního dílčího interního vyšetřování týkajícího se událostí spojených s loňským 7. říjnem. Asi není nutné připomínat, že jde o brutální gangsterský masakr spáchaný v Jižní distriktu Izraele teroristy Hamasu a Palestinského islámského džihádu a také civilisty z Pásma Gazy. Vyšetřování bylo zaměřeno na pohraniční kibuc Beeri, kde bylo zabito 101 civilistů, dvaatřicet bylo uneseno do Pásma Gazy (teroristé jich stále vězní jedenáct z této skupiny) a život položilo 31 pracovníků bezpečnosti a stejný počet příslušníků armády a týmu civilní sebeobrany.

Téměř tříměsíční vyšetřování vedl generálmajor (ve výslužbě) Mickey Edelstein; do jeho skupiny patřili podplukovník (v. v.) Dr. Oded Megiddo, major (v. v.) Dror Engelstein a kapitán (v. v.) Šir Dani. S armádními důstojníky spolupracovala vnitřní tajná služba Šin Bet a zástupci izraelské policie, protože příslušníci obou útvarů v oblasti rovněž působili.

Zde je nutné odpovědět na základní otázku, proč vlastně IDF k tomuto šetření přistoupila. Protože v rámci izraelské reakce na agresi teroristů došlo k řadě selhání a chyb, které je nutné pojmenovat a vyvodit z nich patřičné poučení a přijmout závěry. Jinou otázkou je osobní odpovědnost kompetentních nejvyšších velitelů a politiků, ale tím se toto dílčí šetření nezabývalo. (Nehledě k tomu, že toto by měla mít v agendě případná budoucí státní vyšetřovací komise, jako po Jomkipurské válce 1973, nikoli odborná komise armádní.)

Šetření ukázalo, že do kibucu Beeri proniklo přibližně 340 teroristů včetně asi stovky členů komanda „Nukhba“, které je součástí Kassámových brigád, vojenského křídla Hamasu. Všichni se podíleli na vraženém masakru, únosech rukojmí, rabování, mučení znásilňování a zapalování obydlí. Zpráva říká, že při bojích v kibucu Beeri bylo těchto vetřelců zlikvidováno přibližně sto. Těžké škody při útoku utrpěly také domy v kibucu; obnova bude záležitostí značně dlouhé doby.

Vyšetřovatelé rozdělili analýzu bitvy o Beeri do šesti časových fází. Ty nám pomohou lépe se orientovat v tom, co se v kibucu 7. října 2023 postupně dělo.

Fáze 1 … 6:30 – 6:45 hod. místního času
Zahájení útoku a přesun teroristů z Pásma Gazy k Beeri.

Fáze 2 … 6:45 – 9:00 hod.
Zahájení útoku Arabů na Beeri. První teroristé pronikli do kibucu ze dvou směrů. Vzhledem k nepřítomnosti IDF museli bojovat s vetřelci příslušníci civilní sebeobrany, k nimž se připojili další obyvatelé kibucu.

Fáze 3 … 9:00 – 13:00 hod.
Nepříteli se podařilo získat na kibucem kontrolu. V této fázi civilní sebeobrana a do bojů zapojení obyvatelé stabilizovali obrannou linii ve snaze nápor vetřelců zastavit. Objevili se první vojáci IDF, mnozí ale byly postřeleni, došlo k evakuaci raněných vojáků; vojáci se přemístili ke vchodu do kibucu, kde vedli boj s teroristy, kteří tam mezitím dorazili. V závěru této fáze dokončil agresor únosy civilistů z Beeri. Vzhledem k nepříznivé situaci rozhodla armáda, že na místo vyšle vyššího velitele (brigádního generála Baraka Hirama), aby velel jednotkám přicházejícím do oblasti a řídil boj.

Fáze 4 … 13:30 - 22:00 hod.
Nepřítele se podařilo zastavit. Do Beeri přichází větší počet příslušníků bezpečnostních sil. V 16:15 začala v kibucu bojovat 99. divize. Do 18:00 hod. působilo v lokalitě na 700 vojáků IDF a dalších bezpečnostních sil*/. Odpoledne se bojové úsilí zaměřilo také na evakuaci obyvatel Beeri.

Fáze 5 … 22:00 – 05:00 hod. (8. 10. 2023)
V okolí kibucu a posléze v něm samotném se postupně podařilo obnovit operační kontrolu izraelských sil. Proběhla hlavní část evakuace civilistů a byla prohledána většina prostor v Beeri.

Fáze 6 … 5:00 – 15:00 hod. (8. 10. 2023)
Kibuc byl postupně vyčištěn od teroristů, proběhla kontrola místa, na několika místech došlo ke sporadickým přestřelkám.

Podíváme-li se pozorně na časové údaje, nevyhneme se otázce, proč to všechno trvalo tak dlouho. Konkrétně, proč museli obyvatelé Beeri tak dlouho čelit gangsterům sami, kde byla IDF? Je to klíčová otázka a také na ni se vyšetřovací komise samozřejmě zaměřila.

Konstatuje – a přiznává -, že IDF nebyla připravena na tak masivní scénář konfrontace, k němž 7. října došlo. Agresivní akce Hamasu zahrnovala vpád tisíců teroristů na desítkách míst současně, zatímco výcvik IDF byl zaměřen na izolované a specifické infiltrace a tomu odpovídalo i rozmístění jednotek. V dané chvíli nebyly v oblasti Beeri k dispozici žádné záložní síly, které by bylo možné okamžitě poslat obyvatelům kibucu na pomoc. Tato záležitost bude ještě prověřena v rámci celkového armádního vyšetřování.

Neblahou skutečností tedy zůstává, že do 13:30 hod. (7. 10. 2023) byla civilní sebeobrana nucena vést boj s vetřelci sama, jistěže s dobrovolníky z řad obyvatel, jak již řečeno. Obyvatelé kibucu se bránili dlouhých sedm hodin, přičemž jejich aktivita a vynalézavost zabránily teroristům v rozšíření útoku do další částí kibucu. Po příchodu vojáků a příslušníků dalších bezpečnostních sil*/ s nimi civilní bojovníci kibucu úzce spolupracovali.

*/ Web IDF jmenuje v této souvislosti specializovanou jednotku policie zaměřenou na záchranu rukojmí YAMAM, jednotku Pohraniční policie YAMAS a útvar Izraelských policejních sil MATPA.

Vyšetřovatelé uvádějí, že vzhledem k mnoha ohniskům agrese a řadě obtíží komplikujících situační hodnocení charakterizovaly v prvních hodinách boj proti vetřelcům nedostatky ve velení a operativním řízení, dále v koordinaci a udílení rozkazů pro jednotlivé jednotky. To mj. způsobilo, že se bezpečnostní síly seskupily u vchodu do kibucu, aniž by se okamžitě zapojily do boje. To bylo vysvětleno několika důvody. Mezi nimi: některé jednotky se nezapojily do boje, protože velitelé rozhodli o tom, že se tak stane, až bude provedena evakuace civilistů, jiní vojáci se zapojili s hodinovým zpožděním, neboť čekali na velitele a jiná skupina zůstala vně kibucu, kde vytvořila obranný perimetr. Také tyto skutečnosti budou předmětem dalšího šetření. Bodem obratu, po němž se situace začala měnit ve prospěch obranných sil Izraele, byl příchod ad hoc ustaveného velitele bojového sektoru, brigádního generála Baraka Hirama. Komise současně uznává, že navzdory operačním chybám a nedostatkům při rozmístění sil je nutné ocenit řadu hrdinských činů a projevů vrcholné odvahy, díky čemuž bylo – navzdory děsivé tragédii – mnoho obyvatel zachráněno.

Vyšetřování také podrobilo kritice nevhodné jednání některých vojáků vůči civilistům, například byla upřednostněna evakuace zraněných příslušníků armády před zraněnými civilisty. Na druhou stranu potvrdilo už dřívější závěr v případě „dům Pessiho Cohena“ v Beeri. Teroristé v něm drželi 14 rukojmí a když odpálili granát a vyhrožovali, že rukojmí zabíjí dal gen. Hiram rozkaz veliteli tanku IDF, aby na dům vystřelil ve snaze vyvinout na teroristy tlak v zájmu osvobození zadržovaných. Kvůli tomu byl Hiram později obviněn ze smrti rukojmí, protože kromě dvou byli všichni v domě nalezeni mrtví. Vyšetřování ale prokázalo, že nebyli zabiti střelou z tanku, ale s největší pravděpodobností zbraněmi teroristů – s výjimkou dvou nešťastných případů, kdy byli šrapnelem zasaženi dva civilisté nacházející se vně domu. Komise naopak označila tuto akci jako provedenou koordinovaně a profesionálně. (Hiram byl už předtím obvinění zproštěn.)

VYJÁDŘENÍ NÁČELNÍKA GENERÁLNÍHO ŠTÁBU
Nejvyšší velitel IDF generálporučík Herzi Halevi přijal závěry vyšetřování bez výhrad. Souhlasí s tím, že armáda tím nejznepokojivějším způsobem nesplnila svou misi bránit obyvatele státu a v tomto svém poslání selhala. Vysoce ocenil statečnost civilních obránci kibucu Beeri, stejně jako členů krizového týmu tamní komunity, protože dokázali aktualizovat hodnocení situace a udržovat kontakt s obyvateli, kteří se dostali pod palbu nepřátel. Přestože došlo k vážným chybám a omylům, mnoho příslušníků bezpečnostních sil bojovalo statečně a předvedlo hrdinské činy. Jako extrémně vážnou hodnotí generál Halevi situaci, při níž jednotky čekaly před kibucem, zatímco uvnitř Beeri pokračoval masakr. Něco takového se už nesmí stát: za takové situace se musí všechny jednotky aktivně zapojit a udělat maximum pro to, aby zastavily masakr páchaný na civilistech. Ochrana civilistů musí mít v každém případě přednost před ochranou bezpečnostních složek – je to nejvyšší priorita. Halevi řekl, že vojáci musí vždy přednostně pomáhat civilistům při evakuaci, obraně a jakékoli jejich další potřebě, která v bojové zóně nastane. To je zásadní hodnota, která musí být vojákům důsledně vštěpována od základního výcviku a v další službě. Současně uznal, že existovaly případy, kdy se vojáci této zásady drželi.

Náčelník generálního štábu izraelské armády uvedl, že vyšetřování bitvy o Beeri je pouze první částí komplexního interního vyšetřovacího procesu, který v současné době IDF provádí a který zkoumá události ze 7. října a to, co k nim vedlo. Toto první vyšetřování a neposkytuje úplný obraz toho, co se tehdy stalo, nicméně jasně ilustruje velikost selhání a rozsah katastrofy, která postihla obyvatele Jihu, kteří mnoho hodin vlastními těly bránili své rodiny, zatímco ti, kdo je měli chránit, vojáci IDF, tam nebyli. V závěru svého vyjádření dodal: Po skončení vyšetřovacího procesu, který vytvoří úplný obraz o sérii tehdejších událostí, budou učiněna rozhodnutí a vyvozeny důsledky, vedle operativních závěrů, které budou implementovány bezodkladně.“ Dodal, že hloubkové šetření, poučení z chyb a náprava s cílem posílit a zkvalitnit obranu je povinnost, kterou má IDF vůči celé izraelské společnosti a zvláště vůči obyvatelům Jihu.

K tomu není moc co dodat. Snad jen: asi málokterá armáda v muslimském světě by byla ochotná takto veřejně, pravdivě a férově přiznat vlastní kolosální selhání.   

PRAMEN
[1]   
https://www.idf.il/216005
5
Sport / FOTBAL: PRVOLIGOVÝ TOTO CUP 2024
« Poslední příspěvek od mrstejskal kdy 15. Července 2024, 08:42:48 »
Třetí nejvýznamější fotbalová soutěž v Izraeli po nejvyšší lize a Poháru státu. Zúčastní se všech 14 klubů ročníku 2024/2025, které jsou rozděleny do tří skupin.

Mužstva účastnící se evropských pohárů UEFA 2024/2025 nehrají základní skupinovou část, ale postupují do nadstavbové fáze. Jsou to Maccabi Tel Aviv, Maccabi Haifa, Hapoel Beerševa a Maccabi Petach Tikva, přičemž Maccabi TA a M. Petach Tikva se utkají v rámci Superpoháru o postup do semifinále 1 a M. Haifa a H. Beerševa v zápase o postup do semifinále 2.

Zbývajících deset týmů je rozděleno do dvou skupin - severní (A) a jižní (B), kde hraje každý s každým (pouze jednou), přičemž
- vítězové skupin ... postoupí do semifinále 1 nebo 2
- ostatní kluby budou hrát v nadstavbě o konečné pořadí spolu s poraženými v zápasech o semifinále (bude upřesněno;

SKUPINA A ... Bnej Sachnin, Hapole Haifa, Bnej Reine, Kirjat Šmona a Tiberias.
SKUPINA B ... Bejtar Jeruzalém, Ašdod, Hadera, Hapoel Jeruzalém a Maccabi Netanya.

Toto Cup budeme sledovat na Eretzu až od nadstavbové fáze. Základní skupinová fáze je naplánována na období 28/07-11/08/2024.

NADSTAVBOVÁ FÁZE
Izraelský Superpohár -účastníci: mistr ligy 2023/2024 a vítěz Poháru státu 2023/2024. Vítěz postoupí do semifinále 1, poražený  bude hrát o 5. místo.
Izraelský Superpohár
15/07/2024
Maccabi TA - M. Petach Tikva ... 2:0 - Maccabi Tel Aviv je vítězem Superpoháru 2024

Zápas o semifinále 2
Vítěz postoupí do semifinále 2, poražený bude hrát o 7. místo.
20/07/2024
M. Haifa - H. Beerševa ...

Pokračování příště...
6
Sport / Tenis
« Poslední příspěvek od mrstejskal kdy 15. Července 2024, 08:09:35 »
Nejlepší Izraelci na žebříčcích po Wimbledonu.
7
Sport / BASKETBAL: ME 2024 HRÁČŮ DO 20 LET
« Poslední příspěvek od mrstejskal kdy 14. Července 2024, 14:50:11 »
Termín: 13-21/07/2024
Místo: Gdyně, Polsko


ZÁKLADNÍ ČÁST
Izraelská "20" hraje ve skupině B. Soupeři: ČR, Itálie, SRN. Do nadstavbovcé části postupují všechny týmy, hraje se o pořadí.

Výsledky Izraele
13/07/2024
Izrael - ČR ... 82:74

14/07/2024
Itálie - Izrael ... 72:90

15/07/2024
SRN - Izrael ... 73:61

Konečné pořadí ve skupině B
1. Izrael
2. Itálie
3. SRN
4. ČR

NADSTAVBOVÁ ČÁST
Osmifinále
17/07/2024
Izrael - Řecko ... 65:68

Zápas o 9. - 16. místo
18/07/2024
Turecko - Izrael ...


Pokračování příště...
8
Sport / EP juniorů v Praze
« Poslední příspěvek od mrstejskal kdy 7. Července 2024, 21:46:06 »
Dvě medaile pro Izrael.
9
Sport / Fotbal: Kartsev míří do Číny
« Poslední příspěvek od mrstejskal kdy 7. Července 2024, 21:38:40 »
Posílí klub Shenzhen Peng City.
10
Sport / FOTBAL: NEJVYŠŠÍ IZRAELSKÁ LIGA 2024/2025 - ZÁKLADNÍ ČÁST
« Poslední příspěvek od mrstejskal kdy 24. Června 2024, 18:24:43 »
Soutěž sestává ze 14 klubů a je rozdělena na základní a nadstavbovou část.Vyřazovací systém play off se nepoužívá. Ročník bude zahájen 24/08/2024.

SEZNAM KLUBŮ
Maccabi Tel Aviv ... obhájce titulu
Maccabi Haifa
Hapoel Beerševa
Hapoel Haifa
Maccabi Bnej Reine
Bnej Sachnin
Hapúoel Jeruzalém
Maccabi Petach Tikva
Maccabi Netanya
FC Ašdod
Bejtar Jeruzalém
Hapoel Hadera

Postupující z 2. národní ligy: Iron Kirjat Šmona (návrat do nejvyšší ligy) a Ironi Tiberia (nováček v nejvyšší lize); nahradily Hapoel Tel Aviv a Hapoel Petach Tikva, které sestoupily do 2. národní ligy.

Češi v lize: Zatím žádní. V minulém ročníku působil Ondřej Bačo jako záložník Hapoelu Jeruzalém, ale po přerušení soutěže v důsledku agrese Hamasu ze 7. října 2023 se do Izraele nevrátil. Jeho jméno v soupisce na webu Hapoelu Jeruzalém nefiguruje. (24/06/2024)

Zajímavost: V minulé sezoně byl hlavním trenérem Maccabi Tel Avivu někdejší slavný irský hráč Robbie Keane. Pod jeho vedení se klub stal mistrem ligy a zvítězil v pohárovém Toto Cupu. V červnu 2024 se rozhodl, že z trenérského postu odejde. Jeho nástupcem je srbdský kouč Žarko Lazetić.

ZPRÁVA 07/07/2024
V neděli 7. července 2024 zasáhla raketa vystřelená z Libanonu trávník Městského stadionu v Kirjat Šmoně, což je hlavní stánek fotbalového klubu Ironi Kirjat Šmona, který se  po roční přestávce vrátil do nejvyšší ligy. Předtím byl pětkrát zasažen tréninkový komplex klubu. Vzhledem k trvající agresi teroristů Hizballáhu vedené z libanonskému území bude hrát tento severoizraelský klub v Netanyji.

ZÁKLADNÍ ČÁST
1. kolo
Základní termín: 24/08/2024
B. Jeruzalém - Ašdod ...
Hadera - H. Haifa ...
Kirjat śmona - H. Beerševa ...
M. Haifa - Tiberias ..
Maccabi TA - H.Jeruzalém ...
Bnej Reine - Netanya ...
Bnej Sachnin - M. Petach Tikva ...


Pokračování příště...
Stran: [1] 2 3 ... 10