Autor Téma: Schrána Smlouvy  (Přečteno 19670 krát)

0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma.

Offline gvodrazka

 • Nestor
 • *****
 • Příspěvků: 1 001
 • Pohlaví: Mužské
Re: Schrána Smlouvy
« Odpověď #25 kdy: 17. Červen 2009, 14:15:46 »
 :)

  ! יישר כוח ,מנגן       

Offline menagen

 • Globální Moderátor
 • *****
 • Příspěvků: 115
Re: Schrána Smlouvy
« Odpověď #26 kdy: 17. Červen 2009, 17:43:29 »
:)

  ! יישר כוח ,מנגן       

יישר כוח רש"ר הירש  ;)
Já nic, já menagen ...

...
Nebo čas ke vztyčení Třetího Bejt Mikdaš nastane, až zmizí rozdíly mezi různými denominacemi?

Docela rád bych předkládal svoji teruma gedola či ma´aser rišon ještě za svých dní... ;D


Po pravdě řečeno, spíš než Třetí Bejt Mikdaš teď řeším Druhý Bejt Midraš... ;)

Offline fanuel

 • Starší člen
 • ****
 • Příspěvků: 262
 • Zdravím
Re: Schrána Smlouvy
« Odpověď #27 kdy: 20. Září 2009, 10:25:25 »
Zdravím, kapacita mozku a jeho vývoj k vyšší inteligenci je nesmírně zrychlený. Vše je dáno  uvědoměním si jednoduchosti v dvanáctero směrovek chování a následování smlouvy mezi (B) a lidem. Jednoduchá pravidla a přitom vyřčená samotným (JHVH) Alfa a Omega měla zaručit platnost smlouvy, jak s těmi na místě služby pod horou ORÉB na Sinají tak i s těmi co se měli narodit, jako Izraelité či přátelé lidu Izraele. Ano smlouva ústní mezi lidem a (B)  a smlouva dodržování zákona mezi literou a lidem je ze strany (B) nezrušitelná, ovšem ze strany lidu byla několikrát porušena a to se děje do dnes. Jsou tři věci, které (B) ze své podstaty nemůže přijmout:
1)jíst krev (duše)
2)nenávist ke stvořiteli
3)nenásledování (B) moudrosti.                                  Závěr: a to vše bez Chrámu a oběti. To samé dělali ostatni národové taky a nikam to nevedlo. Proto, bylo nařízeno, jinak přistoupit k službě (B) přítomnosti a sounáležitosti, jako celku a to prostým S T Á N K E M, svícnem,truhlou smlouvy.
Celé náboženství se opírá o víru v(B) a jeho následovníky skrze smlouvu, přikázání dodržovat smlouvu, ustanovením, kterým vyvolil skrze prostředníka sám (B) soudce lidu Izraele a v posledních dnech 1955 syna člověka, kterého bez prostředníka vyvolil sám (JHVH).
Je jen (J) eden  je jen jedna (H) ora požehnání  (V)  je jen jedna (H) ora zlořečení. Stanek (Fanuel)

Offline cogavec

 • Plný člen
 • ***
 • Příspěvků: 140
Re:Schrána Smlouvy
« Odpověď #28 kdy: 6. Únor 2013, 22:25:12 »
Dnes jsem si přečetl tohle zajímavé téma ohledně Schrány Smlouvy,chtěl bych upozornit,že to nejdůležitější z této Schrány nebylo zničeno.To jsou slova,informace určené pro nás,která byla vepsána na kamenných deskách!!!Byl zničen,nebo ztracen hmotný nosič nehmotné informace.Vyslovím-li slovo,ozve se zvuk,z jeho podoby jsme schopni poznat,o jakou informaci se jedná,ale informace tím zvukem není,zvuk,jeho podoba jsou symbolem nečeho nehmotného, nečasového,neprostorového.Ta samá informace se dá znázornit obrazovým symbolem,písmem.To samé slovo lze napsat česky,německy,hebrejsky,arabsky,čínsky,pokaždé bude grafické znázornění odlišné.Informaci můžeme znázornit i slepeckým písmem.Němec znázorní tu samou informaci jiným zvukem než např.Čech.                                                                                  Byla tam otázka,co na to říkají křesťané?Podívejme se tedy co říkají: To zase začínáme sami sebe doporučovat?Či potřebujeme snad jako někdo doporučující listy k vám nebo od vás?Našim doporučujícím listem jste vy sami,je napsán na našem srdci,všichni je znají a mohou číst.Je přece zjevné,že vy jste listem Kristovým,vzniklým z naší služby a napsaným ne inkoustem,nýbrž Duchem Boha živého,ne na kamenných deskách,nýbrž na živých deskách lidských srdcí. 2.list Korintským,3,1-6.                                                   Pavel,Šaul naznačuje že člověk,nebo jeho tělo má být nejmenší chrámovou jednotkou?: Či snad nevíte,že vaše tělo je chrámem Ducha svatého,který ve vás přebývá a jejž máte od Boha?Nepatříte sami sobě! 1.Korintským,6,19.                 Na jiném místě: Nevíte,že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá?Kdo ničí chrám Boží,toho zničí Bůh,neboť Boží chrám je svatý,a ten chrám jste vy. 1.Korintským 3,16-17.                                                                                              Co na to mluví proroci?: Toto je smlouva,kterou uzavřu s domem izraelským po oněch dnech,je výrok Hospodinův:Svůj zákon jim dám do nitra,vepíši jim jej do srdce.Budu jim Bohem a oni budou mým lidem. Jeremiáš 31,33.                                                                                                                                                                                            Na jiném místě: Vezměte s sebou tato slova,obraťte se k Hospodinu,řekněte mu:"Promiň nám všechnu nepravost,přijmi nás laskavě,když chceme oběti býčků nahradit svými rty. Ozeáš 14,3(2).To znamená,že modlitba je oběť rtů,ale i "srdce",chápu-li to dobře.                                                                                                                                         Obětní hod ani oběť přídavnou sis nepřál,nýbrž protesals mi uši (aby byly schopny přijmout zvěst o Hospodinových skutcích) nežádals oběť zápalnou ani oběť za hřích.     Tu jsem řekl:Hle, přicházím,jak ve svitku knihy o mně stojí psáno.Plnit,Bože můj,tvou vůli je mým přáním,tvůj zákon mám ve svém nitru. Žalm 40,7-9                                            Či-li důležité je,aby lidé měli zákon ve svém nitru,ve svém "minichrámě",to že kamenné desky se ztratily,nevadí,Boží slovo ,které bylo na nich přežilo.                                                                                                                                                   Ješua kdysi řekl: Co dává život,je Duch,tělo samo nic neznamená.Slova,která jsem k vám mluvil,jsou Duch a jsou život. Jan 6,63.                                                                                                                                                                               K tomu tělu bych poznamenal,bez programu,softwaru,je tělo jen kus mrtvé hmoty.Podle nějakého programu fungují vnitřní pochody v těle.Co je člověk?Včera je tu kus hlíny,dnes jsou tu vlasy,nehty,kůže.Zítra si je ostříháme,odpadnou.A v těle  je nahradí jiná hmota.Která hmota je člověkem?Ta která se stane součástí člověka,nebo ta která už není součástí člověka?Podle účtových osnov je software nehmotný majetek. :)

Offline fanuel

 • Starší člen
 • ****
 • Příspěvků: 262
 • Zdravím
Re:Schrána Smlouvy
« Odpověď #29 kdy: 15. Prosinec 2013, 08:26:46 »
SHALOM....PRVNI CHRAM ZNICEN.....DRUHY CHRAM ZNICEN....TRETI CHRAM ???

ZADNY CHRAM ALE STANEK....7 RAMENY SVICEN.....12 USTANOVENI ..PRIKAZANI....
NA SINAJI JHVH  OREB...
FRANTISEK FANUEL STANEK

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14