Judaismus > Obecná náboženská debata

Kde se vzala voda (chcete se zapojit?)

<< < (19/19)

Tamar:

--- Citace: talarich kdy  2. Ledna 2015, 10:26:34 ---Kurňa, tyhle otevřené konce… já bych je všechny zakázal  :)
--- Ukončit citaci ---

 :D :D :D


--- Citace: talarich kdy  2. Ledna 2015, 10:26:34 ---2) Vader dostal povolení k tomu se tu na něco zeptat, ale asi ještě 6 let sbírá sílu to udělat. Mám ještě čekat nebo ne? Málem až z toho nemůžu v noci spát.
--- Ukončit citaci ---

 :D :D :D

nemohl by tady Vader vymyslet k těm příspěvkům něco jako věšák na smajlíky?.. aby bylo možné kladně ohodnotit příspěvek, že třeba rozesmál nebo naopak přivedl v údiv a nebylo nutné to příliš okecávat?

ŠABAT ŠALOM!

cogavec:

--- Citace: talarich kdy  2. Ledna 2015, 10:26:34 ---Kurňa, tyhle otevřené konce… já bych je všechny zakázal  :)


1) Už se konečně dořešilo, jak to bylo s tou vodou na Karmelu? Nebo se o té studni ještě nepsalo?


2) Vader dostal povolení k tomu se tu na něco zeptat, ale asi ještě 6 let sbírá sílu to udělat. Mám ještě čekat nebo ne? Málem až z toho nemůžu v noci spát.


3) Scoolie, Vodník a další: Snad je přece už doložené dostatečně, že Ježíš nemohl být ukřižován v pátek a v neděli ráno vzkříšen, když bylo celkem jasně řečeno, že bude v hrobě 3 dny a 3 noci. A to mi jaksi mezi pátkem a nedělí nevychází. To už jste taky dořešili? Já jen, zda považujete za hodnověrnější ten pátek, a pak je potřeba posunout ten křesťanský sedmý den na pondělí. Nebo zda je hodnověrnější ta neděle, a pak je potřeba přesunout velký pátek na velký čtvrtek.


Ale jinak přeji šabat šalom všem, kteří ho dnes budou slavit, ať jsou jakéhokoliv proudu a směru.

--- Ukončit citaci ---


Talarich naráží na text Matouše 12,40:Jako byl Jonáš v břiše mořské obludy tři dny a tři noci,tak bude Syn člověka tři dny a tři noci v SRDCI země.


To by se chtělo vrátit k příběhu proroka Jonáše,kterého měla spolknout velká ryba.Na jednom webu se křesťané bavili,jak by mohl prorok Jonáš přežít žaludeční kyseliny velké ryby,když prý se v žaludku žraloka rozpustila i dopravní značka.Všemohoucí by to mohl zařídit,ale možná je zde skryto něco jiného,český překlad totiž neobjasňuje některé jazykové vazby,či slovní hříčky,jinotaje.


Hospodin však nastrojil velikou rybu,aby Jonáše pohltila.Jonáš byl v útrobách ryby tři dny a tři noci. Jonáš 2,1.


Ninive bylo veliké město před Bohem a muselo se jím procházet tři dny. Jonáš 3,3


Ninive(akkadsky Ninuwa,nebo Ninua),ideogram pro toto město znamená "dům ryby".Aramejské slovo Nuna znamená ryby.


Jonáš byl v útrobách Ninive,v útrobách ryby tři dny a tři noci,protože aby ho celé prošel,musel procházet městem tři dny,kdy hlásal onu zvěst.


Náboženská pravda o milosrdnosti Boží ke kajícím hříšníkům podaná formou obrazného příběhu,který může být inspirován životem proroka Jonáše.


Právě že není jasně řečené,že bude v hrobě tři dny a tři noci.Je psáno,že bude v SRDCI země tři dny a tři noci.

Jestliže ryba symbolizuje město Ninive,tak SRDCE země symbolizuje jiné město.SRDCE země Izrael je Jeruzalém:

Jestli,Jeruzaléme,na tebe zapomenu,ať mi má pravice sloužit zapomene.Ať mi jazyk přilne k patru,nebudu-li si tě připomínat,nebudu-li Jeruzalém považovat za svou svrchovanou radost. Žl 137,5-6


Právě v Jeruzalému byl chrám kde byl Nejvyšší přítomen zvláštním způsobem,nevím jak to lépe vyjádřit.


Co se týče hrobu,tak o tom je zmínka někde jinde:Amen,Amen pravím vám:Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a neodumře,zůstane samo,odumře-li však,přinese hojný užitek. Jan 12,24


Jehošua byl zasazen do země a dodržel sobotní klid,jak věří někteří křesťané.


HaNocri cestoval z Betanie do Jeruzaléma a zase zpátky před tím než k události došlo,těsně před tím Mt 26,2:"Víte že po dvou dnech budou velikonoce....

Mt 26,6:Když byl Ježíš v Betanii.... Podle Matouše byl ještě těsně před tím v Betanii,či-li události v Jeruzalémě by se asi musely počítat od čtvrtka,den začíná večerem.SRDCE země je Jeruzalém s nejbližším okolím.

Matouš má jiné slabiny,co se týče přesnosti vyjadřování:Víte že po dvou dnech budou velikonoce.... O žádné velikonoce se nejedná,jednalo se samozřejmě o svátek nekvašených chlebů.Slavnost začínala při západu slunce 15.nisanu.Odpoledne 14.nisanu byli v chrámu rituálně zabíjeni beránci.


Podle Jana,očitého svědka byl Ješua popraven odpoledne před prvním dnem svátku Pesach,kdy byli beránci obětováni v chrámu,všechno muselo být hotovo před započetím svátku.


Podle Marka,(kterého se v této věci drží i Lukáš a Matouš),Ješua se svými učedníky jedl pesachové jídlo.Z historických důvodů je však velmi nepravděpodobné,že by přední činitelé národa udělali to,co jim Marek připisuje.

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Navštívit plnou verzi