Autor Téma: urputna pravoleva flamewar  (Přečteno 60094 krát)

0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma.

Offline Scooolie

 • Administrátor
 • *****
 • Příspěvků: 2 205
 • Pohlaví: Mužské
  • Eretz.cz
Re: urputna pravoleva flamewar
« Odpověď #125 kdy: 17. Duben 2008, 19:40:57 »
Zajímalo by mě, jestli je v ČR možno mít účet v bance, který by nebyl úročen?

Myslím, že ne. Všechny banky totiž odvíjejí svoje bankovní sazby od výše sazeb ČNB. Takže nulové úrokové sazby lze mít, ale jen za určité konstelace vnitřních sazeb dané banky a úrokové sazby ČNB. Trvale těžko.

Nejvíce se tomu dnes blíží internetová mBanka, která má většinu operací zdarma a současně poskytuje na běžném účtu úrok směšných 0,3 %.
https://mbank.cz/pruvodce/sazebnik-novy.html
https://mbank.cz/pruvodce/urokovy-listek.html
Ovšem vezmeme-li v úvahu stávající míru inflace, pak i několikaprocentní úrok vlastně není ziskem, ale jen pokrytím toho, o kolik se moje peníze během času znehodnotily.

V této souvislosti by mě (čistě teoreticky) zajímala odpověď na otázku:
"Lze považovat za bezúročnou půjčku takovou, kde úrok roven míře inflace (tj. kde jako věřitel dostanu fakticky stejnou majetkovou hodnotu, jakou jsem půjčil)?"

Offline Jicchak

 • Globální Moderátor
 • *****
 • Příspěvků: 349
Re: urputna pravoleva flamewar
« Odpověď #126 kdy: 17. Duben 2008, 22:20:45 »
Ano, lze to považovat za úrok.

Offline Scooolie

 • Administrátor
 • *****
 • Příspěvků: 2 205
 • Pohlaví: Mužské
  • Eretz.cz
Re: urputna pravoleva flamewar
« Odpověď #127 kdy: 17. Duben 2008, 23:19:03 »
Hmmm... a je tedy nějaká možnost, jak zajistit, abych na půjčce (myšlené jako neziskové) neprodělal, pokud např. půjčuji na rok a v zemi je 20 % inflace? Dlužník mi za rok vrátí stejnou částku, ale já na tom přece prodělám a on vydělá.

Offline gvodrazka

 • Nestor
 • *****
 • Příspěvků: 1 001
 • Pohlaví: Mužské
Re: urputna pravoleva flamewar
« Odpověď #128 kdy: 18. Duben 2008, 07:12:22 »
 :)

Scoolie, vy jste mne vyděsil. Už jsem se lekl, že jsem něco zaspal. Ano, zmíněné judikáty NS ČR (např.(Rc) 29 Odo 645/2001 a (Rc) 28 Cdo 2893/2007) praví, že „……

   Nejvyšší soud již v rozsudku ze dne 8. 1. 2003, sp. zn. 29 Odo 645/2001, zaujal názor, že neplatnost vzdání se budoucích práv na základě dohody podle § 574 odst. 2 obč. zák. může nastat jen ohledně těch práv (budoucích nároků), která vzniknou na základě zákona nebo smlouvy, popřípadě jiných právních skutečností, přičemž vznik těchto práv (nároků) je založen obligatorně. Avšak tam, kde zákon umožňuje odchylnou úpravu, tj. dohodu mezi účastníky, jíž lze určitou úpravu modifikovat nebo i vyloučit, nelze takovou dohodu kvalifikovat jako dohodu o vzdání se budoucích práv, a tak dohodu neplatnou. V rozsudku ze dne ….pak Nejvyšší soud uvedl, že ustanovení § 667 odst. 1 obč. zák. je svou konstrukcí zjevně ustanovením dispozitivního charakteru, připouští tedy odchylné ujednání a je nutné tu v co nejširší míře respektovat svobodnou vůli účastníků soukromoprávního vztahu dohodnout se jinak. Jen takové chápání vztahu ustanovení § 574 odst. 2 obč. zák. a ustanovení § 667 odst. 1 poslední věta obč. zák. je v souladu se zásadou autonomie vůle, jíž se řídí české soukromé právo. Pokud subjekty práva platně uzavřely smlouvu jako výraz své svobodné vůle, platí zásada, že smlouvy je třeba zachovávat (pacta sunt servanda – čl. 2 odst. 3 Listiny základních práv a svobod), a to i tehdy, byla-li by taková smlouva pro některou ze stran nevýhodná. ……….
   Dovodil-li tedy v projednávané věci odvolací soud (shodně se soudem prvního stupně), že účastníci nájemní smlouvy se mohou platně dohodnout, že investice zhodnocující předmět nájmu se po ukončení nájemního vztahu nájmu nájemci nevracejí, odpovídá jeho závěr bezrozporné judikatuře dovolacího soudu, a nelze jej tudíž považovat za odporující hmotnému právu;Neplatí to tedy absolutně, čili nikoliv v případě obligatorní úpravy práv. Takže pořád platí, že se např. (teď řeknu nějaký plk) nemůžete platně vzdát předem svého předpokládaného dědictví, nebo (ještě větší plk) zavázat se zaměstnavateli, že nechcete vyplatit příští mzdy, apod.

Ohledně "neziskové půjčky":

Vždyť už jste to řekl: takovou půjčku zajistím směnkou vlastní, přičemž půjčený obnos zvětším o vypočtenou inflaci a výslednou částku napíšu na směnku. Čili: "nulový" úrok a současně máte zpět kupní hodnotu bez problému.

Anebo to řešit měnovou doložkou na nějakou poměrně konstantní valutu?

Nic mne už nenapadá...

 :)

Tak přátelé a šabat šalom a chag pesach kašer sameach

 :)

gv
 
« Poslední změna: 18. Duben 2008, 11:06:31 od gvodrazka »

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14