Judaismus > Obecná náboženská debata

Pohledy lidí židovského vyznání na katolíky u nás

<< < (14/14)

cogavec:

--- Citace: talarich kdy  6. Srpen 2014, 22:51:04 ---Překvapuje mě, že se nikdo nechytnul provokativního názoru Eleazara, že zatím mu nedoložil nikdo jediný text NZ, který by byl v rozporu s Tenachem :-) a vy tady místo toho probíráte drobné nuance italských a řeckých křesťanů :-)

--- Ukončit citaci ---


Je to staré vlákno,možná proto.Otázka má svá úskalí,která nemusí být na první pohled patrná.Uvedu nějaký příklad,se kterým jsem se setkal.Ateisté mají nějakou příručku,jak vyvést křesťany z míry,jméno příručky si nepamatuji.Zúčastnil jsem se jedné takové internetové diskuze,ale až poté,kdy se mi odpovědi zúčastněných křesťanů jevily jako nedostatečné,na což správně poukázal onen ateista.Jednalo se o text z knihy Matouše 2,23:


A šel a usadil se v městě zvaném Nazaret (Josef,Ježíš,Marie),takže se naplnilo to,co bylo řečeno skrze proroky:"Bude nazván Nazaretský."


Ateistická argumentace zněla,že žádný takový výrok v prorockých knihách není,a proto Matouš lhal a toto si vymyslel.Příručka nejspíš pracovala s českým překladem Bible,a v takovém překladu by marně hledali křesťané,co tím "básník"(Matouš) chtěl říci.Odpověď se nenachází ani v Septuagintě ( starověký řecký překlad Tanachu).Marně tam budou hledat hledači ono proroctví.Jedná se tedy o zdánlivě neprůstřelný argument,který byl v oné příručce.


Matoušův spis existuje v řečtině.Ale už od starověku panuje mezi některými teology názor,že původní spis,který se nezachoval, byl v aramejštině (či méně pravděpodobně v hebrejštině),jelikož řecká verze má záhadná místa,na které nedokáže odpovědět.


Bude nazván Nazaretský:Slovo Nazaret se řekne hebrejsky nocrat,je to odvozeno od slova nécer (výhonek).Jehošua HaNocri-taky by se to dalo pochopit Jehošua Výhonek či Výhonkový.Tady je zakopaný pes (české přísloví):


I vzejde proutek z pařezu Jišajova a výhonek z jeho kořenů vydá ovoce.(Iz 11,1)


Při slově nécer (נצר),výhonek,nás může napadnout slovo s obdobným významem,např.  cemach=výhonek,ratolest. Jiný výrok:


Nuže slyš,veleknězi Jóšuo,ty i tvoji druhové,kteří sedí před tebou:Tito muži jsou předzvěstí toho,že přivedu svého služebníka zvaného Výhonek.(Zach 3,8)


Je nutno odfiltrovat tyto zdánlivé záhady,kterých je u Matouše několik,a kde odpověď se nachází v aramejštině či hebrejštině .Matouš má ovšem i místa,na které ani aramejština nestačí,a kde se zdá,že je v rozporu např. s evangelistou Lukášem,jde např. o útěk z Betléma do Egypta,a teprve příchod z Egypta do Nazareta (z toho odvozený odkaz na výrok"Z Egypta jsem povolal svého syna".Citát pochází z Oz 11,1.Původní kontext citátu je vyjití Izraele z Egypta.Ale podle Lukáše se z Betléma odebrali do Jeruzaléma,a pak rovnou do Nazareta.talarich:
Aha, já myslel, že eleazar očekává něco, co je v rozporu s Tenachem v otázce víry. Ne co je nepřesné v rámci NZ. Matouš píše o cestě do Nazareta s odbočkou přes Egypt, kdežto Lukáš vynechává to krátké zastavení v Egyptě. Ale to je vnitřní problém NZ a ne rozpor s Tenachem, ne? To je stejné, jako když křesťani tvrdí, že Jšu byl ukřižován v pátek a vzkříšen v neděli, když přitom v NZ je psáno, že má být mrtev tři dny a tři noci - navíc opřené o příběh Jonáše v bříše velké ryby. Zkuste tohle říct katolíkům, že jejich velký pátek není pátek, ale je to čtvrtek :-) a kompletně jim posunout celý jejich svatý týden.

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Navštívit plnou verzi