Judaismus > Obecná náboženská debata

Pohledy lidí židovského vyznání na katolíky u nás

(1/14) > >>

e.weissova@centrum.cz:
Mám stále větší pocit,že lidé těchto dvou vyznání se přehlížejí.Jako kdyby pro toho druhého to bylo zakázané území.Je to pokrytectví nebo snaha chránit si to svoje nebot tím se budu cítit ohrožen?Nebo jde o výklad náboženký?

Scooolie:
Můj odhad (a berte to prosím jen a jen jako subjektivní odhad) je takový, že obě tyto skupiny lidí mají niterný pocit, že oni jdou tou nejsprávnější cestou. A protože netouží po konfliktech s jinými a současně v sobě nemají ani misijní potřebu přesvědčovat jiné o své pravdě (přiznejme si, že mezi českými katolíky je misijní činnost na území ČR cosi neznámého), tak vůči druhé skupině "zdvořile mlčí".

Yan:
 :D pokud má pravdu jedno náboženství, nemá pravdu jiné...........  :D a kterýpak je asi to pravé......?  

Scooolie:
V obecné rovině to nemusí být pravda. Existují náboženství tzv. exkluzivní, tj. výlučná, a inkluzivní, tj. nevýlučná.

Dá se říci, že judaismus je inkluzivní. Říká (a nechme teď stranou vnitřní židovské disputace, jaká cesta je ta nejpřesnější), co mají dělat Židé. Ale nevylučuje ze "správné cesty" ani ne-Židy, kteří dodržují 7 Noemových přikázání.

Oproti tomu křesťanství i islám jsou exkluzivní. Jen jedna cesta je správná, a to "ta naše". V rámci křesťanství existuje i velmi menšinový směr, který říká, že jsou "2 cesty" - jedna pro Židy (ti mají svoji smlouvu s Šéfem) a druhá pro ostatní (a ti musejí volit křesťanskou cestu). Ale jednak je to co do počtu jen velmi menšinový názor a hlavně se těžko odůvodňuje křesťanskou Biblí...

Yan:
Což je ovšem dáno tím že křesťanství je jakousi nadstavbou judaismu.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Navštívit plnou verzi