Všeobecná kategorie > Politika v Zemi Izrael

Jednání s araby

(1/14) > >>

Samuel:
Je asi jasné, že pro Israel jako zemi ze všech stran kromě moře obklopenou araby je to velmi složitě realizovatelné, ale já si myslím, že v současné době se jakékoli jednání s araby míjí účinkem. Oni nepřistoupí na nic kromě toho, co je krajně nevýhodné pro Israel a existují li v dohodě i jen malé povinnosti pro ně samé, oni je nikdy nejen nesplní, ale ani nemají nejmenší snahu je splnit.
Příšerné je samozřejmě to, že to celý svět nevidí, nebo dělá, že to nevidí a dále tlačí na Israel, aby v jednáních s těmi podvodníky pokračoval a nutí je k dalším ústupkům.
Za této situace je neštěstím pro Israel mít vládu, jakou momentálně má, tedy slabou a pokud to mohu hodnotit z dálky, neschopnou. Každý ústupek Israel oslabuje a dodává arabům další naději na jeho konečný zánik. Samozřejmě také zhoršuje výchozí pozici pro případnou budoucí silnější a v otázkách bezpečnosti Israele zásadovější vládu.
Myslíte, že je nutné, aby Israel podlehl nátlaku světa a ustupoval arabům, nebo má případná jednání věst s vědomím, že nikam zásadně neustoupí a bude to jen hra pro oči proarabských politiků v EU?

Scooolie:
Ono to není jednoduché. Izrael mír potřebuje. Jenže za jakou cenu?

Problém s palestinskými Araby je nutné vyřešit rychle. Je to demografická časovaná bomba. Izrael se musí od Arabů oddělit. Možností řešení není moc. Buď odsun Arabů za Jordán nebo vzdání se některých území, kde je hodně Arabů.

Samuel:

--- Citace: Scooolie kdy 30. Března 2007, 18:47:46 ---Buď odsun Arabů za Jordán nebo vzdání se některých území, kde je hodně Arabů.

--- Ukončit citaci ---
Je to jen můj subjektivní názor, ale myslím, že za a) je správně.

Scooolie:
Jenže jak na to?

Dobrovolně nepůjde nikdo, ledaže by dostal nějaké slušné finanční kompenzace. A v takovém případě ho zase islámští radikálové zavraždí jako "zrádce"... Stačí obvyklé "tresty" třeba za prodej domu https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/122017

A na vysídlení silou není vhodná atmosféra. Takové věci se dají dělat jen ve vyhrocené situaci, většinou za války nebo těsně po ní (např. vysídlení Němců z Východního Pruska, Slezska a Československa nebo Nizozemí a Dánska po WWII nebo vysídlení Srbů z Chorvatska po obnovení chorvatské svrchovanosti na Krajinou).

Jicchak:
Dle mého názoru není potřeba bráz žádné ohledy na evropu či muslimské státy, všichni již své názory mají a buď co buď je nezmění, nicméně nejsem zastáncem ani odsunu ani vzdání se jakéhokoliv území a naopak. Domnívám se že jsou jiná řešení, zajímavé již je jen to že čísla o počtech palestinců jsou velmi zveličována a totéž platí o jejich porodnosti, nechávám domyslet si každého proč jsou tyto čísla nadhodnocována aby každý došel k zde zmíněným dvoum variantám a potom stačí říct že vyhnání je nerealizovatelné a zbývá pouze vyklizení území. Je potřeba situaci řešit ale úplně jinak, rozhodně ne ničením Jisraele. Vést nyní jakákoliv jednání s muslimskými zeměmi je nesmyslné nemají co nabídnout my pouze můžeme legimitizovat jejich režimi a případně nabídnout něco co za co nebude dána nikdy náhrada i v případě že bude slíbena, navíc opuštění části Jisraele je problém halachy a ne otázkou co za to.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Navštívit plnou verzi