Všeobecná kategorie > Hyde Park

JAK TO VNÍMÁ GUGI █▄▄▄▄▄█

<< < (3/28) > >>

talarich:
V uvedeném vzorečku chybí započítat to, že se jedná o hlasy pouze těch, co hlasovali. Takže pokud je například potenciálních voličů 1 milion, ale k volbám šlo jen 20% z nich, a vítězná strana vyhrála i třeba s 50.1%, tak ve skutečnosti získala jen něco málo přes 100 tisíc hlasů, což je šeredně málo vzhledem k celkovému počtu potenciálních voličů. Takže ani malý počet politických stran není automaticky lepší varianta.

gvodrazka:

Gut gesagt  :D. Ano je to šeredně málo, ale pak se naskýtá otázka LEGITIMITY takové partaje, aneb téměř kontumačně si nad sebou pořídíme debila, kterého nikdo nechce, ale přesto nám bude organizovat život minimálně 4 roky. :P

talarich:
Vidím několik možných řešení:
1) Dát volební právo jenom někomu
Například pouze mužům (hmm, to už tady bylo).
Odebrat volební právo těm, co minule nehlasovali.
Používat nějaký systém "volitelů", třeba podobně jako v USA.


2) Zrušit demokracii a nastavit jinou formu vlády
Monarchii, teokracii (judokracie, když už ti židi stejně všechno řídí na celým světě, tak proč to konečně nepřiznat a nehrát otevřenou hru, že?), libertariánský přístup, anarchokapitalistický, ...


3) Respektovat možnost volit "nikoho"
Jestliže žádná politická strana nezíská skutečných 50.1% hlasů ze všech potenciálních voličů, tak vláda bude předchozí nebo úřednická.


Nějaké další možnosti?

gvodrazka:
Ano, vážený, zde uvádím další alternativy:

Modifikovaná 1a)

Volební census podle výše občanem placených daní. Jinak řečeno: platíš (♂& ♀) daně ve výši  alespoň xxx ročně? Než jsi se stal seniorem, invalidním penzistou, jobless., apod., zaplatil jsi úhrnem do systému xxx minimálně? Ano? Náleží ti tedy právo volit a být volen, protože se PODÍLÍŠ na chodu tohoto státu. Ne? Smůla. Protože někdo, kdo se na chodu tohoto státu jen přiživuje, NEMÁ nárok zasahovat do věcí veřejných. (Na tomto místě je vhodné akcentovat, že branná povinnost by existovala pro VŠECHNY – plus minus ženy – podle okolností a obecného konsensu. Určitá modifikace pro nevolící občany by bylo umístění do válečného průmyslu – když už by nemohli stát po boku, daně platících, ergo volících, hrdých obránců vlasti).

2. pouze komentář –

ZRUŠIT parlamentní demokracii a NAINSTALOVAT místo ní monarchii (asi jako ústřední topení místo kamen) je ahistorický nonsens. Existence monarchie a její ospravedlnění je výsledkem dlouhodobého historického procesu a je vázána organicky na vnitřní uspořádání země. Země spravovaná monarchou musí v sobě obsahovat šlechtické struktury (s příslušnými územními celky), jako vnitřní oporu tohoto zřízení. Představa, že namísto presidenta inaugurujeme po zralém uvážení parlamentu některého z vnuků Oty Habsburského apod., a že v zemi přetrvají jakési občanské suverénní iniciativy, je iluze buranů. Kromě toho musí mít monarchie zcela jinak upořádány ideály etické než plebejská republika, a od toho se odvíjející všeobecnou mentalitu poddaných. Mluvím apriorně o monarchii absolutní a monarchii takové, kde panuje zásada „noblesse oblige“, tedy panovník i koneckonců aristokracie cítí jakés takés poslání vůči své zemi a jakousi historickou odpovědnost. Konstituční monarchie je úlitbou plebsu a podle toho to také vypadá (kukmal na Holland, UK, Skandinávii atd.), neboť zde moudrý a odpovědný monarcha prostě nemá první a poslední slovo.
Netajím (a ostatně to i vysvítá z textu) své sympatie k osvícené monarchii …

3. pouze komentář -

vždyť už jsem naznačil, že jediným demokratickým (neboť demokracie je sice vládou lidu, ale vládou VĚTŠINY lidu) volebním modelem je jednokolový většinový systém.
(Příklad: Strana puntíkovaných ocasů vyhraje nad druhou koexistující Stranou uřezaných uší v poměru 9,41 % ku 5,23 %, protože kolem 90% oprávněných voličů ignorovalo volební účast a šlo chlastat do sportbarů při sledování fotbalově-boxerského utkání FC Horní Dolní proti Dynamo Buk pod Smrkem. Vítězem jsou puntíkované ocasy a budou určovat politické směřování země po celé volební období, přičemž jim do toho nikdo nebude kafrat. Případným oponentům výsledku voleb může být řečeno jediné: měli jste jít volit, aby vás byla VĚTŠINA.)

Pokud se ovšem budeme zabývat nikoliv monarchií, nýbrž volebními systémy, imanentními liberálním demokraciím, pak je nutno si uvědomit, že aby došlo ke všeobecnému blahu z voleb vzešlému, je třeba mít kvalitní genofond, tj. občany uvědomělé, zodpovědné, eticky ušlechtilé, vzdělané, statečné, hrdé – tedy nikoliv OVČANY. Občany žijící za své, na svém a po svém. Občany neposílající své hosty k sousedům na oběd. Občany, jimž stát kibicuje pouze do daní a branné povinnosti.

Je známým faktem, že z volících dementů nemůže vzejít nikdo jiný než zvolený dement. Z národa, jehož genofond poznamenala degenerace, nemůže vzejít nedegenerovaný reprezentant. Je třeba vychovávat voliče, nikoliv volené.
 
Dospěje-li se k existenci občanů (ne oVčanů), bude velmi problematické pojmenovávat nějakou skupinu či vrstvu občanů ELITOU, když v určitém smyslu bude ELITOU drtivá většina občanů.
Nedojde proto k excesům, jako když si oVčané představují, že když je nějaký komediant světově známý, že to bude i vhodný ministr, či jiný politický exponent. Nebo že se zvolí úmyslně natolik kriminálně závadová osoba, že je pak libovolně manipulovatelná, pod hrozbou kompromitace. Nebo že dojde k volbě dokonalého „mimoně“ bez patřičného vzdělání a zkušeností, prostě jen do počtu. Nebo že se objeví nějaký „tribun lidu“, který prohlásí, že odteď je vše gratis, eventuálně za snížené ceny a že za každou kopulaci se bude vyplácet finanční kompenzace (asi za ztracený čas).

Pokračoval bych do nekonečna, ale v možnostech (ani účelem) tohoto threadu není reprodukovat disertačky.

Malý exkurs:

Pojem „judokracie“ slyším poprvé. Správněji asi „judeokracie“, ne?  Prosím, zašlete mi nějakou definici tohoto pojmu. Mým uším to zní slibně.
Neboť (nechtěl jsem to říkat expresivně) teokracii (vedle monarchie) považuji za druhou nejideálnější formu státního uspořádání.  Možná i první. Pokud možno kombinaci obou. Religiozita (už doktrinálně) tíhne prvotně k jakési mezilidské mravnosti. Nejenže v takové společnosti panuje imperativ souladu s dobrými mravy, ale imperativ absolutní s odkazem na transcendenci. I když praxe je samozřejmě jiná, to „gros“ zůstává herezí netknuté.
Víte, ještě jsem to explicitně zatím nevyjádřil, ale Medinat Jisrael považuji (ať si říká, kdo chce, co chce) pořád za optimální formu státu. Je to proto, že i když v Izraeli třeba občas něco skřípne v establishmentu, AM jako takový, má zdravý rozum, všechno je promyšleno, ve všem je sejchl, a jaksi to vždycky nakonec dobře dopadne, nebo jsou všichni jakž takž spokojeni. Národní konsensus je dost možná způsoben tím permanentním stavem obležení. Zkrátka morálka tamních občanů je neporovnatelná s duševním marasmem jinde.

Tolik k dané problematice.  ;D

talarich:
Nu, mohl jsem mít na mysli skutečně judokraci, tedy vládu mistrů v judu (httpss://cs.wikipedia.org/wiki/Judo), ale vzhledem k tomu, jak jsem v závorce psal o skutečnosti, že židé už stejně vládnou celému světu, tak jsem se opravdu upsal a chtěl správně napsat judeokracii a ne judokracii.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Navštívit plnou verzi