Judaismus > Rabín odpovídá na Vaše dotazy

Proselyté jsou pro Izrael obtížní jako boláky. (Jevamot 47b)

(1/2) > >>

Dan:

Proselyté jsou pro Izrael obtížní jako boláky. (Jevamot 47b)

Jedná se o myšlenku ústně tradovanou z generace na generaci od předání Tóry Mojžíšovi?

Jeitteles:
Od předání Tóry Mošemu rozhodně ne. Výrok je podmíněn zkušeností z doby, kdy se projevili jako zdroj potíží pro obec. Jako reakce na to byli zájemci o konverzi prověřováni s velikou obezřetností a jejich motivace zkoumána do hloubky.

A jsou i jiné pasáže:

Abraham získal proselyty mezi muži a Sára mezi ženami. Každý, kdo přivede pohana blíže (k B-hu) a obrátí jej, jako by jej stvořil. (GnR XXXIX, 14)

Svatý, budiž pochválen, rozprášil Izraelity do exilu jedině proto, aby se k nim připojili proselyté. (Pes. 87b)

A tedy i nežid, který je poslušen Tóry, je roven veleknězi. (Sifra k 18, 5)

(B-h) miluje proselytu. (Dt 10, 18)

Hojnost podobných výroků jenom dokládá, že Izraelita a konvertita byli považováni za zcela rovnocenné.

Dan:
Znamená to teda, že ne všechno v Talmudu vychází z ústní Tóry, že ne všechno je zaznamenaný ústní právo, pravidla a nařízení upřesňující otázky každodeního života židů odevzdaný se psanou Tórou na Sinaji? Co je teda autoritativnější, texty hanící proselyty nebo texty k proselytum smířlivý a přátelský?

Jeitteles:
Vycházel bych z celého komplexu. Jsou to zkušenosti. Je potřeba z nich vycházet s rozumem, citem, s vědomím kontextu, ne fundamentalisticky, ne doslovně, nevytrhávat z kontextu. Prvním konvertitou byl přece Abraham. Přečtěte si Lech Lecha, to je cesta konvertity. Upřímní konvertité nemohou být pro Izrael obtížní jako boláky.

Dan:
Von rabi Chelbo nebyl jedinej kdo něco podobnýho tvrdí.

Neštěstí za neštěstím stihne ty, kdo mezi sebe přijmou proselyty (Jevamot 109b)

Proselyté a ti, kdo si hrají s malými dětmi, zdržují příchod mesiáše (Nida 13b)

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Navštívit plnou verzi