Judaismus > Rabín odpovídá na Vaše dotazy

Ženy a cicit

(1/1)

Dan:
Kdo jako první kodifikoval zákaz nošení třásní ženskejma? Byl to rabi Jákov Maharil v rámci kodifikace aškeházskejch tradic na přelomu 14 a 15 století, nebo to zakázal už někdo před nim?

Tamar:
Je pravda, že o tom vím houby, ale nikdy jsem neslyšela o tom, že by byl přímý zákaz nosit cicit pro ženy. Že tato micva patří mezi ty, které jsou spojené s časem a že jsou ženy od těchto příkazů osvobozeny, to ano, ale ne, že by tam byl přímý zákaz.
Je jasné, že žena nemůže nosit mužský talit, ale to je zase spojeno se zákazem nosit mužské oblečení a  ne se zákazem nosit cicit.


Našla jsem zajímavý text, ze kterého by mohlo vyplývat, že dříve skutečně ženy cicit nosily.
https://www.torahresource.com/EnglishArticles/Women&TzitzitEssay.pdf


Překvapilo mě, že důvodem, proč jsou ženy zproštěné některých příkazů, není péče o domácnost, ale fakt, že se žena stává každý měsíc rituálně nečistou.
(Teď jsem se skoro lekla - z obou těchto důvodů by se dalo vyvodit, že žena, která nemá rodinu a která už nemenstruuje, by teoreticky měla plnit mnoho dalších micvot, přinejmenším modlit se třikrát denně, stejně jako muž..)

Navigace

[0] Index zpráv

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Navštívit plnou verzi