Judaismus > Rabín odpovídá na Vaše dotazy

mesiáš

(1/1)

Dan:
Všude se mluví a píše o pomazaným z domu Davidova, vobčas i o pomazaným z domu Josefova, ale co pomazaný z domu Levi? Neměl by bejt Velekněz důležitější než král, nebo minimálně stejně důležitej jako král?

Vždyť si jej vyvolil Hospodin, tvůj Bůh, ze všech tvých kmenů, aby po všechny dny stál on a jeho synové ve službě ve jménu Hospodinově.

Navigace

[0] Index zpráv

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Navštívit plnou verzi