Autor Téma: Počítání Omeru  (Přečteno 26715 krát)

0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma.

Offline Tamar

 • Nestor
 • *****
 • Příspěvků: 688
 • skype: mar.se22
Re:Počítání Omeru
« Odpověď #25 kdy: 6. Května 2012, 01:18:45 »
pátý týden – Hod


Pokud vytrvalost je motorem života, pokora je jeho palivem.  Pokora je tichý společník vytrvalosti.  Její síla je v její tichosti.  Její nádhera v klidu a v pokoji. Pokora vede k poddajnosti, která je základním prvkem pokory, ta by neměla být zaměňována se slabostí a nedostatkem sebeúcty.  Pokora je skromnost, je to poděkování (od kořene "hoda'ah").  Říká Bohu "děkuji".
 Je to jasné uznání toho, že vaše kvality a přednosti nejsou vaším vlastnictvím; byly vám dány Stvořitelem pro vyšší účel než jen pro uspokojení vlastních potřeb.  Pokora je skromnost; rozpoznání toho, jak jste titěrní vám umožňuje, abyste si uvědomili, jak velkými se můžete stát. A v tom je pokora tak impozantní. Vytrvalost čerpá svoji energii z přijetí pokory.
 Vaše vytrvalost dojde jen tak daleko, jak daleká je vaše úroveň tolerance. Pochopení, že vaše dobré vlastnosti a síla přicházejí z vyšších míst, vám dává sílu vydržet daleko za hranice vašich očekávaných možností. To vám dává část Boží trvalé síly.
 Plný šálek nemůže být naplněn, pokud jste plní sebe a svých potřeb, "já a nic víc", není místo pro nic dalšího. Když je vaše já "prázdné" ve srovnání s něčím, co je vyšší než vy,  umožní vašim schopnostem mnohem více než jen omezenou kapacitu. Pokora je klíčem k transcendenci. Jen skutečná pokora vám dává sílu k úplné  objektivitě. Pokora je citlivost, je to zdravý stud z poznání, že můžete být lepší než jste.
 Přestože je pokora tichá, není prázdná. Je to dynamický výraz života, který zahrnuje všech sedm vlastností, lásku, sebekázeň, soucit, vytrvalost, skromnost, vztah a suverenitu. Pokora je aktivní, ne pasivní stav bytí, ale  interakce navzdory jejímu klidu a pokoji.první den v pátém týdnu: Chesed v Hod
 29. den Omeru
היום תשעה ועשרים יום שהם ארבעה שבועות ויום אחד לעומר
 Dnes je dvacet devět dní, což jsou čtyři týdny a jeden den Omeru


Prohlédněte si lásku ve vaší pokoře.  Zdravá pokora není demoralizující, přináší lásku a radost, nikdy strach.  Pokud pokora postrádá lásku, je potřeba ji přehodnotit. Někdy pokora může být zaměňována  s nízkým sebevědomím.
 Skromnost přináší lásku, protože vám dává možnost povznést se nad sebe a milovat druhé.
 Je moje pokora příčinou toho, že jsem více milující a více dávám?
 Anebo mi v tom brání a omezuje mě? Jsem pokorný a šťastný, nebo pokorný a nešťastný?
 Cvičení pro tento den:
Před modlitbou udělejte nějaký dobrý skutek.  Pozvedne vaši modlitbu na vyšší úroveň.
podle rabbi Simona Jacobsona:
 https://www.chabad.org/library/…..mer-29.htm


další inspirace:
 https://web.me.com/rebbi/omer/t…..n-hod.html

Offline Tamar

 • Nestor
 • *****
 • Příspěvků: 688
 • skype: mar.se22
Re:Počítání Omeru
« Odpověď #26 kdy: 7. Května 2012, 00:45:46 »
 
druhý den v pátém týdnu: Gvura v Hod
30. den Omeru

היום שלשים יום שהם ארבעה שבועות ושני ימים לעומר
Dnes je třicet dní, což jsou čtyři týdny a dva dny Omeru


Pokora musí být ukázněná a soustředěná. Kdy mě moje pokora přiměje přijmout kompromis a kdy ne? Stává se mi, že zůstávám pokorný a nečinný tváří v tvář něčemu špatnému?
Dalším aspektem Gvura v Hod: pokora musí zahrnovat respekt a úctu k člověku. Je moje pokora nedokonalá proto, že nerespektuji ostatní?

Cvičení pro tento den: Zaměřte se na svou nechuť v oblasti dávání, abyste zjistili, jestli vaše
pohnutky jsou skutečná, zdravá pokora.


 
 
podle rabbi Simona Jacobsona:
https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/276701/jewish/Omer-30.htm
 
 
další inspirace:
https://web.me.com/rebbi/omer/the-blog/day-30-the-gevurah-in-hod.html

Offline Tamar

 • Nestor
 • *****
 • Příspěvků: 688
 • skype: mar.se22
Re:Počítání Omeru
« Odpověď #27 kdy: 7. Května 2012, 23:12:00 »
 
třetí den v pátém týdnu: Tiferet v Hod
31. den Omeru 
היום אחד ושלשים יום שהם ארבעה שבועות ושלשה ימים לעומר
Dnes je třicet jedna dní, což jsou čtyři týdny a tři dny Omeru

 
Přezkoumejte, zda vaše pokora je soucitná. Způsobuje moje pokora, že jsem uzavřený a nespolečenský, anebo se projevuje v empatii k druhým?
Je moje pokora vyvážená a krásná? Anebo je rozpačitá a nemotorná?
Stejně jako pokora přináší soucit, soucit může vést člověka k pokoře.
Máte-li nedostatek pokory, zkuste jednat soucitně, což vám může pomoci najít v sobě pokoru.
 
Cvičení pro tento den: Vyjádřete pocit pokory v soucitném činu.
 
 
podle rabbi Simona Jacobsona:
https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/276701/jewish/Omer-30.htm
 
 
další inspirace:
https://web.me.com/rebbi/omer/the-blog/day-30-the-gevurah-in-hod.html

Offline Tamar

 • Nestor
 • *****
 • Příspěvků: 688
 • skype: mar.se22
Re:Počítání Omeru
« Odpověď #28 kdy: 9. Května 2012, 01:09:34 »
 
čtvrtý den v pátém týdnu: Necach v Hod
32. den Omeru

היום שנים ושלשים יום שהם ארבעה שבועות וארבעה ימים לעומר
Dnes je třicet dva dní, což jsou čtyři týdny a čtyři dny Omeru

 
Prohlédněte si intenzitu a vytrvalost své pokory. Odolává moje pokora výzvám?
Jsem stabilní ve svých postojích anebo se za pokoru jen schovávám?
Pokora a skromnost nejsou důvodem k pocitu slabosti a nejistoty.
Necach v Hod zdůrazňuje skutečnost, že pravá pokora z vás neudělá "rohožku" aby si o vás ostatní pucovali boty; naopak, pokora vám poskytne trvalou sílu.
Je moje pokora vnímána jako slabost? Způsobuje to, že mě ostatní využívají?
 
 
Cvičení pro tento den: Projevte aktivně sílu své pokory iniciováním nebo aktivní účastí v nějaké prospěšné činnosti.


 
podle rabbi Simona Jacobsona:
https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/276703/jewish/Omer-32.htm
 
 
další inspirace:
https://web.me.com/rebbi/omer/the-blog/day-32-the-netzach-in-hod.html

Offline Tamar

 • Nestor
 • *****
 • Příspěvků: 688
 • skype: mar.se22
Re:Počítání Omeru
« Odpověď #29 kdy: 10. Května 2012, 00:51:38 »
 
pátý den v pátém týdnu: Hod v Hod
33. den Omeru
היום שלשה ושלשים יום שהם ארבעה שבועות וחמשה ימים לעומר
Dnes je třicet tři dní, což jsou čtyři týdny a pět dní Omeru

Pokora skrze pokoru..
Každý má pokoru a skromnost ve svém srdci, otázkou je míra a způsob kterým ji vědomě projevuje. Obávám se být příliš prostý? Schovávám a chráním svou skromnost agresivním chováním?
Naučte se pěstovat  svou pokoru interakcí s lidmi kultivovanějšími  než jste vy, kteří ve vás vyvolávají skromnost a pokoru, jež vás motivuje k růstu. Pokora musí být prověřena ve skutečnosti.
Je moje pokora pokorná, nebo je to další projev arogance?
Jsem příliš hrdý na svoji pokoru? Stavím ji příliš na odiv? Není vypočítavá?
Je moje upřímnost předstíraná nebo je autentická?
Očekávám za svou pokoru vděčnost?
 
Cvičení pro tento den: Buď pokorný jen pro pokoru samou.
 
 
podle rabbi Simona Jacobsona:
https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/276704/jewish/Omer-33.htm
 
další inspirace:
https://web.me.com/rebbi/omer/the-blog/day-33-the-hod-in-hod.html

Offline Tamar

 • Nestor
 • *****
 • Příspěvků: 688
 • skype: mar.se22
Re:Počítání Omeru
« Odpověď #30 kdy: 10. Května 2012, 23:58:05 »
 
šestý den v pátém týdnu: Jesod v Hod
34. den Omeru

היום ארבעה ושלשים יום שהם ארבעה שבועות וששה ימים לעומר
Dnes je třicet čtyři dní, což jsou čtyři týdny a šest dní Omeru

 
Akt pokory by neměl být ojedinělý zážitek. Měl by nás propojit ve vztahu a vést k pocitu dobrovolného závazku. Neexistuje žádné silnější pouto, než takové, které vychází z pokory. Odděluje mě pokora  od ostatních, nebo přibližuje k nim? Má nějaké konkrétní projevy? Dlouhodobé výsledky?Vytváří trvalý základ, na který se já i ostatní můžeme spolehnout a stavět na něm?

 
Zkuste vnímat pokoru jako trvalý stav vaší mysli.

 

 
podle rabbi Simona Jacobsona:
https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/276705/jewish/Omer-34.htm

Offline Tamar

 • Nestor
 • *****
 • Příspěvků: 688
 • skype: mar.se22
Re:Počítání Omeru
« Odpověď #31 kdy: 11. Května 2012, 14:22:43 »
 
sedmý den v pátém týdnu: Malchut v Hod
35. den Omeru

היום חמשה ושלשים יום שהם חמשה שבועות לעומר
Dnes je třicet pět dní, což je pět týdnů Omeru

 
Cesta v pokoře je cestou vznešenosti a důstojnosti. Důstojnost je základem pokory a skromnosti. Vznešenost pokory je majestátní a aristokratická.
Ponižování (se),  které potlačuje lidského ducha a popírá individuální suverenitu není v žádném případě pokorou.
Cítím se díky své pokoře důstojněji? Plný života a energie?

 
Zkuste někoho naučit, jak pokora a skromnost přispěje ke zvýšení lidské důstojnosti.

 
podle rabbi Simona Jacobsona:
https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/276706/jewish/Omer-35.htm

Offline Tamar

 • Nestor
 • *****
 • Příspěvků: 688
 • skype: mar.se22
Re:Počítání Omeru
« Odpověď #32 kdy: 13. Května 2012, 00:21:33 »
 šestý týden - Jesod

 
Vztah je dokonalé emocionální spojení.
Zatímco prvních pět vlastností (láska, sebekázeň, soucit, vytrvalost a pokora) jsou interaktivní, ale ukazují na dualitu, důraz je kladen na individuální pocity, ne nutně na vzájemnost; vztah je úplným spojením obou.
 
Bez citové vazby nemůže žádný vztah vzniknout. Vztah znamená spojení, a to nejen cit k někomu ale pocit připoutání k němu. Není to jen důkaz závazku, ale celková oddanost. To vytvoří kanál mezi dárcem a příjemcem. Vztahy jsou základem života. Emocionální páteř lidské psychiky. Každý člověk potřebuje vztahy, aby mohl prosperovat a růst. Vztahy mezi matkou a dítětem, mezi mužem a ženou, mezi bratry a sestrami, mezi blízkými přáteli. Vztah je ujištění, dává člověku pocit sounáležitosti,  "Záleží na mě", "Jsem významný a důležitý". Vytvářejí důvěru - důvěru v sebe sama a důvěru k ostatním. Bez vztahu a péče o sebe se nemůžeme seberealizovat a být sebou samým.
 
Vztah spojuje všech pět  předchozích vlastností do konstruktivní vazby, a dává jim smysl "základu". Zatímco všechny ostatní lidské pocity jsou jednotlivé emoce, oddělené části růstu,  schopnost vztahu je spojuje a integruje do jednoho svazku, který vytváří základ, na kterém stojí pevně stavba lidských emocí. Takže Jesod doplňuje spektrum prvních šesti vlastností.
 
první den v šestém týdnu: Chesed v Jesod
36. den Omeru
היום ששה ושלשים יום שהם חמשה שבועות ויום אחד לעומר
Dnes je třicet šest dní, což je pět týdnů a jeden den Omeru

Láska je srdcem vztahu. Nemůžete mít nějaký vztah bez lásky. Láska vytváří spolehlivou základnu, která umožňuje vztahu vyrůst. Pokud máte vztahový problém, zamyslete se nad tím, jak moc máte toho druhého rádi.

 
Zkouším vytvořit vztah pouto bez pečujícího a milujícího přístupu? Je můj vztah vyjádřený láskyplným způsobem?

 
Dejte najevo vztah mezi vámi a vaším dítětem nebo přítelem pomocí láskyplného gesta.

 
podle rabbi Simona Jacobsona:
https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/276707/jewish/Omer-36.htm
« Poslední změna: 13. Května 2012, 00:28:20 od Marcela »

Offline Tamar

 • Nestor
 • *****
 • Příspěvků: 688
 • skype: mar.se22
Re:Počítání Omeru
« Odpověď #33 kdy: 13. Května 2012, 23:29:07 »
 
Druhý den v šestém týdnu: Gvura v Jesod
37. den Omeruהיום שבעה ושלשים יום שהם חמשה שבועות ושני ימים לעומר
Dnes je třicet sedm dní, což je pět týdnů a dva dny Omeru


 
Povšiměte si  svých vztahů z hlediska sebekontroly. Vztah je dobré rozvíjet rozvážně s plným vědomím jak a s kým se chcete spojit.
I nejzdravější a nejbližší vztah potřebuje "oddechový čas", respekt pro individuální prostor toho druhého.
Jsem příliš závislý na svých citech? Nebo je můj partner je příliš závislý na mě?
Vrhám se bezhlavě do vztahů, abych unikl depresi?
Umím vyhledávat vztahy se zdravými, pozitivními lidmi?

 
Zkontrolujte sebekázeň vašich vztahů, abyste viděli, zda není potřebná  změna.

 
podle rabbi Simona Jacobsona:
https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/276708/jewish/Omer-37.htm

Offline Tamar

 • Nestor
 • *****
 • Příspěvků: 688
 • skype: mar.se22
Re:Počítání Omeru
« Odpověď #34 kdy: 14. Května 2012, 22:32:48 »
 
Třetí den v šestém týdnu: Tiferet v Jesod
38. den Omeru

היום שמונה ושלשים יום שהם חמשה שבועות ושלשה ימים לעומר
Dnes je třicet osm dní, což je pět týdnů a tři dny Omeru


 
Vztahy musí být nejen milující, ale i soucitné, bolest svého přítele budete cítit s ním a budete chápat jeho trápení.

 
Je můj vztah podmíněný? Mám tendenci odejít a cítit se nesvůj když někdo, kdo je mi blízký, cítí bolest?

 
Lidem, které máte rádi nabídněte pomoc a podporu, když se s něčím trápí.

 

 
podle rabbi Simona Jacobsona:
https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/276709/jewish/Omer-38.htm

Offline Tamar

 • Nestor
 • *****
 • Příspěvků: 688
 • skype: mar.se22
Re:Počítání Omeru
« Odpověď #35 kdy: 16. Května 2012, 00:06:10 »
 
Čtvrtý den v šestém týdnu: Necach v Jesod
 39. den Omeru


היום תשעה ושלשים יום שהם חמשה שבועות וארבעה ימים לעומר
Dnes je třicet devět dní, což je pět týdnů a čtyři dny Omeru

 
Základem vztahu je jeho vytrvalost; jeho schopnost odolávat problémům  a komplikacím.
Bez vytrvalosti neexistuje žádná šance vybudovat skutečný vztah.
 Jsem naprosto oddaný svému partnerovi?
Co všechno vydržím a jak jsem připraven usilovat o udržení tohoto pouta? Je si můj partner vědom této oddanosti?
 
Dejte najevo, jak silná je vaše vytrvalost v řešení problémů, které ničí váš vztah.


podle rabbi Simona Jacobsona:
 https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/276710/jewish/Omer-39.htm

Offline Tamar

 • Nestor
 • *****
 • Příspěvků: 688
 • skype: mar.se22
Re:Počítání Omeru
« Odpověď #36 kdy: 17. Května 2012, 00:30:46 »
 
Pátý  den v šestém týdnu: Hod v Jesod
 40. den Omeru
היום ארבעים יום שהם חמשה שבועות וחמשה ימים לעומר
Dnes je čtyřicet dní, což je pět týdnů a pět dní  Omeru

 
Pokora je důležitá vlastnost pro zdravý vztah. Arogance lidi rozděluje. Přílišné zaujetí  vlastními touhami a potřebami vás odděluje od ostatních.
 
Pokora umožňuje ocenit druhého člověka a vytvořit si k němu pouto. Vztah  je rozšíření vašich vlastních potřeb, je to jen pevnější spojení se sebou samým. Zdravý vztah je spojení dvou individuálních bytostí, které se obracejí k vyššímu smyslu, než je jenom uspokojení svých vlastních potřeb.
 
Skutečná  pokora vychází z rozpoznání a uznání Hospodina ve vašem životě.
Jsem si vědom třetího partnera - Stvořitele - ve vztahu? Jsem si vědom, že toto partnerství mi dává schopnost spojit se s druhými i přes rozdíly v našich osobnostech?
 
Když se modlíte, uznejte a oceňte zejména pomoc Stvořitele při vytváření vašich vztahů s lidmi.
 
 
podle rabbi Simona Jacobsona:
 https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/276711/jewish/Omer-40.htm

Offline Tamar

 • Nestor
 • *****
 • Příspěvků: 688
 • skype: mar.se22
Re:Počítání Omeru
« Odpověď #37 kdy: 17. Května 2012, 23:39:28 »
 
Šestý  den v šestém týdnu: Jesod v Jesod
 41. den Omeru

היום אחד וארבעים יום שהם חמשה שבועות וששה ימים לעומר
Dnes je čtyřicet jedna dní, což je pět týdnů a šest dní  Omeru

 
Prohlédněte si problematiku vztahů podrobně. Jejich tvar, formu, způsoby vyjadřování. Každý člověk potřebuje a má schopnost navazovat vztahy k druhým lidem, k intenzivním zážitkům a k užitečným zkušenostem.
Mám ve vztazích problémy? Je to obtížné ve všech oblastech, anebo jen v některých?
Snadno se upnu na svou práci, ale nejde mi navázat vztahy s lidmi? Anebo naopak?
Mám problémy s nějakou zvláštní událostí v mém životě?
Zvažte důvody, proč nechcete nějaký vztah. Je to proto, že jsem příliš kritický a nacházím chyby ve všem, abych zdůvodnil proč ho nechci? Lpím příliš na svých zvycích?
Nebo se obávám kvůli své zranitelnosti? Už jsem se v nějakém vztahu zranil? Někdo zneužil moji důvěřivost?
Je můj strach ze vztahů způsoben nedostatečnými vztahy v mém dětství?
 
Rozvíjejte své schopnosti navázat vztah i když máte pádné důvody k nedůvěře - je nutné si uvědomit, že Bůh vám dal Svoji duši, která je pečující a milující a vy se musíte naučit rozpoznat vnitřní hlas, který vám dovolí sdílet duši a srdce druhého člověka.
Pak se můžete pomalu upustit od přísné obrany, když poznáte někoho, komu můžete opravdu důvěřovat.
 
Aby se vztah mohl uskutečnit, musí zahrnovat dalších šest aspektů vztahu. Úspěšný vztah musí také zahrnovat skutečně realizované konstruktivní činy. A jeden důležitý fakt: Vztah vytváří vztahy.
Vztah navázaný v jedné oblasti vám pomůže překlenout problémy v těch druhých..
Když začínáte nový vztah s někým milovaným, sdílejte společný čas pravidelně, nejlépe každý den, nějakou konstruktivní činností.
 
podle rabbi Simona Jacobsona:
 https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/276712/jewish/Omer-41.htm

Offline Tamar

 • Nestor
 • *****
 • Příspěvků: 688
 • skype: mar.se22
Re:Počítání Omeru
« Odpověď #38 kdy: 18. Května 2012, 18:58:29 »
 
Sedmý den v šestém týdnu: Malchut v Jesod
42. den Omeru


היום שנים וארבעים יום שהם ששה שבועות לעומר
Dnes je čtyřicet dva dní, což je  šest týdnů  Omeru


 
Vztah musí podpořit sebevědomí člověka. Měl by podporovat a posilovat důstojnost obou partnerů.
Brání mi vztah v osobním rozvoji? Chová se ke mně partner tak, že deptá a ponižuje moji osobnost?

 
Uvědomte si a pochvalte silné stránky a pozitivní vlastnosti vašeho partnera.

 

 
podle rabbi Simona Jacobsona:
https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/276713/jewish/Omer-42.htm

Offline Tamar

 • Nestor
 • *****
 • Příspěvků: 688
 • skype: mar.se22
Re:Počítání Omeru
« Odpověď #39 kdy: 20. Května 2012, 00:59:33 »
 Sedmý týden - Malchut

Suverenita - poslední ze sedmi atributů - je jiná než předchozích šest. Je to spíše stav duše než činnost.
Malchut ukazuje a realizuje charakter a majestát lidského ducha. To, co nás dělá lidmi je velmi jemné. Když jsou láska, sebekontrola, soucit, vytrvalost a pokora v duši správně propojeny  – je výsledkem Malchut. Vztah nás vyživuje a umožňuje rozvoj a rozkvět naší sebedůvěry.

 
Malchut je pocit sounáležitosti. Vědomí, že jsme důležití a že můžeme něco změnit. Že dokážeme být schopnými vůdci sami sobě. To nám dává nezávislost a sebevědomí.
Pocit jistoty a autority.

 
Když matka láskyplně kolébá své dítě v náručí a jejich oči se setkají, dítě dostává zprávu, že je chtěné a potřebné v tomto světě. „Mám bezpečné místo, kde budu vždy milován. Není čeho se  bát. Cítím se v srdci jako král.“
To je Malchut.
 

 
První den v sedmém týdnu: Chesed v Malchut
43. den Omeru

היום שלשה וארבעים יום שהם ששה שבועות ויום אחד לעומר
Dnes je čtyřicet tři dní, což je  šest týdnů  a jeden den Omeru

Zdravá sebedůvěra je vždy laskavá a milující. Skutečný vůdce musí být vždy vřelý a ohleduplný. Činí mě moje sebedůvěra více milujícím? Uplatňuji svou autoritu a vůdčí postavení pečujícím způsobem? 
Nezneužívám své pravomoce vůči ostatním? 

 
Buďte laskaví k těm, kdo jsou vám podřízení anebo na vás závislí.

 

 
podle rabbi Simona Jacobsona:
https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/276714/jewish/Omer-43.htm

Offline Tamar

 • Nestor
 • *****
 • Příspěvků: 688
 • skype: mar.se22
Re:Počítání Omeru
« Odpověď #40 kdy: 20. Května 2012, 22:39:58 »
 
Druhý  den v sedmém týdnu: Gvura v Malchut
 44. den Omeru
היום ארבעה וארבעים יום שהם ששה שבועות ושני ימים לעומר
Dnes je čtyřicet čtyři dní, což je šest týdnů a dva dny  Omeru

 
Prozkoumejte sebekázeň ve vztahu ke své schopnosti vést ostatní.
I když je suverenita milující, musí být v rovnováze se sebekontrolou.
Efektivní vedení je postaveno na autoritě a sebekázni.
 
To je další důležitý prvek: schopnost vymezit hranice svojí autority a svých pravomocí.
Dokážu rozpoznat když nemám autoritu?
Stává se mi, že se chovám diktátorsky v situaci, kdy mi to nepřísluší a kdy si autoritativním jednáním chci jen upevnit svoje sebevědomí ?
Jsem si vědom svých limitů i svých silných stránek?
Respektuji autoritu druhých?
 
Také důstojnost potřebuje sebekázeň. Člověk, aby se mohl cítit důstojně, potřebuje mít určitý stupeň rezervovanosti.
 
Před tím, než zaujmete v nějaké situaci vůdčí postoj, zastavte se a zvažte, zda máte právo a schopnost být v této situaci přirozenou autoritou.
 
 


podle rabbi Simona Jacobsona:
 https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/276715/jewish/Omer-44.htm

Offline Tamar

 • Nestor
 • *****
 • Příspěvků: 688
 • skype: mar.se22
Re:Počítání Omeru
« Odpověď #41 kdy: 22. Května 2012, 00:56:40 »
 
Třetí  den v sedmém týdnu: Tiferet v Malchut
 45. den Omeru

היום חמשה וארבעים יום שהם ששה שבועות ושלשה ימים לעומ
Dnes je čtyřicet pět dní, což je šest týdnů a tři dny  Omeru

 
 
Prohlédněte si soucit spolu se sebedůvěrou, suverenitou. Dobrý vůdce je soucitný.
Je moje schopnost soucítit v konfliktu s mojí potřebou být autoritativní? Uvědomuji si, že soucit je nedílnou součástí důstojnosti?
 
Tiferet - Harmonie - je rozhodující pro úspěšné vedení. Je moje jednání a myšlení uspořádané?
Jsem organizátor akcí s hladkým průběhem? Dávám svým podřízeným jasné a přesné pokyny? Umím účinně  delegovat pravomoce? Pracuje moje organizace jako tým? Radíme se často jak koordinovat naše cíle a úsilí?
 
Zkontrolujte oblast, za kterou jste zodpovědný a prozkoumejte, jestli je možné vypilovat a posílit její efektivitu zredukováním zbytečností a sjednocením energie.
 
 
podle rabbi Simona Jacobsona:
 https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/276716/jewish/Omer-45.htm

Offline Tamar

 • Nestor
 • *****
 • Příspěvků: 688
 • skype: mar.se22
Re:Počítání Omeru
« Odpověď #42 kdy: 22. Května 2012, 22:09:13 »
 
Čtvrtý  den v sedmém týdnu: Necach v Malchut
 46. den Omeru

היום ששה וארבעים יום שהם ששה שבועות וארבעה ימים לעומר
Dnes je čtyřicet šest dní, což je šest týdnů a čtyři dny  Omeru


Důstojnost člověka a jeho schopnost konstruktivního řízení je prověřována úrovní jeho vytrvalosti. Vůle a odhodlání odrážejí sílu a majestát lidského ducha. Sílu sebedůvěry.
 
Jak pevně jsem odhodlaný dosáhnout svých cílů? Jak silné je moje odhodlání bojovat za jejich dosažení? Jak moc jsem si jistý sám sebou? Je nedostatek mé vytrvalosti důsledkem nízkého sebevědomí?
Zakrývám své nejistoty tím, že nacházím další výmluvy pro svou malou vytrvalost?

Udělejte něco, o čem už dávno uvažujete, ale dosud jste se k tomu nedokázali odhodlat.
Vrhněte se na to a udělejte to!
 
podle rabbi Simona Jacobsona:
 https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/276717/jewish/Omer-46.htm

Offline Tamar

 • Nestor
 • *****
 • Příspěvků: 688
 • skype: mar.se22
Re:Počítání Omeru
« Odpověď #43 kdy: 24. Května 2012, 00:12:47 »
 
Pátý  den v sedmém týdnu: Hod v Malchut
 47. den Omeru

היום שבעה וארבעים יום שהם ששה שבועות וחמשה ימים לעומר
Dnes je čtyřicet sedm dní, což je šest týdnů a  pět dnů  Omeru

Sebedůvěra je dar Stvořitele každému člověku zvlášť. Hod v Malchut je pokorné zhodnocení tohoto výjimečného daru. Přispívají moje sebevědomí a nezávislost k prohloubení a zvýšení mé skromnosti a pokory?
Nebo jsem nafoukaný a panovačný?
Dokážu ocenit jedinečné a výjimečné vlastnosti, jimiž jsem byl obdarován?
 
Uznejte  a poděkujte Stvořiteli za to, že vás stvořil. Vás, vaši důstojnost i sebevědomí.
 

podle rabbi Simona Jacobsona:
 https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/276729/jewish/Omer-47.htm

Offline Tamar

 • Nestor
 • *****
 • Příspěvků: 688
 • skype: mar.se22
Re:Počítání Omeru
« Odpověď #44 kdy: 24. Května 2012, 23:55:12 »
 
Šestý  den v sedmém týdnu: Jesod v Malchut
 48. den Omeru
היום שמונה וארבעים יום שהם ששה שבועות וששה ימים לעומר
Dnes je čtyřicet osm dní, což je šest týdnů a  šest dnů  Omeru

 
Prohlédněte si vztah aspektem sebedůvěry. Zdravá nezávislost by neměla bránit vztahům s jinými lidmi. Naopak: sebevědomí umožní respektovat nezávislost druhého a důvěřovat mu a posílí pouto mezi námi.  A toto pouto podpoří vaši sebedůvěru, spíše než by ji oslabilo.
 
Brání mi moje sebedůvěra v navazování vztahů? Může být příčinou  nejistota uložená hlouběji v podvědomí? Uvědomuji si, že strach ze vztahu ukazuje na nedostatek víry v moji nezávislost? Dokážu mluvit s lidmi o strachu, který mohu ve vztahu cítit a který bude omezovat moje hranice?
 
Posilujte svoji sebedůvěru intenzivnějšími vztahy s vašimi blízkými.
 
 
podle rabbi Simona Jacobsona:
 https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/276718/jewish/Omer-48.htm

Offline Tamar

 • Nestor
 • *****
 • Příspěvků: 688
 • skype: mar.se22
Re:Počítání Omeru
« Odpověď #45 kdy: 25. Května 2012, 14:10:02 »
 
Sedmý den v sedmém týdnu: Malchut v Malchut
49. den Omeru 
היום תשעה וארבעים יום שהם שבעה שבועות לעומר
Dnes je čtyřicet devět dní, což je sedm týdnů Omeru

 
Prozkoumejte podrobně svoji sebedůvěru. Vyplývá z hluboké vnitřní
víry v sebe sama?
Nebo je to jen maska pro schování vnitřní nejistoty?
Není moje suverenita přehnaná?
Jsem si vědom své jedinečnosti? Svého osobního přínosu?

 
Udělejte si chvilku a soustřeďte se na sebe, na své vnitřní já, ne na svoje výkony a na to, jak se jevíte  ostatním.. 
.. a zůstaňte v klidu a v míru sami se sebou.. s vědomím, že Bůh vytvořil velmi zvláštního a jedinečného člověka - vás.

 
Závěr

 
Uzavřením tohoto čtyřicetidevítidenního cyklu se dostáváme k padesátému dni - Matan Tora, kdy jsme plně dosáhli vnitřní obnovy prozkoumáním a podporou každého ze všech  čtyřiceti devíti atributů.

 
Jaký je význam padesátého dne Matan Tora?
Poté, co jsme dosáhli všeho, čeho můžeme dosáhnout  naší vlastní iniciativou, dostáváme dar (v hebrejštině matana), na který naše vlastní omezené schopnosti nestačí.
Dostáváme možnost skutečně dosáhnout a dotknout se božskosti,  ne proto, abychom kultivovali  jenom lidské bytosti, očištěné od našich osobních vlastností, ale Bohem stvořené lidské bytosti, které jsou schopny vyjadřovat se nad rámec svých vymezených lidských emocí, a ve skutečnosti vyjadřují to, co je nevyjádřitelné a nedefinovatelné lidskými slovy,  ty nejintimnější emoce, které přesahují všech čtyřicet devět definovaných atributů.

 

 
podle rabbi Simona Jacobsona:
https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/276719/jewish/Omer-49.htm

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14