Všeobecná kategorie > Historie Izraele

Založení státu?

<< < (2/4) > >>

talarich:
OK, zkusím v kostce nahradit ty stovky stran právnické literatury. Vím, že mě bude spousta lidí tahat za slovíčka, ale třeba se někdo trochu povznese nad detaily bude schopen pochopit smysl :-)


1) OSN nemá právní moc určovat státy
To znamená, že OSN nemůže jednostranně rozhodnout s právní závazností, že třeba Severní Morava se stane romským státem. Jediné, co může v tomto ohledu OSN dělat, že posvětí domluvu právních subjektů - v tomto případě českého státu a romských zástupců. Takže pokud bychom my a romové s tím nesouhlasili, tak OSN může vyhlašovat co chce a nic z toho nemá právní váhu.
Právní základ státu Izrael neleží v rozhodnutí OSN z roku 1947, ale na konferenci v San Remo v roce 1920 (a krapet dřív v Balfourově deklaraci). Závěry konference v San Remo byly schváleny Ligou Národů a později i OSN jako nástupnickou organizací. A je důležité zmínit, že konference v San Remo rozhodla, že stát Izrael bude OBNOVEN a nikoliv ZALOŽEN. Protože bylo známé, že Izrael na tomto území existoval, byl vyhnán a nyní se vrací zpět. Zároveň bylo právně stvrzeno, že Izrael nebude vyhánět arabské obyvatelstvo. Britové byli pověřeni mandátem, aby se postarali, že se tak stane. Jenže britové zradili pravdu a svévolně rozhodli, že velkou část onoho území (cca 3/4) dají do rukou arabům, konkrétně jednomu šéfovi jednoho kmene, aby se arabové z Izraele zde mohli shromáždit a toto mít jako svůj stát VEDLE Izraele. Tento stát se dnes jmenuje Jordánsko. Tedy Jordánsko bylo původně rozhodnuto, že bude patřit Izraeli, ale britové to svévolně dali arabům s tím, že zbytek území bude patřit židům.
V roce 1947 se to OSN stále nezdálo a chtěli, aby i zbytek území byl rozdělen na arabskou a židovskou část. Izraelci opět ustoupili a souhlasili s tím, že se opět ukrojí kus jejich území.  Právní problém je, že arabové s tímto nesouhlasili, protože by to znamenalo, že by fakticky uznali vedle ležící stát Izrael, což je z hlediska jejich muslimské víry není možné a dokazuje, že Alláh není všemohoucí. Proto toto rozhodnutí OSN je PRÁVNĚ neplatné a platí původní rozhodnutí z roku 1920. Proto Judsko a Samaří (stejně jako východní Jeruzalém) nejsou okupovaná území, ale regulérně patří Izraeli.
Navíc je nutné si uvědomit, že nikdy neexistoval nikdo jako palestinský národ nebo snad palestinský stát. Území Izraele bylo v historii okupováno kde kým a nikdy zde nebyla žádná pořádná vláda, národ nebo království. Patřilo to chvilku římanům, peršanům, byzantské říši, egyptu, křižákům a osmanské říši. Nikdo z nich tu nechtěl fakticky žít - jenom to zkrátka dobil a víc se o to nestaral.
Izrael tedy nikoho odnikud nevyhazoval a nikomu nic nezabíral.
V roce 1948 Izrael nechtěl už na nic dalšího čekat a vyhlásil stát Izrael, který byl v zápětí napaden araby z okolních zemí. Tito arabové řekli arabům žijícím na území Izraele, aby se na chvíli odklidili stranou, že smetou Izrael do moře (vyhlásili genocidu), a pak se budou moci vrátit zpátky.
K překvapení všech Izrael tuto válku vyhrál. A ty "uprchlíky" vyhnané samotnými araby nechtěl žádný arabský stát přijmout. Ani Egypt a ani Jordánsko. Přitom zároveň bylo z okolních arabských zemí vyhnáno cca 850 tisíc židů. Tolik k otázce "uprchlíků".


Takzvaný palestinský národ vznikl až v šedesátých letech jako nástroj k mezinárodnímu tlaku a vytváření falešné představy, že tu snad je někdo, kdo má nárok na Izrael a jeho území. Například Organizace na Osvobození Palestiny vznikla v roce 1964 a já bych rád věděl, od koho chtěla údajné svoje území osvobozovat, když Izrael byl ještě v době před šestidenní válkou, takže na relativně malém území, o které se dnes nikdo nehádá, že opravdu patří Izraeli. Diskutuje se nad Judskem, Samařím, Golanama a Pásmem Gaza. Ale dle výše napsaného je snad veškerá diskuze zbytečná.


Omlouvám se za všechny historické zkratky, snad to poslouží pravdě :-)
Víc v kostce to neumím :-)

cogavec:
Navážu na předcházející příspěvek.Nejdřív k citaci:z hlediska jejich muslimské víry není možné (aby uznali stát Izrael). Korán si mnohdy protiřečí,ale ze svaté knihy muslimů je zde citace,která není v rozporu s možnosti existence státu Izrael,tedy podle jejich knihy:


Súra 5.Prostřený stůl 23-24 (podle alternativního číslování 20-21): A hle,pravil Mojžíš lidu svému:"Lide můj,pomněte dobrodiní Božího vůči vám,když mezi vámi učinil proroky a vás učinil vládci a dal vám to,co nedal nikomu z lidstva veškerého.


Lidé můj!Vstupte do svaté země !!!,kterou vám Bůh zaslíbil !!!,a neobracejte kroky své !!!,abyste se neobrátili v ty,kdož utrpí ztrátu !!!!!!!

V Koránu je výzva,příkaz !!!,aby Izraelité vstoupili do svaté země,a nemají obracet své kroky nazpět,aby neutrpěli ztrátu.Na jednom videu jsem viděl jistého islámského duchovního,který se snažil argumentovat,že současní Židé nejsou ti praví etničtí Židé,že nejsou semitského původu,takže se jich to nemůže týkat,nějaký návrat.Že jsou to jen náboženští židé,ne etničtí,že jsou to Chazaři.Typická demagogie.Nepřítelem Izraele je DEMAGOG  :)  .


Je pravdou,že chtěli zahnat Židy do moře,alespoň podle jejich hlášek,(jestli se neinspirovali faraonem,co nechával topit chlapce v Nilu).


Co se týče Palestiny,tento název se poprvé objevuje u Hérodota.Oficiálně je užíván od roku 135.Pohanský císař Hadrián přejmenoval území Izraele po porážce Bar Kochbova povstání po úhlavním nepříteli Izraelitů,po Pelištejcích.V latině se nazývali Philistaei,a jejich země se nazývala Palaestina.


Pelištejci,nesemitský kmen,patřili do tzv. mořských národů.Tento národ zanikl,nechal se helenizovat.Od roku 135 jsou Palestinci obyvatelé Palestiny,bez ohledu na jejich národnostní původ.Na území žili příslušníci různých národů.


Člen OOP Zahír Músejn v rozhovoru pro nizozemský deník Trouw 1977:Žádný palestinský národ neexistuje.Vytvoření palestinského státu je pouze prostředkem pokračováním našeho boje proti státu Izrael za naši arabskou jednotu.Ve skutečnosti dnes žádný rozdíl mezi Jordánci,Syřany a Libanonci není.O palestinském lidu mluvíme dnes pouze z politických a taktických důvodů,protože národní zájmy Arabů vyžadují,abychom jako účinný prostředek boje proti sionismu vyzvedli existenci zvláštního palestinského národa.

Jordánsko jako suverenní stát s definovanými hranicemi nemůže uplatňovat nároky na Haifu a Jaffu.Jako Palestinec si však mohu nepochybně nárokovat Haifu,Jaffu,Beer-ševu i Jeruzalém.Jakmile jednou prosadíme naše právo na celou Palestinu,nebudeme váhat ani minutu a spojíme ji s Jordánskem.

Myslím,že dnes už by se někteří z nich ani moc spojovat nechtěli,mohli přijít o "dobrá místa."   :)

talarich:
Nu, postoj Mohameda k židům se vyvíjel, respektive pokud mu pomáhali, tak je v koránu chválil, když mu nepomáhali, tak je v koránu haněl :-) Takže argumentovat koránem ve vztahu k židům se nedá vytržením z kontextu a hlavně dobového zařazení. Což se nemá dělat ani v Tenachu - jinak bychom si mohli stěžovat, že je Tenach hrozně tvrdý, když nám přikazuje, abychom dítek babylonských házeli proti zdi.


Já ale měl na mysli jinou věc.
Dle muslimské víry je svět rozdělen na dva domy - Dům Alláhův a Dům Války. Dům Alláhův je takový, kde už platí islámské zákony a právo, a území patří tedy Alláhovi. Dům Války je takové, kde tomu tak ještě není, a bojuje se o to, aby tomu tak bylo.
Dům Alláhův patří Alláhovi a tedy se NIKDY nesmí stát znovu Domem Války, protože by to dokázalo Alláhovu nevšemohoucnost, protože si nedokázal udržet území, které už jednou bylo jeho. Konference v Chartúmu de facto následuje tuto myšlenku a prohlašuje ono slavné "3x ne" proti Izraeli, závazné pro všechny arabské země. Proto zkrátka Palestinským arabům nejde o vlastní stát, který už mohli několikrát mít, ale jde jim o neexistenci Izraele. Mimochodem všimněte si znaku Fattáhu. Je na něm celá země Izrael, takže veřejně prohlašují, co je jejich úmysl ohledně Izraele. Něco málo k tomu zde: https://palwatch.org/main.aspx?fi=157&doc_id=10962
Když Mahmúd Abbás v OSN odevzdával svoji "přihlášku mezi ostatní státy", tak na těch dokumentech byl stejný znak, tedy celá mapa Izraele. Ale to zjevně nikomu v OSN nevadilo. Možná to Abbás při předávání zakryl palcem, aby si toho pan Kimoono nevšiml  ;)

cogavec:
Co se týká výkladu Koránu,tak to není z moji hlavy.Korán jak známo si protiřečí,příkazy v Koránu považují muslimové za závazné.Takto nějak podobně argumentoval nějaký umírněný islámský učenec.Tato umírněná skupina vykladatelů je ve výrazné menšině.Podle většinového výkladu mají větší váhu verše pozdější,tedy ty agresivní,které přebíjí ty mírnější.Navíc jsou tu  agresivní hadísy.Muslimové mají příkaz válčit:Súra 9.Pokání 39:Jestliže nevytáhnete do boje,Bůh vás potrestá trestem bolestným,vystřídá vás národem jiným a nebudete Mu moci v ničem uškodit,neboť Bůh je věru mocný.


Súra 9.Pokání 33:On je ten,jenž vyslal posla Svého se správným vedením a náboženstvím pravdivým,aby zvítězilo nad všemi náboženstvími jinými,i když se to nelíbí modloslužebníkům.

Je jasné,že většina lidí na světě dobrovolně na islám nepřestoupí,tak muslimové musí podle veršů válčit.Nedovedu si představit,kdyby nějaký islámský stát měl vojenskou sílu USA,a chtěl tyto příkazy naplňovat,to by vedlo ke třetí světové válce.V Koránu je i příkaz mučit oponenty:Súra 8.Kořist 12:A hle,Pán tvůj vnukl andělům:"Jsem s vámi,podpořte tedy ty,kdož uvěřili!Já vrhnu do srdcí těch,kdož nevěří,hrůzu a vy bijte je po šíjích a bijte je po všech prstech!"

Súra 9.Pokání 5:Až uplynou posvátné měsíce,pak zabíjejte modloslužebníky,kdekoliv je najdete,zajímejte,obléhejte je a chystejte proti nim všemožné nástrahy!!!...

Proti nemuslimům je příkaz chystat všemožné nástrahy,léčky,do této kategorie patří i lhaní,dohody s nimi jsou mnohdy jen cáry papíru,jejichž text slouží k oklamání protihráče.


O tom rozdělení na dva domy vím,ale je vidět,že to nefunguje,že válčí mezi sebou navzájem.O Fatáhu,jeho jméno znamená "dobytí".V Konstituci této organizace bylo vytyčeno 5.cílů.(mezi naše cíle patří):Úplné osvobození Palestiny,a vymazání sionistické ekonomické,politické,vojenské a kulturní existence.


V pátém článku první kapitoly dokumentu měli:Osvobození Palestiny je národní povinnost,která musí být podporovaná arabským národem.


Nevím,v jakém stavu je jejich konstituce teď.  :)

talarich:
To rozdělení na dva domy právě že funguje. Ani Hamás a ani Fatáh nechce vlastní stát vedle Izraele, ale vždycky a jenom místo Izraele. Ba dokonce by jim nevadilo nemít vlastní stát žádný, hlavně když Izrael nebude tam, kde je teď.


Katolická církev se taky neshodne v mnohém s různýma protestantskýma církvema, ale přesto nacházejí vzácnou shodu ve vztahu k židům a státu Izrael (b-hužel, neboli B-hu k žalu a pláči). Tak stejné je to i s Fatáhem a Hamásem. Mezi sebou se hádají, ale oba dva moc dobře ví, že ani pro jednoho z nich není přijatelná existence židů a židovského státu v regionu.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Navštívit plnou verzi