Judaismus > Obecná náboženská debata

Armagedon

(1/1)

santos:
Čo je to... Armagedon?
Veríte na ARMAGEDON?
To má ešte len byť, Bitka kolosálnych rozmerov pri Jeruzaleme. je to napísané v prorockých knihách.
 Úryvok: " Zhromaždil ich na miesto po hebrejsky nazývané Harmagedon. Aj siedmy [anjel] vylial svoju čašu na vzduch, a vyšiel z chrámu od trónu mohutný hlas: Stalo sa! Nato nastali blesky, zvuky, hromy a veľké zemetrasenie, aké nebolo odvtedy, čo je človek na zemi; také veľké bolo zemetrasenie. A veľké mesto sa rozpadlo na tri čiastky a mestá národov padli. Boh sa rozpomenul na veľký Babylon, aby mu dal kalich vína svojho rozhorčeného hnevu. Všetky ostrovy zmizli a vrchov viac nebolo. Veľký ľadovec ako závažie padal z neba na ľudí a rúhali sa Bohu pre pliagu ľadovca, lebo veľmi veľká bola jeho pliaga." (Zjavenie 16:16-21) Linky: Zjavenie Jána, 16. kapitola - Biblia.sk
 Biblický výklad: Armagedon je podľa Biblie miesto záverečnej veľkej bitvy medzi božími vojskami a kráľmi zeme. Na tomto mieste sa zhromaždia obrovské vojská, samotná bitva sa potom odohrá pri Jeruzaleme. Po všetkom príde koniec sveta. Linky: Bible Prophecy - Armageddon
Armageddon - Wikipedia
 Megiddo: Slovo armagedon je odvodené od hebrejského "Har Megiddo", čo v preklade znamená "hora Megiddo". Megiddo bolo staroveké mesto na hraniciach Samárie a Galileje v dnešnom severnom Izraeli. Samotné slovo "megiddo" znamená voľne preložené "miesto zhromaždenia".
Megiddo sa nachádzalo na južnej strane planiny Esdraelon (dnes Jezreel) priamo v ceste cez Karmelské pohorie. Šlo o významnú strategickú pozíciu. Kto ovládal Megiddo, ovládal cesty medzi Egyptom a Mezopotámiou.
Osídlenie Megidda sa datuje do rokov 7000 - 500 pr. n. l. Pod kontrolu Izraelitov prišlo mesto až za kráľa Dávida (okolo 1000 pr. n. l.), jeho syn Šalamún neskôr mesto vystaval a urobil administratívnym centrom kráľovstva. Mesto bolo opakovane dobývané a vystavované (asi 25 krát) a odohralo sa pri ňom množstvo významných bitiev.
Najvýznamnejšie ("predarmagedonské") bitvy:
1469 pr. n. l. - prvá vierohodne doložená veľká bitva v histórii; egyptský faraón Thutmoses III ovládol Kanaán
609 pr. n. l. - Egypt pod vedením Necha II zvíťazil nad Židovským kráľovstvom, židovský kráľ Joziáš bol zabitý
1918 n.l. - britské vojská pod vedením generála Edmunda Allenbyho v rámci 1. svetovej vojny porazili Turkov a Palestína prešla pod britskú kontrolu Linky: Armageddon - The Daily Bible Study
Megiddo: City of the Bible
 Umenie: Slovo "armagedon" si už dlho ľudia spájajú skôr s udalosťou než s miestom. Armagedon s významom, ako ho poznáme dnes, bol poprvýkrát použitý pochopiteľne v Biblii, konkrétne Zjavenie Jána (Apokalypsa) 16:16. Mesto Megiddo však bolo mnohokrát spomínané už v Starom Zákone. Tematika armagedonu v poslednej dobe ožila aj vďaka príchodu 3. tisícročia. Dokladom môže byť séria kníh Armageddon dvojice autorov Tim Lahaye a Jerry B. Jenkins, ktorá je už roky bestsellerom v USA a v roku 2001 sa 9. diel stal dokonca najpredávanejším románom.
Symbolika armagedonu zaznamenala rozmach aj v kinematografii, napr. Armageddon (1998) alebo Megiddo: The Omega Code 2 (2001). Linky: Nejvyšší příčky žebříčku - 100+1 ZZ

cogavec:
Tady je jedno apokalyptické proroctví,mohl bych přidat další v souvislostí s vyhrocenou situací mezi Ruskem a USA.Stalo se mi to v srpnu roku 1991,nikdy předtím jsem neměl o Rusku sen,tehdy ještě existoval Sovětský svaz.Sen měl tři části:


Procházel jsem nádhernou ruskou krajinou,byly tam zelené louky,viděl jsem tam lesíky z bílých bříz,(první část)


Přišel jsem k prosté chaloupce se slaměnou střechou,před chaloupkou stálo 7 ruských starců s dlouhými vousy vedle sebe v prostém bílém oděvu,kteří se na mně dívali.Náhle se všech sedm starců přede mnou uklonilo.


Šel jsem dále,a přišel k řece,přes kterou vedla úzká lávka.Díval jsem se na protější břeh a zahlédl jsem z veliké dálky přicházet dalších 7 starců stejně oblečených.Tito ovšem byli rozzuřeni,nebyli vedle sebe,šli jeden za druhým a blížili se ke mě.První vstoupil na lávku,ušel několik kroků,když tu náhle po starcově levém boku vyletěl z řeky had,který se zakousl starci do krku až krev stříkala.Zbývajících šest starců se zastavilo a dívali na mě vyčítavě. (druhá část)


Pak se sen změnil,a spatřil jsem tmavovlasého muže,který v ruce držel krátký zlatý dvojzubec s ostrými hroty,který bojoval se strašným zeleným sedmihlavým drakem,kterému zasazoval jednu ránu za druhou,z kterých valila krev.Nakonec draka zabil. (třetí část)


Hned jsem se probudil,bylo brzo ráno 19.srpna 1991,pustil jsem rádio,a hlásili,že v SSSR probíhá puč proti Gorbačovovi.


Po potlačení puče vzniklo současné Rusko.To byl pro mne hodně záhadný sen,který jsem dlouho nechápal.V minulosti se mi stalo,když se pro mě blížilo nebezpečí,že jsem na něj byl upozorněn ve spánku,během několika vteřin jsem pochopil význam symbolů,honem jsem se probudil a zabránil dvěma pohromám,od kterých mě dělilo zhruba 5 minut času.


Nechápal jsem,jak bych mohl zaplést do nějaké ruské záležitosti,Rusy jsem nevyhledával.To stalo krátce po roce 2 000,je to soukromá záležitost,je obsažena v první části,bez správného výkladu je nepochopitelná,výkladem téhle části se nehodlám zabývat.


Z politického úhlu pohledu je zajímavější druhá polovina druhé části a část třetí.To že jde 7 rozzuřených starců z veliké dálky znamená,že událost je vzdálená v čase.Každý stařec představuje jeden rok,jeden krizový válečný rok.Had který zaútočil na starce a vykrvácel jej představuje,že krize vypukne po útoku na ruské cíle a poteče hodně ruské krve.To,že zabil jen jednoho starce,a za ním ještě bylo šest dalších znamená,že Rusko bude mít sílu odpovědět,či-li nepadne za jeden rok.


V třetí části jsem nechápal zlatý dvojzubec,a to hodně let.Informace obsažené ve snu překračovaly mé znalosti.Přišla ukrajinská krize a místní vlastenci nosili na tričkách trojzubce.Potom jsem zjistil,že Ukrajinci mají ve znaku trojzubec.Tak jsem se podíval do historie Rurikovské Rusi.Rurikovci měli ve znaku zlatý dvojzubec,někdy byl znázorněn i trojzubec,ale ne tak ostrý jako ve snu.


Potom pak třetí část znamená,že Rusko bude použito Vyšší mocí jako nástroj k vykrvácení Západu,to je totiž současný protivník Ruska.


Jestli je výklad správně,ukáže budoucnost,současné události mi tento sen připomněly.


Jako zajímavost mi vodní had připomíná písmeno Sámech,Samek,které také znamená hada,číselná hodnota písmene je 60,nebo démonického nilského hada Apepa.Po něm byla pojmenována planetka (Apophis,objevená 2004),která přiletí 13.dubna 2029 a pak se o sedm let později k Zemi vrátí.


 

cogavec:
Když jsem přemýšlel o onom snu v nedávných dnech,jak jsem viděl 7 rozzuřených starců blížících se k řece,přes kterou byla úzká lávka,kde letící had z řeky zakousl prvního starce,který vstoupil na ní,vzpomněl jsem si na incident ze 7.2.2018.Tehdy soukromá ruská armáda použila ruský most k útoku přes řeku Eufrat.Útok vedl do oblasti v Sýrii,kterou kontrolují Američané a kurdsko-arabské oddíly.


Most byl dlouhý 210 m,byl zničen vypuštěním vody z přehrady elektrárny At Tabka.Rusští žoldnéři podle některých zpráv utrpěli těžké ztráty na životech po americkém útoku.Američanům se tak prozatím podařilo zastavit postup provládních jednotek směrem přes Eufrat.


Takto vypadal most:[size=78%]httpss://cz.sputniknews.com/video/201709276044127-rusko-eufrat-syrie-most/[/size]


Tolik doplněk.

fanuel:
Shalom...
Proroctví mluví jasně do lidského konání... JUDEA A SAMAŘÍ NIKOMU NEPATŘI JEN.....JHVH..a synu člověka kterého vyvolil náš pán...ISRAELE....JHVH....Centrum odporu Stanek...

Navigace

[0] Index zpráv

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Navštívit plnou verzi