Všeobecná kategorie > Všeobecná diskuse

Pravidla pro diskusní fórum Eretz.cz

(1/1)

Vader:
verze 2.2

* Svojí registrací stvrzujete souhlas s "pravidly pro diskusní fórum Eretz.cz" (dále jen "Pravidla"). Registrací rovněž vyjadřujete souhlas, že budou Vaše texty uvolněny pod licencí Creative Commons. Česká verze k přečtení zde.
* Diskutující jsou povinni dodržovat platnou legislativu České republiky, a to i tehdy, pokud přispívají ze zahraničí, nebo jsou občany jiných zemí.
* Diskutující je povinen dodržovat pravidla slušnosti. Vulgární, urážlivé, hanlivé atp. příspěvky budou smazány.
* Jméno/přezdívka přispěvatele nesmí být urážlivé, hanobící, ofenzivní či evokující pohrdání, nenávist atp. Uživatelský účet nesplňující toto kritérium nebude aktivován, resp. bude deaktivován.
* Je zakázáno záměrně vyvolávat flame war, nebo jinak úmyslně vyvolávat konflikty. Úmyslné vyvolávání rozmíšek a flame wars bude mít za následek deaktivaci účtu.
* Výjimkou z pravidla o flame wars může být schválený vzájemný konsensuální "duel" v sekci Hyde Park. I ten však musí probíhat v rámci slušného chování. Administrátor a moderátoři mají právo kdykoli dle své úvahy takové vlákno uzamknout nebo smazat i bez předchozího varování.
* Zavazujete se nezveřejňovat či jinak uvolňovat jakékoliv osobní údaje o jiných členech fóra. Výjimku může ověřitelně povolit pouze uživatel, kterého se tyto údaje týkají. Stejným pravidlem se řídí i administrátor a moderátoři. Veškerá vaše data jsou důvěrná.
* Příspěvek nesmí obsahovat více než pět odkazů. V opačném případě bude smazán. Příspěvky s odkazy nelze řetězit. Maximální počet takových příspěvků je denně stanoven na tři; tzv. digest. Rekurzivně je pak nezbytné řídit se bodem 1) Pravidel a autorskými právy.
 8.1 Linkovat (vkládat odkazy) je při dodržení bodů 1 a 8 Pravidel možno zprávy, které
* se přímo týkají Izraele a Blízkého východu a jejichž zdroj není na Izrael, Blízký východ, judaismus atd zaměřen
* jejichž zdroje jsou nesnadno dohledatelné kvůli nesprávnému indexování ve vyhledávačích, a/nebo jsou cizojazyčné
* zdroj se nesmí stát pravidelným a/nebo převažujícím
* zdroj (nikoli zpráva) nesmí jít proti duchu prvotního (eo ipso stávajícího) zaměření žádné ze součástí projektu Eretz

* Multiúčty (tj. více účtů jednoho diskutujícího, resp. více diskutujících využívajících jeden účet) nejsou povoleny.
* Registrací a/nebo setrváním na fóru souhlasíte, že za porušení Pravidel může následovat některý z trestů, kterými jsou : výstraha, dočasné odepření přístupu na fórum (ban) a trvalé odepření přístupu na fórum (permban). Rovněž berete na vědomí, že kterýkoliv váš příspěvek porušující některý z bodů Pravidel může být bez upozornění smazán administrátorem nebo moderátory.
* Zavazujete se řídit pokyny administrátora a moderátorů, a to i tehdy, pokud nejsou výslovně uvedeny v Pravidlech. Pokyny administrátora ani moderátorů nesmí být a nebudou v rozporu s Pravidly.
* Co je porušením Pravidel určuje ve sporných případech administrátor a/nebo moderátoři. V případě nesouhlasu se smazáním komentáře nebo blokace účtu může přispěvatel kontaktovat administrátora formulářem na hlavní stránce.
* Pravidla mohou být pozměněna. Na změnu pravidel bude upozorněno na fóru.
Tato pravidla (v.2.2) nabývají účinnosti 2.10.2011 ve 23:59:59 středoevropského letního času.

Navigace

[0] Index zpráv

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Navštívit plnou verzi