Všeobecná kategorie > Politika v Zemi Izrael

Demonstrace kvůli ortodoxní dívčí škole

(1/3) > >>

chaje:
Nějak mi na hlavní stránce chybí zpráva o dnešní obrovské demonstraci v Izraeli, např. zde https://www.haaretz.com/news/national/100-000-haredi-demonstrators-protest-segregated-education-ruling-1.296746

Haaretz je tradičně poněkud pro-chiloni a proti charedim, ale pro základní informaci to stačí. Je jen potřeba zdůraznit, že to, co soud nazval "rasovou segregací" má zřejmě čistě náboženské důvody - rodiče nechtějí, aby jejich děti měly nábožensky vlažnější spolužáky. Údajně podle některých komentářů v té škole je 25% sefardů, dokonce sefardští rodiče jsou i ve skupině rodičů odsouzených do vězení.

Když se ozve Zoom a další a dozvíme se nějaké názory přímo z Izraele, budu ráda...

Můj názor je, že každá škola má právo si určit, jakého zaměření je a koho přijímá a koho ne - jinak budou všechny školy stejně šedé a k ničemu. Když se budu jako žid tlačit do muslimské nebo katolické školy, nebo jako věřící do sekulární, a nebudu přijata, tak přece to hned nepoženu k soudu jako diskriminaci.

gvodrazka:
Nejvyšší soud si při svém rozhodování měl být vědom, že rodiče školaček z Emmanuel ze svého přesvědčení nesleví. Bylo to nešťastné rozhodnutí. Skoro hraničící s omezováním náboženského přesvědčení. Sekulární soudy by neměly necitlivě vstupovat do sféry školství a výchovy haredim, alebrž by zde měly opatrně našlapovat.

Snímky ze zákroku policie proti haredim jsou skutečně odporné a je vidět, že policisté do toho vkládali víc než úřední iniciativu.

zoom:
Vážení, ono to neni vůbec jednoduché o něčem takovém psát, nějak na to nemám síly, protože to bolí víc, než cokoli jiného. Ono není jednoduché žít v zemi, kde vlastizrádkyně (Anat Kam) je v domácím vězením a rodiče, kteří chtějí pro své děti určitý druh vzdělání (ne že bych si myslela, že z mého pohledu to je úplně správné) jdou do vězení.

gvodrazka:
Správně bylo řečeno, že haredim nemají volby mezi zákony B"H a mezi rozhodnutími soudů. Pro ně je volba jasná. A to by měly soudy respektovat.

Scooolie:
Nejprve dovolte omluvit absenci článku na hlavní stránce - tento týden je to problém kapacitní na straně redakce, nikoliv snaha vynechat tuto záležitost.

Co se Haarecu týče, tak nutno uznat, že Chaje je vůči levičákům velmi zdvořilá, pokud tento plátek označuje za "poněkud"  ;)

A co se věci samé týče, tak je to bohužel obdoba toho, co se děje i v USA a EU. V Británii už křesťanská společenství prohrála soudy o to, když chtěla jako své civilní zaměstnance jen věřící (údajně jde o nedůvodnou diskriminaci, co na tom, že ateista nebo jinověrec prostě má problém chápat význam řady věcí v činnosti společenství). Čekám jen, kdy i v ČR si kdosi vysoudí, že jako ateista nebo mohamedán má právo být třeba kostelníkem nebo ředitelem židovské školy... Je to ona posedlost rovností a nedostatek ochoty respektovat autonomii věřících i nevěřících (stejně tak si umím představit, že ateistická škola odmítne zaměstnávat věřícího učitele). Je to prostě otázka filosofického pohledu na svět. Zda je oprávněné rozlišovat (diskriminovat) podle vůle majitele/zakladatele/členů nějaké komunity či zda rovnost musí být vždy  a všude. Není to ovšem otázka s jednoduchou a jednoznačnou odpovědí. Ony v USA soukromé kluby, kam měly "Jews and Negroes" vstup zakázán, také jen respektovaly vůli svých členů....

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Navštívit plnou verzi