Všeobecná kategorie > Politika v Zemi Izrael

PALESTÍNSKY ŠTÁT.

<< < (4/17) > >>

Yan:
No, on jazykový úzus se vytváří velmi často nezávisle na přání konkrétních lidí. Termín Palestinec si arabští obyvatelé Palestiny zvolily pro sebe jako označení národnosti někdy ve druhé polovině 20.století (přibližně). A on se ten termín vžil. Židovští obyvatelé Palestiny používají pro sebe jednak označení Žid a jednak Izraelec. Nebo víte ještě o nějakém židovském obyvateli Palestiny, kdo by pro sebe systematicky používal slovo Palestinec kromě Goldy Meirový  ;).

Yan:

--- Citace: mrstejskal kdy 30. Května 2007, 23:42:23 ---........Obyvatelé tohoto teritoria měli v době, kdy na Blízkém východě panovaly normální poměry, samozřejmě pasy svého státu, tj. Jordánského hašimovského království. I to je jeden z důvodů, proč jsem stoupencem názoru, že státem palestinským Arabů je Jordánsko........
--- Ukončit citaci ---

Nojo, ale to by tedy z logiky věci mělo být WB územím Jordánska....... A co s tím?

Scooolie:

--- Citace: Yan kdy 31. Května 2007, 11:20:08 ---No, on jazykový úzus se vytváří velmi často nezávisle na přání konkrétních lidí. Termín Palestinec si arabští obyvatelé Palestiny zvolily pro sebe jako označení národnosti někdy ve druhé polovině 20.století (přibližně). A on se ten termín vžil. Židovští obyvatelé Palestiny používají pro sebe jednak označení Žid a jednak Izraelec. Nebo víte ještě o nějakém židovském obyvateli Palestiny, kdo by pro sebe systematicky používal slovo Palestinec kromě Goldy Meirový  ;).

--- Ukončit citaci ---

Zvolili si ho v druhé polovině 60. let 20. století. Že si tak říkají, to jim nikdo nebere. Ale my jim na ten špek nemusí skočit. To je jako kdyby v roce 1938 sudetští Němci tvrdili, že jsou Sudeťané.

Scooolie:

--- Citace: Yan kdy 31. Května 2007, 11:26:53 ---
--- Citace: mrstejskal kdy 30. Května 2007, 23:42:23 ---........Obyvatelé tohoto teritoria měli v době, kdy na Blízkém východě panovaly normální poměry, samozřejmě pasy svého státu, tj. Jordánského hašimovského království. I to je jeden z důvodů, proč jsem stoupencem názoru, že státem palestinským Arabů je Jordánsko........
--- Ukončit citaci ---

Nojo, ale to by tedy z logiky věci mělo být WB územím Jordánska....... A co s tím?

--- Ukončit citaci ---

Však také v letech 1949 - 1967 tzv. Západní břeh Jordánu součástí Jordánska byl. A celý svět to akceptoval, nikdo v OSN ani jinde nemluvil o "jordánské okupaci", všichni souhlasili s tím, že WB je součást Jordánska. Jordánsko pak také dalo tamním obyvatelům své občanství.

V roce 1967 Jordánsko prohrálo Šestidenní válku a oblast obsadil Izrael. Jordánsko se následně v 80. letech svého nároku na WB výslovně vzdalo.

mrstejskal:

--- Citace: Yan kdy 31. Května 2007, 11:26:53 ---
--- Citace: mrstejskal kdy 30. Května 2007, 23:42:23 ---........Obyvatelé tohoto teritoria měli v době, kdy na Blízkém východě panovaly normální poměry, samozřejmě pasy svého státu, tj. Jordánského hašimovského království. I to je jeden z důvodů, proč jsem stoupencem názoru, že státem palestinským Arabů je Jordánsko........
--- Ukončit citaci ---

Nojo, ale to by tedy z logiky věci mělo být WB územím Jordánska....... A co s tím?

--- Ukončit citaci ---

Ad "WB by měl být jordánským územím". Nikoli, jednak z důvodu, který připomněl administrátor(Ammán se Západního břehu před bezmála 2o-ti lety vzdal), a pak s ohledem na text rezoluce RB č. 242/1967, kde se říká, že každý stát v oné oblasti(rozumí se Egypt, Jordánsko, Sýrie, Libanon a Izrael - žádná Palestina) má právo žít v míru, v bezpečných a uznaných hranicích ve svobodě před hrozbami nebo akty násilí.  V kontextu událostí oné doby je zřejmé, že linie příměří mezi Izraelem a Jordánskem z doby před 5. červnem 1967 nemůže být považována za bezpečnou východní hranici židovského státu. Čili - i kdyby se  hašemitská dynastie nevzdala části svého území(Západního břehu), ani v tom případě by nebylo možné "vyřešit" blízkovýchodní konflikt tím, že se Izrael stáhne na linii příměří vzniklou po skončení Války za nezávislost(1948-49). To, co bylo možné vzhledem ke geografické poloze izraelsko-egyptské hranice uplatnit v rámci narovnání mezi oběma těmito zeměmi, není možné slepě  aplikovat na vztahy mezi Izraelem a jeho dalšími  arabskými sousedy. Zde si ovšem nemohu odpustit poznámku na adresu hašimovských vládců v Jordánsku: tím, že se vzdali části území své monarchie, přenesli "elegantně" problém "věcného  břemene"(jež mělo podobu  staticíců arabských poddaných Jeho Veličenstva krále Husajna zanechaných na Západním břehu) na bedra izraelského státu. Morální povinností režimu v Ammánu bylo postarat se o tyto své občany, tj. nabídnout jim přestěhování z "horké půdy" Západního břehu(každému muselo být jasné, že vzhledem k textu rezoluce 242/1967  bude o toto teritorium  sveden úmorný diplomatický boj) do pro ně bezpečných končin na východ od Jordánu. Je ovšem pravda, že takto zodpovědně nejsou arabští vládcové schopni ani uvažovat, natož jednat. Ostatně také proto je Blízkých východ v jednom ohni a izraelský stát má - vedle povinnosti postarat se o vlastní občany - spoustu starostí s tím, jak vyřešit problém populace, o kterou se měli už dávno postarat jiní. Ostatně, kdybychom sudetské Němce nechali po válce v českém a moravském pohraničí a oni se chovali tak, jako palestinští Arabové dnes(včetně ostřelování českého "nesudetského" území raketami), se zájmem bych sledoval, jak by se s tím pražská vláda vyrovnala a jak by na to reagovalo mezinárodní společenství.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Navštívit plnou verzi