Všeobecná kategorie > Politika v Zemi Izrael

PALESTÍNSKY ŠTÁT.

<< < (3/17) > >>

mrstejskal:
Ad Yan k tématu Palestinci. Samozřejmě, že termínem Palestinci není v mé odpovědí uvedené výše myšlena národnost, ale mínil jsem tím obyvatele určitého historického území.
Napadá mě jiný  příklad - Seveřané. V rozhlasové praxi je možné se setkat s označením Nordic Language Service, čímž je myšleno vysílání v severských jazycích, norštině, švédštině, finštině aj. V tomto kontextu je za Seveřana považován každý obyvatel Norska, Švédska, Finska ..., přičemž není myslitelné, aby si pro sebe usurpovali tento termín  dejme tomu pouze Švédové a ostatním právo na něj upírali. Přesně to ovšem udělali palestinští Arabové s termínem Palestinec.

mrstejskal:
Ad Yan k tématu dobyvačné války. Šetidenní válka byla z hlediska Izraele nikoli válkou dobyvačnou, nýbrž obrannou. Aktem sebeobrany bylo připojení Golanských výšin k území Státu Izrael. Jako "dobyvačná"  se tato válka  může jevit pouze tomu, kdo vytrhne určitou její fázi z celkového kontextu tohoto konfliktu. Podobně bychom mohli říci, kdybychom odhlédli od předchozích vojenských aktivit Třetí říše, že v roce 1944 se západní Spojenci zúčastnili dobyvačné války vůči Německu. "Vpád" Spojenců na německé teritorium a pozdější připojení východních německých území k jinému státu(Polsku) nebylo přece projevem dobyvatelských choutek, ale aktem preventivní obrany, jejímž smyslem bylo zabránit poraženému agresorovi v budoucích výbojích. Stejně tak odebrání Golan Sýrii bylo v konečném důsledku aktem míru, protože k projevům protiizraelské agrese z této strany už nedošlo.


Ad Yan k otázce pasů obyatel Západního břehu. Obyvatelé tohoto teritoria měli v době, kdy na Blízkém východě panovaly normální poměry, samozřejmě pasy svého státu, tj. Jordánského hašimovského království. I to je jeden z důvodů, proč jsem stoupencem názoru, že státem palestinským Arabů je Jordánsko. Pokud jsou jejich jordánské pasy nyní měněny za pasy tzv. palestinské autonomie - což by mohli potvrdit nebo vyvrátit naši kolegové žijící v Medinat Jisrael - pak je to další špatný krok na špatné cestě. Špatné pro všechny včetně samotných palestinských Arabů. Chtějí něco, k čemu nikdy nedojde(celou Palestinu pro sebe)a nechtějí vidět to, co jim  náleží(Jordánsko).

Scooolie:

--- Citace: Yan kdy 30. Května 2007, 17:48:18 ---
--- Citace: Scooolie kdy 30. Května 2007, 17:14:17 ---Nejde o to, jestli vidíte překážek. Říkal jste, že slovo "Palestinci má celkem jednoznačně daný obsah". A já se tedy ptám, kdo to jsou ti Palestinci? Jaký je ten obsah onoho slova?

--- Ukončit citaci ---

Palestince chápu jako arabské obyvatele území Palestiny. Přičemž s jejich státním občanstvím je to trochu zamotané. Některým Izrael tuším udělil izraelské (obyvatelé východního Jeruzaléma nepletu-li se, těm co zůstali na jeho území po válce v roce 1948), jak je to se státním občanstvím nežidovských obyvatel WB a pásma Gazy netuším, ale nějakej pass asi maj.

Ono se pane Stejskale tomu těžko můžete divit. Židé mají označení vlastní národnosti již několik tisíc let a že by to bylo slovo Palestinec, tak to si tedy nemyslím.

--- Ukončit citaci ---

A proč by Palestinci měli být jen Arabové v Palestině? Jak správně opakuje pan Stejskal, Palestina je geografický název. Stejně jako je třeba Moravanem každý, kdo žije na Moravě, tak je Palestincem každý, kdo žije na území historické Palestiny. Palestinský Arab a palestinský Žid.

"Palestinec" samozřejmě není žádná národnost. Je to geografické označení obyvatele určitého území. Ti tzv. Palestinci jsou prostě Arabové. Stejně jako Sasové, Bavoři nebo Prušáci jsou Němci... nebo Pražané, Chodové  jsou Češi.

analytik:

--- Citace: Scooolie kdy 30. Května 2007, 23:49:15 ---
--- Citace: Yan kdy 30. Května 2007, 17:48:18 ---
--- Citace: Scooolie kdy 30. Května 2007, 17:14:17 ---Nejde o to, jestli vidíte překážek. Říkal jste, že slovo "Palestinci má celkem jednoznačně daný obsah". A já se tedy ptám, kdo to jsou ti Palestinci? Jaký je ten obsah onoho slova?

--- Ukončit citaci ---

Palestince chápu jako arabské obyvatele území Palestiny. Přičemž s jejich státním občanstvím je to trochu zamotané. Některým Izrael tuším udělil izraelské (obyvatelé východního Jeruzaléma nepletu-li se, těm co zůstali na jeho území po válce v roce 1948), jak je to se státním občanstvím nežidovských obyvatel WB a pásma Gazy netuším, ale nějakej pass asi maj.

Ono se pane Stejskale tomu těžko můžete divit. Židé mají označení vlastní národnosti již několik tisíc let a že by to bylo slovo Palestinec, tak to si tedy nemyslím.

--- Ukončit citaci ---

A proč by Palestinci měli být jen Arabové v Palestině? Jak správně opakuje pan Stejskal, Palestina je geografický název. Stejně jako je třeba Moravanem každý, kdo žije na Moravě, tak je Palestincem každý, kdo žije na území historické Palestiny. Palestinský Arab a palestinský Žid.

"Palestinec" samozřejmě není žádná národnost. Je to geografické označení obyvatele určitého území. Ti tzv. Palestinci jsou prostě Arabové. Stejně jako Sasové, Bavoři nebo Prušáci jsou Němci... nebo Pražané, Chodové  jsou Češi.

--- Ukončit citaci ---
Keď tomu správne rozumiem Žid žijúci na území Slovenska je Slovák a Žd žijúci na území ČR je Čech a Žid žijúci na území Nemecka je Nemec.

Scooolie:
Žid žijící na území ČR je Žid národnostně a Čech státní příslušností. Stejně tak na území Německa je Žid národnostně a Němec státní příslušností. Obdobně třeba jako příslušník české menšiny v Rumunsku je národnostně Čech a státní příslušností Rumun.

Stejně tak Arab žijící v historické Palestině je národnostně Arab a pokud někdy vznikne Palestinský stát, bude Palestinec státní příslušností.
Proto jsem se ptal jak pohlíží Yan na Araby s izraelským pasem - protože dle mého názoru to jsou národnostně Arabové a z hlediska státní příslušnosti Izraelci. Žádní "Palestinci" - protože taková národnost neexistuje a ani neexistuje ani žádný takový stát.

Pokud už používat slovo "Palestinci", tak pro všechny obyvatele geografického území Palestina - bez ohledu na jejich státní občanství a  národnost. Tedy jak pro Židy, tak pro Araby.
V obdobném významu, jako dnes říkáme všem obyvatelům Bavorska Bavoři nebo všem obyvatelům Chodska Chodové (i když národnostně to prakticky vždy jsou Češi a státní příslušností také).

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Navštívit plnou verzi