fórum komunity Eretz

Judaismus => Obecná náboženská debata => Téma založeno: petahyah kdy 2. Srpen 2009, 11:50:39

Název: Chrám a obnovení obětí
Přispěvatel: petahyah kdy 2. Srpen 2009, 11:50:39
Co by vlastně dělali rabíni (hlavně ti ne-Levité a ne-Koheni) po obnovení Chrámu a obětí, kdy by se stali jedinou autoritou ve věcech halachy kněží?
Co vlastně brání znovuvyrobení Stanu setkávání?  ???  ;D
Název: Re: Chrám a obnovení obětí
Přispěvatel: Vader kdy 2. Srpen 2009, 12:46:35
Ja vam nevim, ale dovedete si predstavit prilet/prichod rekneme jen pul milionu lidi, kteri se budou kohanim vyptavat na kdeco vsechno ? Ja bych se o budoucnost rabinu nebal.
Název: Re: Chrám a obnovení obětí
Přispěvatel: petahyah kdy 2. Srpen 2009, 13:19:14
Ja vam nevim, ale dovedete si predstavit prilet/prichod rekneme jen pul milionu lidi, kteri se budou kohanim vyptavat na kdeco vsechno ? Ja bych se o budoucnost rabinu nebal.

Předpokládám, že by koheni neřešili ptákoviny typu do boršče mi káply tři kapky mléka, je košér nebo ho mám prodat gójům nebo zda se může dítěti se zápalem plic mazat na hruď vepřové sádlo. Je ale pravda, že by byli dlouhodobě zaměstnáni revizí rabínských rozhodnití, která by buď museli potvrdit, nebo zrušit.
Možná mě někdo vytahá za virtuální pejzu, tak jako to dělal v chedéru starý Jákob Szinéssy, ale nemůžu přestat spekulovat, že hlavním důvodem neobnovení Chrámu a obětí, je obava ze ztráty prestižního a velmi často i výnosného zaměstnání určité skupiny lidí.  ;D  >:D  ;D
Název: Re: Chrám a obnovení obětí
Přispěvatel: petahyah kdy 2. Srpen 2009, 13:22:07
Ja vam nevim, ale dovedete si predstavit prilet/prichod rekneme jen pul milionu lidi, kteri se budou kohanim vyptavat na kdeco vsechno ? Ja bych se o budoucnost rabinu nebal.

Já jsem poslední kdo se o budoucnost rabínů bojí, otázkou je zda to nejsou právě oni kdo se bojí o svou budoucnost?!  ;D  >:D
Název: Re: Chrám a obnovení obětí
Přispěvatel: Elazar kdy 2. Srpen 2009, 13:35:23
Petahyah, zkrať to - napiš jak by to mělo být správně, stejně už názor máš, tak k čemu ty řečnické otázky  ;D
Název: Re: Chrám a obnovení obětí
Přispěvatel: petahyah kdy 2. Srpen 2009, 13:45:15
Ja vam nevim, ale dovedete si predstavit prilet/prichod rekneme jen pul milionu lidi, kteri se budou kohanim vyptavat na kdeco vsechno ? Ja bych se o budoucnost rabinu nebal.

A jak to dělali staří Izraelité a pak Judejci, když neměli rabíny, ale "jen" koheny?
Název: Re: Chrám a obnovení obětí
Přispěvatel: petahyah kdy 2. Srpen 2009, 13:51:29
Petahyah, zkrať to - napiš jak by to mělo být správně, stejně už názor máš, tak k čemu ty řečnické otázky  ;D

Můj názor je jasný a zároveň nedůležitý! Spíš by mě zajímal (a měl by zajímat i vás) názor rabínů, jak oni obhajují svojí nepostradatelnost a nenahraditelnost.
Pragmaticky řečeno, byli by sami proti sobě, kdyby usilovali o obnovu Chrámu a obětí.  ;D
Název: Re: Chrám a obnovení obětí
Přispěvatel: Elazar kdy 2. Srpen 2009, 14:07:37
Ja vam nevim, ale dovedete si predstavit prilet/prichod rekneme jen pul milionu lidi, kteri se budou kohanim vyptavat na kdeco vsechno ? Ja bych se o budoucnost rabinu nebal.

A jak to dělali staří Izraelité a pak Judejci, když neměli rabíny, ale "jen" koheny?

Měli Mošeho rabejnu, proroky (Samuela), soudce, krále. Ani jeden z nich pokud vím, nebyl kohen. Kohanim halachu nerozhodovali. Věnovali se obětní službě.

Petahyah, zkrať to - napiš jak by to mělo být správně, stejně už názor máš, tak k čemu ty řečnické otázky  ;D

Můj názor je jasný a zároveň nedůležitý! Spíš by mě zajímal (a měl by zajímat i vás) názor rabínů, jak oni obhajují svojí nepostradatelnost a nenahraditelnost.
Pragmaticky řečeno, byli by sami proti sobě, kdyby usilovali o obnovu Chrámu a obětí.  ;D

Já jejich názor znám, on je už z Talmudu a midrašů - ale proč tebe zajímá něčí názor, když s ním stejně nesouhlasíš a stejně budeš mlít jen svou?  ;D  :D
Nezajímají tě třeba pohnutky těch rabínů, kteří naopak dost vehementně touží chrám obnovit?
Název: Re: Chrám a obnovení obětí
Přispěvatel: petahyah kdy 2. Srpen 2009, 15:14:13
Ja vam nevim, ale dovedete si predstavit prilet/prichod rekneme jen pul milionu lidi, kteri se budou kohanim vyptavat na kdeco vsechno ? Ja bych se o budoucnost rabinu nebal.

A jak to dělali staří Izraelité a pak Judejci, když neměli rabíny, ale "jen" koheny?

Měli Mošeho rabejnu, proroky (Samuela), soudce, krále. Ani jeden z nich pokud vím, nebyl kohen. Kohanim halachu nerozhodovali. Věnovali se obětní službě.

Petahyah, zkrať to - napiš jak by to mělo být správně, stejně už názor máš, tak k čemu ty řečnické otázky  ;D

Můj názor je jasný a zároveň nedůležitý! Spíš by mě zajímal (a měl by zajímat i vás) názor rabínů, jak oni obhajují svojí nepostradatelnost a nenahraditelnost.
Pragmaticky řečeno, byli by sami proti sobě, kdyby usilovali o obnovu Chrámu a obětí.  ;D

Já jejich názor znám, on je už z Talmudu a midrašů - ale proč tebe zajímá něčí názor, když s ním stejně nesouhlasíš a stejně budeš mlít jen svou?  ;D  :D
Nezajímají tě třeba pohnutky těch rabínů, kteří naopak dost vehementně touží chrám obnovit?[/size]

Kult byl založen na knežích, ne na králi nebo prorocích, stejně tak výuku Zákona měli na starosti kněží ne rabíni, králové a proroci.

Nebyl náhodou Moše Levita? Je jméno Mošeho někde v Bibli spojeno s titulem rabín?  ;D Byli snad proroci nebo králové rabíni?

O Lévim pravil: „Tvé tumím a urím, Hospodine, patří muži tobě zbožně oddanému. Vyzkoušel jsi ho při pokušení v Masse, měl jsi s ním svár při Vodách sváru u Meriby. Řekl o svém otci a o své matce: ‚Nehledím na ně;‘ na své bratry se neohlíží, své syny nezná. Oni dbali na tvou řeč, zachovávali tvou smlouvu. Budou vyučovat tvým právům Jákoba a tvému zákonu Izraele, budou klást před tebe kadidlo a na tvůj oltář celopaly. (Deuteronomium/Devarim 33)

A co třeba něco po předání výše uvedeného nařízení:

Ezdráš 7

Král Artaxerxés nevysílá žádné rabíny, ale znalce Zákona - Levijce.

S nimi poslal lévijce: Šemajáše, Netanjáše, Zebadjáše, Asáela, Šemíramóta, Jónatana, Adónijáše, Tóbijáše a Tób-adónijáše, lévijce, a s nimi kněze Elíšamu a Jórama. Ti učili v Judsku. Měli s sebou knihu Zákona Hospodinova, obcházeli všechna judská města a vyučovali lid. (2. Paralipomenon/Divrej hajjamim 17)

Všechen lid se shromáždil jednomyslně na prostranství před Vodní branou a vyzvali znalce Zákona (kněze) Ezdráše, aby přinesl knihu Mojžíšova zákona, který vydal Hospodin Izraeli. (Nehemjáš 8 )  Proč by měl nosit něco co by bylo obecně dostupné?


Není divu, když Zákon byl po dlouhá léta k dispozici pouze kněžím.

Potom vzal Knihu smlouvy a předčítal lidu. Prohlásili: „Poslušně budeme dělat všechno, o čem Hospodin mluvil. (Exodus/Šemot 24)

Když Mojžíš dokončil zápis slov tohoto zákona do knihy, přikázal lévijcům nosícím schránu Hospodinovy smlouvy: Vezměte knihu tohoto zákona a uložte ji po straně schrány smlouvy Hospodina, vašeho Boha. Tam bude proti tobě svědkem. (Deuteronomium/Devarim 31)
Kdo měl přístup ke schráně? Máme informace o tom, že by kněží Zákon opisovali? Měli kněží přikázáno Zákon opisovat? Kde by tedy rabíni získali Zákon?

Velekněz Chilkijáš řekl písaři Šáfanovi: „Nalezl jsem v Hospodinově domě knihu Zákona.“ Chilkijáš dal tu knihu Šáfanovi a on ji četl. (2. Královská/Melachim 22) + (2. Královská/Melachim 34)
Pokud by byl zákon obecně znám, proč by měla být  problémem ztráta Knihy Zákona? Vždyť ho mohli vyučovat rabíni ne?  ;D  >:D

Staří Izraelité ani Judejci žádné rabíny neměli, ani je nepotřebovali, měli své Bohem vyvolené koheny z kmene Levi.  ;D


Název: Re: Chrám a obnovení obětí
Přispěvatel: petahyah kdy 2. Srpen 2009, 15:23:44
[quote ]

Já jejich názor znám, on je už z Talmudu a midrašů - ale proč tebe zajímá něčí názor, když s ním stejně nesouhlasíš a stejně budeš mlít jen svou?  ;D  :D
Nezajímají tě třeba pohnutky těch rabínů, kteří naopak dost vehementně touží chrám obnovit?

[/quote]


No oni jakoby všichni chtějí obnovení Chrámu, ale zároveň vymýšlí tisíce důvodů proč to není možné. Je to jako bych tvrdil, nemůžu přitlouct hřebík, protože mám pouze kladivo z dřevěnou rukojetí, ne s dřevěnou rukojetí natřenou na červeno, a hřebíky mám z Baumaxu, ne z Obi.

Kuli vám jsem se rozepsal a nestihnu jít nakrmit do parku holuby  >:(
Název: Re: Chrám a obnovení obětí
Přispěvatel: Elazar kdy 2. Srpen 2009, 15:28:02
Já bych řekl, že tvůj názor je jasný a zároveň nedůležitý  ;D
Název: Re: Chrám a obnovení obětí
Přispěvatel: petahyah kdy 2. Srpen 2009, 15:31:25
Já bych řekl, že tvůj názor je jasný a zároveň nedůležitý  ;D

Nicméně některým lidem nemilý  ;D  >:D  ;D
Název: Re: Chrám a obnovení obětí
Přispěvatel: Elazar kdy 2. Srpen 2009, 15:36:16
Chudáci holubi
Název: Re: Chrám a obnovení obětí
Přispěvatel: petahyah kdy 2. Srpen 2009, 16:49:35
Také by bylo zajímavé analyzovat, kteří Koheni a Levité jsou způsobilí službě a udělat jejich soupis.
Pomocí DNA testů vyřadit potomky nemanželských styků a znásilnění  ;D  ;D  ;D
Název: Re: Chrám a obnovení obětí
Přispěvatel: sad kdy 2. Srpen 2009, 19:01:06
Vazeny Petahya,
pokud vite o nejake para aduma, potom jiz je pouze maly kousek k ritualni ociste zidu (vcetne kohanim); tudiz jste o vyskytu teto jalovice povinen neprodlene informovat kohanim (nezpusobili obeti jsou totiz momentalne vsichni nebo temer vsichni; nikoli vsak z duvodu, jez uvadite) a oni po absolvovani ocistneho ritualu zahaji obetni b-hosluzbu.

Hezky vecer.
Název: Re: Chrám a obnovení obětí
Přispěvatel: petahyah kdy 2. Srpen 2009, 19:31:32
Vazeny Petahya,
pokud vite o nejake para aduma, potom jiz je pouze maly kousek k ritualni ociste zidu (vcetne kohanim); tudiz jste o vyskytu teto jalovice povinen neprodlene informovat kohanim (nezpusobili obeti jsou totiz momentalne vsichni nebo temer vsichni; nikoli vsak z duvodu, jez uvadite) a oni po absolvovani ocistneho ritualu zahaji obetni b-hosluzbu.

Hezky vecer.

Rabíni stanovili, že nesmí mít více než 3 NE-hnědorudé chlupy, což znamená že taková kráva nemůže existovat, pokud nebude chemicky obarvena, nebo geneticky upravená.
To je přesně to co tvrdím, vymyslet statisíce důvodů proč Chrám a oběti nelze obnovit, raději než Chrám a oběti obnovit!
Proč nejsou praktikovány pokojné oběti na hoře Ebál, které nevyžadují očistu popelem (Deuteronomium/Devarim 27 ) ?
Název: Re: Chrám a obnovení obětí
Přispěvatel: petahyah kdy 2. Srpen 2009, 20:42:20
Vazeny Petahya,
pokud vite o nejake para aduma, potom jiz je pouze maly kousek k ritualni ociste zidu (vcetne kohanim); tudiz jste o vyskytu teto jalovice povinen neprodlene informovat kohanim (nezpusobili obeti jsou totiz momentalne vsichni nebo temer vsichni; nikoli vsak z duvodu, jez uvadite) a oni po absolvovani ocistneho ritualu zahaji obetni b-hosluzbu.

Hezky vecer.

Nemá tato očista vazbu pouze na oběti ve Stanu setkávání respektive v Chrámu?
Název: Re: Chrám a obnovení obětí
Přispěvatel: Elazar kdy 2. Srpen 2009, 21:08:28
Vazeny Petahya,
pokud vite o nejake para aduma, potom jiz je pouze maly kousek k ritualni ociste zidu (vcetne kohanim); tudiz jste o vyskytu teto jalovice povinen neprodlene informovat kohanim (nezpusobili obeti jsou totiz momentalne vsichni nebo temer vsichni; nikoli vsak z duvodu, jez uvadite) a oni po absolvovani ocistneho ritualu zahaji obetni b-hosluzbu.

Hezky vecer.

Rabíni stanovili, že nesmí mít více než 3 NE-hnědorudé chlupy, což znamená že taková kráva nemůže existovat, pokud nebude chemicky obarvena, nebo geneticky upravená.

Kde je to přesně stanoveno?
A kolik nečervených chlupů smí mít tedy červená kráva? Jako moc červená může nebo nesmí být?

To je přesně to co tvrdím, vymyslet statisíce důvodů proč Chrám a oběti nelze obnovit, raději než Chrám a oběti obnovit!
Proč nejsou praktikovány pokojné oběti na hoře Ebál, které nevyžadují očistu popelem (Deuteronomium/Devarim 27 ) ?

Z čeho vyplývá, že není pro ně potřeba očista? A proč je tam tedy nejdeš vykonat, pokud to není problém? Sice si nejsem jist, jestli to náhodou nespadá do kategorie bamot, ale v tom se nevyznám. Pokud nemáš na letenku, mohli bychom uspořádat sbírku, určitě bychom na tebe vybrali peníze.  ;D
Název: Re: Chrám a obnovení obětí
Přispěvatel: petahyah kdy 2. Srpen 2009, 21:57:28


Z čeho vyplývá, že není pro ně potřeba očista? A proč je tam tedy nejdeš vykonat, pokud to není problém? Sice si nejsem jist, jestli to náhodou nespadá do kategorie bamot, ale v tom se nevyznám. Pokud nemáš na letenku, mohli bychom uspořádat sbírku, určitě bychom na tebe vybrali peníze.  ;D

Problém je v tom, že na hoře Ebál je chráněná archeologická zóná (izraelitský oltář užívaný ještě minimálně v době prvního Chrámu), zároveň je tam pozice IDF, ze které se kontroluje cesta do Nábulusu, jedná se tedy o vojenskou zónu.
Bible se nezmiňuje o specifické potřebě očisty tak jako v případě obětí spojených s oltářem u Stanu stekávání.
Název: Re: Chrám a obnovení obětí
Přispěvatel: petahyah kdy 2. Srpen 2009, 22:17:58

Rabíni stanovili, že nesmí mít více než 3 NE-hnědorudé chlupy, což znamená že taková kráva nemůže existovat, pokud nebude chemicky obarvena, nebo geneticky upravená.


Kde je to přesně stanoveno?
A kolik nečervených chlupů smí mít tedy červená kráva? Jako moc červená může nebo nesmí být?Podle mě je to také nesmysl, ale učili nás to rabíni, že je to v Mišně.
Přesněji je to tak, že nesmí být dva a více černých chlupů, nebo jeden a více bílých chlupů. Akiva připouštěl čtyři nebo pět roztroušených černých chlupů, Jošua nepřipouštěl ani jeden černý na hlavě a jeden černý v ocase. Eliezer šel nejdále, připouštěl 40 černých chlupů.  ;D  ;D  ;D
Už vidim nějakého chytráka jak počítá chlupy  ;D  ;D  ;D

Název: Re: Chrám a obnovení obětí
Přispěvatel: petahyah kdy 5. Srpen 2009, 15:17:45
Je lepší znovuvybudovat Chrám, nebo udělat nový Stan setkávání?
Název: Re: Chrám a obnovení obětí
Přispěvatel: Vader kdy 5. Srpen 2009, 17:05:18
Zbourat co na Chramovce stoji a vysypat to do Moldavy, v pripade nedostatecne kapacity reky do Stredozemniho more  ;D A pak postavit Treti Chram. Chramovy institut uz ma snad krom para aduma vsechno.
Název: Re: Chrám a obnovení obětí
Přispěvatel: jochanan kdy 6. Srpen 2009, 00:23:02
jo, už je načase ... i když znovuvybudování třetího Chrámu se kříží s příchodem Mesiáše ... ale budiž  ;)
Název: Re: Chrám a obnovení obětí
Přispěvatel: Vader kdy 6. Srpen 2009, 02:03:42
No, k prvnimu Chramu dostal Shlomo stavebni povoleni od Nejvyssiho, druhy vsak postavili proste proto, ze jim Chram chybel, meli protredky a chteli stavet. Nejsem zadny ucenec, ale kde je vyslovne v Tenachu psano, ze na treti Chram budeme opet potrebovat stavebni povoleni ?
Název: Re: Chrám a obnovení obětí
Přispěvatel: gvodrazka kdy 6. Srpen 2009, 07:55:06
 :)
Existovaly dávné, heroické doby, ve kterých ještě lidé mohli (poměrně nekomplikovaně) promlouvat s B"H.
Úvaha off Tora: Nalézáme na takové etické úrovni, že se B"H zachce vyplnit svojí přítomností (během jeho event. inspekce Země) Třetí Bejt HaMikdaš?
;D
Možná nepatřičně podmiňuji Mesiášův příchod etickou úrovní Bnei Jisrael, ale je možno se domnívat, že přijde bez ohledu na stav naší morálky, resp. b"habojnosti? ;D
Název: Re: Chrám a obnovení obětí
Přispěvatel: martindeporres kdy 6. Srpen 2009, 08:06:06
Zbourat co na Chramovce stoji a vysypat to do Moldavy, v pripade nedostatecne kapacity reky do Stredozemniho more  ;D A pak postavit Treti Chram. Chramovy institut uz ma snad krom para aduma vsechno.
Skoro by se mi chtělo říct, že tohle už  mělo být hotovo dávno. Po šestidenní válce tam klidně mohli postavit i Matějskou pouť a nebyla by šance na tom něco změnit. Tu dobu beru jako promarněnou šanci tam postavit cokoliv.
Název: Re: Chrám a obnovení obětí
Přispěvatel: martindeporres kdy 6. Srpen 2009, 08:16:15
:)
Existovaly dávné, heroické doby, ve kterých ještě lidé mohli (poměrně nekomplikovaně) promlouvat s B"H.
Úvaha off Tora: Nalézáme na takové etické úrovni, že se B"H zachce vyplnit svojí přítomností (během jeho event. inspekce Země) Třetí Bejt HaMikdaš?
;D
Možná nepatřičně podmiňuji Mesiášův příchod etickou úrovní Bnei Jisrael, ale je možno se domnívat, že přijde bez ohledu na stav naší morálky, resp. b"habojnosti? ;D
Vidíte, to by mě  zajímalo. V Talmudu pro každého autor Abraham Cohen píše, že po zboření 2. Chrámu  je ten přístup a rozmlouvání s Nejvyšším ztíženo, duch Svatý že byl odňat a nikdo se nemůže dostat na tu úroveň, kterou měli staří otcové. Jenže: za doby Abraháma žádný chrám nestál a přesto to byl muž svaté víry každým coulem. A další četní po něm. Proč je tedy víra vázána na existenci Chrámu. A proč  by dnes nemohli být muži víry? Takhle je de facto každému chlapci, který začíná poprvé louskat svatá písma vtloukáno do hlavy - o.k. budeš mít víru, ale nikdy se nedostaneš na tu úroveň, kterou měli staří otcové před tebou. Není to trochu determinující?  Díky za vysvětlení.
Název: Re: Chrám a obnovení obětí
Přispěvatel: Elazar kdy 6. Srpen 2009, 09:11:46
Proč je tedy víra vázána na existenci Chrámu. A proč  by dnes nemohli být muži víry? Takhle je de facto každému chlapci, který začíná poprvé louskat svatá písma vtloukáno do hlavy - o.k. budeš mít víru, ale nikdy se nedostaneš na tu úroveň, kterou měli staří otcové před tebou. Není to trochu determinující?  Díky za vysvětlení.

Ne, není. Je to naopak docela dobrý způsob jak limitovat výskyt různých samospasitelů a samozvaných spravedlivých na minimum (i když ne vždy se podaří). Víra není vázána nutně na existenci Chrámu, jak je vidět. Existovala před ním, existuje i po něm. Určitě je to stav nepořádku, vykolejení, nevyvážení.

Jenže: za doby Abraháma žádný chrám nestál a přesto to byl muž svaté víry každým coulem.
Ale není dobré zapomínat na to, že za Avrahama Avinu třeba nebyla ještě darována Tóra, kterou dostal až Moše na Sinaji. Za Avrahama Chrám nestál, protože nemusel - i když on ten Melkícedek, kněz Boha nejvyššího  ;) - a ještě Šlomo se ptá, jak by mohl Chrám pojmout B-ha. Izajáš pak říká, že B-hu je z obětí na zvracení, a druhý Chrám byl zničen kvůli sinat chinam. A ustala snad sinat chinam? Stačí se podívat kole sebe.

A že od dob posledních proroků již lidé nerozmlouvají s B-hem? Vy potom snad toužíte? Proč? Vše, co nám B-h chtěl sdělit "osobně", už sdělil. Máme to zapsáno, tak se s tím poperte.
Název: Re: Chrám a obnovení obětí
Přispěvatel: martindeporres kdy 6. Srpen 2009, 11:23:14
Elazar. Díky. To eliminování samozvaných spasitelů je moudré. Stačí, že s tím blbnou  jiní. S tím sinat chinam máte naprostou pravdu. Leč k tomu rozmlouvání - věřím, že v každé  modlidbě k tomu B.hu hovoříme a On nás slyší. A nemusí odpovídat "osobně". Najde si tisíc jiných způsobů, jak nám sdělit, co po nás chce.
Název: Re: Chrám a obnovení obětí
Přispěvatel: petahyah kdy 6. Srpen 2009, 18:01:20

Proč je tedy víra vázána na existenci Chrámu. A proč  by dnes nemohli být muži víry? Takhle je de facto každému chlapci, který začíná poprvé louskat svatá písma vtloukáno do hlavy - o.k. budeš mít víru, ale nikdy se nedostaneš na tu úroveň, kterou měli staří otcové před tebou. Není to trochu determinující?  Díky za vysvětlení.

Ne, není. Je to naopak docela dobrý způsob jak limitovat výskyt různých samospasitelů a samozvaných spravedlivých na minimum (i když ne vždy se podaří).
Víra není vázána nutně na existenci Chrámu, jak je vidět. Existovala před ním, existuje i po něm. Určitě je to stav nepořádku, vykolejení, nevyvážení.

A co Stan setkávání? Co brání ho znovu vyrobit?
Jeho vytvoření a užívání je na rozdíl od Chrámu přímé nařízení Tóry a tedy Boha! Abrahám, Izák, Jákob a dokonce ani Mojžíš nedostali příkaz od Boha zbudovat Chrám, Davidova snaha vybudovat "cedrový dům" byla Bohem odmítnuta.
Název: Re: Chrám a obnovení obětí
Přispěvatel: Elazar kdy 6. Srpen 2009, 18:06:23
Pokud nebrání nic tomu, aby byl vybudován stan setkávání, tak ani nebrání nic tobě, abys ho vybudoval. Nebo je tu snad nějaký podobný problém jako vojenská zóna na Ebalu?  ;D
Název: Re: Chrám a obnovení obětí
Přispěvatel: petahyah kdy 6. Srpen 2009, 18:23:59
Pokud nebrání nic tomu, aby byl vybudován stan setkávání, tak ani nebrání nic tobě, abys ho vybudoval. Nebo je tu snad nějaký podobný problém jako vojenská zóna na Ebalu?  ;D

Bohužel bych Stan setkávání z důchodu neufinacoval, ale můžete mě zasponzorovat.  ;D
Netvrdím, že na Ebálu není možné obětovat, tvrdím, že je to z výše uvedených důvodů velmi obtížné a drahé, znamená to podplatit hlídku a také výstup s ovcí je na vojenské stanoviště dosti náročný (není možné využít všechny přístupové cesty, prakticky jde využít jen jedna). Hlídka se musí uplatit předem, a domluvit se kdy má další hlídku, a ani to není na 100% jisté, může nastat zvýšena pohotovost (docela běžná věc kousek u Nábulusu) a je po oběti, protože ani ti podplacení to nerisknou.   >:( Nesrovnatelně jednoduší je obětovat na Gerizím.  ;D
Název: Re: Chrám a obnovení obětí
Přispěvatel: Elazar kdy 6. Srpen 2009, 18:33:49
Pokud jde o peníze, můžeš vyhlásit sbírku. Půl šekel nikoho nevytrhne. Samozřejmě, že by to chtělo, abys zařídil průhledné účetnictví, aby všichni přispěvší viděli, co se s jejich penězi děje, kdo má k účtu přístup atd.
Což není zdaleka takový problém, jako kde budeš shánět archu úmluvy, tedy spíše její obsah, vyrobit by se dala.
Název: Re: Chrám a obnovení obětí
Přispěvatel: Elazar kdy 6. Srpen 2009, 18:36:29
A samozřejmě červená kráva, aby pak bylo vůbec možné s nějakou obětí začít.
Název: Re: Chrám a obnovení obětí
Přispěvatel: petahyah kdy 6. Srpen 2009, 20:33:25
Pokud jde o peníze, můžeš vyhlásit sbírku. Půl šekel nikoho nevytrhne. Samozřejmě, že by to chtělo, abys zařídil průhledné účetnictví, aby všichni přispěvší viděli, co se s jejich penězi děje, kdo má k účtu přístup atd.
Což není zdaleka takový problém, jako kde budeš shánět archu úmluvy, tedy spíše její obsah, vyrobit by se dala.

Poradím se s těmi rabíny z Brooklinu a Dealu  ;D Nemáte náhodou někdo jejich kontakt  ;D  ;D  ;D
Název: Re: Chrám a obnovení obětí
Přispěvatel: petahyah kdy 6. Srpen 2009, 20:35:04
A samozřejmě červená kráva, aby pak bylo vůbec možné s nějakou obětí začít.

A kdo bude hledat jestli nemá dva černé chlupy?
Název: Re: Chrám a obnovení obětí
Přispěvatel: Vader kdy 6. Srpen 2009, 20:47:29
A co Stan setkávání? Co brání ho znovu vyrobit?
Jeho vytvoření a užívání je na rozdíl od Chrámu přímé nařízení Tóry a tedy Boha! Abrahám, Izák, Jákob a dokonce ani Mojžíš nedostali příkaz od Boha zbudovat Chrám, Davidova snaha vybudovat "cedrový dům" byla Bohem odmítnuta.

Vy nekde na bezpecnem miste schovavate aron-ha-kodesh  :o ? A para aduma tam tusim take chybi.
Nu, kdo je Becalelem, at zacne prvni delat na Stanku.
Název: Re: Chrám a obnovení obětí
Přispěvatel: petahyah kdy 6. Srpen 2009, 21:22:15
A co Stan setkávání? Co brání ho znovu vyrobit?
Jeho vytvoření a užívání je na rozdíl od Chrámu přímé nařízení Tóry a tedy Boha! Abrahám, Izák, Jákob a dokonce ani Mojžíš nedostali příkaz od Boha zbudovat Chrám, Davidova snaha vybudovat "cedrový dům" byla Bohem odmítnuta.

Vy nekde na bezpecnem miste schovavate aron-ha-kodesh  :o ? A para aduma tam tusim take chybi.
Nu, kdo je Becalelem, at zacne prvni delat na Stanku.

http://www.templeinstitute.org/archive/red_heifer_born.htm

Tady na těch stránkách tvrdí, že se narodilo tele, které je možné považovat za "para aduma", tele později přestalo být způsobilé. Asi našli dva černé chlupy, nebo jeden bílý!  ;D
Pokud jde o plemeno je možné využít třeba celoplášťově červené recesivní homozygoty masného plemene Aberdeen Angus tzv. Red Angus. Rabínská pravidla o počtu nečervených chlupů nemůže splnit žádný jedinec, nebo teoreticky jen nějaký geneticky upravený jedinec. V Bibli se o počítaní chlupů nedočteme, Tóra počítání chlupů nenařizuje a pochybuji, že by v minulosti kneží jednotlivé chlupy hledali (pokud to dělali, museli vždy najít nečervené chlupy). Zajímalo by mě kdo vymyslel pitomost o krávě bez nečervených chlupů  ;D  >:D  ;D
Název: Re: Chrám a obnovení obětí
Přispěvatel: petahyah kdy 6. Srpen 2009, 21:24:53
A co Stan setkávání? Co brání ho znovu vyrobit?
Jeho vytvoření a užívání je na rozdíl od Chrámu přímé nařízení Tóry a tedy Boha! Abrahám, Izák, Jákob a dokonce ani Mojžíš nedostali příkaz od Boha zbudovat Chrám, Davidova snaha vybudovat "cedrový dům" byla Bohem odmítnuta.

Vy nekde na bezpecnem miste schovavate aron-ha-kodesh  :o ? A para aduma tam tusim take chybi.
Nu, kdo je Becalelem, at zacne prvni delat na Stanku.

Aron ha-Kodeš byl přeci ukraden, a já jsem to nebyl  ;D Musel by se udělat nový!
Název: Re: Chrám a obnovení obětí
Přispěvatel: Elazar kdy 6. Srpen 2009, 23:03:35
A samozřejmě červená kráva, aby pak bylo vůbec možné s nějakou obětí začít.

A kdo bude hledat jestli nemá dva černé chlupy?

Ty, petachyah. Jsi jediný kdo hloupě kecá a plká, tak si hledej chlupy, když chceš stavět stánek setkávání.

Zajímalo by mě kdo vymyslel pitomost o krávě bez nečervených chlupů  ;D  >:D  ;D

Ten Samý, Jenž vymyslel to se stánkem a řekl Mošemu, aby do Tóry napsal "para aduma".
Název: Re: Chrám a obnovení obětí
Přispěvatel: petahyah kdy 6. Srpen 2009, 23:46:08
A samozřejmě červená kráva, aby pak bylo vůbec možné s nějakou obětí začít.

A kdo bude hledat jestli nemá dva černé chlupy?

Ty, petachyah. Jsi jediný kdo hloupě kecá a plká, tak si hledej chlupy, když chceš stavět stánek setkávání.

Zajímalo by mě kdo vymyslel pitomost o krávě bez nečervených chlupů  ;D  >:D  ;D

Ten Samý, Jenž vymyslel to se stánkem a řekl Mošemu, aby do Tóry napsal "para aduma".

Možná jste to nepochopil, ale z mého pohledu je hledání jednolivých nečervených chlupů úplná blbost.
V celé Bibli není ani slovo o hledání chlupů, a ani slovo o tom, že "para aduma" nesmí mít jednotlivé nečervenalé chlupy. Tóra a tedy Bůh kontrolu nenařizuje, Proroci nevarují před používáním červené jalovice s více než 2 černými chlupy a ani Spisy nás o kontrole chlupů neinformují.
Který z rabínů má pravdu o počtu chlupů, když se jejich názory zásadně liší?! Kdo z nich zdědil tu správnou informaci? Může mít 2, 4 nebo 40 černých chlupů, smí mít jeden bílý? Smí se nacházet na hlavě nebo ne? Smí být na ocase nebo ne?  ;D
Jak jsem již psal, zdá se, že je pro někoho důležitější hledat tísíce důvodů proč neobnovit oběti, než aby se oběti obnovily.  >:(
Název: Re: Chrám a obnovení obětí
Přispěvatel: martindeporres kdy 7. Srpen 2009, 08:26:53
Jestli jsem dobře pochopil, David nemohl vystavět Chrám, protože měl na rukách krev. Druhý Chrám byl zničen kvůli sinat chinam. Mám otázku. Nebrání celé stavbě i současná situace okolo Izraele a v Izraeli samotném?
Název: Re: Chrám a obnovení obětí
Přispěvatel: Eva kdy 7. Srpen 2009, 09:26:56
Jestli jsem dobře pochopil, David nemohl vystavět Chrám, protože měl na rukách krev. Druhý Chrám byl zničen kvůli sinat chinam. Mám otázku. Nebrání celé stavbě i současná situace okolo Izraele a v Izraeli samotném?
moja osobna mienka sa zhoduje s Vasou. Je mozne ze situacia ktora je tu v Izraeli dnes neumozni vybudovat novy chram.
Název: Re: Chrám a obnovení obětí
Přispěvatel: Elazar kdy 7. Srpen 2009, 09:40:39
Jestli jsem dobře pochopil, David nemohl vystavět Chrám, protože měl na rukách krev. Druhý Chrám byl zničen kvůli sinat chinam. Mám otázku. Nebrání celé stavbě i současná situace okolo Izraele a v Izraeli samotném?

Více méně to tak nějak bude. Můj osobní názor je, že pokud někdo má pocit, že by se to mělo změnit, ať jde a udělá to. Kecat z nočníku umí kde kdo. Samozřejmě, že stačí se jen trochu zamyslet a spočítat si, co všechno je nutné a i natvrdlému dojde, že dnes zkrátka ta vhodná situace není a Chrám vybudovat nejde. Ať už kvůli odporu ze strany lidí, nepříznivých okolností nebo něčeho mnohem většího.
Název: Re: Chrám a obnovení obětí
Přispěvatel: petahyah kdy 7. Srpen 2009, 10:59:00
Jestli jsem dobře pochopil, David nemohl vystavět Chrám, protože měl na rukách krev. Druhý Chrám byl zničen kvůli sinat chinam. Mám otázku. Nebrání celé stavbě i současná situace okolo Izraele a v Izraeli samotném?

Více méně to tak nějak bude. Můj osobní názor je, že pokud někdo má pocit, že by se to mělo změnit, ať jde a udělá to. Kecat z nočníku umí kde kdo. Samozřejmě, že stačí se jen trochu zamyslet a spočítat si, co všechno je nutné a i natvrdlému dojde, že dnes zkrátka ta vhodná situace není a Chrám vybudovat nejde. Ať už kvůli odporu ze strany lidí, nepříznivých okolností nebo něčeho mnohem většího.

I natvrdlému dojde, že jedinec jako já nemůže mít finance ani politickou moc něco změnit, když je určitá skupina zásadně proti vybudování! I malé dítě si dokáže dát dohromady, že by to byl konec moci této skupiny lidí.
Kecání z nočníku, je alespoň něco, je to vyjádření nesouhlasu, poukazování na osobní zájmy určité skupiny lidí. Lepší kecat z nočníku, než tupě mlčet a dělat že nic změnit nejde, protože to někdo tvrdí.
Název: Re: Chrám a obnovení obětí
Přispěvatel: petahyah kdy 7. Srpen 2009, 11:23:52
Jestli jsem dobře pochopil, David nemohl vystavět Chrám, protože měl na rukách krev. Druhý Chrám byl zničen kvůli sinat chinam. Mám otázku. Nebrání celé stavbě i současná situace okolo Izraele a v Izraeli samotném?

Nesídlil jsem v domě od toho dne, kdy jsem syny Izraele vyvedl z Egypta, až do dne tohoto. Přecházel jsem se stanem a s příbytkem. Ať jsem přecházel se všemi Izraelci kudykoli, zdalipak jsem kdy řekl některému z izraelských vůdců, jemuž jsem přikázal pást Izraele, svůj lid: ‚Proč mi nezbudujete cedrový dům?‘

ode dne, kdy jsem správou svého izraelského lidu pověřil soudce. Tobě jsem dopřál klid ode všech tvých nepřátel. Hospodin ti oznamuje, že on vybuduje dům (dynastii) tobě.

Ten vybuduje dům (ne bejt arazim, ale jen bejt což nemusí nutně znamenat dům-Chrám, ale může to znamenat i dynastii!) pro mé jméno a já upevním jeho královský trůn navěky.

 ;D
Název: Re: Chrám a obnovení obětí
Přispěvatel: Elazar kdy 7. Srpen 2009, 12:09:47
Kecání z nočníku, je alespoň něco, je to vyjádření nesouhlasu, poukazování na osobní zájmy určité skupiny lidí. Lepší kecat z nočníku, než tupě mlčet a dělat že nic změnit nejde, protože to někdo tvrdí.

Kdyby se touto "kecalosofií" řídil Herzl, Hirsch, Weizmann, Žabotinskij nebo jiní, tak dodnes nemáme ani svůj stát. Raději snad běž krmit holuby. V tvém případě je krmení holubů jediná činnost, ze které má alespoň někdo (v tomto případě holub) užitek.
Název: Re: Chrám a obnovení obětí
Přispěvatel: martindeporres kdy 7. Srpen 2009, 14:42:50
Všem gut šábes. Díky za poučení.
Název: Re: Chrám a obnovení obětí
Přispěvatel: petahyah kdy 7. Srpen 2009, 17:09:12
Kecání z nočníku, je alespoň něco, je to vyjádření nesouhlasu, poukazování na osobní zájmy určité skupiny lidí. Lepší kecat z nočníku, než tupě mlčet a dělat že nic změnit nejde, protože to někdo tvrdí.

Kdyby se touto "kecalosofií" řídil Herzl, Hirsch, Weizmann, Žabotinskij nebo jiní, tak dodnes nemáme ani svůj stát. Raději snad běž krmit holuby. V tvém případě je krmení holubů jediná činnost, ze které má alespoň někdo (v tomto případě holub) užitek.

Naopak Herzl, Hirsch, Weizmann, Žabotinskij,... nehledali tisíce důvodů, proč není možné založit stát Izrael, oni navzdory rabínům za tento stát bojovali, a to hlavně slovně. Kdyby se řídili Herzl, Hirsch, Weizmann, Žabotinskij nazory rabínů, tak by čekali na stát Izrael dodnes. Pro někoho je možná pohodlnější tupě mlčet a nekritizovat sebeblbější názory a tvrzení "moudrých", kterým současný stav plně vyhovuje. Lepší kecalosofie než vůbec nic.  ;D
Název: Re: Chrám a obnovení obětí
Přispěvatel: fanuel kdy 10. Srpen 2009, 13:40:43
Jestli jsem dobře pochopil, David nemohl vystavět Chrám, protože měl na rukách krev. Druhý Chrám byl zničen kvůli sinat chinam. Mám otázku. Nebrání celé stavbě i současná situace okolo Izraele a v Izraeli samotném?

Nesídlil jsem v domě od toho dne, kdy jsem syny Izraele vyvedl z Egypta, až do dne tohoto. Přecházel jsem se stanem a s příbytkem. Ať jsem přecházel se všemi Izraelci kudykoli, zdalipak jsem kdy řekl některému z izraelských vůdců, jemuž jsem přikázal pást Izraele, svůj lid: ‚Proč mi nezbudujete cedrový dům?‘

ode dne, kdy jsem správou svého izraelského lidu pověřil soudce. Tobě jsem dopřál klid ode všech tvých nepřátel. Hospodin ti oznamuje, že on vybuduje dům (dynastii) tobě.

Ten vybuduje dům (ne bejt arazim, ale jen bejt což nemusí nutně znamenat dům-Chrám, ale může to znamenat i dynastii!) pro mé jméno a já upevním jeho královský trůn navěky.

 ;D
  Zdravím, velmi správně- prorok(vidoucí) Nátan osobně prorokoval Davidovi.Nelze vykládat jen to co se hodí. Když se v TÓŘE řekne Á tak se musí říct i B,jinak to zrácí smysl a jsme na úrovní těch co se učí od páté třídy. Ovšem smysl to má se učit od první ne!!! Stanek (Fanuel)