fórum komunity Eretz

Judaismus => Obecná náboženská debata => Téma založeno: bortus kdy 4. Červen 2009, 20:38:39

Název: Schrána Smlouvy
Přispěvatel: bortus kdy 4. Červen 2009, 20:38:39
Zajímalo by mě, jestli se dá zjistit, zda v druhém Chrámu byla původní Schrána Smlouvy z dob Mojžíšových, nebo jestli po znovu-postavení Chrámu byla vyrobena Schrána nová. Neboli - jestli při dobytí Jeruzaléma Babyloňany byla Schrána nenávratně zničena, nebo byla odvezena do Babylona a pak byla spolu s dalšími věcmi z Chrámu vrácena.
U Ezdráše se totiž mluví o navrácení Chrámových předmětů, ale ne o Schráně.

Předem děkuji za odpovědi.

Jirka Bort
Název: Re: Schrána Smlouvy
Přispěvatel: Elazar kdy 4. Červen 2009, 21:18:30
Ve druhém chrámu se již schrána nenacházela. Mišna uvádí, že nejsvětější svatyně byla místem, kde se "původně" nalézala schrána.
Nová vyrobena nebyla, její podstatou byly věci, které se nalézaly uvnitř, a ty se vyrobit nedají.
Zdali byla odvezena do Babylóna se rovněž neví, protože není ve výčtu věcí, které Nabukadnezar odvezl. Nejspíše byla zničena, ale samozřejmě jsou různé teorie, kde všude je schovaná. Třeba v tunelech pod Chrámovou horou, kde se nesmí kopat  :)
Název: Re: Schrána Smlouvy
Přispěvatel: bortus kdy 12. Červen 2009, 12:25:45
Děkuji za odpověď. Nedávno jsem totiž sledoval část dokumentu o nalezení Schrány smlouvy jistým Ronem Wyattem (www.wyattmuseum.com). Novější vykopávky to úplně nepotvrdily, takže je to zatím na bázi teorie, protože dotyčný archeolog už dávno nežije.
Pokud ještě mohu dvě otázky - jak se řešila otázka Dne smíření, pokud nebyla v druhém Chrámu Schrána smlouvy?
Jak řeší tento problém Židé, kteří by rádi obnovili Chrám?

Předem děkuji za odpovědi - Jirka Bort
Název: Re: Schrána Smlouvy
Přispěvatel: achab kdy 15. Červen 2009, 13:51:03
Milý Jiří, ty to víš, jak se to řeší, jenom si musíš sám v sobě zodpovědět pár otázek.
Pro koho je Jom kippurim? Jjinými slovy, vykejvá to nějak se Vznešeným, když Jom kippurim nebude ? Aha.
Byla schrána (jako ostatně všechno v jidiškajt) mj. také symbolem čehosi vyššího nebo ne ?
Kdo způsobil, aby došlo ke zničení Chrámu i se ztrátou všech skutečností, které tam bývaly přítomny ?  Satan ? Topolánek ? Kožený ? Vznešený ?
A jestliže Vznešený, tak neměl plán ?  - Ještě jinak.
Co přestane existovat, když přestane existovat předmět?  Vesmír a jeho principy anebo jen  ten předmět ?

-acb-
Název: Re: Schrána Smlouvy
Přispěvatel: bortus kdy 15. Červen 2009, 15:05:06
To, že oboje zničení Chrámu bylo Božím trestem, je jasné. V tomto smyslu chápu, že Bůh se bez Chrámu a Schrány obejde. Rozumím tomu tak, že tyto věci neexistovaly kvůli Němu, ale kvůli nám.
Proto mě zajímalo, jakým způsobem se s tím vyrovnávali Židé v celé historii, kdy Schránu neměli a jak to někteří chtějí řešit do budoucna. Možná je ta moje otázka o celkové transformaci z obětí za hřích a vůbec a všeho, co se týkalo Chrámu do stavu, kdy nic z toho nefunguje. Jak se řeší odpuštění hříchů, pokud je to podle Smlouvy vázáno na oběti?

Díky moc - Jirka
Název: Re: Schrána Smlouvy
Přispěvatel: Elazar kdy 15. Červen 2009, 16:53:25
Pokud ještě mohu dvě otázky - jak se řešila otázka Dne smíření, pokud nebyla v druhém Chrámu Schrána smlouvy?

Podle traktátu Joma se to řešilo jednoduše. Velekněz vstoupil do velesvatyně a namísto mezi tyče archy stříknul krev oběti na "základní kámen".

Jak řeší tento problém Židé, kteří by rádi obnovili Chrám?

Buďto ho neřeší, neboť se spoléhají na zmíněný text mišny, nebo se spoléhají na mesiáše, který tu schránu najde :)

To, že oboje zničení Chrámu bylo Božím trestem, je jasné. V tomto smyslu chápu, že Bůh se bez Chrámu a Schrány obejde. Rozumím tomu tak, že tyto věci neexistovaly kvůli Němu, ale kvůli nám.

Nenapsal bych to lépe.

Možná je ta moje otázka o celkové transformaci z obětí za hřích a vůbec a všeho, co se týkalo Chrámu do stavu, kdy nic z toho nefunguje. Jak se řeší odpuštění hříchů, pokud je to podle Smlouvy vázáno na oběti?

S neexistencí obětí se židé vyrovnali velmi záhy, už za dob prvního vyhnanství. Už Izajáš i další bibličtí proroci jsou občas polemikou proti chrámovému kultu a jeho smyslu. Stejně tak diskuze v gemaře a samozřejmě práce rišonim, hlavně Maimonida. Ti všichni se snažili na tuto otázku najít odpověď a víceméně ji našli.
Název: Re: Schrána Smlouvy
Přispěvatel: achab kdy 15. Červen 2009, 16:54:46
Jsem zvyklý odpovídat otázkami - pokud to jen jde.
Tedy 1/ a jak to řešil a řeší křestanský svět ?
2/ A hlavně - uvědomujeme si vůbec, co to je *korban
(překládá se často jako obět ...
3/ Do jaké míry je odpuštení vlastně závislé anebo spojené s obětí ....
Název: Re: Schrána Smlouvy
Přispěvatel: daniel lehotsky kdy 15. Červen 2009, 21:54:29
to Bortus)..Boh bez Chramu se obejde..To Elazar)..nenapsal bych to lepe...,,A Jozef padol bratovi Benjaminovi okolo krku a rozplakal sa." V hebrejskom texte znie,,vraj" mnozne cislo cavarej-krky.(mnozne cislo)A le v Piesni je pisane ,,TVoj krk je ako veza Davidova",zeby nase krky boli Chramy??? ;)
To dear Achab)AD1,ako to riesi jidiskejt?napr.Dt21 (napr.)A tu vyvstava aj otazka na tretiu otazku. ;)
Název: Re: Schrána Smlouvy
Přispěvatel: Scooolie kdy 16. Červen 2009, 01:04:35
Jsem zvyklý odpovídat otázkami - pokud to jen jde.
Tedy 1/ a jak to řešil a řeší křestanský svět ?
2/ A hlavně - uvědomujeme si vůbec, co to je *korban
(překládá se často jako obět ...
3/ Do jaké míry je odpuštení vlastně závislé anebo spojené s obětí ....

ad 1) + 3) křesťanský svět říká, že obětí závěrečnou a nejvyšší byla smrt Ježíše-Beránka bez viny na kříži, který zemřel za hříchy všech lidí i těch budoucích jako smírčí oběť. Tak aby nebylo popřeno slovo, že porušení Zákona bude trestáno, a přesto byla možná cesta milosti...

(Nemyslím, že by Vám tenhle koncept byl neznámý, i když těžko s  ním budete asi souhlasit)
Název: Re: Schrána Smlouvy
Přispěvatel: achab kdy 16. Červen 2009, 01:11:55
to Scoolie - koncept mi znám je, dokonce ho respektuju, jenom mi nepřipadá jako řešení oné otázky.
Neptal jsem se tak docela na koncepty, ale právě na řešení toho, jak si z toho pomáhá svět krestanský.
Shodneme-li se na tom, že Vznešemu na nějakém Kostelíku vůbec nesejde, tak se objevují i trhliny v konceptu.
Proto jsem chtěl znát, to co jsem chtěl znát :o))
A někteří mi dokonce i odpovídají tak, že mne to obohacuje.
Vypadá to, jakoby Chrám byl tady pro nás, ne pro Vznešeného. A víme všichi, že žádnej chrámek neodpouští ani nespásá.
Haleluja.
Název: Re: Schrána Smlouvy
Přispěvatel: Scooolie kdy 16. Červen 2009, 01:18:21
Já už jsem v tuhle noční hodinu nedůvtipný - k čemu směřovala otázka "jak si z toho pomáhá křesťanský svět"? K neexistenci Chrámu? Pokud ano, pak jsem odpověděl. Pokud křesťané věří, že Ježíš byl tou finální obětí, pak Chrám už dnes není třeba. Má se znovu objevit na ke konci dní, kdy mají být obnoveny židy služby v Třetím Chrámu v Jeruzalémě. Ale křesťanů se to týkat nebude - ti mají už "doobětováno."

Co se chrámu týče, mám pojetí ještě radikálnější. Chrám je tu pro nás, abychom se měli kde scházet k Jeho oslavě. Je to místo nábožensky společenské, místo určené pro společenství věřících. Jinak je zcela zbytečný. Ke vztahu s B*hem je kostel (a opět hovořím z čistě protestantského pojetí) zbytečný. Stačí ona tichá modlitba ve své komůrce, o níž se mluví v podobenství jako o následováníhodném opaku pokrytecké modlitby veřejné, na odiv úmyslně dávané (do čehož se u řady lidí návštěva kostela vejde)...
Název: Re: Schrána Smlouvy
Přispěvatel: achab kdy 16. Červen 2009, 01:29:25
Já už jsem v tuhle noční hodinu nedůvtipný - k čemu směřovala otázka "jak si z toho pomáhá křesťanský svět"? K neexistenci Chrámu? Pokud ano, pak jsem odpověděl. Pokud křesťané věří, že Ježíš byl tou finální obětí, pak Chrám už dnes není třeba. Má se znovu objevit na ke konci dní, kdy mají být obnoveny židy služby v Třetím Chrámu v Jeruzalémě. Ale křesťanů se to týkat nebude - ti mají už "doobětováno."

A je hned přehledno. Ještě že Ježíš na to má poněkud jiný názor.

Co se chrámu týče, mám pojetí ještě radikálnější. Chrám je tu pro nás, abychom se měli kde scházet k Jeho oslavě. Je to místo nábožensky společenské, místo určené pro společenství věřících. Jinak je zcela zbytečný. Ke vztahu s B*hem je kostel (a opět hovořím z čistě protestantského pojetí) zbytečný. Stačí ona tichá modlitba ve své komůrce, o níž se mluví v podobenství jako o následováníhodném opaku pokrytecké modlitby veřejné, na odiv úmyslně dávané (do čehož se u řady lidí návštěva kostela vejde)...

I židé mají své "klubovny".
Název: Re: Schrána Smlouvy
Přispěvatel: Scooolie kdy 16. Červen 2009, 01:49:31
Já už jsem v tuhle noční hodinu nedůvtipný - k čemu směřovala otázka "jak si z toho pomáhá křesťanský svět"? K neexistenci Chrámu? Pokud ano, pak jsem odpověděl. Pokud křesťané věří, že Ježíš byl tou finální obětí, pak Chrám už dnes není třeba. Má se znovu objevit na ke konci dní, kdy mají být obnoveny židy služby v Třetím Chrámu v Jeruzalémě. Ale křesťanů se to týkat nebude - ti mají už "doobětováno."

A je hned přehledno. Ještě že Ježíš na to má poněkud jiný názor.
Citujte, citujte, však pamatujte, že celá křesťanská Bible je 1) zcela správná a bezchybná, 2) vnitřně bezrozporná a veškeré zdánlivé nesrovnalosti jsou jen chybou interpretátora ;)

Citovat
Co se chrámu týče, mám pojetí ještě radikálnější. Chrám je tu pro nás, abychom se měli kde scházet k Jeho oslavě. Je to místo nábožensky společenské, místo určené pro společenství věřících. Jinak je zcela zbytečný. Ke vztahu s B*hem je kostel (a opět hovořím z čistě protestantského pojetí) zbytečný. Stačí ona tichá modlitba ve své komůrce, o níž se mluví v podobenství jako o následováníhodném opaku pokrytecké modlitby veřejné, na odiv úmyslně dávané (do čehož se u řady lidí návštěva kostela vejde)...

I židé mají své "klubovny".
No však. Dnes jsem dostal jeden geniální vtip - sice sem vtipy nepatří - ale ta zmínka o klubovně si ten vtip zaslouží:

Tři reformní rabíni diskutovali o tom, do jaké hloubky jdou progresivně liberální reformy v jejich kongregacích. První se holedbal: „Jsme velmi moderní. Zařídili jsme v templu snack bar, kde podáváme žíznícím různé nápoje a hladoví si mohou vybrat: falafel v pitě, hot pastrami nebo latkes s okurkovým dresinkem. A to dokonce i v průběhu bohoslužby.“ Druhý na to: „To nic není. My jsme tak progresivní, že v průběhu bohoslužeb nejen nebráníme používání mobilních telefonů, ale dokonce jsme v lavicích zřídili dobíjecí místa a v templu je možno bezdrátově připojit notebooky.“ Třetí rabín se jen usmál: „To my jsme tak liberální, přátelé, že na židovské svátky templ zavíráme.“
Název: Re: Schrána Smlouvy
Přispěvatel: daniel lehotsky kdy 16. Červen 2009, 06:46:55
Asi sa dopustame malych nepresnosti. :). :)Treba asi ,,rozlisit" Chram a obet.Chram z hladiska ontologickeho sa da pochopit ked beresit bara Elohim precitame Bara sit-Stvoril zaklad,cize Chram.Gnozeologicky by nam mohol napomoct Izaias,,A narody pojdu za tvojim svetlom..."cize ako olej dava svetlo,tak Cram daval svetlo celemu svetu.A po zaniku,slova Jeremiasa Zelenajucou sa olivou(Izrael)...ta nazval Hospodin...pretoze svetlo ich viery vsetko rozziari." ;)No a obet ,to je asi ina kapitola.S pozdravom.
Název: Re: Schrána Smlouvy
Přispěvatel: Elazar kdy 16. Červen 2009, 09:21:54
Co se chrámu týče, mám pojetí ještě radikálnější. Chrám je tu pro nás, abychom se měli kde scházet k Jeho oslavě. Je to místo nábožensky společenské, místo určené pro společenství věřících.

Kdepak. Místem setkávání je synagoga nebo kostel - nikoli Chrám. To je alespoň v židovském pojetí něco úplně jiného. Nemyslím teď všechna vnější nádvoří, mám na mysli jeho "jádro", které bylo rozvržené už od dob stanu na poušti - nádvoří kněží, svatyni a velesvatyni. To určitě žádné místo na shromáždění věřících nebylo. To byl příbytek B-ha.
Název: Re: Schrána Smlouvy
Přispěvatel: gvodrazka kdy 16. Červen 2009, 10:25:20
 ;)
Souhlas. Srv. zrovna teď proběhlé parašot, ve kterých se objevovaly termíny jako "stan svědectví", "stan setkání" ...  :D
Název: Re: Schrána Smlouvy
Přispěvatel: menagen kdy 16. Červen 2009, 14:35:12
... Místem setkávání je synagoga nebo kostel - nikoli Chrám. To je alespoň v židovském pojetí něco úplně jiného. Nemyslím teď všechna vnější nádvoří, mám na mysli jeho "jádro", které bylo rozvržené už od dob stanu na poušti - nádvoří kněží, svatyni a velesvatyni. To určitě žádné místo na shromáždění věřících nebylo. To byl příbytek B-ha.
... Souhlas. Srv. zrovna teď proběhlé parašot, ve kterých se objevovaly termíny jako "stan svědectví", "stan setkání" ...

Pozor na nedorozumění - "stan setkávání" (ohel moed) neznamená setkávání věřících, ale setkávání "naší" reality, našeho světa, s projevy b-ží přítomnosti
Název: Re: Schrána Smlouvy
Přispěvatel: daniel lehotsky kdy 16. Červen 2009, 21:22:36
,,ed"moze znamenat aj vecnost a aj svedectvo.(aj oko a dvere :)).Zeby skrze ,,dvere"fyzickeho sveta,,ockom kukneme"do vyssiej skutocnosti,ktora nam fyzicky svet udrzuje pri zivote? :o,S pozdravom.
Název: Re: Schrána Smlouvy
Přispěvatel: gvodrazka kdy 17. Červen 2009, 06:44:42
 :D
To Menagen: jasně, že jsem mluvil o ohel edut a ohel moed jen ve vztahu "setkávání" bnei jisrael s B"h, a nikoliv jako o stanu, kde se koná společenská party am jisrael.  ;D

Jsme zralí pro Třetí Bejt Mikdaš? :-[
Název: Re: Schrána Smlouvy
Přispěvatel: menagen kdy 17. Červen 2009, 07:30:13
:D
To Menagen: jasně, že jsem mluvil o ohel edut a ohel moed jen ve vztahu "setkávání" bnei jisrael s B"h, a nikoliv jako o stanu, kde se koná společenská party am jisrael.  ;D
Já to tak pochopil, ale v kontextu předchozích příspěvků to mohlo neznalého čtenáře trochu zavádět, tak jsem raději upřesnil... ;)

Jsme zralí pro Třetí Bejt Mikdaš? :-[
Odpovím, jak je zde poslední dobou zvykem, protiotázkou: Proč byl zbořen druhý Chrám? A změnilo se na tom něco, nebo tehdejší důvody stále trvají?
Název: Re: Schrána Smlouvy
Přispěvatel: daniel lehotsky kdy 17. Červen 2009, 07:50:39
Nevedno ci uy nastal cas,ale nieco sa deje,Zaslubena zem kvitne,vydava plody(v porovnani s Palestinou napr.rok 1900) :).
Název: Re: Schrána Smlouvy
Přispěvatel: gvodrazka kdy 17. Červen 2009, 09:04:55
 ;D
To Menagen:

Což pořád ještě trvá bezdůvodná nenávist? ;D
Nebo čas ke vztyčení Třetího Bejt Mikdaš nastane, až zmizí rozdíly mezi různými denominacemi?

Docela rád bych předkládal svoji teruma gedola či ma´aser rišon ještě za svých dní... ;D
Název: Re: Schrána Smlouvy
Přispěvatel: Elazar kdy 17. Červen 2009, 09:45:04
Což pořád ještě trvá bezdůvodná nenávist? ;D

B-hužel mám pocit, že ta dosud nezmizela ani z lidu Izraele.
Název: Re: Schrána Smlouvy
Přispěvatel: menagen kdy 17. Červen 2009, 13:30:07
Což pořád ještě trvá bezdůvodná nenávist? ;D
B-hužel mám pocit, že ta dosud nezmizela ani z lidu Izraele.
A právě o ten tady holt běží...

Název: Re: Schrána Smlouvy
Přispěvatel: menagen kdy 17. Červen 2009, 13:32:28
Ještě ke stanu setkávání (ohel moed) - Hirsch docela výstižně překládá jako Zusammenkunftbestimmungszelt a odvozuje etymologii od יעד, kde hledá příbuznost s יחד. A dále vysvětluje, že oddané přijetí zákona (odkaz na desky zákona uložené v Schráně) způsobilo jedinečnou přítomnost b-ží v Izraeli, která se projevuje zvláštní svatostí tohoto místa (objektu, chcete-li).

Druhé vysvětlení, které Hirsch nabízí, je, že B-h určil toto místo jako místo, kde bude "komunikovat" s Mojžíšem, a jako místo, kde Izrael bude obnovovat svůj svazek s Hospodinem; skutečnost, že zde je svědectví Zákona (psaného i ústního), dává celému stánku smysl a důležitost jako ohel moed, místo setkávání s Hospodinem, které je zdrojem dalšího duchovního a národního rozvoje Izraele.
Název: Re: Schrána Smlouvy
Přispěvatel: gvodrazka kdy 17. Červen 2009, 14:15:46
 :)

  ! יישר כוח ,מנגן       
Název: Re: Schrána Smlouvy
Přispěvatel: menagen kdy 17. Červen 2009, 17:43:29
:)

  ! יישר כוח ,מנגן       

יישר כוח רש"ר הירש  ;)
Já nic, já menagen ...

...
Nebo čas ke vztyčení Třetího Bejt Mikdaš nastane, až zmizí rozdíly mezi různými denominacemi?

Docela rád bych předkládal svoji teruma gedola či ma´aser rišon ještě za svých dní... ;D


Po pravdě řečeno, spíš než Třetí Bejt Mikdaš teď řeším Druhý Bejt Midraš... ;)
Název: Re: Schrána Smlouvy
Přispěvatel: fanuel kdy 20. Září 2009, 10:25:25
Zdravím, kapacita mozku a jeho vývoj k vyšší inteligenci je nesmírně zrychlený. Vše je dáno  uvědoměním si jednoduchosti v dvanáctero směrovek chování a následování smlouvy mezi (B) a lidem. Jednoduchá pravidla a přitom vyřčená samotným (JHVH) Alfa a Omega měla zaručit platnost smlouvy, jak s těmi na místě služby pod horou ORÉB na Sinají tak i s těmi co se měli narodit, jako Izraelité či přátelé lidu Izraele. Ano smlouva ústní mezi lidem a (B)  a smlouva dodržování zákona mezi literou a lidem je ze strany (B) nezrušitelná, ovšem ze strany lidu byla několikrát porušena a to se děje do dnes. Jsou tři věci, které (B) ze své podstaty nemůže přijmout:
1)jíst krev (duše)
2)nenávist ke stvořiteli
3)nenásledování (B) moudrosti.                                  Závěr: a to vše bez Chrámu a oběti. To samé dělali ostatni národové taky a nikam to nevedlo. Proto, bylo nařízeno, jinak přistoupit k službě (B) přítomnosti a sounáležitosti, jako celku a to prostým S T Á N K E M, svícnem,truhlou smlouvy.
Celé náboženství se opírá o víru v(B) a jeho následovníky skrze smlouvu, přikázání dodržovat smlouvu, ustanovením, kterým vyvolil skrze prostředníka sám (B) soudce lidu Izraele a v posledních dnech 1955 syna člověka, kterého bez prostředníka vyvolil sám (JHVH).
Je jen (J) eden  je jen jedna (H) ora požehnání  (V)  je jen jedna (H) ora zlořečení. Stanek (Fanuel)
Název: Re:Schrána Smlouvy
Přispěvatel: cogavec kdy 6. Únor 2013, 22:25:12
Dnes jsem si přečetl tohle zajímavé téma ohledně Schrány Smlouvy,chtěl bych upozornit,že to nejdůležitější z této Schrány nebylo zničeno.To jsou slova,informace určené pro nás,která byla vepsána na kamenných deskách!!!Byl zničen,nebo ztracen hmotný nosič nehmotné informace.Vyslovím-li slovo,ozve se zvuk,z jeho podoby jsme schopni poznat,o jakou informaci se jedná,ale informace tím zvukem není,zvuk,jeho podoba jsou symbolem nečeho nehmotného, nečasového,neprostorového.Ta samá informace se dá znázornit obrazovým symbolem,písmem.To samé slovo lze napsat česky,německy,hebrejsky,arabsky,čínsky,pokaždé bude grafické znázornění odlišné.Informaci můžeme znázornit i slepeckým písmem.Němec znázorní tu samou informaci jiným zvukem než např.Čech.                                                                                  Byla tam otázka,co na to říkají křesťané?Podívejme se tedy co říkají: To zase začínáme sami sebe doporučovat?Či potřebujeme snad jako někdo doporučující listy k vám nebo od vás?Našim doporučujícím listem jste vy sami,je napsán na našem srdci,všichni je znají a mohou číst.Je přece zjevné,že vy jste listem Kristovým,vzniklým z naší služby a napsaným ne inkoustem,nýbrž Duchem Boha živého,ne na kamenných deskách,nýbrž na živých deskách lidských srdcí. 2.list Korintským,3,1-6.                                                   Pavel,Šaul naznačuje že člověk,nebo jeho tělo má být nejmenší chrámovou jednotkou?: Či snad nevíte,že vaše tělo je chrámem Ducha svatého,který ve vás přebývá a jejž máte od Boha?Nepatříte sami sobě! 1.Korintským,6,19.                 Na jiném místě: Nevíte,že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá?Kdo ničí chrám Boží,toho zničí Bůh,neboť Boží chrám je svatý,a ten chrám jste vy. 1.Korintským 3,16-17.                                                                                              Co na to mluví proroci?: Toto je smlouva,kterou uzavřu s domem izraelským po oněch dnech,je výrok Hospodinův:Svůj zákon jim dám do nitra,vepíši jim jej do srdce.Budu jim Bohem a oni budou mým lidem. Jeremiáš 31,33.                                                                                                                                                                                            Na jiném místě: Vezměte s sebou tato slova,obraťte se k Hospodinu,řekněte mu:"Promiň nám všechnu nepravost,přijmi nás laskavě,když chceme oběti býčků nahradit svými rty. Ozeáš 14,3(2).To znamená,že modlitba je oběť rtů,ale i "srdce",chápu-li to dobře.                                                                                                                                         Obětní hod ani oběť přídavnou sis nepřál,nýbrž protesals mi uši (aby byly schopny přijmout zvěst o Hospodinových skutcích) nežádals oběť zápalnou ani oběť za hřích.     Tu jsem řekl:Hle, přicházím,jak ve svitku knihy o mně stojí psáno.Plnit,Bože můj,tvou vůli je mým přáním,tvůj zákon mám ve svém nitru. Žalm 40,7-9                                            Či-li důležité je,aby lidé měli zákon ve svém nitru,ve svém "minichrámě",to že kamenné desky se ztratily,nevadí,Boží slovo ,které bylo na nich přežilo.                                                                                                                                                   Ješua kdysi řekl: Co dává život,je Duch,tělo samo nic neznamená.Slova,která jsem k vám mluvil,jsou Duch a jsou život. Jan 6,63.                                                                                                                                                                               K tomu tělu bych poznamenal,bez programu,softwaru,je tělo jen kus mrtvé hmoty.Podle nějakého programu fungují vnitřní pochody v těle.Co je člověk?Včera je tu kus hlíny,dnes jsou tu vlasy,nehty,kůže.Zítra si je ostříháme,odpadnou.A v těle  je nahradí jiná hmota.Která hmota je člověkem?Ta která se stane součástí člověka,nebo ta která už není součástí člověka?Podle účtových osnov je software nehmotný majetek. :)
Název: Re:Schrána Smlouvy
Přispěvatel: fanuel kdy 15. Prosinec 2013, 08:26:46
SHALOM....PRVNI CHRAM ZNICEN.....DRUHY CHRAM ZNICEN....TRETI CHRAM ???

ZADNY CHRAM ALE STANEK....7 RAMENY SVICEN.....12 USTANOVENI ..PRIKAZANI....
NA SINAJI JHVH  OREB...
FRANTISEK FANUEL STANEK