fórum komunity Eretz

Judaismus => Rabín odpovídá na Vaše dotazy => Téma založeno: Dan kdy 5. Květen 2016, 12:32:03

Název: Proselyté jsou pro Izrael obtížní jako boláky. (Jevamot 47b)
Přispěvatel: Dan kdy 5. Květen 2016, 12:32:03

Proselyté jsou pro Izrael obtížní jako boláky. (Jevamot 47b)

Jedná se o myšlenku ústně tradovanou z generace na generaci od předání Tóry Mojžíšovi?
Název: Re:Proselyté jsou pro Izrael obtížní jako boláky. (Jevamot 47b)
Přispěvatel: Jeitteles kdy 6. Květen 2016, 18:05:01
Od předání Tóry Mošemu rozhodně ne. Výrok je podmíněn zkušeností z doby, kdy se projevili jako zdroj potíží pro obec. Jako reakce na to byli zájemci o konverzi prověřováni s velikou obezřetností a jejich motivace zkoumána do hloubky.

A jsou i jiné pasáže:

Abraham získal proselyty mezi muži a Sára mezi ženami. Každý, kdo přivede pohana blíže (k B-hu) a obrátí jej, jako by jej stvořil. (GnR XXXIX, 14)

Svatý, budiž pochválen, rozprášil Izraelity do exilu jedině proto, aby se k nim připojili proselyté. (Pes. 87b)

A tedy i nežid, který je poslušen Tóry, je roven veleknězi. (Sifra k 18, 5)

(B-h) miluje proselytu. (Dt 10, 18)

Hojnost podobných výroků jenom dokládá, že Izraelita a konvertita byli považováni za zcela rovnocenné.
Název: Re:Proselyté jsou pro Izrael obtížní jako boláky. (Jevamot 47b)
Přispěvatel: Dan kdy 9. Květen 2016, 09:10:13
Znamená to teda, že ne všechno v Talmudu vychází z ústní Tóry, že ne všechno je zaznamenaný ústní právo, pravidla a nařízení upřesňující otázky každodeního života židů odevzdaný se psanou Tórou na Sinaji? Co je teda autoritativnější, texty hanící proselyty nebo texty k proselytum smířlivý a přátelský?
Název: Re:Proselyté jsou pro Izrael obtížní jako boláky. (Jevamot 47b)
Přispěvatel: Jeitteles kdy 9. Květen 2016, 16:56:47
Vycházel bych z celého komplexu. Jsou to zkušenosti. Je potřeba z nich vycházet s rozumem, citem, s vědomím kontextu, ne fundamentalisticky, ne doslovně, nevytrhávat z kontextu. Prvním konvertitou byl přece Abraham. Přečtěte si Lech Lecha, to je cesta konvertity. Upřímní konvertité nemohou být pro Izrael obtížní jako boláky.
Název: Re:Proselyté jsou pro Izrael obtížní jako boláky. (Jevamot 47b)
Přispěvatel: Dan kdy 10. Květen 2016, 08:21:51
Von rabi Chelbo nebyl jedinej kdo něco podobnýho tvrdí.

Neštěstí za neštěstím stihne ty, kdo mezi sebe přijmou proselyty (Jevamot 109b)

Proselyté a ti, kdo si hrají s malými dětmi, zdržují příchod mesiáše (Nida 13b)
Název: Re:Proselyté jsou pro Izrael obtížní jako boláky. (Jevamot 47b)
Přispěvatel: Dan kdy 10. Květen 2016, 09:22:13
Vycházel bych z celého komplexu. Jsou to zkušenosti. Je potřeba z nich vycházet s rozumem, citem, s vědomím kontextu, ne fundamentalisticky, ne doslovně, nevytrhávat z kontextu. Prvním konvertitou byl přece Abraham. Přečtěte si Lech Lecha, to je cesta konvertity. Upřímní konvertité nemohou být pro Izrael obtížní jako boláky.

Abraham přece nekonvertoval k judaismu ani se nepřidal k ňákej existující náboženskej skupině, ale dobrovolně přijal a začal vyznávat monoteismus. Protože rabín Chelbo žil ve třetim století, podobně jako autoři dalších protikonvertitskejch výroků, vodhaduju že to byla ňáká frustrace z úspěšný křesťanský misie, protože elastičtější, nenáročnější a otevřenější křesťanství přetáhlo velkou část židovskejch konvertitů a nežidovskejch lidí přidruženejch k židovskejm komunitám vo kterejch se zmiňujou římský a řecký zdroje. Křesťani se židovskejm misionářum vysmívali: Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Obcházíte moře i zemi, abyste získali jednoho novověrce ...... (Matouš 23:15) Vtipný je, že mnoho z těch co byli a sou protikonvertitský můžou bejt sami potomci konvertitů, nedonutil snad Jochanan Hyrkanos přijmout judaismus Idumejce, nedonutil snad Jehuda Aristobulos galilejský Iturejce a nedonutil snad Saša Janaj přijmout část helenizovanejch levantinců z pobřežních měst (část jich přijala judaismus dobrovolně)?! A co konvertiti Babylónu, Persie a Egypta (o kterejch píše Filón nebo JF)? A mnozí z národů země se připojovali k židům, neboť na ně padl strach ze židů. (Ester 8:17)  >:D
Název: Re:Proselyté jsou pro Izrael obtížní jako boláky. (Jevamot 47b)
Přispěvatel: zoom kdy 10. Květen 2016, 15:19:48
Pro hlubší pohled do problematiky doporučuji knihu Daniela Mayera - Konverze k judaismu http://www.antikvariat-judaica.cz/content/konverze-k-judaismu-v-zrcadle-%C5%BEidovsk%C3%A9-%C3%BAstn%C3%AD-tradice-historie (http://www.antikvariat-judaica.cz/content/konverze-k-judaismu-v-zrcadle-%C5%BEidovsk%C3%A9-%C3%BAstn%C3%AD-tradice-historie)
Název: Re:Proselyté jsou pro Izrael obtížní jako boláky. (Jevamot 47b)
Přispěvatel: Jeitteles kdy 10. Květen 2016, 17:20:29
Abraham přece nekonvertoval k judaismu ani se nepřidal k ňákej existující náboženskej skupině, ale dobrovolně přijal a začal vyznávat monoteismus. Protože rabín Chelbo žil ve třetim století, podobně jako autoři dalších protikonvertitskejch výroků, vodhaduju že to byla ňáká frustrace z úspěšný křesťanský misie, protože elastičtější, nenáročnější a otevřenější křesťanství přetáhlo velkou část židovskejch konvertitů a nežidovskejch lidí přidruženejch k židovskejm komunitám vo kterejch se zmiňujou římský a řecký zdroje. Křesťani se židovskejm misionářum vysmívali: Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Obcházíte moře i zemi, abyste získali jednoho novověrce ...... (Matouš 23:15) Vtipný je, že mnoho z těch co byli a sou protikonvertitský můžou bejt sami potomci konvertitů, nedonutil snad Jochanan Hyrkanos přijmout judaismus Idumejce, nedonutil snad Jehuda Aristobulos galilejský Iturejce a nedonutil snad Saša Janaj přijmout část helenizovanejch levantinců z pobřežních měst (část jich přijala judaismus dobrovolně)?! A co konvertiti Babylónu, Persie a Egypta (o kterejch píše Filón nebo JF)? A mnozí z národů země se připojovali k židům, neboť na ně padl strach ze židů. (Ester 8:17)  >:D

Jak jsem psal, většina výroků je historicky podmíněna.

Pokud jde o Abrahama, berte to jako určité přirovnání. Fakticky se jednalo o "konverzi" . Známá slova - "Odejdi ze své země, ze svého rodiště a svého otcovského domu a jdi do země, kterou ti ukážu!" - chápeme skutečně, ale zároveň jsou velice obrazná a je za nimi strašně mnoho, přitom to je přece i cesta konvertity.

Kniha Daniela Mayera, kterou doporučil zoom, je uvozena výrokem - "Milujte tedy příchozího, neboť jste byli příchozími v egyptské zemi." (Deuteronomium 10,19). Jestliže se chcete o problematiku konverzí a proselytů více zajímat, taktéž tuto knihu doporučuji.