View full version: Obecná náboženská debata
1 2 3 »
 1. Hledání pravé hory Sinaj
 2. Noachitské příkazy
 3. Židovská duše
 4. Kde se vzala voda (chcete se zapojit?)
 5. Ask židovské fanatičky
 6. Anjeli ako súčasť biblického zjavenia.
 7. Pohledy lidí židovského vyznání na katolíky u nás
 8. Traktát Mišny Pesachim
 9. Purimová hahahagada
 10. Schrána Smlouvy
 11. Samaritánský Šabat
 12. Židé navštívili Chrámovou Horu
 13. Jaký máte šabat?
 14. Purim
 15. Konverze? Judaismus, Izrael a vůbec
 16. Antonín Zápotocký: Ježíšek ne, Děda Mráz ano
 17. Nazaretsky a zidovstvi
 18. Židovství a křesťanství - body styčné a body rozdělující
 19. Byl Mojžíš žid/Žid?
 20. Smartfony a internet
 21. Počítání Omeru
 22. SA'AREJ HALACHA
 23. Liberální vs. ortodoxní gijur
 24. Cyklus o halaše
 25. Armagedon
 26. Vyvolený národ
 27. Gójové jsou na světě proto, aby sloužili Židům, tvrdí izraelský rabín
 28. z nácků ortodoxními Židy
 29. Rozdělení Tóry na SIDRY
 30. slichot
 31. Hezká duchovní cesta! ;-)
 32. mystický svátek Tu B’Av
 33. výročí
 34. פטפט בעברית..
 35. dotaz k dodržování kašrutu
 36. Vysoké ceny odrazují Evropany dodržovat kašrut
 37. Česky namluvená Tóra
 38. Rabín odhalil jméno Mesiáše
 39. Původ chanuky
 40. 613 micvot
 41. Úplne pre ateistov
 42. Šabat
 43. Odpouštění před Roš Hašana
 44. Dialogy medzi vierovyznaniami
 45. Mesiáni
 46. Chrám a obnovení obětí
 47. Slovo Tóra.
 48. Bylo by možné přebudovat komplex Al Aqsah na Chrám?
 49. Kámen.
 50. Feder (Hyde park)