fórum komunity Eretz

Všeobecná kategorie => Hyde Park => Téma založeno: gvodrazka kdy 11. Červenec 2017, 14:11:15

Název: JAK TO VNÍMÁ GUGI █▄▄▄▄▄█
Přispěvatel: gvodrazka kdy 11. Červenec 2017, 14:11:15
HUMANITA JE PŘEPYCH.

Migranti nenaleznou nikde v Evropě bezpečí. To proto, že sami kolem sebe vytvářejí svými postoji konfliktní situace, ovzduší nesnášenlivosti a konfrontace mezi konfesemi. Jde o obdobné klima, kvůli kterému museli opustit země svého původu, přičemž jejich konfliktní založení bylo právě příčinou vzniku katastrofických politických poměrů, motivujících je k emigraci. Ať vkročí kamkoliv, vždy budou ve střetu s místní kulturou a tedy nikoliv v bezpečí.
Vinu za krizi humanitarismu nehledejme u nich, ale ve svých soudobých modelech uvažování...
Název: Re:JAK TO VNÍMÁ GUGI █▄▄▄▄▄█
Přispěvatel: gvodrazka kdy 11. Červenec 2017, 14:12:33
Morální past.

Dluhy jako sociální problém. Chtělo by se říci: problém nebude, jestliže vedeni finanční kázní a gramotností, odmítnete se zadlužovat.

Realita však je ta, že dluhovým problémům se nevyhneme a že budou mohutnět do rozměrů politického fenoménu, hrozícího přerůst do podoby zásadního partajního programu, směřujícího k elektorálnímu sloganu a konečně do populistické definice, o jejímž charakteru nemůže být (při anti-elitářských náladách plebsu) pochyb.

Půjčování je totiž modus vivendi současné ekonomiky. Bez úvěrování by populárně nastavené ekonomiky a jejich produkty rychle zkolabovaly. Modely soudobých, fungujících ekonomik, poplatných požadavku „sociálního státu“, jsou v podstatě založeny na permanentním zadlužování, přičemž systém sociálního pojištění, líbivě přesvědčující o svém založení na sociální solidárnosti, je v podstatě hrou ve stylu systému „letadlo“, kdy bonusy nových účastníků jsou vypláceny z vkladů starých účastníků…

Když se k této skutečnosti přidruží konzumní morálka soukromé sféry, velící, že konzument musí, prostě musí, mít za každou cenu vše, nač si vzpomene, bez ohledu na svoji solvenci, pouze s odvoláváním se na kritéria „sociálního státu“ a na v podstatě vágní kodex, zvaný Listina zákl. lid. práv, pak se ocitáme tam, kde jsme.  Vždyť i  případech vyslovené sociální nouze, už v okamžiku vzniku půjčky, je si dlužník jasně vědom, že její splacení není v jeho ekonomických silách a přesto uzavře závazkový právní vztah. V takovém případě jde spíše o morálně-etický problém, nežli o problém sociálně ekonomický.

Vypadalo by patrně komicky, trapně a školometsky, připomínat něco o spořivosti, šetrnosti, přiměřenosti poměrům, skromnosti. Bylo by patrně anachronismem připomínat základní pravidlo, že něco si mohu pořídit až tehdy, když na to mám dostatek peněz. Ano, bylo by…neboť v soudobých ekonomických poměrech by totiž při akceptování takového modelu chování spotřebitele zamrzl a zablokoval by se obchod i výrobní sektor. 

Vypadalo by určitě pokrytecky ohánět se šetrností v době, kdy nejen finančně negramotní jednotlivci, ale seriózní instituce i celé státy jsou existenčně závislé na dluzích, kterým se eufemisticky říká kredit, prodej dluhopisů, státní dluh, rozpočtový deficit …

Řada modelů funguje pomocí pumpování financí do ekonomik, roztáčením rotaček tisknoucích bankovky … Výsledkem je enormní zadlužování, inflace. Řešení nenastane, dokud se nezmění morálka na úrovni mikro-sociální i makrosociální. Je třeba neustále se vracet k Micawberově sentenci v Dickensově Davidu Copperfieldovi: "Annual income twenty pounds, annual expenditure nineteen [pounds] nineteen [shillings] and six [pence], result happiness. Annual income twenty pounds, annual expenditure twenty pounds nought and six, result misery."
Název: Re:JAK TO VNÍMÁ GUGI █▄▄▄▄▄█
Přispěvatel: gvodrazka kdy 11. Červenec 2017, 14:17:36
EUROPE FATALE



Evropa vezme osud do vlastních rukou, řekla před časem Angie. Nadchází údobí formování tzv. evropské armády. Francie chce velet.

Do toho, jako z udělání, Amerika hodlá redukovat počet vojenských základen (hodlajíc patrně vycouvat z Evropy a ponechat ji napospas Rusům), i přes bravurní slovní akrobacie v Polsku.Půvabné na spektakulárních americko-polských námluvách je, že USA se domnívají, že polská armáda bude účinnou obranou Evropy, jestliže Moskva zavelí: „směr západ!“ a Polsko se domnívá, že to bude americká armáda…

Při představě, že Evropa vezme svůj osud do vlastních rukou, mne jímá děs. Historie, když ne lidé, si ještě pamatuje, co se dělo, když Evropané vzali osud do vlastních rukou. V první fázi musel přispěchat Wilson, v druhé fázi museli Evropu umravnit Roosevelt a Džugašvili. Nebýt jich, osud Evropy by určovaly německé rasové zákony, nicméně její východní polovinu masírovala komunistická paranoia, coby kompenzace za skutečnost, že po porážce nacismu málem hladová, komunismem indoktrinovaná západní Evropa napochodovala do náruče bolševika.

Pax americana, spočívající v univerzalismu teorie liberální demokracie, trval v podstatě do teď. Budiž za něj Americe upřímně poděkováno. Při vyhlídce, že se budoucnost Evropy rozpadne do dění ve sféře vlivu Rusů na východě a ve sféře drobných, nacionálních celků, ovládaných dementními, avšak nebezpečnými tyránky na západě, zatímco U.S.A., rezignující na drahý historický experiment s liberální demokracií amerického typu v poválečné Evropě, revitalizují své izolacionistické doktríny, se mne zmocňuje chuť emigrovat do argentinské pampy, australského buše, kanadského lesa, či antarktického ledového království….

Druhý, technický aspekt, problematičnosti tzv. evropské armády, spočívá ve skutečnosti, kterou už nastínil jeden vojenský stratég. Je jím problém komunikační jednoty velení. Zatímco ruská armáda, ohrožující východní horizont Evropy, komunikuje s miliony vojáku JEDNÍM jazykem, tzv. evropská armáda, rozdrobená na desítky sborů komunikuje minimálně dvacítkou jazyků, a už jen představa jak např. spolu komunikuje portugalské a švédské velení, či slovenské a finské štáby, je velmi komplikovaná. Tento fenomén by pak byl závažnou brzdou efektivity společných vojenských akcí takového vojenského uskupení, nehledě k faktu, že takovou brzdou v NATO už je.

OH EUROPE, FEMME FATALE
Název: Re:JAK TO VNÍMÁ GUGI █▄▄▄▄▄█
Přispěvatel: gvodrazka kdy 12. Červenec 2017, 08:40:30
Život je předem prohraná partie … peklo vždy vyhraje.

Byl kdysi jeden švec, neboli obuvník (říkejme mu třeba STUART LÍDL) a ten byl tak moudrý, že uhádl každou hádanku a dokonce i sám nové hádanky vymýšlel. Jeho věhlas se šířil po světě a doslechlo se o něm i peklo. Vyslalo svého zmocněnce, aby kontaktoval Stuarta Lídla, a učinil psycho-sondu do jeho moudrosti. Dotyčný pekelník se jednoho dne dostavil k Stuartu Lídlovi a stylizoval se jako ordinérní otrapa, jemuž se objevil defekt na jeho nových značkových křuskách zn. Prado. Slovo dalo slovo a za chvíli se oba ocitli v pozici, kdy jeden druhému kladli hádanky. Stuart Lídl, který brzy svým intelektem rozpoznal, že v osobě zákazníka jde o transcendentní bytost, chápal, že hádankový cyklus je jenom takové zahřívací kolečko, než se věc dostane do provozních obrátek a na standardní teplotu. Pekelník (říkejme mu třeba Kleofáš, nebo Liguriáš, nebo Frydolín) záhy učinil Stuartu Lídlovi zajímavou nabídku: kratší stáž v pekle za účelem načerpání nových, mezi lidmi aplikovatelných poznatků a různých infernálních know-how. Stuart Lídl briskně, nicméně distinguovaně, lákavou nabídku odmítl, řka: do pekla mě NIC nedostane. Čert, aspirující na povýšení do hodnosti ďábel, se usmál neproniknutelným úsměvem a učinil Stuartu Lídlovi ještě jeden návrh: položí Stuartovi jedinou hádanku. Když ji uhádne, peklo mu bude ležet u nohou. Když ji neuhádne, Kleofáš či Liguriáš či Frydolín ho popadne, odnese do pekla a tam bude doživotně vyučovat v kindergarten nezletilé čertíky. Stuartova pýcha zafungovala a tak pekelníkovu nabídku přijal. I plácli si na to. Pekelník přednesl hádanku: kdo hledá, často to najde, ale kdo TO hledá, je blázen. Stuart Lídl měl náhle pocit, že ho opustil intelekt, moudrost i obuvnické ratio. Prostě mozkový black-out. Sluníčko padalo za hory, pasáci pekli brambory – a Stuart Lídl pořád neznal solution, té pekelné hádanky. Podíval se na Kleofáše, který se tvářil jako Liguriáš a přitom to by obyčejný Frydolín, a řekl, co v životě ještě neřekl: poddám se.
Trojjediný pekelník se zjevnou satisfakcí a dívaje se pevně do očí Stuartových, pomalu řekl: je to NIC.
Kdo hledá, často najde nic. Ale kdo hledá nic, je blázen. Tak vidíš, bratře, řekls, že tě nic nedostane do pekla. A NIC tě do pekla dostalo.

Z toho plyne ponaučení, že opět zvítězilo peklo a nicota. Ale nebojte se děti, jde jen o nicotu ve smyslu verbálním, psychologickém, nikoliv ve smyslu fyzikálním. Je to jen slovní ekvilibristika, neboť autentická NICOTA JE NEJSOUCNO, NEBYTÍ, ŽÁDNÝ ROZMĚR, ŽÁDNÉ VLASTNOSTI (BARVA, PACH, zvuk), ŽÁDNÁ ČASOVOST. A KDYBY SE NA SVĚTĚ OBJEVILA JEN MALÁ MEZERA NICOTY V BYTÍ (JSOUCNU), VTÁHLA BY HO DO SEBE, CELÝ SVĚT BY SE DO NÍ ZŘÍTIL (JAKO DO ČERNÉ DÍRY). Takto je umístěna v bezpečí před stále rozšiřujícím se vesmírem.

Název: Re:JAK TO VNÍMÁ GUGI █▄▄▄▄▄█
Přispěvatel: gvodrazka kdy 13. Červenec 2017, 08:35:28
MZDOVÁ KOMPARACE: ;D

Chemik ve výrobě bere v Německu 94 329 Kč. V Česku bere jen 18 348 Kč.
Nákupčí bere v Německu 109 890 Kč. V Česku bere jen 23 239 Kč.
Pracovník v administrativě bere v Německu 86 427 Kč. V Česku bere jen 18 400 Kč.
Nástrojář bere v Německu 93 609 Kč. V Česku bere jen 19 878 Kč.
Učitel na gymnáziu bere v Německu 127 305 Kč. V Česku bere jen 27 170 Kč.
Průmyslový mechanik bere v Německu 93 717 Kč. V Česku bere jen 19 937 Kč.
Sociální pracovník bere v Německu 92 799 Kč. V Česku bere jen 20 485 Kč.
Zdravotní sestra bere v Německu 84 168 Kč. V Česku bere jen 19 471 Kč.
Kovodělník bere v Německu 90 072 Kč. V Česku bere jen 21 042 Kč.
Strojní mechanik bere v Německu 88 101 Kč. V Česku bere jen 19 937 Kč.
Tesař bere v Německu 74 439 Kč. V Česku bere jen 18 077 Kč.
Zedník bere v Německu 75 519 Kč. V Česku bere jen 17 794 Kč.
Redaktor bere v Německu 116 667 Kč. V Česku bere jen 28 378 Kč.
Zámečník bere v Německu 93 717 Kč. V Česku bere jen 22 835 Kč.
Inženýr ekonomie bere v Německu 135 000 Kč. V Česku bere jen 32 303 Kč.
Pečovatel bere v Německu 67 230 Kč. V Česku bere jen 17 064 Kč.
Listonoš bere v Německu 74 682 Kč. V Česku bere jen 18 449 Kč.
Prodavač bere v Německu 58 860 Kč. V Česku bere jen 14 620 Kč.
Obkladač bere v Německu 71 577 Kč. V Česku bere jen 17 794 Kč.
Uklízeč budov bere v Německu 48 060 Kč. V Česku bere jen 11 931 Kč.
Kuchař bere v Německu 50 652 Kč. V Česku bere jen 12 512 Kč.
Jemný mechanik bere v Německu 93 717 Kč. V Česku bere jen 24 838 Kč.
Číšník bere v Německu 41 823 Kč. V Česku bere jen 10 776 Kč.
Zubní technik bere v Německu 62 262 Kč. V Česku bere jen 16 221 Kč.
Sekretářka bere v Německu 78 840 Kč. V Česku bere jen 20 710 Kč.
Daňový poradce bere v Německu 135 000 Kč. V Česku bere jen 34 999 Kč.
Automechanik bere v Německu 72 603 Kč. V Česku bere jen 19 799 Kč.
Zdravotní laborant bere v Německu 84 186 Kč. V Česku bere jen 22 977 Kč.
Programátor bere v Německu 112 050 Kč. V Česku bere jen 30 835 Kč.
Prodejce pojištění bere v Německu 112 455 Kč. V Česku bere jen 30 138 Kč.
Pekař bere v Německu 54 459 Kč. V Česku bere jen 15 484 Kč.
Tiskař bere v Německu 81 594 Kč. V Česku bere jen 23 065 Kč.
Malíř-lakýrník bere v Německu 67 311 Kč. V Česku bere jen 19 344 Kč.
Truhlář bere v Německu 67 014 Kč. V Česku bere jen 19 558 Kč.
Soustružník bere v Německu 78 101 Kč. V Česku bere jen 25 842 Kč.
Strážný bere v Německu 59 400 Kč. V Česku bere jen 17 760 Kč.
Instalatér topení bere v Německu 70 578 Kč. V Česku bere jen 21 523 Kč.
Architekt bere v Německu 97 551 Kč. V Česku bere jen 30 024 Kč.
Elektromechanik bere v Německu 83 214 Kč. V Česku bere jen 25 561 Kč.
Recepční v hotelu bere v Německu 49 977 Kč. V Česku bere jen 16 183 Kč.
Řidič ještěrky bere v Německu 67 095 Kč. V Česku bere jen 21 819 Kč.
Instalatér plynu bere v Německu 70 578 Kč. V Česku bere jen 23 578 Kč.
Lékař bere v Německu 135 000 Kč. V Česku bere jen 44 102 Kč.
Pomocník v domácnosti bere v Německu 51 840 Kč. V Česku bere jen 17 019 Kč.
Obsluha digitálního tisku bere v Německu 75 627 Kč. V Česku bere jen 24 720 Kč.
Prodejce zájezdů bere v Německu 66 096 Kč. V Česku bere jen 21 789 Kč.
Skladník bere v Německu 55 377 Kč. V Česku bere jen 18 742 Kč.
Vychovatel bere v Německu 79 056 Kč. V Česku bere jen 26 745 Kč.
Asistent v marketingu bere v Německu 89 073 Kč. V Česku bere jen 30 534 Kč.
Sestra na anesteziologii bere v Německu 84 186 Kč. V Česku bere jen 28 348 Kč.
Řezník bere v Německu 54 594Kč. V Česku bere jen 18 863 Kč.
Právník bere v Německu 135 000 Kč. V Česku bere jen 47 109 Kč.
Řidič nákladního vozu bere v Německu 51 327 Kč. V Česku bere jen 18 632 Kč.
Řidič osobního vozu bere v Německu 61 533 Kč. V Česku bere jen 22 497 Kč.
Kovář bere v Německu 72 117 Kč. V Česku bere jen 27 393 Kč.
Dispečer přepravy bere v Německu 79 110 Kč. V Česku bere jen 30 260 Kč.
Řidič autobusu bere v Německu 68 931 Kč. V Česku bere jen 26 485 Kč.
Bagrista bere v Německu 80 703 Kč. V Česku bere jen 31 808 Kč.
Podnikový ekonom bere v Německu 87 453 Kč. V Česku bere jen 34 149 Kč.
Pokladní bere v Německu 54 432 Kč. V Česku bere jen 22 394 Kč.
Informatik bere v Německu 104 841 Kč. V Česku bere jen 43 914 Kč.
Účetní bere v Německu 88 317 Kč. V Česku bere jen 36 790 Kč.
Personalista bere v Německu 95 958 Kč. V Česku bere jen 41 589 Kč.
Daňový úředník bere v Německu 65 394 Kč. V Česku bere jen 28 433 Kč.
Fyzioterapeut bere v Německu 56 268 Kč. V Česku bere jen 25 485 Kč.
Reklamní agent bere v Německu 67 311 Kč. V Česku bere jen 30 534 Kč.
Kadeřník bere v Německu 37 530 Kč. V Česku bere jen 17 475 Kč.
Bankéř bere v Německu 117 045 Kč. V Česku bere jen 58 798 Kč.
Operátor v call centru bere v Německu 47 817 Kč. V Česku bere jen 23 714 Kč.
Manažer logistiky bere v Německu 70 308 Kč. V Česku bere jen 39 093 Kč.



Germáni opět vyhráli – a navíc: kdysi se ve velké Germánii měl dobře kdejaký esesák, nyní kdejaký isisák.


Název: Re:JAK TO VNÍMÁ GUGI █▄▄▄▄▄█
Přispěvatel: Dan kdy 13. Červenec 2017, 09:19:40
V ČR je ve srovnání s Německem pouze 60% produktivita práce, proto Češi neberou 60% německých mezd (1 600 euro = 41 600 korun) ale pouze 30%. Ceny v ČR nejsou oproti Německu ani 30% ani 60% ale stejné nebo v některých případech vyšší.
K té produktivitě, to jako, že ve Škodovce udělají za stejných podmínek 60 aut zatímco ve VW jich udělají 100, nebo, že českej elektrikář, zedník nebo instalatéch maká o 30% pomaleji nebo hůř?!
Název: Re:JAK TO VNÍMÁ GUGI █▄▄▄▄▄█
Přispěvatel: gvodrazka kdy 14. Červenec 2017, 09:50:30

Za stoprocentní efektivitu práce ►►► také stoprocentní obsah košer masa v košer uzeninách. Za nižší efektivitu ►►► nižší výhody. Za žádnou efektivitu ►►►umístěnku do ratejny...
Název: Re:JAK TO VNÍMÁ GUGI █▄▄▄▄▄█
Přispěvatel: gvodrazka kdy 17. Červenec 2017, 10:23:05
ZPOŽDĚNÁ EXPLOZE KATAKLYZMATU

Jak se zachová lidstvo, dozví-li se, že za rok ho kompletně zruší náraz asteroidu? Jak se zachová lidstvo, dozví-li se, že šanci ovlivnit klimatické poměry na Zemi má asi takovou, jako měl pračlověk šanci oddálit dobu ledovou…
Celé hullabaloo na téma „Pařížská úmluva ano či ne“  je jen o tom, aby lidstvo získalo pocit, že klimatické změny na Zemi jsou v jeho rukou. NEJSOU. Dotyčné změny jsou v režii jiného režiséra. Jsou způsobeny odchylkami v ekliptice, vychylováním zemské osy a jinými astronomickými fenomény ve sluneční soustavě. V současnosti jde jen o to „kouřovou clonou“ celosvětové debaty o klimatu zabránit apokalyptické panice při zjištění, že Země bude zakrátko připomínat Mars, aniž do toho kdokoliv na Zemi může nějak zasáhnout ….
Doba je mrtvá, ale pozor: ještě je teplá a síly vnitřního rozkladu zapůsobí později … je třeba nové filosofie, umožňující přežít v nových podmínkách nadcházející pouště. Současný způsob světového myšlení je jen zárukou šílenství a následně kolektivní smrti.
Název: Re:JAK TO VNÍMÁ GUGI █▄▄▄▄▄█
Přispěvatel: gvodrazka kdy 18. Červenec 2017, 08:17:07
LE PARIS CONTEMPORAIN ....

https://www.youtube.com/embed/Z1Js8wntdk4

(créatrice: Laureen Southern)


Název: Re:JAK TO VNÍMÁ GUGI █▄▄▄▄▄█
Přispěvatel: gvodrazka kdy 18. Červenec 2017, 08:29:37
The Perplexed Guide for the Perplexed Crowd

Čím větší je počet politických stran, uskupení a různých spektakulárních spolků z leknutí, co se rozhodly jít do voleb, tím menší počet procent stačí nějaké partaji, k získání titulu „vítězné strany“. Pokud by existovaly strany pouze dvě, vítězná by byla nucena získat alespoň 50,1 %. Avšak při počtu x+1 různých, zčásti ne zcela vážně míněných, z hospodské recese ustavených part, postačí vítězné partaji např. pouhých 25 %, aby se jako vítězná mohla ucházet o právo protlačit svého předsedu do pozice premiéra, jmenujícího vládu. Tomuto procesu se říká rozdrobení voličských hlasů, a setkáváme se s ním v poměrném volebním systému. Tam kde se ustálil většinový volební systém, neboli „winner takes all“, se v předvolební kampani budoucí volební vítěz zatraceně zapotí, ale jeho vítězství je téměř absolutní, a odpadají trapné koaliční námluvy, vlastní systémům poměrným.
… a tak se, milá drůbeži, vždy snažte o prosazení systému co nejmenšího počtu partají, pokud jste si nezařídili ve své drůbežárně ten nejoptimálnější systém - ten většinový. Jinak žalostně nekdákejte nad patovými situacemi v politice, kdy kohouti na svých kopkách hnoje postupně poznávají, že nemohou vyzrát jeden na druhého a navzájem …..   
Název: Re:JAK TO VNÍMÁ GUGI █▄▄▄▄▄█
Přispěvatel: talarich kdy 19. Červenec 2017, 15:41:35
V uvedeném vzorečku chybí započítat to, že se jedná o hlasy pouze těch, co hlasovali. Takže pokud je například potenciálních voličů 1 milion, ale k volbám šlo jen 20% z nich, a vítězná strana vyhrála i třeba s 50.1%, tak ve skutečnosti získala jen něco málo přes 100 tisíc hlasů, což je šeredně málo vzhledem k celkovému počtu potenciálních voličů. Takže ani malý počet politických stran není automaticky lepší varianta.
Název: Re:JAK TO VNÍMÁ GUGI █▄▄▄▄▄█
Přispěvatel: gvodrazka kdy 20. Červenec 2017, 08:35:12

Gut gesagt  :D. Ano je to šeredně málo, ale pak se naskýtá otázka LEGITIMITY takové partaje, aneb téměř kontumačně si nad sebou pořídíme debila, kterého nikdo nechce, ale přesto nám bude organizovat život minimálně 4 roky. :P
Název: Re:JAK TO VNÍMÁ GUGI █▄▄▄▄▄█
Přispěvatel: talarich kdy 20. Červenec 2017, 10:23:24
Vidím několik možných řešení:
1) Dát volební právo jenom někomu
Například pouze mužům (hmm, to už tady bylo).
Odebrat volební právo těm, co minule nehlasovali.
Používat nějaký systém "volitelů", třeba podobně jako v USA.


2) Zrušit demokracii a nastavit jinou formu vlády
Monarchii, teokracii (judokracie, když už ti židi stejně všechno řídí na celým světě, tak proč to konečně nepřiznat a nehrát otevřenou hru, že?), libertariánský přístup, anarchokapitalistický, ...


3) Respektovat možnost volit "nikoho"
Jestliže žádná politická strana nezíská skutečných 50.1% hlasů ze všech potenciálních voličů, tak vláda bude předchozí nebo úřednická.


Nějaké další možnosti?
Název: Re:JAK TO VNÍMÁ GUGI █▄▄▄▄▄█
Přispěvatel: gvodrazka kdy 20. Červenec 2017, 13:17:35
Ano, vážený, zde uvádím další alternativy:

Modifikovaná 1a)

Volební census podle výše občanem placených daní. Jinak řečeno: platíš (♂& ♀) daně ve výši  alespoň xxx ročně? Než jsi se stal seniorem, invalidním penzistou, jobless., apod., zaplatil jsi úhrnem do systému xxx minimálně? Ano? Náleží ti tedy právo volit a být volen, protože se PODÍLÍŠ na chodu tohoto státu. Ne? Smůla. Protože někdo, kdo se na chodu tohoto státu jen přiživuje, NEMÁ nárok zasahovat do věcí veřejných. (Na tomto místě je vhodné akcentovat, že branná povinnost by existovala pro VŠECHNY – plus minus ženy – podle okolností a obecného konsensu. Určitá modifikace pro nevolící občany by bylo umístění do válečného průmyslu – když už by nemohli stát po boku, daně platících, ergo volících, hrdých obránců vlasti).

2. pouze komentář –

ZRUŠIT parlamentní demokracii a NAINSTALOVAT místo ní monarchii (asi jako ústřední topení místo kamen) je ahistorický nonsens. Existence monarchie a její ospravedlnění je výsledkem dlouhodobého historického procesu a je vázána organicky na vnitřní uspořádání země. Země spravovaná monarchou musí v sobě obsahovat šlechtické struktury (s příslušnými územními celky), jako vnitřní oporu tohoto zřízení. Představa, že namísto presidenta inaugurujeme po zralém uvážení parlamentu některého z vnuků Oty Habsburského apod., a že v zemi přetrvají jakési občanské suverénní iniciativy, je iluze buranů. Kromě toho musí mít monarchie zcela jinak upořádány ideály etické než plebejská republika, a od toho se odvíjející všeobecnou mentalitu poddaných. Mluvím apriorně o monarchii absolutní a monarchii takové, kde panuje zásada „noblesse oblige“, tedy panovník i koneckonců aristokracie cítí jakés takés poslání vůči své zemi a jakousi historickou odpovědnost. Konstituční monarchie je úlitbou plebsu a podle toho to také vypadá (kukmal na Holland, UK, Skandinávii atd.), neboť zde moudrý a odpovědný monarcha prostě nemá první a poslední slovo.
Netajím (a ostatně to i vysvítá z textu) své sympatie k osvícené monarchii …

3. pouze komentář -

vždyť už jsem naznačil, že jediným demokratickým (neboť demokracie je sice vládou lidu, ale vládou VĚTŠINY lidu) volebním modelem je jednokolový většinový systém.
(Příklad: Strana puntíkovaných ocasů vyhraje nad druhou koexistující Stranou uřezaných uší v poměru 9,41 % ku 5,23 %, protože kolem 90% oprávněných voličů ignorovalo volební účast a šlo chlastat do sportbarů při sledování fotbalově-boxerského utkání FC Horní Dolní proti Dynamo Buk pod Smrkem. Vítězem jsou puntíkované ocasy a budou určovat politické směřování země po celé volební období, přičemž jim do toho nikdo nebude kafrat. Případným oponentům výsledku voleb může být řečeno jediné: měli jste jít volit, aby vás byla VĚTŠINA.)

Pokud se ovšem budeme zabývat nikoliv monarchií, nýbrž volebními systémy, imanentními liberálním demokraciím, pak je nutno si uvědomit, že aby došlo ke všeobecnému blahu z voleb vzešlému, je třeba mít kvalitní genofond, tj. občany uvědomělé, zodpovědné, eticky ušlechtilé, vzdělané, statečné, hrdé – tedy nikoliv OVČANY. Občany žijící za své, na svém a po svém. Občany neposílající své hosty k sousedům na oběd. Občany, jimž stát kibicuje pouze do daní a branné povinnosti.

Je známým faktem, že z volících dementů nemůže vzejít nikdo jiný než zvolený dement. Z národa, jehož genofond poznamenala degenerace, nemůže vzejít nedegenerovaný reprezentant. Je třeba vychovávat voliče, nikoliv volené.
 
Dospěje-li se k existenci občanů (ne oVčanů), bude velmi problematické pojmenovávat nějakou skupinu či vrstvu občanů ELITOU, když v určitém smyslu bude ELITOU drtivá většina občanů.
Nedojde proto k excesům, jako když si oVčané představují, že když je nějaký komediant světově známý, že to bude i vhodný ministr, či jiný politický exponent. Nebo že se zvolí úmyslně natolik kriminálně závadová osoba, že je pak libovolně manipulovatelná, pod hrozbou kompromitace. Nebo že dojde k volbě dokonalého „mimoně“ bez patřičného vzdělání a zkušeností, prostě jen do počtu. Nebo že se objeví nějaký „tribun lidu“, který prohlásí, že odteď je vše gratis, eventuálně za snížené ceny a že za každou kopulaci se bude vyplácet finanční kompenzace (asi za ztracený čas).

Pokračoval bych do nekonečna, ale v možnostech (ani účelem) tohoto threadu není reprodukovat disertačky.

Malý exkurs:

Pojem „judokracie“ slyším poprvé. Správněji asi „judeokracie“, ne?  Prosím, zašlete mi nějakou definici tohoto pojmu. Mým uším to zní slibně.
Neboť (nechtěl jsem to říkat expresivně) teokracii (vedle monarchie) považuji za druhou nejideálnější formu státního uspořádání.  Možná i první. Pokud možno kombinaci obou. Religiozita (už doktrinálně) tíhne prvotně k jakési mezilidské mravnosti. Nejenže v takové společnosti panuje imperativ souladu s dobrými mravy, ale imperativ absolutní s odkazem na transcendenci. I když praxe je samozřejmě jiná, to „gros“ zůstává herezí netknuté.
Víte, ještě jsem to explicitně zatím nevyjádřil, ale Medinat Jisrael považuji (ať si říká, kdo chce, co chce) pořád za optimální formu státu. Je to proto, že i když v Izraeli třeba občas něco skřípne v establishmentu, AM jako takový, má zdravý rozum, všechno je promyšleno, ve všem je sejchl, a jaksi to vždycky nakonec dobře dopadne, nebo jsou všichni jakž takž spokojeni. Národní konsensus je dost možná způsoben tím permanentním stavem obležení. Zkrátka morálka tamních občanů je neporovnatelná s duševním marasmem jinde.

Tolik k dané problematice.  ;D
Název: Re:JAK TO VNÍMÁ GUGI █▄▄▄▄▄█
Přispěvatel: talarich kdy 20. Červenec 2017, 13:33:49
Nu, mohl jsem mít na mysli skutečně judokraci, tedy vládu mistrů v judu (https://cs.wikipedia.org/wiki/Judo), ale vzhledem k tomu, jak jsem v závorce psal o skutečnosti, že židé už stejně vládnou celému světu, tak jsem se opravdu upsal a chtěl správně napsat judeokracii a ne judokracii.
Název: Re:JAK TO VNÍMÁ GUGI █▄▄▄▄▄█
Přispěvatel: gvodrazka kdy 20. Červenec 2017, 16:09:06
 ;) ;)

...toužebně očekávané definice "judeokracie" jsem se nedočkal.

Prosím, netvrďte, že židé vládnou celému světu. V podstatě byste je tak činil odpovědnými z naprosté neschopnosti zabránit aktuálním i dřívějším světovým potížím a tedy ze zcela diletantské vlády. Neboť smyslem vlády (oprávněné nazývat se vládou) je pořádek, spravedlnost, prosperita a klid.
Vaše tvrzení proto beru na vědomí pouze jako hypotetické.

Protože kdybychom autenticky, efektivně, vládli světu, pak by se na světě objevovalo více slitovnosti, spravedlnosti, skutečného míru a sociální solidarity. To si můžete být jist, protože to máme v popisu práce.
:-* :-*




   
Název: Re:JAK TO VNÍMÁ GUGI █▄▄▄▄▄█
Přispěvatel: talarich kdy 20. Červenec 2017, 16:11:52
Ne, opravdu si nemyslím, že židé vládnou světu. Jenom jsem narážel na klišé a trochu konspiračních teorií.
Kdyby židé opravdu vládli světu, tak nevím, zda bychom se nedopustili nějakých nepravostí... Neměl by spíše vládnout On? A my bychom se jenom postarali o dostatek kohenů a chov holoubátek, býčků, kozlů, ...
Název: Re:JAK TO VNÍMÁ GUGI █▄▄▄▄▄█
Přispěvatel: gvodrazka kdy 20. Červenec 2017, 16:22:23
 ;D

... ale Velký Šéf přece vládne. Žoviálně na nás shlíží a ponechává na nás volbu mezi dobrem a zlem. Občas, když se naštve, praští pěstí do stolu. V tomto mezidobí jsme oběti nuceni nahrazovat tím naším věčným davinen. Až za nějaký, blíže neurčený čas se zase vrátíme k chrámovým obětem ve Třetím chrámu .... a k libé vůni ... Potřetí už ho snad nikdo nezdemoluje. :-*
Název: Re:JAK TO VNÍMÁ GUGI █▄▄▄▄▄█
Přispěvatel: talarich kdy 20. Červenec 2017, 16:26:26
Ano, ale židé přece nejsou určeni k tomu, aby vládli světu. To není náš účel. Respektive maximálně tak v Eretzu (ne, nemám na mysli vládu v tomto internetovém věstníku), aby se dalo vyčistit okolí kolem Chrámového návrší a postavit a ubránit třetí Chrám.
Název: Re:JAK TO VNÍMÁ GUGI █▄▄▄▄▄█
Přispěvatel: gvodrazka kdy 20. Červenec 2017, 17:07:08
Svatá prostoto, kdo říká, že MUSÍME vládnout? My jsme přece vyvolený národ, a kdo nám žehná, bude požehnán. Vyvolenost pak v sobě integrálně obsahuje závazek dohledu nad spravedlivým chodem světa. To je to, co se předpokládá v (mnou již zmiňované) zásadě „noblesse oblige“šlechtictví zavazuje. Zde ve významu VYVOLENOST zavazuje. Jiní ať zaujímají politické, ekonomické a jiné teatrální posty – my jsme tu od toho, abychom metodicky usměrňovali, radili, konzultovali, rozsuzovali a usmiřovali. Za to nás Velký Šéf bude hladit po hlavičkách.
Jiní ať vládnou (válčí) - tu felix Judea nube ....  :-* :-*

Co se suverenity Izraele týče, pokládám za nezvratný náš legitimní požadavek na jednostátní, národní stát, s Jerušalajim jako naším hlavním městem, o něž se s nikým nebudeme dělit. Nějaké Waqfy a Palestince pokládám za historicky epizodní a spektakulární. Země Izrael se tohoto exemu na svém těle dozajista za čas zbaví. 8)
Název: Re:JAK TO VNÍMÁ GUGI █▄▄▄▄▄█
Přispěvatel: talarich kdy 20. Červenec 2017, 17:08:35
Ano, vidím to zcela stejně.
Název: Re:JAK TO VNÍMÁ GUGI █▄▄▄▄▄█
Přispěvatel: gvodrazka kdy 20. Červenec 2017, 17:22:54
LAJLA TOV, MOTEK :-* :D :D :D
Název: Re:JAK TO VNÍMÁ GUGI █▄▄▄▄▄█
Přispěvatel: gvodrazka kdy 21. Červenec 2017, 09:17:39
GUGI OBJEVIL, ŽE VISEGRÁDSKÁ ČTYŘKA JE ASI NĚCO JAKO CENTROTEX ZA ČASŮ RVHP ....
Název: Re:JAK TO VNÍMÁ GUGI █▄▄▄▄▄█
Přispěvatel: gvodrazka kdy 21. Červenec 2017, 09:27:47
GUGIMU IMPONUJÍ ROZPUSTILÍ KOČIČÁCI ....
Název: Re:JAK TO VNÍMÁ GUGI █▄▄▄▄▄█
Přispěvatel: gvodrazka kdy 21. Červenec 2017, 09:38:39
... co se všechno nenajde ve zdi ....
Název: Re:JAK TO VNÍMÁ GUGI █▄▄▄▄▄█
Přispěvatel: gvodrazka kdy 21. Červenec 2017, 09:46:08
TENTO PROBLÉM GUGI SPATŘUJE STEJNÝM ZPŮSOBEM ...
Název: Re:JAK TO VNÍMÁ GUGI █▄▄▄▄▄█
Přispěvatel: talarich kdy 21. Červenec 2017, 09:48:00
A jaké spatřuje Gugi obranu před tím, aby se takovým studentem člověk nestal? A jaké má Gugi řešení, pokud se již takovým studentem stal? Jinými slovy:
1) Kudy vede cesta, aby člověk neskončil v močálech?
2) Kudy vede cesta ven z močálů, když už člověk zapadl?
Název: Re:JAK TO VNÍMÁ GUGI █▄▄▄▄▄█
Přispěvatel: gvodrazka kdy 21. Červenec 2017, 11:15:59
Gugi předesílá, že odpovědět nejde jednou, či pár větami.  Gugi konstatuje, že kdyby znal účinné řešení tohoto problému, byl by nucen s díky odmítat do domu se mu valící ocenění, projevy uznání, apod.
Takže jen telegraficky:
1.   Přesně nasměrovaná výchova – historie zná ►
a)   v rovině konfesní: jezuitské koleje a různé arcibiskupské semináře, dále různé ctihodné ješivy, ústavy;
b)   v rovině sekulární: elitní university, koleje a školy, jejichž absolventi jsou absolutoriem prakticky předurčeni  „neskončit v močálech“ a nenechat se oblbovat propagandou pro (mírně řečeno) jednoduchá individua.
2.   Uvědomit si, že je v močále – pak teprve může následovat vůle k vymanění se z bláta a vůle k nezbytnému vzdělání.

Základem je však rozklad jedné každé rodiny. Příklad: v dobách minulých nikdo v rodinách neobletoval dítě. To nebylo středem vesmíru. Již od mládí bylo postupně a se samozřejmostí zařazováno do fungování a ekonomického zabezpečování rodiny. Bylo prostě pomocníčkem, pak pomocníkem, pak asistentem, pak společníkem a pak nakonec majitelem tátovy nebo máminy živnosti. Ať už ševcovské, nebo klenotnické. S tím byla spojena adekvátní výchova. Nakonec zde vyrostl samostatný jedinec, vědoucí, že žádný oběd není zadarmo.
Dnešní éra je charakteristická tím, že dítě je panovníkem rodiny. Všichni se uskrovňují v jeho prospěch, všichni ho opečovávají, ochraňují. Legislativa se může přetrhnout samotným uzákoňováním různých sociálních výhod. Realita je však tvrdá, neboť kšeft zůstal kšeftem a o takto zformované nesamostatné mamánky nikdo nestojí. Ti se následně zadlužují. Dostávají se na kluzkou plochu rozporu mezi příjmy a potřebami. Takto demoralizováni rádi popřejí sluchu kdejakého štváče, bolševika, který jim zaplatí za účast na destrukci města kapitalistů, islamisty, pasáka, nebo obyčejného bordeláře či vaguse. Začnu tím nejaktuálnějším. Nádherným defilé frustrace všech těch deprimovaných „studentů“ byl Hamburg G20.
Pro ilustraci, abych nemusel citovat, názor jednoho redaktora.
http://ekonomika.idnes.cz/g20-hamburk-protesty-globalni-ekonomika-globalismu-elity-komentar-1c4-/eko-zahranicni.aspx?c=A170718_2339306_eko-zahranicni_rts
Shrnu to do závěru, že to byla defilírka frustrátů, povětšinou mamánků, toxikomanů, islamistických provokatérů, a obyčejných hooligans.
Všichni se kamuflovali levičáctvím, anarchismem, ale nepůsobili jako organizovaný proletariát, nýbrž jako banda nudících se, nikoliv nuzných, recesistů. Do ulic je vehnalo zklamání nikoliv z establishmentu, ale z nich samotných, závislých na svých hlupáckých návycích, finančnímu analfabetismu a … jsme u toho …. katastrofických výchovných modelech. Typická přehlídka zanedbané výchovy. Kdo je ale měl vychovávat, když jejich rodiče jsou skoro stejně tupí jako oni.

Suma sumarum jde z mé strany o knížecí rady, protože na shora uvedená studia si musí člověk těžce vydělat peníze, nebo mít v rodině někoho, kdo si před ním těžce peníze vydělal. Těžce neznamená bez dalšího kriminálně, ale někdy se i bývalý kriminálník stane charitativním mecenášem. Když jsi mamzr, musíš být 10x drzejší než ostatní.
Odpovědi na Vámi nadnesené otázky jsou globálního, komplexního charakteru a zabraly by rozsahem úctyhodnou akademickou rešerši či elaborát.
Název: Re:JAK TO VNÍMÁ GUGI █▄▄▄▄▄█
Přispěvatel: gvodrazka kdy 21. Červenec 2017, 12:21:36
ERRATA:

... popřejí sluchu HECOVÁNÍ kdejakého štváče, ....
Název: Re:JAK TO VNÍMÁ GUGI █▄▄▄▄▄█
Přispěvatel: gvodrazka kdy 21. Červenec 2017, 15:29:07
K rozpracování otázky č.2
 
Akutní stadium:

Je velmi problematické někomu s psychicky fixovanými naivními postoji k životu, s pojetím světa jako virtuální reality, s hormonálními bouřemi, explozemi a erupcemi, vysvětlovat něco, co silně zavání ideologickou veteší, dutým hlasem geronta. Řekne jen, že je mu z vás k zblití.

Zkušenosti jsou nepřenosné a navíc mladé generaci chybí prostředník kontaktu s generací, vyznačující se alespoň jakousi zbytkovou historickou pamětí. Musí se nutně najít někdo, kdo tento kontakt zprostředkuje, resp. komu budou mladí ochotni naslouchat a vnímat historické obdoby. Obávám se, že to bude zase jen nějaký guru, sektář, paranoik, komunistický maniak, či fašistický démon, s úspěchem padělající dějiny, neboť seriózní historická paměť se vytratila a pokud nějaká zůstala, je silně relativizována.
Historie se cyklicky opakuje. Léta marasmu vyústí v konflikty, konflikty skončí smírem a obrovským fangličkářským budovatelstvím, které pro změnu přeroste v nudu z nadbytku, úpadek mravů a následnému marasmu, kdy opět zabíjení bude adrenalinovou zábavou.

Ergo: tomu, kdo je v močále, je nutno vysvětlit, že je v močále, a zeptat se ho (z bezpečného odstupu), zda se mu v tom močále líbí či nikoliv. Při kladné odpovědi je ospravedlnitelné ho ponechat v jeho biotopu a jen hlídat, aby se nerozmohly bahenní názory a aby nikdo další do močálu nezabředl.
Při záporné odpovědi mu (jsa jako zachránce imunní vůči indoktrinaci) pomoci ven a hlídat si, aby nenastalo riziko indoktrinace okolí jeho prozatímní mentalitou močálu. T. j. dotyčného pomalu opracovávat jako bobři. Žádný brainwashing, nýbrž sofistikované vzdělání. Neměl bych námitek proti náboru do ozbrojených složek či jiných prestižních služeb s výukou různých speciálních dovedností. Spousta tzv. právních a sociálních států tento proces nahrazuje metodou sociálního podplácení (navíc na vrub stále deficitnějších rozpočtů), což je pouze odkládáním lidových nepokojů na pozdější dobu a vyráběním stále větších množin sociálně nepřizpůsobivých entit.
Ústředním mottem této repatriace do normální společnosti by bylo: dostaneš jen to, na co dosáhneš, tak na sobě pracuj, abys měl značný dosah. Pěstuj v sobě pozitivní závist, nikoliv závist negativní. Když má kámoš haciendu a ty ne, tak makej, abys ji měl taky, a ne, že mu jí v noci podpálíš …



… pokračování směrem po cestě z močálu snad zase někdy. Pokud to vůbec pokračování má.

Název: Re:JAK TO VNÍMÁ GUGI █▄▄▄▄▄█
Přispěvatel: gvodrazka kdy 24. Červenec 2017, 09:25:44
NA CESTĚ MOČÁLEM ...

        Přízrak všeobecného volebního práva způsobil, že voličem může paušálně být i někdo, kdo téměř není člověkem, někdo na hranici svéprávnosti, kdejaký sociální parazit, i někdo naprosto a transparentně neloajální k hodnotám státu, jehož je formálně občanem, resp. jehož se stal (pouhým automatismem svého zrodu) občanem. Tragické pak je, že i tomuto patologickému segmentu elektorátu je třeba nadbíhat, získávat si ho a být poplatný jeho deviantním motivacím; to vše za účelem jeho volebního souhlasu a podpory, jeho křížku na volebním lístku.
Obrana proti tomu? Volební census podle určených kritérií tyto politováníhodné, neblahé automatismy vylučuje: volí ten, kdo má prokazatelné zásluhy o stát, jehož je občanem. Ať už ekonomické či politické, vojenské či občanské – záleží na výběru kritérií. Pokud toto nebude pochopeno, zůstáváme trčet v mizérii a pasti populismu, kdy nakonec není spokojen ani zvolený, ani volič.

Národy jsou odpovědné za své vlády – jaký národ, takový establishment.

Někdo někde přesně odhadl, že teď nastala ta pravá chvíle k ataku na Evropu, s jejími vládami žvanilů o malichernostech, vládami vzešlými z voleb uslintaných, morálně rozložených elektorátů.  S vládami neschopnými rozhodné protiakce a hledajícími alibi v pseudohumanitě.
Máte volební systém parlamentní demokracie a přesto (či snad právě proto) přišel Hitler? VŠICHNI jste Hitler! Přišel k moci Putin? VŠICHNI jste Putin! Historicko-kolektivní odpovědnosti se národ může do jisté míry úspěšně zprostit, kdyby jeho stát byl autokracií, diktaturou. Takto všichni ti dementi, co v parlamentním systému šli či nešli volit, jsou odpovědni za příchod Hitlerů, Putinů a podobných. Tito reprezentanti jsou auslákem národů, které se své odpovědnosti za ně nezřeknou, neboť svými volebními systémy připustily jejich zvolení do svého čela. Totéž platí o historických kauzalitách, souvislostech a souvztažnostech, které následkem toho vzešly.  Pokud každý Evropan, bude setrvávat na úrovni konzumního, zjemnělého a lhostejného individua, podobajícího se exkrementu, ovlivnitelného kdejakým tendenčním diletantem, stane se Evropa jedním velkým septikem, ve které všichni chápou demokracii jako permanentní bordely kolem kejklířských budek, nebo rabování marketů či pořvávání maniakálních a nekonsekventních blábolů. Z extrému do extrému: dříve autokracie – slovo jedince zákonem pro statisíce, nyní liberální demokracie – všichni všem do všeho kafrají.

Jak se zachránit z rozjetého vlaku?

Selhaly záchranné brzdy? Je třeba snažit se odpojit lokomotivu.  Nebo alespoň část, ve které se hledá záchrana.  Když nepomůže ani to, musí se skočit do tmy… Hitleři, Putini apod. se budou objevovat a mizet tak dlouho v dějinách, dokud evolucí či z cyklických apokalyps nevzejdou systémy občanského, bytostného uvědomění za osud svých územních celků.

Název: Re:JAK TO VNÍMÁ GUGI █▄▄▄▄▄█
Přispěvatel: gvodrazka kdy 24. Červenec 2017, 10:09:39
OBČANSKÁ VÁLKA NA SILNICÍCH

Čím více dopravních značení, regulací, předpisů, tím více vepřů za volantem.
Vymažme z vozovek značení, dejme pryč dopravní značky. Místo toho vybavme svá vozidla vestavěnými palubními kulomety, malorážními kanony a granátomety. Nezapomeňme na pancéřování a radlice k odklízení obtěžujících břídilů.
Výsledný efekt na sebe nenechá dlouho čekat. V dopravě dneška, která se vyrovná počty zabitých regulérní občanské válce, ustane vyvražďování a zavládne VOJENSKÁ disciplína & kázeň.
Název: Re:JAK TO VNÍMÁ GUGI █▄▄▄▄▄█
Přispěvatel: Tamar kdy 24. Červenec 2017, 11:22:56
http://www.lidovky.cz/mesta-zrusila-dopravni-znacky-a-ridici-jezdi-lepe-f7l-/zpravy-svet.aspx?c=A061216_103441_ln_zahranici_svo (http://www.lidovky.cz/mesta-zrusila-dopravni-znacky-a-ridici-jezdi-lepe-f7l-/zpravy-svet.aspx?c=A061216_103441_ln_zahranici_svo)
Název: Re:JAK TO VNÍMÁ GUGI █▄▄▄▄▄█
Přispěvatel: gvodrazka kdy 27. Červenec 2017, 07:33:09
GUGIHO TO OSLOVUJE  8) 8)
Název: Re:JAK TO VNÍMÁ GUGI █▀▀▀▀▀▀█
Přispěvatel: gvodrazka kdy 27. Červenec 2017, 08:58:03
Nemeteorologická predikce.

Kůži Matky Země čím dál více pokrývá pandemický ekzém betonu, asfaltu a toxických odpadů. Ubývá její zdravé kůže – ornic, lesů, pastvin, sadů …

Soběstačnost venkova v potravinové malovýrobě rapidně klesá. Všelijaké epidemie – hovězí, prasečí, drůbeží, dokonce i králičí mory, zbavují venkovana zdrojů jeho existenční jistoty a vystavují ho závislosti na zásobování velkoobchodních firem.  Rolník, dezorientovaný všemocnými zákony zisku, se věnuje raději pěstování rychle výnosných průmyslových plodin, nežli tradičním konzumním a výživu bezprostředně zajišťujícím produktům. Pokud ovšem neztratil motivaci k zemědělství a neodešel z rodného gruntu.

V době krizí se městské obyvatelstvo vždy uchylovalo na venkovské statky, farmy, hospodářství, která dávala šanci uniknout smrti hladem v kolabujících městských aglomeracích. Venkov byl vždy do jisté míry autonomní svými systémy uzavřených potravinových řetězců.

Co však nyní?  Kam se schová vystrašený měšťák v době dusících se velkoměst se selhávajícími zásobováními, v éře apokalypsami ohrožených megapolí, v současnosti ohrožené rizikem ubývání nejen energetických, ale i potravinových zdrojů, v současnosti na jejímž obzoru se rýsují gigantické finanční katastrofy?! Které partaje politických eskamotérů a kejklířů se bude městský moderní občánek narychlo chytat za šos v bláhové naději, že ta mu na pultech vzápětí obstará chleba, vejce, máslo a snad dokonce i maso …, když mu politici (ať červení, žlutí či fialově puntíkovaní) a všeobecné ekologicko-hygienické hlupáctví zničily venkovskou nutriční základnu?

Co nyní? Lidé nic. Jen Matka Země se podvědomě brání a očišťuje své tělo: zemětřesení, sesuvy půd, přívalové deště, zátopy, požáry, větrné smrště, tajfuny, cyklóny, tornáda, krupobití … Snaží se zbavit své tělo toho jediného živočišného druhu, toho jediného parazitního predátora, který kamkoliv vkročí, v rozporu se zákony přírody všechno zdevastuje, vyžere a zplundruje.
Název: Re:JAK TO VNÍMÁ GUGI █▄▄▄▄▄█
Přispěvatel: gvodrazka kdy 28. Červenec 2017, 08:03:38
GUGIHO TO OSLOVUJE ....
Název: Re:JAK TO VNÍMÁ GUGI █▄▄▄▄▄█
Přispěvatel: gvodrazka kdy 31. Červenec 2017, 10:39:48
GUGI RECENZUJE:

Kniha, která dosud chyběla

Nepřestávám se podivovat nad zvláštnostmi života a faktem, že kdyby v minulosti nedošlo k mému krátkému, leč intenzivnímu setkání s autorkou, mé osudy by se odvíjely jinak a spousta událostí by se neudála. Jak dobře proto je, že žije. Pociťuji za to vděk jejím rodičům a před nimi jejich rodičům … V této souvislosti přistupuji k jejímu literárnímu zpracování tohoto do určité míry mne oslovujícího rodinného alba. Nezastírám a přiznávám, že nebýt jí, nebyl bych, čím jsem. Netajím, že si nelze vymazat z paměti obrazy nástěnného krucifixu na stěně nezapomenutelného bytu na rohu Mezibranské a Žitné, obrazy starobylého nábytku s motivy vinné révy, grotesky dua Hagara & Kvika, obrazy interiéru plného mosazi, mědi, antikvárních knih …. i spoustu jiných dějů.

Kniha? Texty autentické, spontánní, vybavené originálními obraty. Je mé vlídné vnímání plodem předpojatosti, způsobené apriorní náklonností k autorce, anebo tím, že je to víc než dobré, že to není schématické curriculum vitae, že se to ničemu nepodobá, že je to čtivé, nikoliv prkenné, že to není plagiát přecpaný stylovými triky?

Není to ploché, jde to do myšlenkových hloubek – sice trochu ruší nadužívání některých slov, jako „volal“, „pohasle“,“mračivě, mračně, podmračně“. To však nevadí, vždyť v temperamentní domácnosti Herrmannových se patrně nemluvilo, nýbrž volalo, halekalo, křičelo …. Je to šťavnatý literární pokrm a ne čtyřikrát vyvařená didaktická kližka. Teď, v postlustigovské éře, zbývá na pražské obci už jen jeden opravdový literát – autorka.

Je to vyzrálé, nikoliv přezrálé. Některé texty musely zrát opravdu značnou dobu – jasně si vzpomínám, že jednoho večera v 2. pol. r. 1983 mi autorka s rozzářeným zrakem předčítala pasáž o pokřiku mezi bratry (str.215) „… ty jsi světovej, ale magor…“. 

Zbytečně je vhozena vysvětlivka pro výraz „gojische naches“, když chybí u jojchla, lejmocha, apod., avšak tato národní pejorativa jsou nám natolik vlastní, že netřeba etymologických výkladů. Stejně tak nevadí různé vulgarismy, neboť jsou organicky zapracovány v kontextu, takže pohoršlivě netrčí a naopak jsou v tomto vyznání lásky k rodině nezbytné. Impozantní je, že autorka se lísavě neotírá o různé dobové celebrity, ale důsledně sleduje jediné podstatné, totiž rodinnou linii.

Ne u každého autora se mi stává, že se nemohu dočkat, co objevím na příštím listu jeho knihy. Kondolenční scéna (str.77) ve mně vyvolala cynický chechtot, navnadila mne v očekávání … které ostatně nebylo zklamáno. Nebýt šoa (ne: nebýt zmínek o šoa – Béďa & Evžen: „zhodnoceni spojením s čistou rasou“, nebo např. nejasnost, zda se strýc Zdeněk osudně neopíral o krumpáč či o lopatu) skvostně bych se bavil. Ale tak to v našem národě chodí – slzy paralelně se smíchem …

Naplnil mne obdivem taktní, ohleduplný a zároveň poetický vstup motivu „dvojího zahřmění, větru a křídel“, namísto larmoyantního líčení funerálních scén. Být autorkou, nenechal bych se zlákat vidinou přepisu do podoby filmového scénáře, neboť tak by se z díla stal pouhý ukřičený komediální paskvil, vyztužený třeskutým, křečovitým žertéřstvím, což zajisté nebylo autorčiným záměrem.

Pokračování by možná trochu rozmázlo příznivý, místy až poetický dojem předešlé, výhradně na rodinu zaostřené ságy. Ledaže by bylo expresivně vyznačeno a formulováno jako „Další osudy dobré autorky za studené války na frontách šedé zóny“. Při invenci autorky bychom se mohli těšit na další literární delikatesu. Schreib´ das auf, frau Herrmann!
Název: Re:JAK TO VNÍMÁ GUGI █▄▄▄▄▄█
Přispěvatel: gvodrazka kdy 3. Srpen 2017, 09:08:47
Zbývá je dodat, že kniha se týká i lidí živých. 
A tak by bylo vhodné, čistě jen pro úplnost, ukázat čtenářům některé z účinkujících, jak je zastihla současnost.



► autorka (úspěšná publicistka)
► René (úspěšný výtvarník v Santa Monica, CA)
► Eugen II. (úspěšný mladý muž - pokračovatel rodu)



► na závěr skromný recenzent

ESSE EST PERCIPI, jak říká Berkeley.
Název: Re:JAK TO VNÍMÁ GUGI ▀█▄▄▄▄█▀
Přispěvatel: gvodrazka kdy 3. Srpen 2017, 09:40:34
♫♫♪♪♪♫♫♪♪
Mandrage - Slečno, já se omlouvám se


https://www.youtube.com/watch?v=573oTltQxmQ

Sex´n´pretty dancer ♫♫♫♪♪♪♫ Jiří Lábus
Název: Re:JAK TO VNÍMÁ GUGI █▄▄▄▄▄█
Přispěvatel: gvodrazka kdy 4. Srpen 2017, 15:13:37
GUGI - BIG CREATOR
Název: Re:JAK TO VNÍMÁ GUGI ▀█▄▄▄▄▄█▀
Přispěvatel: gvodrazka kdy 7. Srpen 2017, 14:50:51
GUGIHO CITÁTY, KTERÉ VSTOUPÍ DO DĚJIN:

Kdo dřív přijde, ten dřív mele z posledního.
Kdo se směje nejlíp, ten se směje naposled.
Život je jak stvořený pro smrt.


... A CITÁTY SROVNATELNÝCH VELIČIN:
Název: Re:JAK TO VNÍMÁ GUGI █▄▄▄▄▄█
Přispěvatel: gvodrazka kdy 7. Srpen 2017, 14:54:42
TURISTICKÝ PROSPEKT PRO ORIENTACI ORIENTÁLNÍCH NÁVŠTĚVNÍKŮ, POCHÁZEJÍCÍCH Z JINÝCH KULTURNÍCH OKRUHŮ ....
Název: JAK TO VNÍMÁ GUGI▀█▄▄▄▄▄█▀
Přispěvatel: gvodrazka kdy 7. Srpen 2017, 15:05:12
František Ringo Čech podotýká:


„Dnes je vše postavené na lži. Potraviny, život, reklamy. A vše začíná v Evropské unii,“ míní Čech. „Zapřeli jsme minulost, zapřeli jsme svoji kulturu. Jsme vláčení blázny, vizionáři. To nejsou ani snílkové, to jsou psychopati, co vedou Evropu,“ rozčílil se Čech. Naši europoslanci podle něj jen drží hubu, místo aby bojovali. „Češi neřeší 20 let nic. Držíme hubu a krok. V podstatě se nám žije dobře. Ale ten hrnec má zavřené víko a pára se hromadí,“ dodal. „Budoucnost, kterou nám připravují, ta teprve přijde,“ sdělil.
Člověk podle něj nic nezmůže, všechno je podvod. „Celá politika je příšerná, směřuje k tomu, aby Evropa byla zničená. Kup si bouchačku a nauč se střílet,“ říkal Čech Boučkovi. V dalším volebním období podle Čecha nastane občanská válka. „V roce 2021 přijdou uprchlíci, budou vyzbrojeni. Turci jim dají zbraně,“ zmínil. „Lidé naštěstí nejsou úplně blbí. Vojáci se dávaj dohromady. Vzniknou domobrany. Vojáci už se sdružují. Okamžitě bychom měli zavést povinnou vojenskou službu, na půl roku, aby se naučili střílet. Nevím, co si myslí ti naši papaláši, že se stane. Podle mě to nakonec budou Rusové, kteří budou vyhánět muslimy z Evropy,“ dodal s tím, že kozáci budou říkat, jak se vrátili.


7.8.2017
... a zvonec nakonec ...
http://pravyprostor.cz/

Název: JAK TO VNÍMÁ GUGI ▀█▄▄▄▄▄█▀
Přispěvatel: gvodrazka kdy 8. Srpen 2017, 09:11:07
GUGI ZASKOČIL NA FILIPÍNY...


Čína je ochotná snášet následky sankcí uvalených na severokorejský režim, prohlásil čínský ministr zahraničí Wang Yi na 7. Východoasijském summitu ministrů zahraničí v Manile.
Rex Tillerson při této příležitosti pronesl “čtyři ne”: U.S.A. neusilují o změnu severokorejského režimu, neusilují o kolaps tohoto režimu, nesnaží se urychlovat sjednocení korejského poloostrova a nevyhledávají záminku k vyslání amerických vojsk proti tomuto režimu. Wang zhodnotil Tillersonovo “4 x ne” jako pozitivní signál a dodal, že Čína doufá, že tento signál najde u severokorejského režimu odezvu ….



GUGI OČEKÁVÁ ŠÍLENÝ SMÍCH Z PCHJONJANGU ...
Název: JAK TO VNÍMÁ GUGI █▄▄▄█▀█▄▄▄█
Přispěvatel: gvodrazka kdy 9. Srpen 2017, 08:05:24
Gugi zachytil jednoho nejmenovaného českého politika, kterému není vidět do tváře ....
Název: GUGI SLEDUJE █▄▄▄█ ▀ █ ▀ █▄▄▄█
Přispěvatel: gvodrazka kdy 9. Srpen 2017, 09:18:11
1. NEBOJ SE ELORE, IZRAELSKÝ NÁROD JE S TEBOU (ale nikdo to za tebe neodsedí)



2. I KDYŽ POINTA JE JINÁ, GUGIMU TO TROCHU PŘIPOMÍNÁ POZICI NEOMARXISMU ...
Název: ♥♥GUGI SEXUOLOGEM ▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄♫♫♪♪♫♫♥♥
Přispěvatel: gvodrazka kdy 10. Srpen 2017, 13:27:21
♥♥ ☺GUGI SEXUOLOGEM ☺♥♥ ♫♪♫♪

Orientální národy zřejmě už v dávnověku znaly a věděly to, co pro civilizaci objevil papá Freud (Spisy XVI., str.401), když naznačoval řadu sexuálně psychických komplikací žen, pramenících z konfliktu mužského a ženského prvku v jejím nitru …

V podstatě už tehdy dotyčná etnika vytušila to, co až ve 20. století prokázal Freud, totiž že zatímco u mužů je jednoznačně přítomen jediný prvek mužství, ztělesněný ve falosu, u ženy stojí klitoris (jako prvek mužství) v jisté opozici k vagině (jako prvku ženství) a že tato kolize vede k potenciálním psychicko – sexuálním komplikacím. Ke komplikacím, vyúsťujícím leckdy do masturbačních tendencí, lesbických vztahů, a jiným deviacím. Zřejmě odtud bere původ neumělá (nicméně rituálně formulovaná a sankciovaná) snaha o potlačení bisexuality tímto drastickým chirurgickým úkonem.

Funkce klitorisu – na ženu mužsky působícího orgánu – musela proto být eliminována, aby jeho absence zintenzivnila „ženskost“. U orientálních žen a u žen ze skoro poloviny Afriky tak v cestě nestojí, na jejich sexualitu rušivě působící, mužský element klitorisu. Nehodlám rozebírat způsoby cirkumcize (odstranění glans clitoris, či infibulace, nebo dokonce klitoridektomie). 

Věc má ovšem z aspektu euroamerické civilizace nesmazatelné stigma odporné rituální praktiky. Z hlediska orientálního však nutno uznat, že orientálci „vědí své“ o ženskosti svých žen a zcela jistě by se zhrozili, vstoupivše do multikulturního manželství, jak „zbytečně“ a pro muslima „nepřijatelně“ komplikovaná je sexuální psychika, resp. sexualita sama, žen euroamerické civilizace.

Zde se ocitáme u příčin kolapsů různých smíšených manželství, ve kterých partneři z odlišných kulturních okruhů mají zcela opačné představy o sexuální roli druhého partnera.
Jedinou otázkou zůstává, zda ženskou cirkumcizi, tento kontroverzní zákrok, lze ospravedlnit chvalitebnou snahou o transformaci ženy do stavu intenzivnější „ženskosti“, do stavu nekomplikované ženské sexuality. Zatímco islámské kulturní kruhy zodpovídají tuto otázku pozitivně, z euroamerického kulturního okruhu zaznívají negativní a podrážděné reakce.
 
Ponechávám tak nezodpovězenu neuralgickou otázku etiky, humanity, nerovnoprávnosti žen a jiná genderová témata, formovaná mentalitou poplatnou lidskoprávnímu pojetí našeho zatím jakž takž fungujícího civilizačního okruhu. Aktuálnost tohoto tématu však zajisté přijde na pořad dne, až se ze zemí Evropy stanou islámské emiráty, chalífáty a jiné muslimské státosprávní celky, ve kterých bude nový suverén nějakým způsobem inkorporovat islámskou jurisdikci. Vrstvy příznivkyň masové imigrace by se měly začít adekvátně připravovat…   
 
Až zase budu mít někdy syna, pojmenuji ho nikoliv Siegfried, nýbrž SIEGFREUD.


 :-* :-* :-*
Název: GUGI SEXUOLOGEM █♥♥♥♥♥♥♥█
Přispěvatel: gvodrazka kdy 10. Srpen 2017, 16:04:30
ERRATA: ... SPISY XIV.,STR.401 ...
Název: JAK TO VNÍMÁ GUGI ▀▀▀▀▀▄▄▄▄▄
Přispěvatel: gvodrazka kdy 14. Srpen 2017, 10:22:22
Ringo podotýká
 8) 8) 8)
http://www.netchannel.cz/pokec/frantisek-ringo-cech-evropu-vedou-psychopati?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=fbwal&utm_content=FB_8_6_Ringo
Název: JAK TO VNÍMÁ GUGI ▄▄▄▄▄█▀▀▀▀▀
Přispěvatel: gvodrazka kdy 14. Srpen 2017, 10:23:37
D-day na pláži Omaha


https://stredoevropan.cz/2017/08/10/video-clun-s-africkymi-imigranty-pristal-ve-spanelsku-na-plazi-s-turisty/
https://twitter.com/Channel4News/status/895388301586202625
https://t.co/wIdcVUGelQ
Název: JAK TO VNÍMÁ GUGI ▀▀▀█▄▄▄
Přispěvatel: gvodrazka kdy 14. Srpen 2017, 10:37:46
Nížepodepsaní soudní lékaři bazírují na úplné duševní otupělosti a vrozeném kretenismu představeného ...
a navrhují metodu KISS:

KEEP IT SIMPLE, STUPID!
 
Název: GUGI SLEDUJE ▀ █ ▀
Přispěvatel: gvodrazka kdy 14. Srpen 2017, 11:02:01
AKTUÁLNÍ GUGIHO KOMENTÁŘE K VNITŘNÍM I ZAHRANIČNÍM UDÁLOSTEM.

TEPLÉ VLNY PACIFIKU
Je to úplně jednoduchá rovnice: dokud budou U.S.A. podporovat vojensky Ukrajinu, budou pokračovat jejich potíže s Pchjongjangem. Ukrajina jako člen NATO – to je ruská noční můra – pocit, že NATO není za humny, ale už za plotem. Odveta rusko-čínského bloku je nasnadě: rozehrávky severokorejským jaderným programem, vyvinutým s pomocí Íránu, podporovaného Rusy.


Jakou má Česko budoucnost?
a. Zachování národně kulturní identity (ať je tento pojem jakkoliv problematický), spojené s revivalem suverenity, která bude ovšem neudržitelná a pouze iluzorní, stejně jako za dob Varšavské smlouvy, resp. RVHP, neboť se nepodaří ji ubránit před pohlcením Rusy, restaurujícími svůj bývalý sanitární kordon do podoby hranic podél železné opony.
b. Setrvání v EU a postupná degradace genofondu v beztvarou, manipulovatelnou masu, šedožlutého odstínu, zdegenerovanou a vykazující pouze prvky konzumní morálky, bez jakýchkoliv ideových vznětů, ambicí či aspirací. Naprostá absence původních myšlenek z let 1958 a dále přes Evropské sdružení volného obchodu a Evropské hospodářské sdružení, které stály u zrodu tohoto uskupení.

Název: JAK TO VIDÍ ARUTZ╔╩╩╩╦╦╦╩╦╩╦╩╦═╗▓╦╩╩╦═╬▓
Přispěvatel: gvodrazka kdy 14. Srpen 2017, 12:11:39
Název: Re:JAK TO VNÍMÁ GUGI █▄▄▄▄▄█
Přispěvatel: talarich kdy 14. Srpen 2017, 12:30:53
Myslím, že to nás až tak trápit nemusí. Pro nás je zde třetí cesta, tzv. "meta-cesta", což je aliyah do Eretzu. Kdo tu hodlá setrvat, bude mít výše popsané dilema, které je de facto neřešitelné, respektive obě dvě varianty jsou fatalistické.
Název: JAK TO VNÍMÁ GUGI ▀▄▀▄▀▄▀
Přispěvatel: gvodrazka kdy 15. Srpen 2017, 08:44:23

GUGI - ŘEDITEL ZEMĚKOULE

•   plán A: U.S.A. přesným chirurgickým zákrokem vybombardují Severní Koreu – předtím zmrazí svoji podporu Ukrajině a přesvědčí Rusy, aby jim na americkém území agenturně nevyvolávali občanskou válku mezi white supremacy a multikulti supremacy;

•   plán B: U.S.A. přesvědčí Čínu, aby sama ve vlastním zájmu vybombardovala Severní Koreu, místo aby to provedly U.S.A.;

•   plán C: U.S.A. přesným chirurgickým zákrokem, vybombardují nukleární zařízení v Íránu, čímž dojde ke skončení íránské nukleární podpory Severní Koreji a současně se tak zachrání vidina stavby Třetího chrámu, už nyní ohrožená seskupováním Peršanů v Sýrii, majících v úmyslu zaútočit na Izrael;

•   plán D: politickým převratem v Íránu dosáhnout převzetí moci králem Kýrem, event. Achašverošem, monarchům to příznivě nakloněným Izraeli, a umožnit tak, aby již nic nestálo v cestě mému slavnému návratu do Goldene Medine. Do té doby snášet dusný vývoj v EU, potažmo v Česku.
*******


Jasně zde vidíte, jak eminentní mám zájem na pozitivních pohybech zahraničního politického dění.
Název: Re:JAK TO VNÍMÁ GUGI █▄▄▄▄▄█
Přispěvatel: talarich kdy 16. Srpen 2017, 15:05:49
HaŠem zaslíbil zachovat Eretz, nikoliv USA nebo ČR. Moc bych na ta Vámi uvedená řešení nespoléhal a už vůbec bych si na ně nesázel.
Název: Re:JAK TO VNÍMÁ GUGI █▄▄▄▄▄█
Přispěvatel: gvodrazka kdy 17. Srpen 2017, 10:18:14
:D :D :D

Bylo by neomluvitelnou leností nechat Velkého Šéfa makat na dodržení svého slibu držet ochrannou ruku nad Erec Jisrael, nehnout přitom prstem, jen sedět na tochesu a čekat až spása sama přijde. Dění ve světě je třeba napomoci, aby směřovalo tam, kam nám slíbil Velký Šéf…

 :-* :-* :-*
Název: GUGI SE KLEPE STRACHY NA GUAMU █▀▀▀▀▀▀█
Přispěvatel: gvodrazka kdy 18. Srpen 2017, 12:31:30
PREZENTACE SOUDOBÉHO SEVEROKOREJSKÉHO POP-ARTU.


(KAM SE TO HRABE NA ROY LICHTENSTEINA - S TÍM JE VĚTŠÍ LEGRACE).


HESLA JSEM NEPŘEKLÁDAL, JSOU PLNÁ PRAVOPISNÝCH CHYB A VULGARISMŮ ...
Název: Re:JAK TO VNÍMÁ GUGI █▄▄▄▄▄█
Přispěvatel: cogavec kdy 20. Srpen 2017, 23:40:49
GUGI ve svých některých příspěvcích se dotkl dluhových problémů současných ekonomik.Můj osobní názor je,že světovou ekonomiku v blízké budoucnosti čeká krach,velká krize,jestli chtěná či nechtěná,to záleží na úhlu pohledu toho kdo se dívá.
 
Zajímavou přednášku k tématu měl Ing. Oldřich Rejnuš CSc.:
https://www.youtube.com/watch?v=fl3oRI1fU9E (https://www.youtube.com/watch?v=fl3oRI1fU9E)
Název: GUGI NASLOUCHAL ... ▀ █ ▀ ♫♪
Přispěvatel: gvodrazka kdy 21. Srpen 2017, 10:36:22
Na sobotní MID-NIGHT party se mnou prohodil pár slov jakýsi finančník, podle všeho asi bezvýznamný - jméno jsem si nezapamatoval - nějak jako KYSELKA nebo KYSALKA a tak... Budu se snažit reprodukovat co nejvěrněji jeho názory. Pronesl následující exposé:



... Tahle bitcoinová parta je banda computerových kejklířů a šamanů. Pochopili, že lidé touží po jistotě - vždy ji vyžadovali - a na této lidské mánii parazitují. V dnešní době, kdy peníze nejsou plnohodnotné, jako za dob bimetalické měny, je oběživo jen kupou žetonů v casinu Royale. Tahle parta oslovila vrstvy syslů, obávajících se o svůj zatraceně reálný majeteček a vymyslela jakýsi subsidiární alternativní systém uložiště hodnot. Avšak pouze virtuální. S trochou nadsázky se to dá nazvat jako sofistikovaná počítačová hra, "letadlo", "matrix", computerová ruleta ... Tihle kluci záhy zjistili, že ani legálně, ani ilegálně se nedostanou ke klasickým investičním komoditám (brilianty, platina, zlato, stříbro), které vlastní monopolní parta sice ne tak geniálních binárních matematiků, ale přece jen parta finančně dominantní.
Co jim tedy zbývalo? Zpochybnit dosavadní monetární systém. Pokusit se vyšachovat ho, blokovat, kompromitovat, dehonestovat - s intenzitou úměrnou tomu, s jakou vychvalují vlastní, virtuální systém.

Což zase není zas tak obtížný proces, při imbecilitě centrálních bank a jejich kalamitní emisní politice. Celkem snadno proto jednoduše rozviklali důvěru velkých investorů i retailu v klasická uložiště hodnot různými alarmujícími, provokativními kecy o drakonickém zdaňování majetku, regulaci, deformacích, apod. Opakuji: není to nic obtížného v době, neustále hrozících, cyklických finančních krizí a obdobných rizik. V době různých chorobných výmyslů o zrušení hotovostních plateb, o přechodu na bezhotovostní styk, atd., v době schizoidních nápadů vyhnout se peněžním katastrofám, spočívajících v momentálním nedostatku hotovosti, resp. likvidity, tím, že se zruší klasické oběživo. Aby už neexistovaly fronty a traumata před bankomaty, aby nedocházelo k "run on the bank". Aby se už neběželo vybírat hotovost ze záložen; zařídit, aby nebylo CO vybírat. Aby se celý finanční proces přesunul do virtuálna. Dluhy se vykompenzují na monitorech a nemusí být kolem toho žádný šum.

Zapomnělo se přitom ale jaksi na jedno: že totiž NIKDY nezmizí odvěká touha člověka si na svůj reálný majetek sáhnout, dotýkat se ho v kapse, chodit po něm, být v něm, reálně s ním disponovat, vystavovat na odiv, cinkat s ním o pultíky ...
A tenhle ekonomický atavismus nevykoření žádná počítačová hra... I kdyby zlato a obdobné komodity neměly už žádnou cenu, bude mít pořád jakousi nostalgickou hodnotu. (BTW: jako na významnou investiční komoditu se poněkud pozapomnělo na starobylá umělecká díla a jiné antikvity). A tento fenomen vždy vrátí zlato apod. do hry.

Nic není kryto ničím, krytí je jen relativním pojmem a to i v době bimetalového oběhu. I v něm může dojít ke kolísání hodnoty kovu - viz destabilizující nadbytek zlata v Evropě po španělských koloniálních expanzích ...
Záleží prostě jen na domluvě monopolních institucí, kapitánů finančnictví, a množství investičních komodit v oběhu.

Dá se ovšem říci, že problematika BTC oslovuje jen vystrašené, velmi majetné osoby. Vystrašené nemajetné vrstvy ani tak ne, ostatně na ně se také bitcoinová parta z pochopitelných důvodů nemá důvod zaměřovat.

Téměř s jistotou lze tvrdit, že své glorifikace BTC a básnění o nezávislosti, svobodě, pronáší bitcoinová parta buď svými ústy, nebo se na šíření těchto dezinformací podílí najatá squdra užitečných idiotů, coby nadhaněčů. I když bezděčným, avšak nejintenzivnějším nadháněním je samotné kreténství dominantních bankovních a jiných finančních institucí....



Poté jsem se nejistým krokem přemístil k jiné skupině.
Název: GUGI PREDIKUJE █▀▀▀▀▀█▄▄▄▄▄█
Přispěvatel: gvodrazka kdy 22. Srpen 2017, 08:20:07
GUGIHO ASTRONOMICKÁ PREDIKCE


U.S. ECLIPSE 2017


Znepokojivé znamení – pás totality zatmělého slunce symbolicky diagonálně  „přeškrtl“ U.S.A., jakoby prst Velkého Šéfa chtěl naznačit, že škrtá jejich existenci, vyškrtává je z knihy života a prospěchu…


 8) :( 8) :( 8)

Název: GUGI je smutný █▀▀▀█
Přispěvatel: gvodrazka kdy 22. Srpen 2017, 09:33:50


Ocitáme se u dilema typu: obě možnosti jsou špatné.
 
1. Migrační krize přeroste do rasových, nacionalistických, šovinistických politických procesů ve stylu hitlerovského pravěku. ♣♣♣ Průšvih. 

2. Migrační krize povede k absolutnímu skončení sociálně kulturních, religiózních tradic Evropy, a to souběžně s kolapsem politicko-ekonomických vazeb. Je totiž nad vší pochybnost, že islámské civilizaci je cizí prvek liberální demokracie kontinentálního typu a ekonomiky, pracující s úrokovými mírami (islámské bankovnictví např. není schopno adekvátně reagovat na inflaci a zvládnout ji vyšší diskontní sazbou). ♠♠♠ Průšvih.   

╔╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩═╩╩╩╩═══╬
Název: Re:JAK TO VNÍMÁ GUGI █▄▄▄▄▄█
Přispěvatel: talarich kdy 22. Srpen 2017, 09:36:12
Možná řešení:
1. Nějaká parta křesťanů udělá z muslimů křesťany a přesvědčí je o lásce k nepřátelům.
2. Svět se s tím vypořádá stejně, jako se vypořádal s nacisty a nacismem.
3. Svět se s tím vypořádá stejně jako španělská reconquista.
Název: GUGI je smutný █▀▀▀█
Přispěvatel: gvodrazka kdy 22. Srpen 2017, 16:13:31
GUGI ZNÁ ODPOVĚDI:

1. Ano, ale možná až za 700 let, kdy bude islám v takovém ideovém rozkladu, jako je dnes křesťanství, oproti své radikalitě v X. až XIII. století. Bude to nepochybně někdo z maronitských poměrů...; :D

2. OMG - zase ŠOA ?!?! A ►► válka;  :-[ :( :o

3. pozor: nikoliv svět, ale Evropa se s tím bude muset vypořádat - islám v Africe pokládám za učiněné dobrodiní pro černochy. Zajímal by mne psychologický profil alter ego od Ferdinanda II. Aragonského. Nicméně ►► zase válka a zase pronásledování našeho národa.     :-[ :(


Společná poznámka pro 2.,3.: kdo a jak se vypořádá s islamofily na území bojující euro-americké civilizace. Budou posláni do internačních táborů jako Japonci v U.S.A. za WWII.? :-[


Řešení: část civilizovaného světa se přesune do oblasti Sibiře a část do Patagonie. GO EAST. GO SOUTH. Bude to ozdravné putování pro celou euro-americkou civilizaci. Přežijí jen nejinteligentnější a nejpřizpůsobivější jedinci. V těchto zeměpisných (mírových) podmínkách přežijí několik generací, zde se zocelí mravně i fyzicky. V mezidobí islám zdegeneruje do té podoby jako Osmani v r. 1921. Teprve poté se nová, obrozená euro-americká civilizace vrátí do svých dávných, ve svých kultovních operách opěvovaných lovišť (ve stylu Nabucco apod.) Válka s islámem nebude, neboť na to bude islám již příliš vnitřně rozložený a vítězství bude téměř kontumační. Budeme se procházet po ulicích Parisu, Berlína, Prahy a budeme obdivovat Louvre, Reichstag a Hradčany, mezitím přestavěné v maurském slohu .... ;D ;D
Název: GUGI POVYTAHUJE PRAVÉ OBOČÍ ...▀▀▀ █ ▀
Přispěvatel: gvodrazka kdy 23. Srpen 2017, 08:51:33
GUGI POVYTAHUJE PRAVÉ OBOČÍ ...

Parafrázovaná fotka v článku od p. Hildesheimera není přesným argumentem. SA zběsilci štvali proti VŠEM ŽIDŮM. BDS jen proti Izraeli. I když se mne to bolestně dotýká, je to přece jen trochu něco jiného...
Název: GUGI STŘÍHÁ UŠIMA █▄▄▄▄▄█
Přispěvatel: gvodrazka kdy 23. Srpen 2017, 08:55:27
GUGI ZPOZORNĚL ...
Název: GUGI JE NESPOKOJEN █▀▀▀▀▀▒▓▒▓▒▀▀▀▀▀█
Přispěvatel: gvodrazka kdy 24. Srpen 2017, 08:42:34
Kdybychom tenkrát poslechli rabbi Gorena, nemuselo dojít k potřásání si rukama s kdekým...

MÁME ZA KAMARÁDY TRUMPA I VLADIMÍROVIČE. TAK ČEHO SE BÁT?

Jsme pro Rusy zajímavější než Peršani? Anebo nás mají za strašáka proti nim ? A je proti nám ? ("...když nebudete dělat, co je v našem zájmu, necháme volnou ruku Izraelcům/Peršanům proti vám...")

Měli jsme poslechnout moudrého rabbi Gorena, a nikdy by se Rusové nedopatlali do pozice strategických hráčů v celé Levantě...
Název: Re:JAK TO VNÍMÁ GUGI █▄▄▄▄▄█
Přispěvatel: talarich kdy 24. Srpen 2017, 09:53:13
Vypořádat se s islámem má pouze následující řešení:
1) Reformace
O tu se lidé snaží již od 10. století a stále neúspěšně. Křesťanství si prošlo reformací díky heslu "Sola scriptura". Což ale v případě islámu vede pouze ke skupinám typu ISIS a podobné. Takže reforma islámu není možná tzv. latinsky "per se".


2) Konverze
Tu de facto dělají jenom křesťani. Ale humanismus je, přinejmenším v Evropě, rozkládá zevnitř a brání jim nazývat věci pravými jmény a vyvozovat z toho patřičné důsledky.


3) Eliminace
Společensky nepřijatelné. Aplikace příslušných textů je problematická (Dvarim 13, Jehošua 6, ...).


4) Uplacení
Když jim dáme tolik bohatství, že na svoji víru zapomenou. Je to stejné jako s křivkou plodností - čím se lidem daří lépe, tím méně plodí dětí. Takže podobný přístup by bylo možné zvolit i pro islám. Jenže Evropa je na tom finančně velmi špatně - Řecko, Itálie, Španělsko se potácejí na hranici krachu. A USA to neuplatí.
Název: GUGI je smutný █▀▀▀█
Přispěvatel: gvodrazka kdy 24. Srpen 2017, 11:50:44
DVOJCTIHODNÝ TALARICHU, ;)

1.   Souhlas. Už ze svojí podstaty je islám nereformovatelný. I když zná rozpad na denominace (sunna ◄►ší´a), obdobně jako křesťanství (katolictví ◄► vyznání augšpurské, luteránské, neboli reformace);

2.   Souhlas. Navíc christianita není schopná za svého momentálního doktrinálního stavu i reprezentace (jezuitou, charitativního založení vlivem celoživotního působení v argentinských slumech), jakékoliv výrazné akce proti islámu.
        Pozn. Křesťanství již dávno není monoteistické, Antoníčku paduánskej a panenko mariá skočická ...;

3.   Eliminace – slovně nepřijatelná, reálně nevyhnutelná. Nečtěte Tóru, nýbrž Darwina – zásada přírodního výběru;

4.   Ne. My jim ho nedáme. Oni si ho totiž vezmou sami, když budeme mravně pokleslí. Tak nastane konec lidstva. Protože bohatství, které získají, nedokážou investovat pro futuro. Zatímco euro-americká civilizace hledá cesty, jak přemístit lidstvo na jiné planety dřív, než Země shoří, islámská kultura tohoto způsobu usilování není (ze své definice – an sich) schopna.


GUGI, ředitel zeměkoule  8)


Název: GUGI CELEBRUJE█▄▄▄▄▄█
Přispěvatel: gvodrazka kdy 28. Srpen 2017, 11:12:29
Kočičák John Ivanovič slaví 1 rok služby u svého milujícího páníčka - a tváří se u toho, jako když slaví první století života. Ale po druhé stovce to už bude brnkačka ....
Název: Re:JAK TO VNÍMÁ GUGI █▄▄▄▄▄█
Přispěvatel: Tamar kdy 28. Srpen 2017, 15:00:43
.. on je jistě blízký příbuzný kocoura Klapušky..  8)
Název: GUGI CELEBRUJE█▄▄▄▄▄█
Přispěvatel: gvodrazka kdy 29. Srpen 2017, 07:48:19
 :-*Kocour John Ivanovič je apolitický intelektuál, hluboce prskající nevolí nad plebejskostí a nekultivovaností (zejména českých) politiků. Protože je výrazně religiozně založen, nechal se dokonce při jedné příležitosti slyšet, že preferuje teokratický stát. Nedomňoukl však, ke které konfesi se hlásí .... Téměř se suchou samozřejmostí ale předpokládám, že mi 20.9. (29 elul) popřeje, abych byl zapsán v knize života ... S inkriminovaným živočichem Klapuškou má přibližně stejnou barvu kožíšku, nikoliv však povahu, která by ho vystavovala pokušením stát se protagonistou jakési trapné politické fantasy-satiry MADE IN CZECHIA. :-*   
Název: GUGI NEZANEDBÁVÁ SBĚR KOVŮ █▄▄▄▄▄█
Přispěvatel: gvodrazka kdy 1. Září 2017, 08:14:00
GUGI NEZANEDBÁVÁ SBĚR KOVŮ A ČILE MONITORUJE, KOLIK ZA NĚ VE SBĚRNĚ DOSTANE...
Název: JAK TO VNÍMÁ GUGI █▀▀♣♠♣♠▀▀█
Přispěvatel: gvodrazka kdy 4. Září 2017, 11:55:38
GUGI MÁ STRACH Z ESKALACE BLBOSTI NA KOREJSKÉM POLOOSTROVĚ.
Název: GUGI & 007 █▄▄▄▄▄█
Přispěvatel: gvodrazka kdy 6. Září 2017, 08:54:12
GUGI ŠMÍROVAL JAMESE BONDA ►►► Z 007 ZBYLO UŽ JEN 87
Název: GUGI NAKUPOVAL V HYPERMARKETU █▄▄▄▄▄█
Přispěvatel: gvodrazka kdy 6. Září 2017, 09:34:16
GUGI CHODIL MEZI REGÁLY A NASLOUCHAL LIDEM, KTEŘÍ NAHLAS UVAŽOVALI, ZDA MAJÍ NAKUPOVAT U muSLIMÁKŮ ...
Název: GUGI INVESTIGATIVNÍM ČMUCHALEM █▄▄▄▄▄█
Přispěvatel: gvodrazka kdy 7. Září 2017, 10:34:34
GUGI JE NA STOPĚ. ZA TERORISMEM STOJÍ MAROKO. VŠE ZAČALO JIŽ V R. 194O V CASABLANCE V RICK´S CAFÉ AMÉRICAIN. HESLO ZNĚLO: PLAY IT AGAIN, SAM.

Název: GUGIHO DĚSÍ SOUHRA DAT █▀▀▀█
Přispěvatel: gvodrazka kdy 11. Září 2017, 12:08:28
GUGI JE VYDĚŠEN SOUHROU DAT ...
Název: GUGI SI LISTUJE V TISKU▒▓▒▓▒▓▒▓
Přispěvatel: gvodrazka kdy 13. Září 2017, 08:14:57
"מלחמה ללא פשרות": ביקורת חריפה בעולם החרדי נגד בג"ץ¨

GUGIMU HLAVA NEBERE, PROČ UMÍSŤOVAT ZBOŽNÉ DO INSTITUCE, KTERÁ PRVOPLÁNOVĚ KOLIDUJE S PŘIKÁZÁNÍM "NEZABIJEŠ" ...
Název: EUGUGI █▄▄▄▄▄█
Přispěvatel: gvodrazka kdy 14. Září 2017, 08:10:55
GUGI V DUCHU POČÍTÁ, KOLIK DO SEBE MUSEL JUNCKER HODIT KOŇAKŮ, ABY MOHL VYPRODUKOVAT TAKOVÉ KVANTUM BLÁBOLŮ.
Název: GUGI BRBLÁ ▒▓▒▓▒▀▄▀▄▀
Přispěvatel: gvodrazka kdy 14. Září 2017, 08:16:04
...mohli jsme se krásně dohodnout se sunni-orientem a místo toho přihlížíme, jak se vrací Assad a sílí vliv Peršanů - ergo šíitského Hizbaláhu ...

Název: GUGI A JEHO DAF JOMI █▄▄▄█▄▄█☼☼
Přispěvatel: gvodrazka kdy 14. Září 2017, 09:59:53
Gugi dnes studoval
Sanhedrin 60a-b: Formy idolatrie


Kromě klanění, pálení kadidla, poklekávání, úlitby, obětování obětin, to může být i prosté konstatování: „Ty jsi můj bůh/bohyně.“ Líbání, objímání, omývání a čištění – mohou být zapovězeny, za opravdový projev idolatrie však pokládány být nemohou.
A proto, dámy i pánové, pozor. Své partnery takto neoslovujte. Líbejte je, objímejte je, apod., ale pozor na to, co jim říkáte. Neboť, jak pravil kdysi Karl Kraus: „Vyspat se s ní, to ano, ale jen žádné důvěrnosti.“
Název: GUGI VOJENSKÝM STRATÉGEM ▀▄▀▄▀▄▀▄♫♪♫♪
Přispěvatel: gvodrazka kdy 15. Září 2017, 10:38:55
NA RUSKO - BĚLORUSKIJE VOJENNNYJE MANOEUVRY ZAPAD OTVEČAJET GENIALNO.

ANEB - BRITSKÝ BAE OPRÁŠIL TANKOVOU MÓDU Z WW I.
Název: GUGI PREDIKUJE █▀▀▀▀▀█
Přispěvatel: gvodrazka kdy 18. Září 2017, 10:08:06
GUGI MELANCHOLICKY HOUKÁ JAKO PUŠTÍK OBECNÝ, NEBOLI SÝČKUJE ....


Irácký (šíitský) vicepresident Nuri al-Maliki prohlásil, že Irák nebude tolerovat eventuální vznik samostatného iráckého Kurdistánu v severním Iráku po referendu 25.9.2017. „Nedovolíme vznik ´druhého Izraele´ na severu naší země“ řekl a dodal, že „ stát založený na etnické nebo religiózní bázi odlišné od islámu, jako Izrael, je nepřijatelný.“

Third Gulf War?

Název: Re:GUGIHO DĚSÍ SOUHRA DAT █▀▀▀█
Přispěvatel: cogavec kdy 18. Září 2017, 19:31:50
GUGI JE VYDĚŠEN SOUHROU DAT ...


Hurikán Irma zasáhl Floridu už 10.9.2017,i když ještě ne plnou silou,na svátek Irmy podle českého kalendáře,toho si někdo všiml za oceánem,bylo to uvedeno v místním zpravodajském médiu už nevím ve kterém.
Název: GUGI BRBLÁ █▀█▀█▀█▀█▀█
Přispěvatel: gvodrazka kdy 19. Září 2017, 09:01:14
CHEMICAL BROTHERS

Ze Sýrie se stal rusko-perský pašalik, Asad triumfuje. Britové i Amíci vycouvali, o Fanfánech Tulipánech dávno ani slechu. Ší´a slušně nakopala zadek sunně a místo palestinských revanšistů teď Izrael znovu musí být v pohotovosti vůči tradičnímu syrskému nepříteli, tentokrát posílenému backingem Kremlu a Teheránu. Jom Kipurová válka odstartovala ze severovýchodu Syřany. V současném katastrofickém scénáři by už ale CAHAL měl na krku syrsko-perské jednotky. Podaří se izraelské diplomacii přemluvit Vladimíroviče, aby neutralizoval své staronové, syrské a perské kamarády ve vztahu k Izraeli? A co za to izraelská diplomacie Vladimírovičovi nabídne nebo alespoň slíbí?  Gugi usedavě přemýšlí, co by to jen mohlo být,  co  Vladimírovič nemá …  Co kdyby Izrael s tváří hráče pokeru ledově procedil, že v rámci gesta dobré vůle BLESKOVĚ A ZCELA NEZNIČÍ ÍRÁN SVOJÍ NOVOU SUPERZBRANÍ GALAKTICKÉHO FORMÁTU ? 
Nicméně Gugimu by se docela zamlouvala zásadní roztržka mezi Rusy a Peršany a pořád se mu nedaří nějakou vymyslet. Jediná jistá věc je, že Rusové i Peršani touží ráchat si nohy ve Středozemním moři…   

Název: GUGI & ערב ראש השנה█▄▄▄▄▄█
Přispěvatel: gvodrazka kdy 20. Září 2017, 07:25:10
ערב ראש השנה

5778

לשנה טובה תיכתבו ותיחתמו
Název: GUGI & ♥♥☺☺ ראש השנה
Přispěvatel: gvodrazka kdy 21. Září 2017, 10:40:24
GUGI NASLOUCHÁ ...
Název: GUGI POVYTÁHL OBOČÍ ▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄
Přispěvatel: gvodrazka kdy 21. Září 2017, 10:43:42
... řekl pan ambasador DAVID MELECH FRIEDMAN  ..... to tedy brzy ....
Název: GUGI POROVNÁVÁ █▄▄▄▄▄█
Přispěvatel: gvodrazka kdy 22. Září 2017, 11:28:43
GUGIMU SE POŘÁD JAKSI ZDÁ, ŽE THERESA MAY MÁ NĚJAK PODOBNÉ KONTRFÉ S MAXMILIÁNEM I. HABSBURSKÝM....
Název: JAK GUGI VNÍMÁ RB OSN █▀█▀█▀█▀█▀█
Přispěvatel: gvodrazka kdy 22. Září 2017, 11:33:37
RADA BEZPEČNOSTI OSN KVALIFIKUJE KURDSKÉ ÚSILÍ O NEZÁVISLOST ZA SNAHY, "DESTABILIZUJÍCÍ" IRÁK.
GUGIMU TO PŘIPADÁ JAKO LICOMĚRNOST.
Název: GUGI KOMENTUJE VOLBY V SRN ▀▄▀▄▀▄▀
Přispěvatel: gvodrazka kdy 25. Září 2017, 10:42:38
KRUH DĚJIN.

Tabuizace migračního problému v Německu přinesla své výsledky – vzestup AfD. O přivandrovalcích se nemluvilo, kdo odsuzoval imigraci, byl označen za nacistu. Proto lidé jinak mluvili a jinak volili. Všichni, kteří museli mlčet, se odklonili od Merkelové. Spočítali si to: 3000€ dospělý vandrák, 5000€ nezletilý vandrák – měsíčně! To jsou čísla, horší než válečné reparace. Kdo toto „kapesné“ pro vandráky zaplatí? A dál uvažují: proč dáváte přivandrovalcům peníze, které byste měli investovat do domácí pracovní síly?!
 
Někdo se snaží vmanévrovat Němce do stavu, kdy jejich oprávněné protesty proti nárůstu imigrace, budou označeny za nacismus a rasismus. Někdo, kdo kalkuluje s revitalizací jejich, v hloubi duše ukrytých, averzí vůči cizincům. Někdo, kdo se vzápětí jejich takto vynucené postoje chystá hbitě sankcionovat – nejlépe hospodářským embargem a bojkotem – čímž zničí hnací jednotku celé EU. Komu záleží na rozkladu EU?
 
Němci se po válce denacifikovali. Poté se zdemokratizovali do podoby prosperujícího liberálního parlamentarismu a perfektně zorganizovaného sociálního i právního státu. Penízky voní – lákají a přitahují parazity. Poté, co se Německo zmohlo, slétl se odevšad kdejaký parazitní hmyz. Ale to pořád ještě šlo ufinancovat. Horší je migrační krize. Ta je dotlačí do obranných postojů, které jsou vlastní každému hostiteli, kterého zneužívají, ba dokonce napadají jeho hosti. Jenže v Německu se tomuto logickému obrannému postoji říká rasismus a nacismus s tím, že se apeluje na od r. 1945 děděné pocity viny z WWII. Němci trpí a mlčí. Někdo z nich dělá blbce, který si dělá výčitky svědomí z toho, že se brání.
 
A tak jsou Němci v pasti. Když budou mlčet k množícím se parazitům v zemi, zdegenerují a ekonomicky se položí. Když nebudou mlčet a „zbarbarizují“ do té míry, že vyženou exoty, budou označeni za nacisty, rasisty a dají tím okolním krasoduchům záminku k odsouzení a ekonomickým sankcím. Kdo čeká na tuto vyprovokovanou barbarizaci? Na tento signál k likvidaci Německa? Americanosaurus Rex nebo Kreml? Nebo Čína? Nebo islám?
Přitom tu nikdy nešlo o rasismus, nacismus, různé pravicové extremismy, ba ani o antisemitismus. Němci se s těmito „nightmares“ korektně vyrovnali, korigovali a neustále korigují své chování. Neustále se úzkostlivě kontrolují. Jde tu však o něco jiného: o odvěký zákon hostitele a hosta. Jde tu o přesné vymezení právního vztahu mezi hostitelem a hostem. Spočívá to v jediném fenoménu: co dělat, když host začne zneužívat postavení hosta a začne se chovat k hostiteli neúnosně. Jak věrohodně ospravedlnit chování hostitele, který se odhodlá vyhodit svého nezdvořilého hosta?
 
Jenže Němci tento jev chtějí řešit institucionálně a proto zvolili. Mlčící, a tajně zuřící pracanti u lopaty i na vědeckých pracovištích volili. A volili tak, jako se volilo v třicátých letech. V letech, kdy šoku z krize využili extremisté. Zprvu pár křesel v Reichstagu, pak více a nakonec většina. Dál už to známe. Ale netušíme, že se pomalu začíná opakovat scénář z let 1933-1945.
Mluví se o faktu, že AfD nemá koaliční potenciál, resp. že nikdo se nesníží k tomu vzít ji do koalice. Obávám se, že ona ani o koalici s nikým nestojí. Po vzoru NSDAP, která Hitlerovými ústy otevřeně přiznala, že nestojí o spoluvládu, ale o dominanci – že ostatní strany zlikviduje a bude stranou jedinou. Všichni ječeli, hajlovali a tleskali… Dnes 13 %. Kolik zítra? Kolik pozítří?
Někdo Němce provokuje, aby přijali tentýž psychický model jako před WWII. Někdo, kdo chce z jejich podvědomí vynést na povrch dávno zažehnané pudy.
 
Gugi si nepřeje demontáž EU. Nepřeje si degradaci Německa. Gugi si jen přeje, aby se Němcům přestaly lít na hlavu džbery exkrementů, což je jediný recept na to aby se AfD rozplynula jako nikoho neoslovující parta mimoňů. Gugi trvá na tom, aby host byl hostem – nikoliv neomaleným a drzým spratkem, který diktuje hostiteli, co bude zítra k obědu.


Název: GUGI JE SMUTNÝ █▀▀▀▀█
Přispěvatel: gvodrazka kdy 26. Září 2017, 10:05:02
GUGIHO OPOUŠTĚJÍ JEHO IKONY ...


HLAS, BEZ KTERÉHO JE NEMOŽNÉ PŘEDSTAVIT SI J.P.BELMONDA, LORENZACCIO V DIVADLE ZA BRANOU A DALŠÍ A DALŠÍ ENGAGEMENTS....

▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀

MISS TORNÁDO LOU...

UBOHÉ DĚVČE, JIŽ JSI DOTORNÁDOVALO.
https://www.youtube.com/watch?v=tf--BzkuiXQ


Název: GUGI JE ZDĚŠEN ╦╦╦══╬╬╦█
Přispěvatel: gvodrazka kdy 3. Říjen 2017, 08:05:56
L.A. L.A. BLUES ♫♪♫♪
Gugi soudí, že konspirační teorie se mohou odložit. Daeš se v dnešní době přihlásí i ke kolizi aut v Grónsku, pokud to nějak poškodí Velkého Satana.
Štěpán Paddock prostě nesnášel C&W, to je celé. Tady je vidět, co dokáže nenávist k nějakému hudebnímu žánru, či dokonce nemuzikálnost. Proto pozor na odpůrce nějakého hudebního skladatele nebo stylu hudby. Gugi proto varuje: měli bychom si dát majzla např. na ty kdož nemají rádi Brahmse – při koncertu z jeho děl by mohlo dojít k pěkné střílenici. A nemuselo by to být z Armalite 15 kalibr 5,56. Např. u odpůrců thrash metalu by se mohlo pálit z bazooky. U zavilých nepřátel Wagnera by Gugi očekával lukostřelbu.
Štěpáne, Štěpáne, teď jsi v pekle a hraje ti k tomu Johnny Cash…
 
„And those who were seen dancing were thought to be insane by those who could not hear the music“ říká nesmrtelný Friedrich Nietzsche.
Název: GUGI SLAVÍ█▄▄▄▄▄█
Přispěvatel: gvodrazka kdy 5. Říjen 2017, 08:59:09
CHAG SAMEACH !
Název: █GUGI JE ZDĚŠEN ╦╦╦══╬╬╦█
Přispěvatel: gvodrazka kdy 5. Říjen 2017, 09:04:48
Gugi si už vzpomněl, co ho hned zarazilo při spatření zjevu Štěpána Paddocka, ale nedokázal to definovat. Teď už si plně uvědomuje, co to bylo – byl to fakt, že Štěpán vypadá tak ČESKY … ta tvář, výraz – vše je tak ČESKÉ



...snad s výjimkou jeho posledního sběratelského kousku zn. Ruger American, ráže .308 Winchester ...
Název: █╔═══╬╦ GUGI BLAHOŘEČÍ ╠╦╬═╦█
Přispěvatel: gvodrazka kdy 6. Říjen 2017, 12:25:40
Sheldon Adelson, známý filantrop, zakládá se svou manželkou Miriam, fond k zabezpečení obětí masakru v L.A. Gugi je v rauši nad genialitou Sheldona Adelsona - gebenšte jidische kop. ;)
Název: GUGI SLAVÍ☺█▄▄▄▄▄█☺
Přispěvatel: gvodrazka kdy 12. Říjen 2017, 10:09:14
:-*
GUGI SE RADUJE  :D :D :D
Název: GUGI STÁLE SLAVÍ █▄▄▄▄▄█
Přispěvatel: gvodrazka kdy 13. Říjen 2017, 07:56:27
GUGI SI PROZPĚVUJE ...

Mipi El  מִפִּי אֵל

Mipi El, Mipi El, Y'vorach Yisrael.
Mipi El, Mipi El, Y'vorach Yisrael.

Ein Adir ka'Ad_ai,
V'ein Baruch k'ven Amram.
Ein G'dolah ka'Torah,
V'ein Dorsha k'Yisrael.

Mipi El, Mipi El, Y'vorach Yisrael.
Mipi El, Mipi El, Y'vorach Yisrael.

Ein Hadur ka'Ad_ai,
V'ein Vatik k'ven Amram.
Ein Zaca'ah ka'Torah,
V'ein Homda k'Yisrael.

Mipi El, Mipi El, Y'vorach Yisrael.
Mipi El, Mipi El, Y'vorach Yisrael.

Ein Tahor ka'Ad_ai,
V'ein Yashar k'ven Amram.
Ein K'vudah ka'Torah,
V'ein Lomda k'Yisrael.

Mipi El, Mipi El, Y'vorach Yisrael.
Mipi El, Mipi El, Y'vorach Yisrael.

Ein Melech ka'Ad_ai,
V'ein Navi k'ven Amram.
Ein S'mucha ka'Torah,
V'ein Ozra k'Yisrael.

Mipi El, Mipi El, Y'vorach Yisrael.
Mipi El, Mipi El, Y'vorach Yisrael.

Ein Podeh ka'Ad_ai,
V'ein Tzadik k'ven Amram.
Ein K'doshah ka'Torah,
V'ein Rohasha k'Yisrael.

Mipi El, Mipi El, Y'vorach Yisrael.
Mipi El, Mipi El, Y'vorach Yisrael.

Ein Shomer ka'Ad_ai,
V'ein Shalem k'ven Amram.
Ein T'mimah ka'Torah,
V'ein Tomcha k'Yisrael.

Mipi El, Mipi El, Y'vorach Yisrael.
Mipi El, Mipi El, Y'vorach Yisrael.

:-* :-* :-* :-* :-* :-* :-*

מִפִּי אֵל, מִפִּי אֵל, יִבוֹרַךְ יִשְׂרָאֵל.

מִפִּי אֵל, מִפִּי אֵל, יִבוֹרַךְ יִשְׂרָאֵל.

אֵין אַדִּיר כַּה', וְאֵין בָּרוּךְ כְּבֶן עַמְרָם.

אֵין גְדוֹלָה כַּתּוֹרָה, וְאֵין דּוֹרְשָׁהּ כְּיִשְׂרָאֵל.

מִפִּי אֵל, מִפִּי אֵל, יִבוֹרַךְ יִשְׂרָאֵל.

מִפִּי אֵל, מִפִּי אֵל, יִבוֹרַךְ יִשְׂרָאֵל.

אֵין הָדוּר כַּה', וְאֵין וָתִיק כְּבֶן עַמְרָם.

אֵין זַכָּאָה כַּתּוֹרָה, וְאֵין חוֹמְדָהּ כְּיִשְׂרָאֵל.

מִפִּי אֵל, מִפִּי אֵל, יִבוֹרַךְ יִשְׂרָאֵל.

מִפִּי אֵל, מִפִּי אֵל, יִבוֹרַךְ יִשְׂרָאֵל.

אֵין טָהוֹר כַּה', וְאֵין יָשָׁר כְּבֶן עַמְרָם.

אֵין כְּבוּדָה כַּתּוֹרָה, וְאֵין לוֹמְדָהּ כְּיִשְׂרָאֵל.

מִפִּי אֵל, מִפִּי אֵל, יִבוֹרַךְ יִשְׂרָאֵל.

מִפִּי אֵל, מִפִּי אֵל, יִבוֹרַךְ יִשְׂרָאֵל.

אֵין מֶלֶךְ כַּה', וְאֵין נָבִיא כְּבֶן עַמְרָם.

אֵין סְמוּכָה כַּתּוֹרָה, וְאֵין עוֹזְרָהּ כְּיִשְׂרָאֵל.

מִפִּי אֵל, מִפִּי אֵל, יִבוֹרַךְ יִשְׂרָאֵל.

מִפִּי אֵל, מִפִּי אֵל, יִבוֹרַךְ יִשְׂרָאֵל.

אֵין פּוֹדֶה כַּה', וְאֵין צַדִּיק כְּבֶן עַמְרָם.

אֵין קְדוֹשָׁה כַּתּוֹרָה, וְאֵין רוֹחֲשָׁהּ כְּיִשְׂרָאֵל.

מִפִּי אֵל, מִפִּי אֵל, יִבוֹרַךְ יִשְׂרָאֵל.

מִפִּי אֵל, מִפִּי אֵל, יִבוֹרַךְ יִשְׂרָאֵל.

אֵין שׁוֹמֵר כַּה', וְאֵין שָׁלֵם כְּבֶן עַמְרָם.

אֵין תְמִימָה כַּתּוֹרָה, וְאֵין תּוֹמְכָהּ כְּיִשְׂרָאֵל.

מִפִּי אֵל, מִפִּי אֵל, יִבוֹרַךְ יִשְׂרָאֵל.

מִפִּי אֵל, מִפִּי אֵל, יִבוֹרַךְ יִשְׂרָאֵל.

 


Název: GUGI HLOUBAL A BÁDAL ╔╩╦╩╦╬═╦╩▄█▄█▀
Přispěvatel: gvodrazka kdy 16. Říjen 2017, 14:16:47
KURZ GESAGT - KURZ UND GUT .... SEBASTIAN & BELLA
Gugi se domnívá, že nastává blíže časově neurčená doba mentálního „Rakouska – Uherska“, charakterizovaného jakousi populistickou unií obdobně smýšlejících establishmentů ve vztahu k imigračním tendencím do EU. Naneštěstí je tento jev provázen silným vychýlením směrem k pravicové rétorice a dost možná i činnosti.
Už jsou nenávratně pryč doby, kdy se mohlo říci: žádné strachy z FPÖ. Teď už jde z FPÖ opravdu Strache, zejména když zaznamenala nejlepší výsledek od Haiderových dob…

Co prezident Van der Bellen na Sebastiana Kurze? Zatím rutinní postup.  A co má v rukávě?
Co se týče odvolání spolkového kancléře nebo celé spolkové vlády, může ho prezident realizovat bez návrhu spolkového kancléře. V tomto případě k tomuto aktu prezident nepotřebuje všudypřítomně nutnou kontrasignaci spolkového kancléře. Rakouský prezident této pravomoci však dosud nikdy nevyužil a proto je dnes právo odvolat kancléře a jeho vládu považováno za tzv. mrtvé právo. Nu, politicko - právní zombie ale může přece jen někdy povstat z hrobu …. Pouze odvolání jednotlivých ministrů prezident provádí na návrh spolkového kancléře. V případě vyslovení nedůvěry spolkové vládě nebo jednotlivým členům a dalších, zákonem ustanovených případech, prezident zprostí spolkovou vládu nebo člena vlády úřadu.
Ústava poskytuje prezidentovi právo rozpustit parlament - Národní radu. Jeho pravomoc je v tomto případě omezena dvěma podmínkami. První ústavou určená podmínka stanovuje, že prezident může NR rozpustit pouze na návrh spolkové vlády. Navíc může parlament rozpustit pouze jednou ze stejného důvodu, což představuje druhou podmínku pro uskutečnění rozpuštění NR. Právo rozpustit NR nicméně není rakouskými prezidenty využíváno již od roku 1930, kdy bylo naposledy využito tehdejším prezidentem Miklasem. Legitimní rozpuštění NR by bylo průchodné pouze v případě krizové situace, kdyby např. došlo k zablokování politického rozhodování v NR. Nu, další, potenciálně užitečná politicko – právní zombie …
Název: GUGI SE ZLOBÍ █▀▀▀▀█▄▄▄▄▄█
Přispěvatel: gvodrazka kdy 18. Říjen 2017, 09:05:45
HARVEY, DON´T GIVE UP !!

Gugi se začíná velice zlobit. Cožpak se nikdo nezastane Harvey Weinsteina?! Neprovedl nic, na co by někdo zemřel, nebo byl těžce zraněn s následkem trvalé invalidity. Nezpůsobil žádnou majetkovou škodu, spíše naopak. Nedopustil se vlastizrady, ani špionáže, ani jiné neloajálnosti vůči Land of Free. Vždy a pro všechny to byl good guy. Jeho vztah k ženám, které ho obvinily ze sexuálních deliktů různé intenzity, byl čistě obchodní a i z jejich strany to byl v podstatě mlčky uzavřený výměnný obchod. Vždyť inkriminované ženy mohly už od začátku prohlásit, že neakceptují obchodní podmínky tohoto kontraktu. Učinily opak: všechny víceméně daly najevo akcept. Teprve nyní reklamují nedostatky.  A to těžce po záruční lhůtě, kterou zatím z neznámých důvodů prošvihly.
Zdá se, že vlna odporu k Weinsteinovi se v nich zvedla teprve až poté, co se konečně prosouložily ke kýženým cílům ...
Je v tom patrně něco jiného a někdo, komu patrně Harvey konkurenčně překáží, začal brnkat na struny prastarého hudebního nástroje, všeobecně známého pod pojmem pokrytecká prudérnost a falešná morálka. Po ulicích chodí a ženy obtěžuje exponenciálně rostoucí stádo kňourů a kanců, ale jediný na odstřel je Harvey. Přitom morálka žen je podivná: když se o ně chlapi zajímají – jsou označeni za prasáky, devianty, maniaky, hormonální průtokové ohřívače, dívkaře a sukničkáře; když se o ně demonstrativně a transparentně neucházejí  - jsou podezříváni z homosexuality, impotence a jiných delikatesních úchylek.
Možná se za čas od stejných žen dozvíme, že nyní na něčí popud vypovídaly proti Weinsteinovi pod něčím nátlakem, a to až dotyčný Weinsteinův nepřítel bude rovněž na odstřel ...
Název: INVESTIGATIVNÍ GUGI █▄▄▄▄▄█
Přispěvatel: gvodrazka kdy 19. Říjen 2017, 08:12:34
GUGI NA TO PŘIŠEL !
IZRAELSKÝ TISK OZNÁMIL, ŽE PO EXPLOZI MINY ZAHYNUL SYRSKÝ GENERÁL ZAHREDDINE - ZNÁMÝ VÁLEČNÝ ZLOČINEC A ZVÍŘE.
GUGI SE DOMNÍVÁ, ŽE DOŠLO K OMYLU - V SÝRII PATRNĚ ZAHYNUL BILLY GIBBONS, TOUŽÍCÍ PO ADRENALINOVÝCH ZÁŽITCÍCH.
GUGIHO PODEZŘENÍ JEŠTĚ VZROSTLO, KDYŽ SE POKUSIL ZATELEFONOVAT BILLYMU A NIKDO NEZVEDAL TELEFON ....
Název: GUGI PREDIKUJE ╔╩╦╩╦╩╬╗
Přispěvatel: gvodrazka kdy 19. Říjen 2017, 14:32:08
POSLEDNÍ ZPRÁVY Z VÍDEŇSKÝCH KAVÁREN:
Norbert Hofer, kterého známe všichni z jeho těsného duelu se Sašou van Bellenem,  bude možná ministrem zahraničí, až Rakousko nabere nový KURZ. Alessandro i Gugi si mysleli, že Hofi už zmizel z očí, ale asi se ho jen tak nezbavíme.

Název: GUGI JÁSÁ ╠╩╦╩╦╣▀█▄▄▄▄▄█▀╠══╦╩╦╝
Přispěvatel: gvodrazka kdy 30. Říjen 2017, 11:38:52
GUGI JÁSÁ, ŽE NEŽIJE V LONDONU A NEPOUŽÍVÁ LONDON TUBE. ZLATÁ PRAŽSKÁ MHD A VLÍDNÝ CZECH SHOWER ...
Název: GUGI JÁSÁ ╠╩╦╩╦╣▀█▄▄▄▄▄█▀╠══╦╩╦╝
Přispěvatel: gvodrazka kdy 31. Říjen 2017, 08:18:07
GUGI JE PRO, BY SE VŠECI SOUZI MALI RADY, BO JE TO TAK DOBRE...
Název: ╚═╦╩╣▀█GUGI BYL ZASE U TOHO█▀╠═╦╬╬╩╝
Přispěvatel: gvodrazka kdy 31. Říjen 2017, 12:27:53
GUGI HLÁSÍ:
Ještě tento týden mají jet na návštěvu do Íránu kremelský Vladimírovič a azerbajdžánský Aliev – dva Bibiho spojenci.
Věřme, že budou jednat ve prospěch Izraele i že se budou přimlouvat, aby Írán zvolnil tempo a přestal šílet v Sýrii.
Azerbajdžán je pro Izrael jakýmisi cennými „zadními vrátky do Íránu“, takže lze pochopit, že se mu pomáhá při vyzbrojování např. českými samohybnými houfnicemi ShKH (samohybná kanónová houfnice) vz. 77 DANA (dělo automobilní nabíjené automaticky) ve verzi M1M a raketomety RM-70 Vampir - via Slovenská republika.
Ostatně podle vyjádření nejmenovaného zástupce českého průmyslu, dodávky DAN a Vampirů zajišťovala firma ELBIT Systems, přičemž firmy z ČR a SR fungovaly jako sub-dodavatelé. Doufejme proto, že Česko tak snad nepřímo přispívá ke snížení napětí mezi Íránem a Izraelem.
 
Název: GUGI ZUŘÍ █▄█▀█▄█▀█▄█▀█▄█▀█▄█
Přispěvatel: gvodrazka kdy 2. Listopad 2017, 09:50:21
GUGI ZUŘÍ
Gugi zuří – tohoto dementního primáta Amerika přijala, zatímco spousta jiných, daleko inteligentnějších, pro Ameriku prospěšnějších lidiček, se do Ameriky (díky přiblblé praxi imigračních oficírů) nedostala …. Gugi asi na protest sekne se svojí greenkartou ….


Název: ╔══█GUGI BÁDÁ V HISTORII█▀╦╬╩╝
Přispěvatel: gvodrazka kdy 3. Listopad 2017, 08:32:05
Gugi slaví 100. výročí slavného dopisu slavnému Lioneli Walterovi de Rothschild ....
Název: Re:JAK TO VNÍMÁ GUGI █▄▄▄▄▄█
Přispěvatel: talarich kdy 3. Listopad 2017, 09:53:07
Ještě že mezi námi jsou takoví vzdělanci jako kamarád Weizmann a jeho hrátky s acetonem.
Název: ╔══█GUGI BÁDÁ V HISTORII█▀╦╬╩╝
Přispěvatel: gvodrazka kdy 7. Listopad 2017, 10:26:26
Kamarád Weizmann s kamarády zainteresovanými na acetonu ...
Název: ╔╦╦╦╩╩╩╗▀▄▀▄GUGI ČTE ZAHRANIČNÍ TISK▄▀▄▀╠══╝
Přispěvatel: gvodrazka kdy 9. Listopad 2017, 14:52:08
GUGI DOPORUČUJE:

http://www.reuters.com/article/us-cohen-afterislamicstate-commentary/commentary-the-mideast-war-risk-trump-cant-ignore-idUSKBN1D82IC
Název: ╔╦╦╦╩╩╩╗▀▄▀▄GUGI MÁ RÁD CARTOONS▄▀▄▀╠══╝
Přispěvatel: gvodrazka kdy 10. Listopad 2017, 08:43:25
GUGI MÁ DONALDA RÁD.... :-*
Název: ▀▄▀▄▀╔═╩╦▓▒ GUGI SEDĚL V PRVNÍ ŘADĚ ▒▓╠═╬╝▀▄▀▄▀
Přispěvatel: gvodrazka kdy 14. Listopad 2017, 07:47:00
GUGI PŘIJEL DO L.A. A HNED SE POSADIL DO PRVNÍ ŘADY...
Název: ♫♪♫♪♫▀▀█GUGI SI ZPÍVÁ█▄▄♫♫♪♫♪♫
Přispěvatel: gvodrazka kdy 16. Listopad 2017, 10:17:15
TEĎ BY TO BYLA PŘÍLEŽITOST PRO LIDI TYPU CECILA RHODESE - TAKOVÍ SE UŽ ALE ANI NERODÍ.

Yo Yo Band - Jedem do Afriky
https://www.youtube.com/watch?v=Ec7Mz50froc


Název: ♫♪♫♪♫▀▀█GUGI SE RADUJE█▄▄♫♫♪♫♪♫
Přispěvatel: gvodrazka kdy 29. Listopad 2017, 08:04:12
29. LISTOPAD 1947  :D :D  70. VÝROČÍ
Název: GUGI LIKES CARTOONS █▄▄▄▄▄█
Přispěvatel: gvodrazka kdy 5. Prosinec 2017, 07:51:56
GUGI MÁ RÁD OBRÁZKY...
Název: ▀▄▀▄▀▄GUGI SE NEBOJÍ TŘETÍ INTIFADY▀▄▀▄▀
Přispěvatel: gvodrazka kdy 5. Prosinec 2017, 07:54:45
HEY DONALD, JUST DO IT !
Název: █▀▀█GUGI NENÁVIDÍ VYDÍRÁNÍ█▀▀█
Přispěvatel: gvodrazka kdy 5. Prosinec 2017, 08:13:18
GUGI NEMÁ RÁD ZLOBIVÉHO TURKA.


https://www.reuters.com/article/us-israel-usa-turkey/turkey-says-recognizing-jerusalem-as-capital-would-cause-catastrophe-idUSKBN1DY1PX

Název: GUGI JÁSÁ█▄▄▄▄▄█
Přispěvatel: gvodrazka kdy 6. Prosinec 2017, 07:38:16
JE TO HOTOVKA ! ZÁKLADNÍ ZÁKON, PŘIJATÝ KNESETEM 30.ČERVENCE 1980, JE KONEČNĚ RESPEKTOVÁN I V U.S.A. !

http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/238919


Ofra Haza - Yerushalaim Shel Zahav
https://www.youtube.com/watch?v=L8Co7IzOyhw


Název: Re:JAK TO VNÍMÁ GUGI █▄▄▄▄▄█
Přispěvatel: cogavec kdy 6. Prosinec 2017, 22:39:46
Nezlobí jenom Turek,ale i řada světových politiků.Jeruzalém je hlavní město Izraele.To je křiku kolem této pravdy.
Název: GUGI JÁSÁ█▄▄▄▄▄█
Přispěvatel: gvodrazka kdy 7. Prosinec 2017, 09:01:09
GUGI IGNORUJE NEŽIDOVSKÉ PLKY A PROJEVY NEVOLE. TEĎ JE "KOCOUR Z PYTLE VENKU". FRANCOUZI TRADIČNĚ (JAKO V DÁVNÝCH DOBÁCH TURECKU) LEZOU DO ZADKU ISLÁMU.
GUGI BY NERAD VIDĚL, KDYBY AMERICKÉ UZNÁNÍ SJEDNOTILO PERŠANY A SAUDY. TOLIK SE TOTIŽ TĚŠIL NA TŘICETILETOU VÁLKU MEZI ŠÍ´OU A SUNNOU .... 8) 8)
Název: Re:JAK TO VNÍMÁ GUGI █▄▄▄▄▄█
Přispěvatel: talarich kdy 7. Prosinec 2017, 09:57:54
Ale i v řadách Knesetu jsou někteří pomatenci, jako třeba paní poslankyně Zoabí, kterou by bylo potřeba přesunout třeba do Gazy, aby byla na místě těch svých miláčků, které tak obhajuje.
Název: GUGI REZONUJE ▀▄▀▄▀▄▀
Přispěvatel: gvodrazka kdy 7. Prosinec 2017, 11:22:18
Chavera Kneset Zoabi plní funkci demokratické opozice, aby se neřeklo, která je jen do počtu a všem pro srandu. Po jejím přesunu do Azy (pokud možno tunelem) by přestal Kneset být považován za demokratickou instituci.
Název: Re:JAK TO VNÍMÁ GUGI █▄▄▄▄▄█
Přispěvatel: talarich kdy 7. Prosinec 2017, 11:26:55
Kdepak. I bez ní je tam dost jiných, které je sice nutné tam trpět, ale ze kterých nejsem vůbec nadšen. Zoabí je už dle mého názoru za hranou demokracie - myslím tím demokracie, která má možnost přežít a ne být sama svým demokratickým principem sežrána. Kontinuální demokracie musí mít svoje hranice, jinak sama zahyne na demokracii.
Název: GUGI REZONUJE ▀▄▀▄▀▄▀
Přispěvatel: gvodrazka kdy 8. Prosinec 2017, 08:26:11
... že by u demokracie fungoval též princip "úklidu v buňce", jinak též autofagie ? 8) 8)

JINAK GUGI KVITUJE S POVDĚKEM MILOŠOVO EXPOSÉ...
Název: ╔╩╦╬═╬█GUGI MONITORUJE█╠╬╩╦╩╦╗
Přispěvatel: gvodrazka kdy 8. Prosinec 2017, 09:15:02
..... GUGIMU SE LÍBÍ NÁZOROVÁ KOLIZE MZV ČR A MILOŠE ....

LÍBÍ SE MU I ZNEPOKOJENÍ VLADIMÍROVIČE. ALE NENÍ VŠEM DNŮM KONEC - MOŽNÁ I VLADIMÍROVIČ - A MOŽNÁ I BRZY - UČINÍ TOTÉŽ, CO DONALD.
MOŽNÁ POCHOPÍ, ŽE DONALD JE S TĚMI, CO JSOU UVNITŘ, ZATÍMCO ON JE S TĚMI, CO JSOU VENKU...


...A JEŠTĚ JEDEN DARKON PRO MILOŠE ... ;D
Název: Re:JAK TO VNÍMÁ GUGI █▄▄▄▄▄█
Přispěvatel: cogavec kdy 11. Prosinec 2017, 21:32:28
Tomio Okamura o Jeruzalému:


https://www.youtube.com/watch?v=khUAvim8218 (https://www.youtube.com/watch?v=khUAvim8218)


Má u mě za tento postoj +.
Název: GUGI VNÍMÁ OKOLÍ ▀ ▀ ▀ ▀ ╔╦╦╗
Přispěvatel: gvodrazka kdy 4. Leden 2018, 07:39:22
GUGI VNÍMÁ REAKCE Z DOMOVA I ZE SVĚTA
Název: ╔═══╬╗▀ ▀ ▀╠╦╝GUGI STŘÍHÁ UŠIMA
Přispěvatel: gvodrazka kdy 8. Leden 2018, 10:51:29
Gugi zve na briefing s psychiatričkou Bandy X.LEE, která nám určitě poví něco objevného o duševním zdraví Donalda Trumpa.
Gugi hodlá vznést otázku následujícího obsahu: Je Vaše diagnóza současného amerického presidenta výsledkem společensko-
politické objednávky ze strany čínského vedení, apelujícího na Vaše etnické cítění a na Vaše služby Vašemu národu?



DON´T FORGET!
Wednesday, January 17, 2018   7:30 PM
St. John’s Presbyterian Church, 2727 College Avenue, Berkeley
Název: ╔═══╬╗▀ ▀ ▀╠╦╝GUGI OPĚT STŘÍHÁ UŠIMA
Přispěvatel: gvodrazka kdy 10. Leden 2018, 16:03:29
OBYVATELÉ PERTHU MĚLI PROBLÉM SE ZNUDĚNÝM KLOKANEM, BLOKUJÍCÍM VEŘEJNÉ WC. POZDĚJI SE PŘIŠLO NA TO, ŽE POUZE SPOŘÁDANĚ VYČKÁVAL, AŽ SE WC UVOLNÍ ...
Název: GUGI JE OKOUZLEN ╠▀ ▀ ▀ ▀╩═╬╦╗
Přispěvatel: gvodrazka kdy 12. Leden 2018, 10:31:51
https://www.gamiss.com/hoodies-11571/product1382454/?lkid=103688&gclid=EAIaIQobChMI283J3fHR2AIVGRfgCh2iDAZsEAEYASAAEgKrvvD_BwE

GUGI JE OKOUZLEN. GLATKOŠER FLAJŠIG BUNDA. NIC PRO VEGANY. POKUD CHCETE V ŘEZNICTVÍ LOHNOUT BIFTEK, PŘILEPTE SI HO NA BUNDU, ČÍMŽ SE STANE NEVIDITELNÝM A V KLIDU ODEJDĚTE ...
Název: GUGI JE ZMATEN ▀ ▀ ▀ ▀ █▀▀▀█
Přispěvatel: gvodrazka kdy 18. Leden 2018, 08:40:01
GUGI JE ZMATEN - O ČEM TO TEN KESTENBAUM MLUVÍ ? O JAKOU "NACISTICKOU KRÁDEŽ" TU JDE ?


...úvod do problematiky ....

Do Židovského muzea v Praze se vrátí ztracená kniha o hebrejštině

Do sbírek Židovského muzea v Praze se vrátí vzácná kniha ze 16. století. Svazek o hebrejské gramatice byl původně majetkem předválečné pražské židovské obce, v minulosti ale ze sbírek zmizel. Loni knihu do aukce nabídla americká aukční síň Kestenbaum, po upozornění Židovského muzea v Praze ji ale stáhla z nabídky a s dosavadním izraelským vlastníkem dojednala restituci tisku. Pohřešovanou knihu o hebrejské gramatice napsal italsko-židovský lékař Abraham ben Meir de Balmes. Svazek, v němž se pokusil o filozofický rozbor stavby hebrejského jazyka, je jedním z prvních děl, jež pojednává větnou skladbu jako samostatné gramatické odvětví. Knihu vydal v roce 1523 v hebrejštině a latině pod názvem Mikne Avram - Peculium Abrae známý benátský nakladatel Daniel Bomberg. Na snímku jsou prázdné stránky s razítkem pražské židovské obce a ex libris. PR/Židovské muzeum v Praze
Téměř 500 let stará kniha se podle ní do České republiky vrátí 16. ledna, kdy ji řediteli Židovského muzea v Praze Leo Pavlátovi předá ředitel americké aukční síně Daniel Kestenbaum.
Pohřešovanou knihu o hebrejské gramatice napsal italsko-židovský lékař Abraham ben Meir de Balmes. Svazek, v němž se pokusil o filozofický rozbor stavby hebrejského jazyka, je jedním z prvních děl, jež pojednává větnou skladbu jako samostatné gramatické odvětví. Knihu vydal v roce 1523 v hebrejštině a latině pod názvem Mikne Avram - Peculium Abrae známý benátský nakladatel Daniel Bomberg.
Kniha byla původně majetkem knihovny pražské židovské obce, což dokládá signatura knihovny a vlastnické razítko. Dalším vlastníkem byl Ze’ev Ben-Haim z Haliče, který v roce 1933 emigroval do Palestiny. V Izraeli prožil úspěšnou akademickou kariéru coby profesor jeruzalémské Hebrejské univerzity a prezident Akademie hebrejského jazyka. "Není známo, zda profesor Ben-Haim přivezl vzácný tisk s sebou do Palestiny již roku 1933, nebo jej zakoupil později," uvedlo pražské Židovské muzeum. Po jeho smrti koupil roku 2013 knihu mladší izraelský badatel, který si přál zůstat v anonymitě. Knihu nabídl k prodeji přes aukční síň, která ji loni v březnu zařadila na program aukce.
Tehdy si jí všiml knihovník Židovského muzea při běžné kontrole před dražbou. "Položka 60 byla následně identifikována jako chybějící tisk z původního fondu knihovny pražské židovské obce, nynějšího historického fondu knihovny Židovského muzea v Praze," poznamenala Honskusová. Aukční síň poté začala jednat s izraelským majitelem o vrácení vzácného judaika do Prahy.


Název: GUGI LISTUJE V HISTORII █▀▀▀▀█
Přispěvatel: gvodrazka kdy 25. Leden 2018, 08:32:15
MAJDANEK V DOBĚ ČINNOSTI A PAK V R.1946
Název: GUGI MONITORUJE OBAVY SIRA NICKA CARTERA ╠▀╦▀╩▀╬▀═▀═▀╗
Přispěvatel: gvodrazka kdy 25. Leden 2018, 08:38:42
Rusové jsou silnější než armáda Jejího Veličenstva Lilibeth II. Měl by s tím něco dělat genštáb aneb nová zadání pro 007.
Název: GUGI SI HRAJE ♫♪♫♪▀▄▀▄▀▄▀
Přispěvatel: gvodrazka kdy 25. Leden 2018, 11:55:01
Gugi si hraje oblíbený žánr. Joe Perry z Aerosmith (jeho nezapomenutelné sólové riffy) konečně 19.1.2018 hodil na trh svoje album SWEETZERLAND MANIFESTO. Mimo jiné se tu mihne i Gugiho oblíbený Robin Zander (z CHEAP TRICK v 80´s). ♫♫♫♫♫♪♪♪♫
Název: GUGI SE ZLOBÍ █▀▀▀█
Přispěvatel: gvodrazka kdy 29. Leden 2018, 09:46:35
Namísto „polské tábory smrti“ bude Gugi v Polsku  (aby tam nedostal 3 roky basy) říkat „tábory smrti na území, které nějakou dobu nebylo pod polskou svrchovaností a jmenovalo se GeneralGouvernement“.

Název: GUGI ŠMÍROVAL V MOSKVĚ ╠▀═╦╩▀╩▀╦▀╦╬█╬═▀╩▀╗
Přispěvatel: gvodrazka kdy 30. Leden 2018, 09:25:25
GUGI NAPIATĚ SLEDOVAL
Název: GUGI DO TOHO VIDÍ ... █▄ ▀ ▀ ▄█
Přispěvatel: gvodrazka kdy 2. Únor 2018, 12:42:07
GUGI PRAVIL:

Je naprosto jasné, že Donald svými „sankcemi“ proti ruským finančníkům, kteří mají deponovány své peníze v cizině, dělá nadhaněče Putinovi, který touží tyto finanční prostředky dostat zpět do kapsy matičky Rusi. Pokud nějakému Rusovi zmrazíte jeho konta v cizině, je to totéž, jako byste je přišpendlili na daném zahraničním místě do doby, než si pro ně přijde ruská prokuratura s adekvátní žalobou na vydání peněz, které tak dotyčný mužik nebude mít možnost rychle přemístit jinam.
Putin neprojevuje nadšení z pochopitelných důvodů. V podstatě se musí smát do hrsti, jak mu spolupráce s Donnym klape. Přitom všichni si přičítají politické body: Donald „sankcionuje“ Rusy a nelze mu předhazovat proruské postoje, a Putin časem dostane ruské peníze zpět do Ruska.
Navenek se (coby úlitbu veřejnému mínění) na sebe mračí, vnitru jásají nad kooperací při rozdělování zájmových sfér. Bémáci jsou jako vždy mezi kladivem a kovadlinou. GUGI tohle zná: dost často se pohyboval v zóně, rozkládající se mezi jeho přáteli a jejich popravčí četou ....
Název: GUGI SI HRAJE ▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀
Přispěvatel: gvodrazka kdy 5. Únor 2018, 11:37:31
GUGI OBDIVUJE NADČASOVOST BARUCHA BENEDICTA aneb BACHA! .....
Název: GUGI SI SPLNIL PŘÁNÍ ♥♥♥♥♥♥♥
Přispěvatel: gvodrazka kdy 5. Únor 2018, 12:02:52
GUGI SI SPLNIL PŘÁNÍ - TISÍC & JEDEN PÍSEMNÝ PŘÍSPĚVEK. NO, A TO UŽ SNAD STAČILO ... :D

SE SVÝMI MILÝMI ČTENÁŘI SE LOUČÍ MAGIC ORLANDO. 8)