Autor Téma: JAK TO VNÍMÁ GUGI █▄▄▄▄▄█  (Přečteno 23594 krát)

0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma.

Offline gvodrazka

 • Nestor
 • *****
 • Příspěvků: 1 001
 • Pohlaví: Mužské
Re:JAK TO VNÍMÁ GUGI █▄▄▄▄▄█
« Odpověď #25 kdy: 21. Červenec 2017, 09:46:08 »
TENTO PROBLÉM GUGI SPATŘUJE STEJNÝM ZPŮSOBEM ...

Offline talarich

 • Plný člen
 • ***
 • Příspěvků: 171
 • Pohlaví: Mužské
Re:JAK TO VNÍMÁ GUGI █▄▄▄▄▄█
« Odpověď #26 kdy: 21. Červenec 2017, 09:48:00 »
A jaké spatřuje Gugi obranu před tím, aby se takovým studentem člověk nestal? A jaké má Gugi řešení, pokud se již takovým studentem stal? Jinými slovy:
1) Kudy vede cesta, aby člověk neskončil v močálech?
2) Kudy vede cesta ven z močálů, když už člověk zapadl?

Offline gvodrazka

 • Nestor
 • *****
 • Příspěvků: 1 001
 • Pohlaví: Mužské
Re:JAK TO VNÍMÁ GUGI █▄▄▄▄▄█
« Odpověď #27 kdy: 21. Červenec 2017, 11:15:59 »
Gugi předesílá, že odpovědět nejde jednou, či pár větami.  Gugi konstatuje, že kdyby znal účinné řešení tohoto problému, byl by nucen s díky odmítat do domu se mu valící ocenění, projevy uznání, apod.
Takže jen telegraficky:
1.   Přesně nasměrovaná výchova – historie zná ►
a)   v rovině konfesní: jezuitské koleje a různé arcibiskupské semináře, dále různé ctihodné ješivy, ústavy;
b)   v rovině sekulární: elitní university, koleje a školy, jejichž absolventi jsou absolutoriem prakticky předurčeni  „neskončit v močálech“ a nenechat se oblbovat propagandou pro (mírně řečeno) jednoduchá individua.
2.   Uvědomit si, že je v močále – pak teprve může následovat vůle k vymanění se z bláta a vůle k nezbytnému vzdělání.

Základem je však rozklad jedné každé rodiny. Příklad: v dobách minulých nikdo v rodinách neobletoval dítě. To nebylo středem vesmíru. Již od mládí bylo postupně a se samozřejmostí zařazováno do fungování a ekonomického zabezpečování rodiny. Bylo prostě pomocníčkem, pak pomocníkem, pak asistentem, pak společníkem a pak nakonec majitelem tátovy nebo máminy živnosti. Ať už ševcovské, nebo klenotnické. S tím byla spojena adekvátní výchova. Nakonec zde vyrostl samostatný jedinec, vědoucí, že žádný oběd není zadarmo.
Dnešní éra je charakteristická tím, že dítě je panovníkem rodiny. Všichni se uskrovňují v jeho prospěch, všichni ho opečovávají, ochraňují. Legislativa se může přetrhnout samotným uzákoňováním různých sociálních výhod. Realita je však tvrdá, neboť kšeft zůstal kšeftem a o takto zformované nesamostatné mamánky nikdo nestojí. Ti se následně zadlužují. Dostávají se na kluzkou plochu rozporu mezi příjmy a potřebami. Takto demoralizováni rádi popřejí sluchu kdejakého štváče, bolševika, který jim zaplatí za účast na destrukci města kapitalistů, islamisty, pasáka, nebo obyčejného bordeláře či vaguse. Začnu tím nejaktuálnějším. Nádherným defilé frustrace všech těch deprimovaných „studentů“ byl Hamburg G20.
Pro ilustraci, abych nemusel citovat, názor jednoho redaktora.
http://ekonomika.idnes.cz/g20-hamburk-protesty-globalni-ekonomika-globalismu-elity-komentar-1c4-/eko-zahranicni.aspx?c=A170718_2339306_eko-zahranicni_rts
Shrnu to do závěru, že to byla defilírka frustrátů, povětšinou mamánků, toxikomanů, islamistických provokatérů, a obyčejných hooligans.
Všichni se kamuflovali levičáctvím, anarchismem, ale nepůsobili jako organizovaný proletariát, nýbrž jako banda nudících se, nikoliv nuzných, recesistů. Do ulic je vehnalo zklamání nikoliv z establishmentu, ale z nich samotných, závislých na svých hlupáckých návycích, finančnímu analfabetismu a … jsme u toho …. katastrofických výchovných modelech. Typická přehlídka zanedbané výchovy. Kdo je ale měl vychovávat, když jejich rodiče jsou skoro stejně tupí jako oni.

Suma sumarum jde z mé strany o knížecí rady, protože na shora uvedená studia si musí člověk těžce vydělat peníze, nebo mít v rodině někoho, kdo si před ním těžce peníze vydělal. Těžce neznamená bez dalšího kriminálně, ale někdy se i bývalý kriminálník stane charitativním mecenášem. Když jsi mamzr, musíš být 10x drzejší než ostatní.
Odpovědi na Vámi nadnesené otázky jsou globálního, komplexního charakteru a zabraly by rozsahem úctyhodnou akademickou rešerši či elaborát.
« Poslední změna: 21. Červenec 2017, 11:42:05 od gvodrazka »

Offline gvodrazka

 • Nestor
 • *****
 • Příspěvků: 1 001
 • Pohlaví: Mužské
Re:JAK TO VNÍMÁ GUGI █▄▄▄▄▄█
« Odpověď #28 kdy: 21. Červenec 2017, 12:21:36 »
ERRATA:

... popřejí sluchu HECOVÁNÍ kdejakého štváče, ....

Offline gvodrazka

 • Nestor
 • *****
 • Příspěvků: 1 001
 • Pohlaví: Mužské
Re:JAK TO VNÍMÁ GUGI █▄▄▄▄▄█
« Odpověď #29 kdy: 21. Červenec 2017, 15:29:07 »
K rozpracování otázky č.2
 
Akutní stadium:

Je velmi problematické někomu s psychicky fixovanými naivními postoji k životu, s pojetím světa jako virtuální reality, s hormonálními bouřemi, explozemi a erupcemi, vysvětlovat něco, co silně zavání ideologickou veteší, dutým hlasem geronta. Řekne jen, že je mu z vás k zblití.

Zkušenosti jsou nepřenosné a navíc mladé generaci chybí prostředník kontaktu s generací, vyznačující se alespoň jakousi zbytkovou historickou pamětí. Musí se nutně najít někdo, kdo tento kontakt zprostředkuje, resp. komu budou mladí ochotni naslouchat a vnímat historické obdoby. Obávám se, že to bude zase jen nějaký guru, sektář, paranoik, komunistický maniak, či fašistický démon, s úspěchem padělající dějiny, neboť seriózní historická paměť se vytratila a pokud nějaká zůstala, je silně relativizována.
Historie se cyklicky opakuje. Léta marasmu vyústí v konflikty, konflikty skončí smírem a obrovským fangličkářským budovatelstvím, které pro změnu přeroste v nudu z nadbytku, úpadek mravů a následnému marasmu, kdy opět zabíjení bude adrenalinovou zábavou.

Ergo: tomu, kdo je v močále, je nutno vysvětlit, že je v močále, a zeptat se ho (z bezpečného odstupu), zda se mu v tom močále líbí či nikoliv. Při kladné odpovědi je ospravedlnitelné ho ponechat v jeho biotopu a jen hlídat, aby se nerozmohly bahenní názory a aby nikdo další do močálu nezabředl.
Při záporné odpovědi mu (jsa jako zachránce imunní vůči indoktrinaci) pomoci ven a hlídat si, aby nenastalo riziko indoktrinace okolí jeho prozatímní mentalitou močálu. T. j. dotyčného pomalu opracovávat jako bobři. Žádný brainwashing, nýbrž sofistikované vzdělání. Neměl bych námitek proti náboru do ozbrojených složek či jiných prestižních služeb s výukou různých speciálních dovedností. Spousta tzv. právních a sociálních států tento proces nahrazuje metodou sociálního podplácení (navíc na vrub stále deficitnějších rozpočtů), což je pouze odkládáním lidových nepokojů na pozdější dobu a vyráběním stále větších množin sociálně nepřizpůsobivých entit.
Ústředním mottem této repatriace do normální společnosti by bylo: dostaneš jen to, na co dosáhneš, tak na sobě pracuj, abys měl značný dosah. Pěstuj v sobě pozitivní závist, nikoliv závist negativní. Když má kámoš haciendu a ty ne, tak makej, abys ji měl taky, a ne, že mu jí v noci podpálíš …… pokračování směrem po cestě z močálu snad zase někdy. Pokud to vůbec pokračování má.


Offline gvodrazka

 • Nestor
 • *****
 • Příspěvků: 1 001
 • Pohlaví: Mužské
Re:JAK TO VNÍMÁ GUGI █▄▄▄▄▄█
« Odpověď #30 kdy: 24. Červenec 2017, 09:25:44 »
NA CESTĚ MOČÁLEM ...

        Přízrak všeobecného volebního práva způsobil, že voličem může paušálně být i někdo, kdo téměř není člověkem, někdo na hranici svéprávnosti, kdejaký sociální parazit, i někdo naprosto a transparentně neloajální k hodnotám státu, jehož je formálně občanem, resp. jehož se stal (pouhým automatismem svého zrodu) občanem. Tragické pak je, že i tomuto patologickému segmentu elektorátu je třeba nadbíhat, získávat si ho a být poplatný jeho deviantním motivacím; to vše za účelem jeho volebního souhlasu a podpory, jeho křížku na volebním lístku.
Obrana proti tomu? Volební census podle určených kritérií tyto politováníhodné, neblahé automatismy vylučuje: volí ten, kdo má prokazatelné zásluhy o stát, jehož je občanem. Ať už ekonomické či politické, vojenské či občanské – záleží na výběru kritérií. Pokud toto nebude pochopeno, zůstáváme trčet v mizérii a pasti populismu, kdy nakonec není spokojen ani zvolený, ani volič.

Národy jsou odpovědné za své vlády – jaký národ, takový establishment.

Někdo někde přesně odhadl, že teď nastala ta pravá chvíle k ataku na Evropu, s jejími vládami žvanilů o malichernostech, vládami vzešlými z voleb uslintaných, morálně rozložených elektorátů.  S vládami neschopnými rozhodné protiakce a hledajícími alibi v pseudohumanitě.
Máte volební systém parlamentní demokracie a přesto (či snad právě proto) přišel Hitler? VŠICHNI jste Hitler! Přišel k moci Putin? VŠICHNI jste Putin! Historicko-kolektivní odpovědnosti se národ může do jisté míry úspěšně zprostit, kdyby jeho stát byl autokracií, diktaturou. Takto všichni ti dementi, co v parlamentním systému šli či nešli volit, jsou odpovědni za příchod Hitlerů, Putinů a podobných. Tito reprezentanti jsou auslákem národů, které se své odpovědnosti za ně nezřeknou, neboť svými volebními systémy připustily jejich zvolení do svého čela. Totéž platí o historických kauzalitách, souvislostech a souvztažnostech, které následkem toho vzešly.  Pokud každý Evropan, bude setrvávat na úrovni konzumního, zjemnělého a lhostejného individua, podobajícího se exkrementu, ovlivnitelného kdejakým tendenčním diletantem, stane se Evropa jedním velkým septikem, ve které všichni chápou demokracii jako permanentní bordely kolem kejklířských budek, nebo rabování marketů či pořvávání maniakálních a nekonsekventních blábolů. Z extrému do extrému: dříve autokracie – slovo jedince zákonem pro statisíce, nyní liberální demokracie – všichni všem do všeho kafrají.

Jak se zachránit z rozjetého vlaku?

Selhaly záchranné brzdy? Je třeba snažit se odpojit lokomotivu.  Nebo alespoň část, ve které se hledá záchrana.  Když nepomůže ani to, musí se skočit do tmy… Hitleři, Putini apod. se budou objevovat a mizet tak dlouho v dějinách, dokud evolucí či z cyklických apokalyps nevzejdou systémy občanského, bytostného uvědomění za osud svých územních celků.


Offline gvodrazka

 • Nestor
 • *****
 • Příspěvků: 1 001
 • Pohlaví: Mužské
Re:JAK TO VNÍMÁ GUGI █▄▄▄▄▄█
« Odpověď #31 kdy: 24. Červenec 2017, 10:09:39 »
OBČANSKÁ VÁLKA NA SILNICÍCH

Čím více dopravních značení, regulací, předpisů, tím více vepřů za volantem.
Vymažme z vozovek značení, dejme pryč dopravní značky. Místo toho vybavme svá vozidla vestavěnými palubními kulomety, malorážními kanony a granátomety. Nezapomeňme na pancéřování a radlice k odklízení obtěžujících břídilů.
Výsledný efekt na sebe nenechá dlouho čekat. V dopravě dneška, která se vyrovná počty zabitých regulérní občanské válce, ustane vyvražďování a zavládne VOJENSKÁ disciplína & kázeň.


Offline gvodrazka

 • Nestor
 • *****
 • Příspěvků: 1 001
 • Pohlaví: Mužské
Re:JAK TO VNÍMÁ GUGI █▄▄▄▄▄█
« Odpověď #33 kdy: 27. Červenec 2017, 07:33:09 »
GUGIHO TO OSLOVUJE  8) 8)

Offline gvodrazka

 • Nestor
 • *****
 • Příspěvků: 1 001
 • Pohlaví: Mužské
Re:JAK TO VNÍMÁ GUGI █▀▀▀▀▀▀█
« Odpověď #34 kdy: 27. Červenec 2017, 08:58:03 »
Nemeteorologická predikce.

Kůži Matky Země čím dál více pokrývá pandemický ekzém betonu, asfaltu a toxických odpadů. Ubývá její zdravé kůže – ornic, lesů, pastvin, sadů …

Soběstačnost venkova v potravinové malovýrobě rapidně klesá. Všelijaké epidemie – hovězí, prasečí, drůbeží, dokonce i králičí mory, zbavují venkovana zdrojů jeho existenční jistoty a vystavují ho závislosti na zásobování velkoobchodních firem.  Rolník, dezorientovaný všemocnými zákony zisku, se věnuje raději pěstování rychle výnosných průmyslových plodin, nežli tradičním konzumním a výživu bezprostředně zajišťujícím produktům. Pokud ovšem neztratil motivaci k zemědělství a neodešel z rodného gruntu.

V době krizí se městské obyvatelstvo vždy uchylovalo na venkovské statky, farmy, hospodářství, která dávala šanci uniknout smrti hladem v kolabujících městských aglomeracích. Venkov byl vždy do jisté míry autonomní svými systémy uzavřených potravinových řetězců.

Co však nyní?  Kam se schová vystrašený měšťák v době dusících se velkoměst se selhávajícími zásobováními, v éře apokalypsami ohrožených megapolí, v současnosti ohrožené rizikem ubývání nejen energetických, ale i potravinových zdrojů, v současnosti na jejímž obzoru se rýsují gigantické finanční katastrofy?! Které partaje politických eskamotérů a kejklířů se bude městský moderní občánek narychlo chytat za šos v bláhové naději, že ta mu na pultech vzápětí obstará chleba, vejce, máslo a snad dokonce i maso …, když mu politici (ať červení, žlutí či fialově puntíkovaní) a všeobecné ekologicko-hygienické hlupáctví zničily venkovskou nutriční základnu?

Co nyní? Lidé nic. Jen Matka Země se podvědomě brání a očišťuje své tělo: zemětřesení, sesuvy půd, přívalové deště, zátopy, požáry, větrné smrště, tajfuny, cyklóny, tornáda, krupobití … Snaží se zbavit své tělo toho jediného živočišného druhu, toho jediného parazitního predátora, který kamkoliv vkročí, v rozporu se zákony přírody všechno zdevastuje, vyžere a zplundruje.

Offline gvodrazka

 • Nestor
 • *****
 • Příspěvků: 1 001
 • Pohlaví: Mužské
Re:JAK TO VNÍMÁ GUGI █▄▄▄▄▄█
« Odpověď #35 kdy: 28. Červenec 2017, 08:03:38 »
GUGIHO TO OSLOVUJE ....

Offline gvodrazka

 • Nestor
 • *****
 • Příspěvků: 1 001
 • Pohlaví: Mužské
Re:JAK TO VNÍMÁ GUGI █▄▄▄▄▄█
« Odpověď #36 kdy: 31. Červenec 2017, 10:39:48 »
GUGI RECENZUJE:

Kniha, která dosud chyběla

Nepřestávám se podivovat nad zvláštnostmi života a faktem, že kdyby v minulosti nedošlo k mému krátkému, leč intenzivnímu setkání s autorkou, mé osudy by se odvíjely jinak a spousta událostí by se neudála. Jak dobře proto je, že žije. Pociťuji za to vděk jejím rodičům a před nimi jejich rodičům … V této souvislosti přistupuji k jejímu literárnímu zpracování tohoto do určité míry mne oslovujícího rodinného alba. Nezastírám a přiznávám, že nebýt jí, nebyl bych, čím jsem. Netajím, že si nelze vymazat z paměti obrazy nástěnného krucifixu na stěně nezapomenutelného bytu na rohu Mezibranské a Žitné, obrazy starobylého nábytku s motivy vinné révy, grotesky dua Hagara & Kvika, obrazy interiéru plného mosazi, mědi, antikvárních knih …. i spoustu jiných dějů.

Kniha? Texty autentické, spontánní, vybavené originálními obraty. Je mé vlídné vnímání plodem předpojatosti, způsobené apriorní náklonností k autorce, anebo tím, že je to víc než dobré, že to není schématické curriculum vitae, že se to ničemu nepodobá, že je to čtivé, nikoliv prkenné, že to není plagiát přecpaný stylovými triky?

Není to ploché, jde to do myšlenkových hloubek – sice trochu ruší nadužívání některých slov, jako „volal“, „pohasle“,“mračivě, mračně, podmračně“. To však nevadí, vždyť v temperamentní domácnosti Herrmannových se patrně nemluvilo, nýbrž volalo, halekalo, křičelo …. Je to šťavnatý literární pokrm a ne čtyřikrát vyvařená didaktická kližka. Teď, v postlustigovské éře, zbývá na pražské obci už jen jeden opravdový literát – autorka.

Je to vyzrálé, nikoliv přezrálé. Některé texty musely zrát opravdu značnou dobu – jasně si vzpomínám, že jednoho večera v 2. pol. r. 1983 mi autorka s rozzářeným zrakem předčítala pasáž o pokřiku mezi bratry (str.215) „… ty jsi světovej, ale magor…“. 

Zbytečně je vhozena vysvětlivka pro výraz „gojische naches“, když chybí u jojchla, lejmocha, apod., avšak tato národní pejorativa jsou nám natolik vlastní, že netřeba etymologických výkladů. Stejně tak nevadí různé vulgarismy, neboť jsou organicky zapracovány v kontextu, takže pohoršlivě netrčí a naopak jsou v tomto vyznání lásky k rodině nezbytné. Impozantní je, že autorka se lísavě neotírá o různé dobové celebrity, ale důsledně sleduje jediné podstatné, totiž rodinnou linii.

Ne u každého autora se mi stává, že se nemohu dočkat, co objevím na příštím listu jeho knihy. Kondolenční scéna (str.77) ve mně vyvolala cynický chechtot, navnadila mne v očekávání … které ostatně nebylo zklamáno. Nebýt šoa (ne: nebýt zmínek o šoa – Béďa & Evžen: „zhodnoceni spojením s čistou rasou“, nebo např. nejasnost, zda se strýc Zdeněk osudně neopíral o krumpáč či o lopatu) skvostně bych se bavil. Ale tak to v našem národě chodí – slzy paralelně se smíchem …

Naplnil mne obdivem taktní, ohleduplný a zároveň poetický vstup motivu „dvojího zahřmění, větru a křídel“, namísto larmoyantního líčení funerálních scén. Být autorkou, nenechal bych se zlákat vidinou přepisu do podoby filmového scénáře, neboť tak by se z díla stal pouhý ukřičený komediální paskvil, vyztužený třeskutým, křečovitým žertéřstvím, což zajisté nebylo autorčiným záměrem.

Pokračování by možná trochu rozmázlo příznivý, místy až poetický dojem předešlé, výhradně na rodinu zaostřené ságy. Ledaže by bylo expresivně vyznačeno a formulováno jako „Další osudy dobré autorky za studené války na frontách šedé zóny“. Při invenci autorky bychom se mohli těšit na další literární delikatesu. Schreib´ das auf, frau Herrmann!
« Poslední změna: 31. Červenec 2017, 11:13:51 od gvodrazka »

Offline gvodrazka

 • Nestor
 • *****
 • Příspěvků: 1 001
 • Pohlaví: Mužské
Re:JAK TO VNÍMÁ GUGI █▄▄▄▄▄█
« Odpověď #37 kdy: 3. Srpen 2017, 09:08:47 »
Zbývá je dodat, že kniha se týká i lidí živých. 
A tak by bylo vhodné, čistě jen pro úplnost, ukázat čtenářům některé z účinkujících, jak je zastihla současnost.► autorka (úspěšná publicistka)
► René (úspěšný výtvarník v Santa Monica, CA)
► Eugen II. (úspěšný mladý muž - pokračovatel rodu)► na závěr skromný recenzent

ESSE EST PERCIPI, jak říká Berkeley.
« Poslední změna: 3. Srpen 2017, 09:15:16 od gvodrazka »

Offline gvodrazka

 • Nestor
 • *****
 • Příspěvků: 1 001
 • Pohlaví: Mužské
Re:JAK TO VNÍMÁ GUGI ▀█▄▄▄▄█▀
« Odpověď #38 kdy: 3. Srpen 2017, 09:40:34 »
♫♫♪♪♪♫♫♪♪
Mandrage - Slečno, já se omlouvám se


https://www.youtube.com/watch?v=573oTltQxmQ

Sex´n´pretty dancer ♫♫♫♪♪♪♫ Jiří Lábus

Offline gvodrazka

 • Nestor
 • *****
 • Příspěvků: 1 001
 • Pohlaví: Mužské
Re:JAK TO VNÍMÁ GUGI █▄▄▄▄▄█
« Odpověď #39 kdy: 4. Srpen 2017, 15:13:37 »
GUGI - BIG CREATOR

Offline gvodrazka

 • Nestor
 • *****
 • Příspěvků: 1 001
 • Pohlaví: Mužské
Re:JAK TO VNÍMÁ GUGI ▀█▄▄▄▄▄█▀
« Odpověď #40 kdy: 7. Srpen 2017, 14:50:51 »
GUGIHO CITÁTY, KTERÉ VSTOUPÍ DO DĚJIN:

Kdo dřív přijde, ten dřív mele z posledního.
Kdo se směje nejlíp, ten se směje naposled.
Život je jak stvořený pro smrt.


... A CITÁTY SROVNATELNÝCH VELIČIN:

Offline gvodrazka

 • Nestor
 • *****
 • Příspěvků: 1 001
 • Pohlaví: Mužské
Re:JAK TO VNÍMÁ GUGI █▄▄▄▄▄█
« Odpověď #41 kdy: 7. Srpen 2017, 14:54:42 »
TURISTICKÝ PROSPEKT PRO ORIENTACI ORIENTÁLNÍCH NÁVŠTĚVNÍKŮ, POCHÁZEJÍCÍCH Z JINÝCH KULTURNÍCH OKRUHŮ ....

Offline gvodrazka

 • Nestor
 • *****
 • Příspěvků: 1 001
 • Pohlaví: Mužské
JAK TO VNÍMÁ GUGI▀█▄▄▄▄▄█▀
« Odpověď #42 kdy: 7. Srpen 2017, 15:05:12 »
František Ringo Čech podotýká:


„Dnes je vše postavené na lži. Potraviny, život, reklamy. A vše začíná v Evropské unii,“ míní Čech. „Zapřeli jsme minulost, zapřeli jsme svoji kulturu. Jsme vláčení blázny, vizionáři. To nejsou ani snílkové, to jsou psychopati, co vedou Evropu,“ rozčílil se Čech. Naši europoslanci podle něj jen drží hubu, místo aby bojovali. „Češi neřeší 20 let nic. Držíme hubu a krok. V podstatě se nám žije dobře. Ale ten hrnec má zavřené víko a pára se hromadí,“ dodal. „Budoucnost, kterou nám připravují, ta teprve přijde,“ sdělil.
Člověk podle něj nic nezmůže, všechno je podvod. „Celá politika je příšerná, směřuje k tomu, aby Evropa byla zničená. Kup si bouchačku a nauč se střílet,“ říkal Čech Boučkovi. V dalším volebním období podle Čecha nastane občanská válka. „V roce 2021 přijdou uprchlíci, budou vyzbrojeni. Turci jim dají zbraně,“ zmínil. „Lidé naštěstí nejsou úplně blbí. Vojáci se dávaj dohromady. Vzniknou domobrany. Vojáci už se sdružují. Okamžitě bychom měli zavést povinnou vojenskou službu, na půl roku, aby se naučili střílet. Nevím, co si myslí ti naši papaláši, že se stane. Podle mě to nakonec budou Rusové, kteří budou vyhánět muslimy z Evropy,“ dodal s tím, že kozáci budou říkat, jak se vrátili.


7.8.2017
... a zvonec nakonec ...
http://pravyprostor.cz/


Offline gvodrazka

 • Nestor
 • *****
 • Příspěvků: 1 001
 • Pohlaví: Mužské
JAK TO VNÍMÁ GUGI ▀█▄▄▄▄▄█▀
« Odpověď #43 kdy: 8. Srpen 2017, 09:11:07 »
GUGI ZASKOČIL NA FILIPÍNY...


Čína je ochotná snášet následky sankcí uvalených na severokorejský režim, prohlásil čínský ministr zahraničí Wang Yi na 7. Východoasijském summitu ministrů zahraničí v Manile.
Rex Tillerson při této příležitosti pronesl “čtyři ne”: U.S.A. neusilují o změnu severokorejského režimu, neusilují o kolaps tohoto režimu, nesnaží se urychlovat sjednocení korejského poloostrova a nevyhledávají záminku k vyslání amerických vojsk proti tomuto režimu. Wang zhodnotil Tillersonovo “4 x ne” jako pozitivní signál a dodal, že Čína doufá, že tento signál najde u severokorejského režimu odezvu ….GUGI OČEKÁVÁ ŠÍLENÝ SMÍCH Z PCHJONJANGU ...

Offline gvodrazka

 • Nestor
 • *****
 • Příspěvků: 1 001
 • Pohlaví: Mužské
JAK TO VNÍMÁ GUGI █▄▄▄█▀█▄▄▄█
« Odpověď #44 kdy: 9. Srpen 2017, 08:05:24 »
Gugi zachytil jednoho nejmenovaného českého politika, kterému není vidět do tváře ....

Offline gvodrazka

 • Nestor
 • *****
 • Příspěvků: 1 001
 • Pohlaví: Mužské
GUGI SLEDUJE █▄▄▄█ ▀ █ ▀ █▄▄▄█
« Odpověď #45 kdy: 9. Srpen 2017, 09:18:11 »
1. NEBOJ SE ELORE, IZRAELSKÝ NÁROD JE S TEBOU (ale nikdo to za tebe neodsedí)2. I KDYŽ POINTA JE JINÁ, GUGIMU TO TROCHU PŘIPOMÍNÁ POZICI NEOMARXISMU ...

Offline gvodrazka

 • Nestor
 • *****
 • Příspěvků: 1 001
 • Pohlaví: Mužské
♥♥GUGI SEXUOLOGEM ▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄♫♫♪♪♫♫♥♥
« Odpověď #46 kdy: 10. Srpen 2017, 13:27:21 »
♥♥ ☺GUGI SEXUOLOGEM ☺♥♥ ♫♪♫♪

Orientální národy zřejmě už v dávnověku znaly a věděly to, co pro civilizaci objevil papá Freud (Spisy XVI., str.401), když naznačoval řadu sexuálně psychických komplikací žen, pramenících z konfliktu mužského a ženského prvku v jejím nitru …

V podstatě už tehdy dotyčná etnika vytušila to, co až ve 20. století prokázal Freud, totiž že zatímco u mužů je jednoznačně přítomen jediný prvek mužství, ztělesněný ve falosu, u ženy stojí klitoris (jako prvek mužství) v jisté opozici k vagině (jako prvku ženství) a že tato kolize vede k potenciálním psychicko – sexuálním komplikacím. Ke komplikacím, vyúsťujícím leckdy do masturbačních tendencí, lesbických vztahů, a jiným deviacím. Zřejmě odtud bere původ neumělá (nicméně rituálně formulovaná a sankciovaná) snaha o potlačení bisexuality tímto drastickým chirurgickým úkonem.

Funkce klitorisu – na ženu mužsky působícího orgánu – musela proto být eliminována, aby jeho absence zintenzivnila „ženskost“. U orientálních žen a u žen ze skoro poloviny Afriky tak v cestě nestojí, na jejich sexualitu rušivě působící, mužský element klitorisu. Nehodlám rozebírat způsoby cirkumcize (odstranění glans clitoris, či infibulace, nebo dokonce klitoridektomie). 

Věc má ovšem z aspektu euroamerické civilizace nesmazatelné stigma odporné rituální praktiky. Z hlediska orientálního však nutno uznat, že orientálci „vědí své“ o ženskosti svých žen a zcela jistě by se zhrozili, vstoupivše do multikulturního manželství, jak „zbytečně“ a pro muslima „nepřijatelně“ komplikovaná je sexuální psychika, resp. sexualita sama, žen euroamerické civilizace.

Zde se ocitáme u příčin kolapsů různých smíšených manželství, ve kterých partneři z odlišných kulturních okruhů mají zcela opačné představy o sexuální roli druhého partnera.
Jedinou otázkou zůstává, zda ženskou cirkumcizi, tento kontroverzní zákrok, lze ospravedlnit chvalitebnou snahou o transformaci ženy do stavu intenzivnější „ženskosti“, do stavu nekomplikované ženské sexuality. Zatímco islámské kulturní kruhy zodpovídají tuto otázku pozitivně, z euroamerického kulturního okruhu zaznívají negativní a podrážděné reakce.
 
Ponechávám tak nezodpovězenu neuralgickou otázku etiky, humanity, nerovnoprávnosti žen a jiná genderová témata, formovaná mentalitou poplatnou lidskoprávnímu pojetí našeho zatím jakž takž fungujícího civilizačního okruhu. Aktuálnost tohoto tématu však zajisté přijde na pořad dne, až se ze zemí Evropy stanou islámské emiráty, chalífáty a jiné muslimské státosprávní celky, ve kterých bude nový suverén nějakým způsobem inkorporovat islámskou jurisdikci. Vrstvy příznivkyň masové imigrace by se měly začít adekvátně připravovat…   
 
Až zase budu mít někdy syna, pojmenuji ho nikoliv Siegfried, nýbrž SIEGFREUD.


 :-* :-* :-*

Offline gvodrazka

 • Nestor
 • *****
 • Příspěvků: 1 001
 • Pohlaví: Mužské
GUGI SEXUOLOGEM █♥♥♥♥♥♥♥█
« Odpověď #47 kdy: 10. Srpen 2017, 16:04:30 »
ERRATA: ... SPISY XIV.,STR.401 ...


Offline gvodrazka

 • Nestor
 • *****
 • Příspěvků: 1 001
 • Pohlaví: Mužské
« Poslední změna: 14. Srpen 2017, 10:48:46 od gvodrazka »

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
TOPlist